Het is moeilijk, maar ook eenvoudig, om je libertarische maat op te geven.

Het is eenvoudig als je uitgaat van het “non-agression” principe zoals dat b.v. ook in de missie van de Vrijspreker is uitgedrukt, en dat eenvoudig met ja of nee beantwoord kan worden: :

De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

Het wordt moeilijker als je de extremen opzoekt. (Lees onder de uitnodiging.)

UITNODIGING:

Hier volgt eerst de interessante uitnodiging die we van Vincent de Roeck ontvingen:

(daarna komen we terug op onze beschouwing aan de hand van enkele noten door mij in de uitnodiging geplaatst)

LIBERTARIANS IN BRUSSELS WITH SYED KAMALL MEP

Wednesday 17 March 2010, from 8pm to 9pm

On Wednesday March 17th, 2010, the Mises Youth Club will be hosting a “Libertarians in Brussels” social in the upstairs room of “Le Faubourg” (a bar on the Berlaymont corner of the Rue Franklin and Rue Stévin in Brussels) from 8pm to 9pm.

Our guest speaker of the evening will be Dr. Syed Kamall, a leading British politician and self-proclaimed libertarian [ 1 ], who will talk to us about the need to spread the message of liberty in the world, especially to underdeveloped countries and to the Islamic world.

Everyone is kindly invited to join us there. Attendance is free-of-charge. A cash bar will be provided. After the speech there will be ample time and opportunity to ask questions, mingle, discuss, network and socialize. We will have the upstairs room until 10pm.

Those of you who are interested in joining the board of the Mises Youth Club and other regular attendees for dinner in “Le Faubourg” prior to the event, are expected to be there at 7pm and to let this know to us in advance by e-mail, so we can reserve a table of the right size.

Syed Kamall currently serves as British Conservative MEP [ 2 ] for London. He holds a degree from the University of Liverpool, a Masters from the London School of Economics and a PhD from City University, London. Before entering the EU Parliament in 2005, he was a consultant on marketing, strategy and public affairs in the private sector and wrote extensively on multinational business and telecom policy.

He is the founder of the Global Business Research Institute and the Brussels Network, a Visiting Fellow at the Leeds University Business School, a supporter of the Libertarian Alliance, and the host of the monthly Wednesday Meetings in the European Parliament. A committed libertarian and practicing Muslim [ 3 ], he often speaks at think tank events in the U.S. and elsewhere, and runs the Islam and Liberty project [ 4 ].

The Mises Youth Club is a Brussels based social and political debating society with a special focus on students, recent graduates and young professionals, and aims to create a framework in the European capital for social networking and the promotion of liberty.

Looking forward seeing you all there!

With fervent best wishes,

Vincent De Roeck, President Mises Youth Club        +32 (0) 497 16 72 60

———————————————————————————————-

Het onderwerp is belangrijk en interessant en daarom beslist aan te bevelen.

Los daarvan komen we terug op enkele punten aan de hand van de noten in de uitnodiging: VRAGEN:

[ 1 ] Politicus en libertariër. Hoe kan dat samengaan? En

[ 2 ] hoe met een parlementslid van een niet libertarische partij?

[ 3 ] Hoe kan een libertariër tevens praktiserend moslim zijn?
Zijn er “moslims” die geen “islam” nastreven? Zoals samengaan kerk en staat? En die niet de sharia willen invoeren?

[ 4  ] Is een oplossing te vinden in het genoemde “Islam and Liberty Project”?

37 REACTIES

 1. “A committed libertarian and practicing Muslim”

  Een onmogelijke combinatie. Men kan libertarisch en boeddhist zijn. Libertarisch en joods. Libertarisch en christen. Maar libertarisch en moslim is een onmogelijke combinatie.

  Politicus en libertariër kan niet samen. En (praktiserende) moslim en libertariër kan niet samen.

  Je kunt niet streven naar de islamitische staat, er voorstander van zijn dat joden en christenen gedwongen worden het grootste deel van hun inkomen in te leveren, en libertariër zijn.

  Je kunt geen voorstander van het met de dood door steniging bestraffen van slachtofferloze ‘misdrijven’ als overspel en libertariër zijn.

