Wat beweegt de PVV-stemmer? De gevestigde politiek zou het ontzettend graag willen weten, vooral om er achter te komen waar zij de steken precies laten vallen. Maar ook de wetenschap buigt zich over het mysterie van het uitdijende PVV-electoraat. De nieuwste inzichten komen van het Groningse Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid. Angst voor allochtonen blijkt een belangrijke drijfveer om op de PVV te stemmen.
Onderzoekers dr. Aafje Dotinga en prof. Karen van Oudenhoven- Van der Zee vroegen 636 Nederlanders naar hun stemgedrag, houding ten opzichte van allochtonen, de huidige regering, het geloof en hun eigen identiteit. De onderzoekers hoopten zo een goed beeld te krijgen van Wilders’ aanhang.

Hun belangrijkste conclusie: PVV stemmers zijn bang voor allochtonen. Dat wil zeggen, ze zijn vaker bang voor allochtonen dan niet-PVV’ers. De onderzoekers keken naar drie vormen van angst: angst voor moslimgeweld, angst voor afwijkende normen en waarden van allochtonen (en daarmee de teloorgang van de eigen Nederlandse cultuur) en de angst dat allochtonen een bedreiging zijn voor de eigen positie, bijvoorbeeld door het inpikken van banen, huizen en uitkeringen. Op alle drie vormen van angst scoort de PVV’er hoger dan de rest van de onderzochte Nederlanders.

Dat mensen die allochtonen als bedreiging zien zich thuis voelen bij de PVV, klinkt logisch. De PVV draait immers op zijn anti-immigratie en anti-islam standpunten. De vaststelling dat de PVV garen spint bij angst voor migranten, is dan ook niet bijzonder verrassend. Maar ook onderzoek met niet-verrassende resultaten helpt ons te begrijpen wat er op dit moment in de samenleving aan de hand is.

Daarbij sluiten de resultaten aan op eerder onderzoek naar angst, persoonlijkheid en politieke voorkeur. Zo vonden onderzoekers aan de VU Amsterdam bijvoorbeeld dat angst, bijvoorbeeld veroorzaakt door beelden van aanslagen, zorgt voor negatieve gevoelens over iedereen die niet bij de eigen groep hoort. En Amerikaanse onderzoekers ontdekten dat conservatisme een politieke reactie is op angst en onzekerheid. Dit soort onderzoeken passen binnen een nieuwe wetenschappelijke benadering van stemmen als een kwestie van gevoel.

Mensen die allochtonen als bedreiging zien, voelen zich thuis bij de PVV. Maar het kan trouwens ook andersom werken: mensen die zich om een of andere reden aangetrokken voelen tot de PVV, kunnen vervolgens vanwege Wilders’ anti- immigratie uitspraken, banger worden voor allochtonen. Of de angst voor allochtonen een gevolg of oorzaak is van de voorkeur voor de PVV, hebben de wetenschappers niet onderzocht.

Ingezonden door Reiny

26 REACTIES

 1. Kortom, men speelt de ‘racisme’ kaart om PVV stemmers in diskrediet te brengen. Dat is de bekende linkse pavlovreactie. Wanneer staat D66 weer te zwaaien met het dagboek van Anne Frank?

  De paar PVV stemmers die ik zelf ken gaan (prive) meer om met allochtonen dan de PVDA stemmers die ik ken. Een is zelfs getrouwd met een allochtoon. Aangezien mijn steekproef ongeveer even representatief is als de steekproef hierboven, kan ik op basis van mijn onderzoek concluderen van PVDA stemmers banger zijn voor allochtonen dan PVV stemmers. De PVDA stemmers eten ook vaker boerenkool.

  Ze stemmen op de PVV om andere motieven dan die wc-eend ‘wetenschappers’ hierboven noemen. Laat ze dat eens gaan onderzoeken.
  Bon Vivant [2] reageerde op deze reactie.

 2. Een ander niets zeggend onderzoek. Hoeveel geld willen de huidige machthebbers naar hun links christelijke vrienden doorschuiven voordat de PVV hier een einde aan maakt.
  636 mensen van waar in NL, welke inkomens groep, opleidings graad en met welk stem gedrag voor dat de PVV zijn intrede deed ?
  ISW is het zoveelste instituut dat eet van gestolen geld en reporten genereerd zoals de overheid wenst.
  Een report van deze groep is niet meer dan bedrukt WC papier.

