Onze overheid heeft een dubbele agenda als het gaat over controle; dit kwam weer eens duidelijk naar voren in Rotterdam met de laatste verkiezingen.

De overheid heeft voor zaken in het bedrijfsleven verplicht gesteld dat daarbij een externe persoon toezicht houdt. Ook de achtergrond van deze persoon etc is hierin vastgelegd.

Onze overheid heeft er geen vertrouwen in dat een bedrijf zelf in staat is dit te regelen. Als je bijvoorbeeld een wedstrijd organiseert als bedrijf of als stichting moet de trekking gebeuren door of onder toezicht van een notaris. Op zich naar mijn mening helemaal nog niet zo’n slechte regeling want als er geld te winnen is en er is geen toezicht, wint wellicht helemaal niemand iets. Overigens zijn daar met toezicht ook manieren om er onderuit te komen of de kans dat je iets moet weggeven te verkleinen.

Onze overheid vertrouwt zichzelf echter volkomen als het gaat om bijvoorbeeld verkiezingen. De stembureauleden hoeven naar mijn idee geen specifieke erkende opleiding tot ‘notaris’ of bijvoorbeeld ‘achter de tafel zitter en briefjes aan elkaar doorgeef meneer’ te hebben gehad. Dit is ook conform wat wikipedia daarover meldt:

Een stembureau bestaat uit minimaal een voorzitter en twee leden, maar kan naargelang een goed verloop van de stemming dat vereist, uit meer leden bestaan en/of een assistent toegewezen krijgen. Voor de stembureauleden worden in de Kieswet geen eisen gesteld, wat inhoudt dat ook niet-kiesgerechtigde]n lid mogen zijn van het stembureau. Aan de andere kant moeten voor bijvoorbeeld de ondertekening van het proces-verbaal de leden wel handelingsbekwaam zijn.

Zo bestonden de stembureaus in Amsterdam bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2002 uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, twee leden, een assistent en werden na afloop van de stemmingen (er waren ook Stadsdeelraadverkiezingen) nog twee ’tellers’ aan het stembureau toegevoegd. Al deze mensen werden ingezet om de gemiddeld vijftienhonderd stembiljetten zo snel mogelijk tot twee uitslagen te verwerken.

Aangezien de benoeming van de leden van een stembureau een taak en verantwoordelijkheid is van de gemeente, zijn veel leden van stembureaus ambtenaren (van vuilnisman tot wethouder) en omdat er veel in scholen wordt gewerkt, ook veel leraren en conciërges. In principe kan iedereen lid van een stembureau worden, behalve de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Van kandidaten bij de verkiezingen wordt het als niet passend beschouwd als zij tevens stembureaulid zijn omdat het de schijn van verkiezingsfraude opwerpt. Helaas is dit ook in een aantal gevallen verkeerd gegaan, zoals tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Landerd in de provincie Noord-Brabant[1]. Daarnaast zou gezegd kunnen worden dat zij door hun aanwezigheid de kiezer beïnvloeden.

Met andere woorden kan iedere persoon zitting nemen in een stembureau en kan iedereen deze stemmen tellen. Er moet een handelingsbekwaam iemand zijn die vervolgens het proces verbaal maakt. Er zitten veel leraren, maar waarschijnlijk hebben deze allemaal de PABO kunnen doen zonder een rekentoets te hoeven afleggen…..

Toezicht wordt dus verricht door de persoon die ook het proces verbaal opmaakt en die handelingsbekwaam hiervoor moet zijn. Het is opvallend hoe weinig informatie er op internet en overheidswegen te vinden is over dit handelingsbekwaam zijn. Al met al zal deze persoon ook uit het overheidshuis komen.

Dus:

Je kiest iemand voor een overheidspositie.

Je kiest bij een plek die is aangewezen en ingericht vanuit overheidswegen.

De mensen achter de tafel zijn over het algemeen ambtenaren waar verder vooraf geen eisen aan gesteld worden.

De mensen die de stemmen tellen zijn dezelfde mensen waar dus vooraf geen eisen aan gesteld worden.

De persoon die toezicht houdt is weer een overheidspersoon.

Waarom geloven we erin dat dit elke keer goed gaat? Waarom zijn er bij zoiets als verkiezingen geen eisen van aanwezigheid van een accountant en/of een notaris? Het zou het verhaal voor mij een stuk geloofwaardiger maken.

Zie het als een voorraadinventarisatie van een bedrijf: Daar is over het algemeen een accountant aanwezig. Deze doet steeksproefgewijs een hertelling en controleert de gang van zaken. Als alles goed is gegaan krijg je een accountantsverklaring.

Ik wil een accountantsverklaring van de komende verkiezingen!!

Ingezonden door Theiz

2 REACTIES

  1. Mmm ik heb geweigerd mezelf te legitimeren afgelopen verkiezingen en wilde dat dit in het verslag zou worden opgenomen. De voorzitter van het stemburo weigerde zijn naam te noemen. ”Was bij de gemeente bekend”. Oftewel iedereen kan zich voordoen als voorzitter van het kiesdistrict.

    Normaal stem ik niet maar dit leek me een goede om aandacht te vragen voor de uit de klauwen gelopen ausweis plicht. Het was me een wel een Kafkaiaans avontuur.

    Robert Verlinden [2] reageerde op deze reactie.

  2. @Hugo uit Utrecht [1]:

    Hugo, bedankt voor jouw provocatie. Ook mijn ausweis is niet meer geldig omdat ik weiger vingerafdrukken af te staan t.b.v. opslag. Opslaan van vingerafdrukken en dna is in strijd met het recht op nemo tenetur. Het recht op nemo tenetur werd in 1937 ook door Hitler afgeschaft. Het is m.i. daarna nooit meer echt goed gekomen. Groet.
    R.A.Verlinden http://www.lijst11.nl

Comments are closed.