  Om even op de vragen terecht te komen.

  [ 1 ] enkel als die politicus als enige streven heeft de politiek af te schaffen en ook geen andere standpunten heeft om de politiek af te schaffen.

  [ 2 ] dat kan NIET samen gaan.

  [ 3 ] in de islam is geloof en staat niet te scheiden omdat de islamitische leer in de kern etatistisch is. Vandaar dat islam en libertarisme NIET samen kunnen gaan.

  [ 4 ] Islam en Liberty gaan niet samen. Het vrijheidsdenken is een typisch westerse traditie waarin uit wordt gegaan van een vrije wil en niet van een oosters, gedetermineerd wereldbeeld waarin Allah voor de geboorte al bepaald heeft of je in de hel of in de hemel terecht zult komen. Wat wij aanhangers van het non-agressieprincipe onder libertarisme verstaan is niet compatibel met de islamitische geloofsleer. Hoewel het ook kan zijn dat deze meneer Kamall op religieus vlak onnozel is en zijn eigen geloofje, die hij niettemin islam noemt, gebrouwen heeft zie ik geen reden om dit suject zomaar te vertrouwen.

  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Liberty 5-3000 [4]:

  Is jou dat verschil niet duidelijk? Tijd om je eens in zowel het christendom als de islam te gaan verdiepen. En dan met name het verschil in kernwaarden. Tijd om de katechismus eens met de sjariahandboeken te vergelijken.

  Iemand dood wensen is in het christendom een zonde.

  Maar we hadden het hier over het non-agressieprincipe. En iemand dood wensen is geen agressieve daad. Iemand dood maken wel. Het bestraffen van slachtofferloze ‘misdrijven’ ook. Het streven naar een staat ook.

  Liberty 5-3000 [6] reageerde op deze reactie.
  pien [8] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [33] reageerde op deze reactie.

 3. Iemand dood wensen is een zonde voor christenen?
  Maar iemand ter dood brengen blijkbaar niet.
  De inquisitie heeft 50 miljoen(!) mensen vermoord.
  De rooms katholieke kerk is de grootste politieke kracht ter wereld en de inquisitie bestaat nog steeds (al is de naam dan veranderd).

  Dit even ter ontluistering van het ‘goede christenen – slechte moslims’ sprookje.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 4. Een illustratief verschil is misschien dat er binnen de gegoede burgerij van moslim staten beduidend minder Pienen gevonden zullen kunnen worden die er in vrijheid en gezondheid de gewoonte van maken om de “sprookjes” rondom de lokaal gevestigde religie te “ontluisteren”.

 5. @pien [8]:

  Hoe komt u aan die cijfers van 50 miljoen?

  Na excommunicatie waren het de wereldlijke autoriteiten die mensen op de brandstapel brachten. De kerk vergiet namelijk geen bloed. Katholieke geestelijken hebben vergeefs bij de wereldlijke autoriteiten gesmeekt Giordano Bruno in leven te laten. Van de 930 oordelen die de bekende inquisiteur Bernard Gui tussen 1308 en 1332 uitsprak over ketters, leidden er 9 tot bedevaart, 69 tot opgraving van reeds overleden ketters, 132 tot het dragen van het boetekleed, 143 tot dienst in het Heilige Land en 132 tot vrijspraak. In slechts 42 gevallen werd er over gegaan op excommunicatie waarna de wereldlijke autoriteiten deze ongelukkigen op de brandstapel brachten. Bernard Gui was de grootste ketterjager van zijn tijd. Ik ben dus benieuwd hoe u aan die 50 miljoen komt.

  “Dit even ter ontluistering van het ‘goede christenen – slechte moslims’ sprookje.”

  Dat cultuur-marxisten er alles aan doen om het christendom in een zo’n kwaad mogelijk daglicht te stellen is mij bekend. Maar ú zult met feiten dienen te komen, niet met ongefundeerde lasterpraatjes tegen de Rooms-Katholieke kerk.

  En het ging in de discussie om de leer.

 6. @Oscar [7]:
  “Het gaat niet om wat er in de Bijbel staat….Naastenliefde en moord gaan natuurlijk niet samen.

  Het zou wellicht de moeite lonen als je je eens werkelijk in religie zou verdiepen.”

