De gristenen, verenigd in het CDA, willen u dit wel opdringen. Voor hen is het kennelijk het beste wat ze kunnen bedenken: de man die het allermeest verantwoordelijk is voor het Verraad van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de “Nederlandse soevereiniteit” (whatever that may be), me niet erg interesseert. Er bestaat maar één soevereiniteit. En dat is de soevereiniteit van ieder individu! Ieder individu heeft van nature het alleenrecht over zijn eigen leven, en wat daaruit volgt.
(Je zou er nog over kunnen twisten of iemand die gaat stemmen op een landelijke partij, en die daarbij het mandaat aan politici geeft om over zijn leven te beslissen, dat eigen recht nog wel heeft! Maar dat is een gescheiden discussie.)

De praktijk is echter dat op het grondgebied “Nederland” een aantal politici de macht gegrepen hebben, gelegitimeerd eerst door geweld en daarna door meerderheid van stemmen, die de rest van de inwoners dwingen te doen wat de machthebbers wensen.
En onder leiding van Balkenende hebben die machthebbers hun Nederlandse onderdanen, ook nog eens extra onder het gezag van de hogere macht van de EU gebracht. Dat zijn de feiten, en dat dit gepaard gegaan is met bedrog en liegen maakt het alleen maar erger.

Erger qua misdaad en erger verachtelijk voor het slaafsachtige volk dat dit alles slikt.

16 REACTIES

 1. Het gaat JPB en consorten helemaal niet om het welzijn van de mensen, laat staan over het welzijn van het individu. Het gaat hier om het knuffelen en vergroten van zijn eigen en hun verknipte ego. JPB is geen leider, nooit geweest en totaal ongeschikt om een premier te zijn. Als premier heb je: het welzijn van de mensen hoog in het vaandel, belastinguitgaven zo laag mogelijk te houden, eerlijk zijn, afspraken nakomen, Nederland je 1e prioriteit geven, Nederland niet verkwanselen, kortom alles waar JPB niet aan voldoet. Ik wil mijn vrijheid terug en meer dan 10% netto overhouden van mijn salaris. Ik wil niet uitgeknepen worden door mensen die denken dat de werkenden een ongelimiteerde bron van inkomsten voor de staat zijn. Er is een grens. En de EU is een gedrocht, een wolf in schaapskleren, die over de ruggen van de EU-bewoners zichzelf verrijkt ten kosten van diezelfde bewoners. Het merendeel wat in de EU zit, zit er voor de centen en de macht, niet om de EU een continent te maken, waar het fijn en goed te leven is.

 2. Ik sta een beetje te kijken van alle stoere taal die deze drol de laatste weken in de media uit. Jarenlang doet hij vrijwel niets, behalve samenzweren tegen de burgerij van dit land en grote auto’s voor zichzelf kopen van anderman’s geld.

  Nu hij concurrentie van Wilders heeft gekregen komt er plotseling krasse taal over aanpakken van misdaad e.d. uit het pruilmondje. Wie neemt dit nog serieus behalve het stemvee dat blind achter zijn partij aanloopt. Hoewel, als zelfs de boeren beginnen te morren…

 3. De man doet precies waar het instituut voor bedoeld is.
  In die ogen is hij de verpersoonlijking van de grootste staatsman ooit.
  Een klein onooglijk parasitair mannetje die zelf niets aan productiviteit toevoegt en al piepend de mensen waarschuwt dat zij niet zonder zijn instituut kunnen.
  Daar nog een irrationeel moreel religieus sausje over heen gooien en je hebt het perfecte dwang en gewelds instrument om te voeden op de populus indigenous.
  De naakte waarheid zeg maar.

 4. verachtelijk voor het slaafsachtige volk dat dit alles slikt

  Het volk is zich volgens mij niet voldoende bewust van keuzes en wordt ook niet verteld dat er andere echte keuzes zijn. Men heeft het gevoel af te rekenen met JP en kiest nu weer eens voor Bos. Iedereen werkt mee aan het beeld dat er duidelijke verschillen tussen CDA en PvdA zijn. Terwijl het eigenlijk nuance verschillen zijn. Maar de kiezer krijgt hierdoor toch het gevoel dat hij kan kiezen, en dat er verschillen zijn.

