In een echte vrije markt staat het iedereen vrij om iets te koop aan te bieden tegen een door hem gewenste prijs terwijl ieder ander helemaal zelf mag bepalen of hij het aangebodene wil kopen of niet en dat alles zonder inmenging van overheden.

Het idee dat mensen geheel vrij zouden zijn om zomaar onderling hun privé zaakjes naar eigen inzicht te regelen zonder staatsinmenging is voor socialisten zo gruwelijk en ondraaglijk dat zij intussen complete staten en overheden hebben opgericht alleen maar om zulks te voorkomen.

Iedere handeling verricht door welk bedrijf of persoon dan ook is tegenwoordig onderworpen aan de bemoeienis van ontelbare ambtenaren bij nog ontelbaardere instanties op gemeentelijk, provinciaal, landelijk, EU en wereldlijk niveau en alle daar tussenliggende: alles is stukgereguleerde en overal loeren onduidelijke overheidsklerken met hun regeltjes en boetes zodat er hier in het Westen al lang geen sprake is van enige vrije markt.

We hebben feitelijk een doodordinaire geleide economie waar de staat weliswaar juridisch niet de eigenaar is van bedrijven maar feitelijk via wet- en regelgeving 100% zeggenschap over ze heeft.

Dat is ook het voornaamste verschil tussen het communisme waar de staat wel de wettelijke eigenaar van de productie is en de socialistische-democratie (waarvan het nationaal-socialisme een variant is).

Zo bepaalt de staat hier welke dingen mogen worden geproduceerd en hoe, hoe bedrijven hun boekhouding doen, wat zij hun personeel betalen, hoe en onder welke voorwaarden zij hun klanten bedienen en ga zo door, iedere stap van iedereen wordt tot op de molecuul gereguleerd en met overheidsmicroscopen gevolgd. Je kunt je ook niet zomaar als zelfstandige vestigen zonder dat de staat je vergunning geeft (VAR verklaring) om je diensten aan derden aan te bieden, dat kunnen jij en je klant kennelijk niet zelf onderling regelen.

Het doel van iedere staatsbemoeienis is altijd om macht uit te oefenen en belasting te heffen om de nutteloze en schadelijke staat in stand te houden en die bemoeienis maakt goederen en diensten enige keren duurder dan ze eigenlijk zouden moeten zijn zonder dat de staat hier iets zinnigs aan toevoegt.

Uw ziektekostenpolis zou in de vrije markt iets van €20 kosten, benzine twee dubbeltjes, gas een paar cent, sigaretten en drank enige kwartjes, uw huis 10% van wat die nu kost vanwege de vergunningen en bestemmingsplannen en de ambtelijke corruptie uiteraard evenals uw auto om maar eens wat te noemen. En uw vuilnis kan door een particuliere firma voor 20% van de huidige gemeentebelasting worden verwerkt, als u zou mogen kiezen maar dat mag u niet. En uw wegenbelasting 10% van wat de staat nu rekent en geen files want waar hebt u ooit tekorten gezien in de vrije markt ?

Zonder de staat zouden we allemaal iets van 20 keer zo rijk zijn en aanzienlijk prettiger leven zonder alle socialistische staatsdwang in onze privézaken.

We leven feitelijk in een fluwelen socialistische dictatuur waar de staat iedere commerciële en particuliere ademtocht dwingend beheerst en alle welvaart van het land naar zich toe trekt om het naar believen in allerlei bietenbakken te gooien en toch wordt dit verstikkende dwangsocialisme door de gemiddelde linkse geest hier als een verwerpelijke neo-liberale vrije markt economie ervaren met te veel vrijheid.

Hoeveel onderdrukkender moet het dan nog worden van de linkse kerk ?

27 REACTIES

 1. Hilarisch en droevig tegelijkertijd.

  Vraag is natuurlijk waarom die overheid er is en waarom mensen die er blijkbaar door gehinderd worden er toch achter staan ? Dit is feitelijk een vrije markt keuze (wereldwijd, want er is geen wereldregering!). Niemand wordt er toe gedwongen een natiestaat met een alles regelende overheid in stand te houden.

  Zo kan ook een vrije economie alleen goed draaien als er een zekere rechtsorde heerst (no force, no fraud). En voor transport heb je goede wegen en telecom verbindingen nodig. Als die er niet zijn belemmert dat de economische ontwikkeling van iedereen. Idem dito voor de beschikbaarheid van goedkope energie, goed opgeleide werknemers, schoon drinkwater, veilig voedsel, etc. Een behoorlijke riolering en schone straten zijn ook wel prettig, dan hoef je niet door bergen vuilnis te ploegen (zie Napels) en wordt je niet besmet met allerlei ziektes.

  En wat te denken van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ? Dat doet een commercieel bedrijf niet, maar je hebt het wel nodig voor innovaties (de basis voor economische groei).

 2. Redenering klopt niet Peter. Als er ergens in de vrije maatschappij behoefte aan iets is, blijkt er altijd een ondernemer op te staan die er mogelijkheden in ziet om dat te gaan leveren.