  Dus elke christen mag zelf bepalen wat voor een stukken uit de bijbel hem het beste uit komt?
  Mag ik dat raar vinden?

  De bijbel als zodanig zit vol tegenstrijdigheden. Iedereen kan eruit halen wat hij of zij zoekt om zijn of haar “gelijk” te halen.
  En dat lijkt ook de opzet van het boek.
  Ten laatste is het niet zo bescheiden om te denken dat criticasters zich niet in de materie hebben verdiept.
  Dat siert je niet.
  Even goede vrienden. Dat dan weer wel. 🙂

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 7. Volgens mij heb ik het van een documentaire op youtube. Ik heb dit getal varierend van 50 tot 60 miljoen vanuit verschillende bronnen gehoord.
  Welke docu’s weet ik niet meer, maar het ging over de Jezuiten. Google maar eens op ‘Jesuits and infiltraton’ of ‘jesuits and black pope’, ‘jesuit and illuminati’
  Als ik de 50 miljoen bron weer hervindt zal ik de link plaatsen.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Liberty 5-3000 [11]:

  “Dus elke christen mag zelf bepalen wat voor een stukken uit de bijbel hem het beste uit komt?”

  Nogmaals: het gaat er om wat de leer van een geloof is en niet de gruwelijkheden die in ‘het sprookjesboek’ van dat geloof voorkomen.

  “De bijbel als zodanig zit vol tegenstrijdigheden.”

  Ik zou het paradoxen willen noemen. In de ene laag zullen de eersten de laatsten zijn en in de andere laag zullen de laatsten de eerste zijn. Een stad wordt gespaard vanwege één rechtvaardig mens. Een stad wordt vernietigd vanwege één zondaar.

  “Ten laatste is het niet zo bescheiden om te denken dat criticasters zich niet in de materie hebben verdiept.”

  In dit geval ben ik inderdaad niet bescheiden. Wellicht hoogmoedig en uit mijn slof geschoten. Het is een sterke overtuiging van me dat de leer van een geloof niet samen valt met het boek van een geloof. Het thema van de Bijbel is het keren van kansen. Vergelijk Adam en Eva die, na uit het Hof van Eden gezet te zijn na de zondeval, genade vinden en een gezin mogen opbouwen maar eens met de kruisiging waar de wederopstanding op volgt. De mens had het verbruid, maar kijk: God is genadig en er komt een kentering.

  Maar waar het eigenlijk over ging is de vraag waarom een christen wél en een moslim géén libertariër zou zijn. Daar staan de Koran en de Bijbel los van. Een moslim kan geen libertariër om dezelfde reden waarom een christen-democraat geen libertariër kan zijn. Namelijk vanwege het etatisme.

  Liberty 5-3000 [16] reageerde op deze reactie.

 9. @pien [12]:

  Misschien als je de mensen die in Zuid-en Midden-Amerika tussen 1492 en 1825 stierven aan de griep, de mazelen, Europese geslachtsziektes, de pokken en andere ziekten die de Europeanen mee brachten naar de Nieuwe Wereld als moorden door de kerk gaat beschouwen dat je op 50 miljoen zou kunnen uitkomen. Wie weet.

  Het gaat mij overigens helemaal niet om excessen in de geschiedenis maar om de leer. De leer van de islam is etatistisch en dus is libertarisch en islamitisch niet compatibel. De leer van het christendom is niet etatistisch en heeft ‘heb uw naasten lief als uzelve’ als kern en is derhalve wél compatibel met het libertarisme. De leer van het CDA, christen-democraten, is etatistisch en daarom niet compatibel met het libertarisme.