  Daarnaast staat dan de PVV met een toch vrij socialistische agenda gecompleteerd met de nodige politiestaat programmapunten. Voor de kiezer die de gedachte wil hebben op echt iets anders te stemmen is deze partij. Het beeld dat je dan echt iets anders stemt wordt door tal van media en de andere partijen bevestigd. Ze zijn ook marginaal anders en op punten inderdaad minder slecht.

  Sites als deze zijn daarom zo belangrijk, men leest hier dat er ook echte keuzes mogelijk zijn die verder gaan dan de nuanceringen in collectiviteit waar we nu uit kunnen kiezen. Wellicht dat we dan wat minder slikken.

  Kim (niet ingelogd) [7] reageerde op deze reactie.

 5. Tot nu toe was er nooit vier jaar Ballenellende. Alleen maar afgebroken en tijdelijke kabinetten, dus ja, we kunnen best nog even aanzien hoe deze meneer zichzelf voor paal zet en hoe hij samen met het 3d-wereldje van God Oil Drugs in elkaar klapt wanneer wij ons eigen moestuintje gaan onderhouden en tijdens een gezellig samenkomen ergens op de achtergrond iets vernemen over het in elkaar klappen van dat ene oude systeem, zoiets als windows 3.11, daar heeft niemand het meer over. Zo zal het zijn.

  Maar dan zijn wij gewone mensen al weer bezig met andere dingen.

  Het is dus totaal niet van belang wie of wat politiek is, aangezien het de uitvoering van de voorgekauwde wetten in een ceremonieel jasje is.

 6. @Kim (niet ingelogd) [7]:

  “We moeten de boodschap alleen krachtiger verpakken.”
  Hoe kunnen we dat doen?
  Er komt zoveel negatief nieuws op ons af, dat het voor de hand ligt daar op te wijzen.
  Misschien is een weg om ook ons positief alternatief van vrijheid duidelijker trachten te verklaren: Hoe lossen we bepaalde zaken op in de vrije maatschappij?

 7. Wanneer de PVV met het CDA zou gaan regeren is dit het einde van het nut tot het hebben van een parlement en een eerste kamer.
  De PVV heeft geen structuur en een programma gebaseerd op slogans maar zonder toekomstvisie,het CDA heeft enkel de wens macht te hebben en dat ten koste van alles.
  Om die reden gaat de PVV zaken eisen en het CDA zal die deels inwilligen, met de nodige vertraging en sabotage. Het CDA is namelijk wijdvertakt in alle overheids structuren en heeft veel mogelijkheden om zaken te wijzigen en/of af te laten vloeien in die structuur. Men kan dus de PVV laten struikelen en verlies bezorgen waarmee een combinatie PVV/CDA binnen twee jaar tot mislukken zal zijn gedoemd. Hierna splitst men de PVV kopstukken en zal de PVV bij de daaropvolgende verkiezingen weer tot een kleine partij worden die aan de zijlijn staat.
  In de tijd ertussen zullen vele wetjes en regels komen die de vrijheid van de burger tot een minimum degraderen, in naam van diezelfde burger.
  Zolang het CDA deel uitmaakt van een regering zal er een aftakeling blijven plaatsvinden van burgerrechten en infrastructuur. Mocht het CDA niet in een regering komen zal hun netwerk in de overheidsorganen alle zaken frustreren die door tegenpartijen worden ingebracht.
  De macht in Nederland ligt volledig bij het CDA, de legitimatie van die macht gebeurd symbolisch in het stemhokje, maar de uitslag maakt in feite niets uit.
  Het woord democratie is dan ook te vergelijken met iemand die jou constant “vriend” noemt maar dat niet is. Het woord “vriend” klinkt geruststellend, maar het is slechts een uitgesproken woord zonder betekenis voor diegene die het uitspreekt.