 3. Kunnen de onderzoekers niet beter hun tijd (en geld) besteden aan het feit waarom de Overheid (of wat daarvoor door mag gaan) decennialang de wens van het volk genegeerd heeft en dat hetzelfde volk dit niet langer meer wenst te accepteren en hun stem (en mening) duidelijk(er) laat horen? Is men daar bang voor? Heeft het Politburo voor de Achterlijken (PvdA) ook hier weer een handje in gehad? Deze partij moet als een criminele bende beschouwd worden en derhalve (volgens de wet) verboden worden!

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 4. Wie bepaald onwenselijk gedrag westerlingen wel zwaar aanrekent en niet-westerse allochtonen niet ziet blijkbaar westerlingen en niet-westerse allochtonen als ongelijkwaardig. En het zijn veelal de linksmensen die onwenselijk gedrag westerlingen zwaarder aanrekenen dan het veel onwenselijker gedrag bij niet-westerlingen.

  De aanhang van de PVDA, D’66 en Groen Links is in wezen racistisch.

  De PVV-stemmers die ik ken zijn doorgaans erudiete academici met een buitenlandse partner, die heel wat buitenlandse reizen hebben gemaakt (en maken).

 5. @Zacharias [7]:

  Het is een artikel waarin kritiek wordt geuit op Amerikaanse presidenten als Reagan, Bush en Nixon, die worden beschouwt als kapitalisten. Dat is ook een reden waarom Ben verwijst naar dit artikel, omdat Ben heel goed weet dat libertariërs figuren als Reagan, Bush en Nixon helemaal niet als kapitalisten beschouwen.

  Dat hoort bij het spelletje waar Ben blijkbaar lol aan beleefd. Anti-etatisten vergelijken met etatistische politici die om kiezers te paaien zich regelmatig zo hebben uitgelaten als zouden zij krimping van de overheid voor staan.

  Ben weet echter heel goed dat libertarisme neer komt op non-agressie.

  Ben weet heel goed dat Lenin en Guevara massamoordenaars waren die dictatoriale staten hebben gesticht waarin de bevolking onderdrukt en uitgebuit werd.

  Het gedrag van Ben lijkt op het gedrag van mensen die lijden aan dopamine deficiëntie en er op kicken om mensen uit te schelden, te shockeren door openlijk met massamoordenaars te dwepen, aan hit-and-run (boude uitspraken doen, maar afwezig zijn als er om argumenten wordt gevraagd) te doen en onterechte beschuldigingen te uiten om verontwaardigde reacties te kunnen ontlokken.

  Hoewel Ben mij niet een type lijkt waar vrouwen graag mee naar bed zouden willen zou ik niet verbaasd opkijken als Onze Ben, net als zijn grote held Lenin, lijdt aan tertiaire syfilis en dat hij ons nodig heeft om zijn hersenen en zenuwstelsel een beetje bij elkaar te houden.

  Ben [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [9]: Oscar,
  Toch weer verbazend hoe jij in zo weinig woorden zoveel onzin kunt uitkramen. Over wat je te melden hebt is al genoeg gezegd. Jij bent iemand die zich weigert echt te verdiepen in wat dan ook, daarmee heb je ook automatisch niets zinnigs te melden, zoals eens te meer brengt.
  Wbt het laatste kan ik je gerust stellen. In mijn normale doen ben ik een uitermate vriendelijk en charmant persoon met meer dan genoeg aandacht van het andere geslacht. Alleen als iemand een flapdrol is zal ik dat ook zeggen: Oscar je bent een flapdrol.

  Succes, Ben

 7. @Ben [12]:

  Zullen we voor de heer Ben Succes (rare achternaam trouwens) geld inzamelen voor een enkeltje naar één van de heilstaten Cuba of Noord Korea.
  Het mes snijdt dan aan twee kanten: Ben kan de rest van zijn leven doorbrengen in de hemel op aarde en door het ontbreken aldaar van het (verfoeilijk kapitalistische) internet zijn wij van hem verlost.
  Trouwens, met gelovigen kan/wil je niet discussiëren..
  Dit is trouwens de eerste en laatste keer dat ik aandacht geef aan een simpele ziel.

  Ben [16] reageerde op deze reactie.

 8. Mensen zijn bang voor de naieve houding van politiek correct
  tegenover bv moslims niet voorde moslims zelf.

 9. Dit soort berichten doet de PVV achterban enkel maar verharden in hun standpunt dat de politiek hen niet serieus neemt met in het bijzonder de immigratie en integratie problemen.

  Zo kweekt de tegenpartij een extreem fanatieke achterban voor de PVV.