 10. @Oscar [13]:
  ” Het is een sterke overtuiging van me dat de leer van een geloof niet samen valt met het boek van een geloof. “

  Dat kun je wel zeggen, maar het blijft een mening.
  Als men de andere kant bekijkt zoals een niet roker tegen het roken komt er een heel ander verhaal naar voren.
  Leuk dat jij je er zoveel in verdiept hebt, maar dat is hetzelfde als insinueren dat het heilige boek van de ku klux klan er niet toe doet omdat alleen de individuele genoten mogen worden beoordeeld op hun moraliteit.
  Dat er heel wat “geestelijken” in het verleden ooit goede zaken gedaan hebben voor de vrijheid in zijn geheel staat buiten kijf, maar dat doet niets af aan de verwerpelijkheid van hun handboek.
  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 11. @pien [15]:

  Het gaat niet om een overzicht van moorden door de Rooms-Katholieke kerk, maar om moorden, doden die gevallen zijn bij oorlogen (inclusief verdedigingsoorlogen en oorlogsmisdaen), begaan door (nominale) katholieken.

  “Circa 1938 – 1945 Catholic dictators such as Adolf Hitler and Monsignor Tiso slaughter approximately six million Jews in Europe prior to and during World War 2.”

  Zelfs de massamoord van Adolf Hitler, die het katholicisme verafschuwde en tijdens zijn politieke loopbaan geen enkele voet in de kerk gezet heeft, worden door de site beschouwd als moorden door de katholieke kerk. Misschien moet ik die mensen maar eens e-mailen en melden dat Marc Dutroux als kind vast ook gedoopt is. Of ze dit willen onderzoeken, dan kunnen ze weer 6 bij die 50 miljoen optellen.

  Josef Stalin was orthodox gedoopt. Wellicht kan wat data aanleveren mochten deze anti-katholieken een anti-orthodox-christelijke zustersite openen. Als christen bewijs ik mijn medemens graag een dienst.

  Dat gaat veel verder dan bijvoorbeeld de slachtoffers van Koeblaj Khan, een boeddhist, verwerken in de cijfers ‘moorden door het boeddhisme’.

  pien [23] reageerde op deze reactie.
  pien [24] reageerde op deze reactie.

 12. @Liberty 5-3000 [16]:

  Wat de LEER van een bepaald geloof is, is redelijk objectief vast te stellen. En volgens mij ging daar de discussie in eerste instantie om. Je wekte de suggestie als zouden de islam en het christendom niet wezenlijk van elkaar verschillen.

  De Bijbel is geen handboek. De Koran is geen handboek.

  De Kathechismus is een handboek. ‘Umdat as-Salik wa ‘Uddat an-Nasik (the reliance of the traveler) is een handboek.

  Liberty 5-3000 [21] reageerde op deze reactie.

 13. Dit gekissebis is allemaal leuk en aardig.

  Ik constateer vooralsnog met eigen ogen dat de hoeveelheid moslims EN de hoeveelheid Christenen, die zich NIET aanmatigen een ander te willen vertellen hoe ze hun leven moeten leiden, op de vingers van een hand te tellen zijn.

  Het zal me in principe een zorg zijn waar ze die betutteldrang vandaan halen, leer of boek, maar het zal geen toeval zijn dat het aan anderen willen opdringen van een moraal bijna 100% van de tijd uit ofwel religie, ofwel ideologie (de seculiere ‘religie’) voortkomt, en niet uit het luchtledige.

  Dat een moslim claimt een libertarier te zijn neem ik met een dikke korrel zout. Zo iemand is ofwel geen libertarier, ofwel geen moslim.
  Maar als een Christen claimt een libertarier te zijn, zou ik hem net zo goed aan een stevig kruisverhoor onderwerpen.

  Liberty 5-3000 [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [18]:
  “Je wekte de suggestie als zouden de islam en het christendom niet wezenlijk van elkaar verschillen. “
  Vanuit het oogpunt van een NIET-gelovige verschillen ze niet veel.
  Beiden geloven in de onbewezen autoriteit van een luchtgeest.
  Beiden zijn niet echt voorstander van het met rust laten van mensen.
  Beiden hanteren een handboek dat geweld en dwang propageert om mensen te “bekeren”.
  I could go on, maar je ziet het punt hopelijk.

  Paul Martens [25] reageerde op deze reactie.

 15. @Tony [19]:

  “Maar als een Christen claimt een libertarier te zijn, zou ik hem net zo goed aan een stevig kruisverhoor onderwerpen.”

  Mij heeft u reeds over het een en ander ondervraagd. En ik heb toen uiteindelijk een pyrus overwinning behaald wat betreft het overtuigen van mijn zuiverheid. Maar heeft u Lew Rockwell en Jörg Guido Hülsmann e.v.a. al aan een ‘kruisverhoor’ onderworpen?

