Zoals we al vaker hebben aangetoond, is de EU hard op weg naar een nieuwe communistiche heilstaat. (Al loopt het overgrote deel van het volk met open ogen in die fuik). Lees zelf wat de EU publiceert, en hoe de Nederlandse overheid dat aan haar onderdanen doceert.

Voor uw informatie, uit “Stalin en de Russische revolutie” een heel klein citaat:

“Sinds de periode van de tsaren heerste er al grote ontevredenheid onder de Russische bevolking, Rusland was in veel opzichten achtergebleven bij de VS en West-Europa.
Er was haast geen industrie, het Russische volk was arm. De landbouw was de belangrijkste bron van inkomen.
De democratie was aan Rusland voorbij gegaan, het was Lenin niet gelukt om de economie te veranderen, Stalin wilde dat wel bereiken.
Hij wilde dat ook absolute en onbeperkt macht.
Heel wat zuiveringen hebben dan ook plaatsgevonden hij wilde iets groots presenteren en Lenin overwinnen.
1. De productie moest verdubbeld worden
2. Rusland moest economisch onafhankelijk worden
Stalin koos voor een 5-jaren plan. Deze moest ten koste van alles tot stand komen

1.3/Industrie en landbouw

De bevolking werd opgejaagd de verschillen tussen de hoogst betaalde lonen en de laagst betaalde lonen wat groten dat in welk kapitalistisch land dan ook.
Iedere dag werd de naam van de arbeider die het meest geproduceerd had in de fabriek opgehangen.
Ook viel op het platteland de economische politiek niet in goede aarde, er kwam veel verzet, de boeren moesten hun eigen bedrijven opgeven. (Coöperatieve boerderijen kwamen daarvoor in de plaats.
Uit protest verbranden de boeren hun oogst en slachtten hun vee, maar Stalin zette door zo werden miljoenen mensen naar dwangarbeiderskampen vervoerd.

Luister en huiver verder naar wat de NOS vertelt: (woensdag 3 mrt 2010) (vet toegevoegd)

De Europese economie moet de komende tien jaar slimmer, groener en krachtiger worden om te kunnen concurreren met de rest van de wereld. Dat staat in het plan Europa 2020 dat in Brussel is gepresenteerd door de president van de Europese Commissie, Manuel Barroso.

Het plan heeft tot doel in vijf gebieden verbeteringen tot stand te brengen: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, groei en efficiëntie op het gebied van energie, de coördinatie van beleid over klimaatverandering en handel, en doelen op het gebied van werkgelegenheid. [Vrijspreker: alsof een EU productieve werkgelegenheid zou kunnen maken!]Hierdoor moet Europa “weer concurrerend worden op het wereldtoneel”, stelt Barroso.

Doelen
Het percentage mensen dat werkt moet omhoog van 69 procent naar 75 procent, stelt het plan. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling moeten stijgen van 1,9 procent naar 3 procent. De energieconsumptie in de EU moet met een vijfde naar beneden, [Vrijspreker: en we zullen toch meer moeten produceren! Waanidee EU!]terwijl het aandeel schone energie met 20 procent stijgt. En het aantal Europeanen dat in armoede leeft, moet dalen met een kwart, wat betekent dat 20 miljoen mensen aan de goede kant van de armoedegrens terechtkomen. [Vrijspreker: Daarvoor kunnen ze de definitie aanpassen]}

Volgens Barroso zijn de doelen voor 2020 ambitieus, maar haalbaar. Het plan moet nog worden ondertekend door alle lidstaten. Vooral de landen met de grootste economieën kunnen daarbij dwarsliggen. Zij zullen het grootste deel van het pakket op hun schouders moeten nemen. [Vrijspreker: Nattuurlijk, toch logisch dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen? Stalin heeft dat toch al duidelijk gemaakt?]

Barroso zegt dat het plan moet voorkomen dat de 27 landen van de EU onderling al te zeer afwijken in economische groei en het percentage mensen dat werkt.
[Vrijspreker: Heel logisch, iedereen moet gelijk worden. Allemaal even arm.]

“We zijn meer dan ooit van elkaar afhankelijk. We hebben nu, meer dan ooit, behoefte aan economische samenwerking.” [Vrijspreker: Inderdaad, onder de bezielende leiding van Barroso en Van Rompuy]

Het nieuwe tienjarenplan volgt een soortgelijk plan waarvan de meeste doelen niet zijn gehaald.

9 REACTIES

 1. Die Barosso is een gevaarlijke NWO-puppet(trouwens Van Rompuy ook). Hij (beide geloof ik zelfs) is ook voorstander van de Monsanto/Syngenta gentechtrotzooi. Zolang we hier de partijen houden die ons land verkwanseld hebben, zal het steeds meer bergafwaarts gaan. We zijn (al) overgeleverd aan de krankzinnigheid van de EU.

 2. Het is nu het jaar 2010. Het magische jaar 2010 waarin volgens de vorige 5/10 jarenplannen de EU de “meest concurrerende economie ter wereld” is geworden. Veel concurrerender dan de USA, Australie en China bij elkaar.

  Nou, dat moet toch overal zichtbaar zijn? Dat economische wonderland. Geen werkeloosheid meer, iedereen rijk, alle technische en culturele vernieuwingen komen voortaan niet meer uit dat vieze en voze Amerika, maar uit EU-wonderland. Weet iemand hier waar je dat sprookjesland vinden kan?

  Dat moeten de initiatienemers van dat plan toch kunnen uitleggen. De meesten leven nog.

 3. Als lullen worst was konden de heren van de EU een grote worst fabriek beginnen met perspectief, zij zouden daar zeker in slagen!

 4. wat mij betreft een heel, heel veel dunnere EU ambtenarij. Zeg maar 10% of zo van wat het nu is…

  Groet,
  Iwanjka
  Nederland2.0

Comments are closed.