  GB [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Quercetanus [9]:

  Ik denk dat je het CDA in je betoog zo kunt vervangen door de pvdA. De tentakels van die partij zijn nog veel verder vertakt in bestuurlijk NL. Daarnaast hebben zij veel meer dan het CDA in stevige vinger in de pap bij de mainstream media en dat is geen onbelangrijke factor in het machtsbehoud.
  De PVV zal een kopje kleiner worden gemaakt als het een coalitie aangaat met zulke conservatieve machtsbolwerken. Je wordt gebruikt voor eigen agenda en weggegooid. Zie de LPF.

  Balkenende gaat voor goud en hij is dé stabiele factor die het land door deze woelige tijden kan loodsen wordt door de CDA bestuurders gezegd………

  Als je ziet hoe incapabel hij heeft geacteerd in alle crisissituaties tijdens zijn premierschap is deze opmerking wel zeer lachwekkend. Slechtste naoorlogse premier wat mij betreft en dat wil wat zeggen!

 9. Een premier die woorden in de mond neemt als ´ik ga voor goud´ en ´je kunt iemand niet beoordelen op het spelen van een slechte wedstrijd´ zit volgens mij sowieso in het verkeerde beroep

 10. Jan Peter Balkenende is juist één van de beste politici die Nederland ooit heeft gekend!
  Hij is nog jong (53) en kan nog zeker VIJF kabinetten mee.
  Dat zou een ware zegen voor het land zijn.
  Zijn oprechte pleidooi voor christelijke normen en waarden vindt nu overal weerklank.
  Ook economisch staat ons land er beter voor dan de rest van Europa (slechts 62% staatsschuld!).
  Allemaal dankzij zijn stimulerende visie (VOC mentaliteit!).
  Wij zitten in ieder geval ook weer in de volgende regering, daar kan geen andere partij ook maar iets aan veranderen.
  Nederland ga voor goud en stem 9 juni op het CDA!

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.
  eva [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Oscar [13]:

  Als wij het binnenkort weer voor het zeggen hebben, piept u wel anders.
  Het is onze christenplicht Nederland vooruit te helpen.
  Mensen als u die zoveel ongefundeerd negativisme uitstralen zijn wij liever kwijt dan rijk.
  Jan Peter Balkenende liet niet voor niets weten hoe laag en weinig constructief de opmerking van PVV-er Sietsma was toen deze beweerde dat de PVV de gevestigde politiek in Den Haag ‘helemaal gek’ gaat maken.
  Onvoorstelbaar dat er nog mensen zijn die daar iets in zien!
  Nee, dan de faire houding van een groot sportliefhebber als onze minister-president: haal het beste uit jezelf en ga voor goud !
  Haal het beste uit Nederland en ga voor het CDA!

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.

 12. @CDA lid [12]:

  Droomt u terwijl u hallucineert of hallucineert u terwijl u droomt?

  Het CDA is een visieloze partij, die container begrippen als normen en waarden, fatsoen moet je doen inhoudloos heeft gemaakt.

  Christelijke normen en waarden daar kan ik me niets bij voorstellen. Als u daarbij bedoelt op de religie met bijbehorend boek zijn er niet eens christelijke normen en waarden.

  Het hele boek is een samenraapsel van mythen, sagen en verhalen.

  JPB wiens moraal zich uit in liegen, draaien en het schofferen van een deel van die bevolking die volgens hem niet funktioneert (andersdenken). Elke MP die dit soort taal bezigt diskwalificeert zichzelf als MP. Dat hoeven wij niet eens voor het CDA en hemzelf te doen.

  Elk persbericht wat het CDA de ether inslingert is populistisch. Na de verkiezen komt hiervan door voortschreidend inzicht niets terecht.

  Zoals bewezen is in zijn 4 voorgaande kabinetten. Maar dat ligt natuurlijk aan die ander. Als er 1 vinger wijst naar die ander wijzen er 4 naar jezelf.

  Het Dictatoriaal appel bestaat dankzij een christelijke kritiekloze achterban die alleen fungeert als klapvee.

  U kunt trots zijn op uzelf.

Comments are closed.