  Ron Paul is christen maar, anders dan Rockwell en Hülsmann, geen anarchokapitalist.

  Tony [34] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [17]:

  Zelfs al zou je die 6 miljoen er af halen, dan nog blijft er een weerzinwekkende massaslachting over.

  Maar, niets is wat het lijkt!
  Is de wereldgeschiedenis wel zo verlopen als dat wij hebben voorgeschoteld gekregen op school en in de reguliere geschiedschrijving?
  Zelfs al zou je die 6 miljoen er af halen, dan nog blijft er een weerzinwekkende massaslachting over.

  Een online beschikbaar boek met een interessante visie t.a.v. hoe de 2de wereldoorlog is ontstaan, wie Hitler aan de macht gebracht heeft en zelfs wie de werekelijke auteur van Mein Kampf was. Interessant in dit licht is Section 5, chapter 2 ‘Preparations for the 2nd World War’
  http://www.spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

  Maar goed we zijn erg off topic, ik laat het hierbij.

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [17]:

  Zelfs al zou je die 6 miljoen er af halen, dan nog blijft er een weerzinwekkende massaslachting over.

  Maar, niets is wat het lijkt!
  Is de wereldgeschiedenis wel zo verlopen als dat wij hebben voorgeschoteld gekregen op school en in de reguliere geschiedschrijving?

  Een online beschikbaar boek met een interessante visie t.a.v. hoe de 2de wereldoorlog is ontstaan, wie Hitler aan de macht gebracht heeft en zelfs wie de werkelijke auteur van Mein Kampf was. Interessant in dit licht is Section 5, chapter 2 ‘Preparations for the 2nd World War’
  http://www.spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

  In het licht van die historie zou je heel wat meer doden dan die 6 miljoen op rekening van de Katholieke Kerk moeten schrijven.

  Maar goed we zijn erg off topic, ik laat het hierbij.

 18. @Liberty 5-3000 [21]: Kernwoord = “niet-gelovige”. Waarmee er dus ook een “gelovige” bestaat. En iets geloven is niet hetzelfde als iets weten.
  Geloven is iets ombewezen accepteren.

  Jij zult mij waarschijnlijk best wel geloven, als ik zeg dat ik een dampende kop koffie bij me heb staan, terwijl ik deze reactie zit te schrijven op mijn computer. Echter: WETEN doe je dit niet zeker.
  Sterker nog, het is niet eens waar.

  Je had het alleen kunnen weten als je tijdens het intikken van deze reactie daadwerkelijk bij mij thuis was.

  Dat is het verschil tussen iets weten of iets geloven (= aannemen dat iemand de waarheid spreekt, of opgeschreven heeft).

  Ik heb nu opeens wel zin in een bak koffie, trouwens 😉

  Ik stuur je, op jouw privé e-mail adres, wel even een Word document met mijn visie op de bijbel en wat daaruit voortgekomen is. Ik heb ooit een soort van casus samengesteld, mede gebaseerd op de site http://www.evilbible.com en passages uit de Nederlandse statenversie van de bijbel tegen het licht gehouden. Ik moet die casus trouwens nodig eens volledig maken want er bestond vanuit diverse hoeken interesse om die casus bekend te maken. Helaas met momenteel 59 pagina’s veel te lang voor een artikel op Vrijspreker.
  Bewust heb ik de statenversie van de bijbel genomen, omdat ik aanneem, dat ons hypocriete staatshoofd deze versie van het sprookjesboek ondersteunt.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.
  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 19. @pien [23]:

  “Zelfs al zou je die 6 miljoen er af halen, dan nog blijft er een weerzinwekkende massaslachting over.”

  Het is niet alleen die 6 miljoen, die hele optelsom is zo lek als een mandje. En dat ziet u na mijn opmerkingen over het feit dat zelfs de moorden van de heer A. Hitler worden beschouwd als moorden die begaan zijn door de kerk niet eens in?

  “Is de wereldgeschiedenis wel zo verlopen als dat wij hebben voorgeschoteld gekregen op school en in de reguliere geschiedschrijving?”