  Zelfs fundamenteel wetenschappelijk onderzoek werd bvb 50 jaar geleden al door o.a. Philips gedaan zonder subsidie.

  Overheden zijn misschien tolerabel voor “bescherming” maar gaan de fout in als ze ook “verzorging” gaan opleggen.

  Paul Martens [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen [2]: Inderdaad Hub, als voorbeeld: het zijn JUIST de bedrijven die nu de oliemarkt “beheersen” (de Shells, de Exxons, enz) die geheel zonder subsidies, dus met eigen middelen, zich de pleuris onderzoeken naar alternatieve energiebronnen.
  Want als de technologie er eenmaal is, willen zij die in handen hebben om hun marktaandeel te kunnen behouden.

  Ik heb voor enkele van die bedrijven gewerkt en zij doen veel onderzoek naar windenergie, zonne-energie, energie uit zout water, enz. De reden dat er nog geen windmolens zijn met een Shell-logo, is omdat deze vorm van energie simpelweg niet renadabel is. En dus zwaar gesubsidieerd wordt door overheden, of vermenging van overheden en energiebedrijven.

  Rothschild [5] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [10] reageerde op deze reactie.

 4. we zouden niet alleen prettiger leven maar ook langer. over het algemeen is een duurdere auto ook veiliger en veel mensen rijden nu door de staat gedwongen in een koekblik. zo ook de betere gezondheidszorg die er zou kunnen zijn (en de betaalbaarheid van preventief scannen) en de betaalbaarheid van beter en gezonder voedsel en (in mijn geval) het ontbreken van de stress veroorzaakt door files en het gevoel dat je eigenlijk aan het werk bent om parasieten te onderhouden.
  De overheid maakt meer kapot dan je lief is!

 5. @Paul Martens [3]:

  Onzin…De olieprijs wordt door Londen en New York gezet middels futures-gemaakte-markt en hier wordt door o.a.Goldman Sachs (=hulpje van de FED) de prijs bepaald…

  Deze macht strekt zich tot de Shells, Exxons, ect. en verder…

  De VN (=de FED)is een instrument om de dubbele agenda uit te voeren. Klimaathoax via IPCC is false-flag operatie…

  Het advies/of beleid (wat is het verschil in deze) bestaan alleen maar uit Shell mensen…en worden benoemd door koninklijk besluit (Bilderberg inmenging)
  http://www.energieraad.nl/varied.asp?pageid=3

  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [6]:

  Als Shell alternatieve energie belangrijk vindt, waarom hadden ze hun top-zonnecellen fabriek in Helmond dan gesloten en hun grote kennis bij het oud vuil gezet?

  In 2001 tot 2008 groeide deze industrie (in Duitsland) als kool en in China (met veel subsidies) nu nog steeds met zeer interessante cijfers…

  Helaas is de industrie in Europa nu een oor aangenaaid…de concurrentie uit China is moordend…

  Olie is een middel om macht uit te voeren op processen in de wereld…decentrale energie opwekking is dit niet, en daarom wordt het ook flink benadeeld in subsidies tov van alle andere energie.
  Het mag geen succes worden!!!
  Want minder inkomsten voor Essent, Nuon, ect….betekend dat hun business kapot gaat. Dus daarom Windenergie…
  Dit valt echter niet meer tegen te houden en dat weet Essent en Nuon, en RWE en daarom krijg je dit:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Desertec

  Net als de schijnvertoning van de electric car:
  http://video.google.com/videoplay?docid=1405611374523233913#
  Het mag geen succes worden!!!
  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 7. Interessant artikel, Wladi, en zeker conceptueel waar.
  Maar de cijfers lijken me wel extreem. Kan je ze onderbouwen of een linkje geven?
  Bv. huizen zouden inderdaad stukken goedkoper kunnen m.i. minder dan 1/3, pakweg 25-30%. Maar slechts 10%? Het zou mooi zijn, maar dat lijkt me toch wel een stukje overdreven.

  wladi [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Paul Martens [3]: : “het zijn JUIST de bedrijven die nu de oliemarkt “beheersen” (de Shells, de Exxons, enz)”

  Sinds de nationalisaties van de jaren ’70 is de tijd van de zg. 7 sisters wel voorbij. Shell, Exxon etc. beheersen helemaal niets, behalve misschien het straatbeeld met hun logootjes. In de upstream echter zijn het inmiddels de staatsoliemaatschappijen die voor het gros van de productie instaan en als kartel de prijzen kunnen beheersen. D.w.z. nu opnieuw omdat er z.g.a. geen overcapaciteit is. Sinds de fameuze jaren ’70 echter had OPEC de facto geen macht omdat er overcapaciteit was en niet-leden (en ook eigen leden stiekum) meer gingen produceren dan voorzien/afgesproken waardoor het kartel slechts een papieren tijger was. Anno vandaag met amper 5% overcapaciteit op wereldvlak, heeft elke krimp in OPEC productie een effect op de prijs.
  Maar goed, je punt klopt wel in die zin dat het niet de staatsoliemaatschappijen zijn die onderzoek doen naar alternatieve energie, dus ja, de staat hebben we er niet voor nodig, wel de markt met haar op winst beluste commerciele bedrijven.