 10. PVV stemmers zijn slimmer en zullen achteraf niet hoeven te zeggen zoals de socialist: Wir haben es nicht gewuszt!!
  De droom van de socialist en de linkse volksverlakker zal wreed worden verstoord!
  De tijd lost alles op ook de linkse volksverlakker, al is het dat we ze aan de hoogste boom zullen hangen!!
  Ons land is ziek en verziekt door de linkse kliek!
  Enkele info.
  http://www.youtube.com/watch?v=DJrNeZgnj7Y
  http://www.youtube.com/watch?v=ChsXk0z3Kgk&feature=related
  http://www.hirhome.com/yugo/ihralija1.htm

  Ben [19] reageerde op deze reactie.
  G. [21] reageerde op deze reactie.

 11. Aardig stukje hoor, maar feit blijft dat juist de PvdA een diep racistische partij is.
  Uitkeringen geven aan een ieder die NL binnen komt, zonder dat diegene ooit maar een ene premie betaald heeft. Dat zorgt ervoor dat je een betaalde type vreter aantrekt. De gemiddelde NL-er denkt vervolgens dat die vreter symbool staat voor zijn hele volk.
  De PvdA-ers krijgen dan weer een orgasme van het ‘helpen’ van dit volk met gestolen belastinggelden. Je hebt immers een soort van huisdier wat minder dan je is, een huisdier wat je kan verzorgen.

 12. @G. [21]:

  Ik kan een scheldwoord wel een kort commentaar, maar nou niet bepaald een krachtig commentaar noemen. Of dat krachtig moet slaan op krachtterm. Bij wijze van argumentatie is een dergelijke reactie uiteraard niet sterk.

 13. Je moet de kat niet op het spek binden CDA PvdA VVD SP Groen Links Christen Unie SGP D66. Wie kaatst zal de bal verwachten en dat hij komt is zeker! Na 40 jaar door die partijen te zijn bedrogen met leugens!

 14. @Peter de Jong [24]:
  Volgens de uitverkorene (Eu-leiders, etc..) is Karadzic een misdadiger, maar volgens alle andere een vrijheidsstrijder. Is maar aan welke kant je staat.

  Volgens de huidige politieke correctheid zijn Karel Martel en Poolse koning Jan Sobieski ook misdadigers en geen grote helden die tot tweemaal toe de islam uit Eropa hebben gslagen! De huisige politieke leiders (allemaal!) en hun aanhangers zijn dus verraders van Europa en de Grote Europese cultuur. Ketters van hun eigen God en Kerk.

  De islam is alleen maar geinteresseerd in oorlog en onderwerping. De islam staat al 1400 jaar niet meer voor vrede. 90% van alle oorlogen en conflicten zijn ontstaan door de islam. Iedereen die er maar iets van weet en een redelijke intelligentie heeft, weet dat de islam slecht is. Maar de huidige politieke leiders zijn meer geinteresseerd in hun eigen leventje dan in de toekomst van Europa.

  Let op mijn woorden, er komt een oorlog in (of om) Europa, of te wel direct tegen de islam, of een burgeroorlog tegen de EUSSR!

  We sterven liever rechtopstaand op onze eigen benen, dan te leven op onze knieen als een slaaf!

 15. @Peter de Jong [24]: Sommige Serviers noemen Karadzic inderdaad nog steeds een held, maar iemand die verantwoordelijk is voor tienduizenden doden (meestal ging het om de ongewapende civiele bevolking) kan geen held zijn, wat zijn motivatie voor de moorden ook is.
  Daarnaast proberen Serviers zich nu te presenteren als strijders tegen de islam, omdat dat in deze tijd goed uitkomt. Maar dat beeld is volkomen fout. In de jaren negentig ging het in Joegoslavie niet om de islam. De Joegoslavische oorlogen begonnen immers met een bloedige oorlog in Kroatie. De Servische troepen bezetten grote delen van Kroatie in 1991. Kroatie is voornamelijk katholiek.

  In Bosnie Herzegovina voerden de Serviers weliswaar oorlog tegen de moslims, maar ook tegen andere bevolkingsgroepen, zoals de Bosnische (katholieke) Kroaten. De Roma- en Sinti-bevolking werd eveneens niet gespaard.

  Milosevic, Karadzic en Mladic vochten niet voor een islamvrij Europa, maar voor een Groot Servie. Het doel was het verleggen van de grenzen en het verenigen van alle Serviers in een land, zonder minderheden.

  De overeenkomst met de ideologie van Hitler is snel gemaakt. Hij had immers hetzelfde doel: een groot Duits rijk met alle Arische volkeren in een land, zonder minderheden.

  Dus om uw vraag over Karadzic te beantwoorden… Nee, hij is zeker geen held, maar een misdadiger die Milosevic steunde bij de ideologie van Groot Servie.

  Hier zijn trouwens heel wat uitstekende boeken over geschreven.

  G.

Comments are closed.