  Dat is nog maar de vraag. Er is vanaf de 20ste eeuw een door cultuur-marxisten georkestreerde lastercampagne tegen de westerse beschaving aan de gang en het zo zwart mogelijk afschilderen van het als westers beschouwde christendom hoort daarbij. Een destructief masochisme waar ik, die zelfreflectie heeft en kritisch is ten aanzien van hetgene wat mij aan het hart gaat, niet aan wens mee te doen.

  Ik heb de pdf, waarvan ik aanvoel dat het om anti-katholiek haatwerkje gaat, waarnaar u verwees opgeslagen, maar ik denk dat gezien de geringe en kostbare tijd die ik heb er niet aan toe zal komen.

  “Maar goed we zijn erg off topic, ik laat het hierbij.”

  Zoals u wenst. U wekt alsnog de suggestie dat die 6 miljoen wel degelijk in de som thuis horen. Doet u dat om de aandacht van het socialisme, in dit geval het nationaal-socialisme, en de islam af te leiden?

  Er moet een reden zijn, want uit uw reacties blijkt nou niet bepaald enige liefde voor het staven van feiten en waarheidsvinding.

 20. @Paul Martens [25]:

  “Je had het alleen kunnen weten als je tijdens het intikken van deze reactie daadwerkelijk bij mij thuis was.”

  Ook dan niet. Dan zou men niet zeker kunnen weten dat die dampende koffie ook werkelijk existent is buiten het lichaam van de ervarende betrokkene en niet enkel door de eigen hersenen en het eigen centrale zenuwstelsel zouden zijn voortgebracht.

  Dat bestaan bestaat, daar kan men zeker van zijn. Alle andere axiomata zijn zwakker.

  Paul Martens [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [27]: Ja hoor, Oscar. En met zulke argumenten probeer jij nog een sprankje religie te verdedigen? Vind je dit zelf niet een beetje krampachtig proberen gelijk jouw te halen?
  Breng dan eerst gradaties aan in vormen van existentie. Dan zal het met eigen ogen waarnemen van die dampende op koffie veel hoger scoren dan totaal onbewezen religies.

  Sorry Oscar, maar met argumenten of de kop koffie, die ik gemaakt heb, voor mij zie staan, waarvan ik het aroma waarneem en de warmte kan voelen, gaan zitten betwijfelen met wel of geen werkelijke existentie ga ik absoluut niet mee. Veel plezier in je fantasiewereld, maar ik weiger mee te zweven.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Paul Martens [25]:

  “Bewust heb ik de statenversie van de bijbel genomen, omdat ik aanneem, dat ons hypocriete staatshoofd deze versie van het sprookjesboek ondersteunt.”

  Is de moraal van het sprookje ‘de wolf en de drie biggetjes’, dat men een (geestelijk) bouwwerk dient te bouwen dat bestand is tegen geraas en getier en het blazen van ‘de wolf’ gruwelijk omdat de wolf in het sprookje – heel gruwelijk – de big die een strooien huisje en de big die een huisje gemaakt van takken verorbert?

  Sneeuwwitje gaat o.a. over het verschil tussen bedrog om een leven te redden (de jager die een hart van een hert mee terug neemt en liegt dat hij Sneeuwwitje gedood heeft) en het bedrog om een leven te nemen (de afgunstige stiefmoeder die in vermomming Sneeuwwitje een appel [symbool van verleiding] aan biedt die giftig is). Staat de wijsheid en de moraal van dit sprookje volgens jou gelijk aan het gruwelijke geweld dat in het sprookje naar voren komt?

  Paul Martens [31] reageerde op deze reactie.

 23. @Paul Martens [28]:

  Niet een sprankje. Ik verdedig religie. Anti-solipsisme is kan niet enkel rationeel gefundeerd worden. En voor een solipsist bestaat geen moraal.

  “Veel plezier in je fantasiewereld, maar ik weiger mee te zweven.”

  Als dat zweverij is dan zouden alle waarnemingen zweverij zijn. En aangezien alle kennis gebaseerd is op waarnemingen zou alles tot zweverij zijn gemaakt. En daar ga ík niet in mee.

  Paul Martens [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.