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Ben [8]:

  Volgens Marx was socialisme een tussenstadium tussen “kapitalisme” en “communisme”. Een tussenstadium met een staat. Vandaar dat vermoedelijk communisme-nastrevende regeringen zichzelf socialistisch noemden.

  De communist probeert een natuurlijke menselijke prikkel weg te halen. Een fundamentele natuurlijke menselijke prikkel als “egoïsme”(kortom “zelfbehoud”) kan niet weg, en kan daardoor alleen onderdrukt worden, liefst door een gecentraliseerde macht, kortom een staat.
  Ben [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Rothschild [7]: Helaas is de industrie in Europa nu een oor aangenaaid…de concurrentie uit China is moordend… Hiermee geef je zelf het antwoord al. Het is niet rendabel, wordt daarom gesubsidieerd en er zijn landen die het goedkoper kunnen… al dan niet met hun eigen subsidies.

  @Scrutinizer [10]: Vandaar “beheersen” tussen aanhalingstekens, want veel mensen denken dat de wereld geregeerd wordt door de multinationals. Je weet wel: die vuile kapitalisten die alles kapot maken, volgens de linkse losers.

  Rothschild [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Paul Martens [12]:

  Dit antwoord had ik verwacht…het is een business die een kans moet krijgen en die op termijn (veel sneller dan 10 jaar geleden gedacht)de huidige energiemarkt in Zuid-Europa kan verdringen….

  Maw het is een snoeiharde bedreiging voor de RWE’s en Nuons.

  Massaproductie blijkt nu (te) mega-concurrerend te zijn voor alles wat met olie te maken heeft…en dat weet men nu maar al te goed…

 12. @Scrutinizer [9]: enige jaren geleden kwam een VVD-kamerlid met de mededeling dat er voor iedere € die wordt uitgegeven aan de daadwerkelijke gezondheidszorg er €1,72 naar overbodige bureaucratie in de zorg gaat, dat is 60% van de premie van €90 per maand dus €57 weggegooid aan onzin. Het gaat hier om een gemonopoliseerd product zodat er van die overblijvende €43 nog wel de helft af kan met wat vrije marktconcurrentie en dan zit ik op €25 en dat is overigens het bedrag dat ik een zorgverzekeringsdeskundige op de radio horen opperen.

  Wat woningen betreft: Nederland is slechts voor 10% bebouwd en als je de tuintjes weglaat 4%, de rest is helemaal leeg. We hebben dus 10% bebouwd, 70% landbouwgrond en de rest is water en bossen (bron: CBS).
  De truc van de staat is die landbouwgrond omdat daar niet op gebouwd mag worden, slechts op 10% zodat er een dringend tekort aan bouwlokaties (dus niet aan fysieke bouwgrond) zodat de staat hier in moet grijpen met bestemmingsplannen en vergunningen om dat tekort dragelijk te maken. Hierdoor stijgen de grondprijzen astronomisch. Een gebouw zelf kost geen drol, je hebt al een perfecte prefab villa van 260 m2 voor €50.000 , de grond is het probleem. Een jaren 80 rijtjeshuis hier in Heiloo van 125m2 woonoppervlak op 151m2 grond kost 2,5 ton. Stel de herbouwwaarde van het rijtjespand op een €30.000 dan kost de grond €200.000 / 125 m2 = €1.600 per m2.

  Laat de grond voor nieuwbouw hier €1.000 per m2 kosten. Let wel het tekort is er omdat je gedwongen wordt op die 10% bouwgrond te bouwen en dat onder een stelsel van zeer kostbare bestemmingsplannen en vergunningen en een hoop extra tijd die al die troep kost.

  Als we dat allemaal afschaffen en iedereen mag gewoon overal een stukje grond bij een boer kopen om daar een huis naar eigen inzicht op te zetten dan komt er opeens 700% potentieel bouwgrond bij en het kan niet anders dan dat de prijzen enorm gaan kelderen want er is ineens een enorm overschot aan grond en je hebt de tienduizenden aan kosten voor vergunningen en zo niet meer. Is het onredelijk om te stellen dat de grond dan naar een paar tientjes per m2 zal gaan en dat dit rijtjeshuis van nu €261.000 naar €50.000 zal gaan ?

  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.
  The Red Pill [19] reageerde op deze reactie.
  Scrutinizer [27] reageerde op deze reactie.

 13. @wladi [14]: Voor het vergroten van een simpel schuurtje aan mijn huis tot bijkeuken-met-bergvliering krijg ik anders wel offertes die uiteenlopen van 23.000 tot 35.000 euro. Dat is nog zonder bouwtekening en -vergunning, en heeft met bouwmaterialen en arbeidsloon te maken.

  Dus dat voor 50.000 euro een rijtjeshuis herbouwd kan worden waag ik ernstig te betwijfelen. De opstalverzekering geeft een veel lager bedrag als herbouwwaarde dan de marktwaarde, en dat heeft ongetwijfeld met de grond te maken.

  Dat die marktwaarde kunstmatig hoog gehouden wordt ben ik met je eens, maar dat werkt dus wel door in verbouwingskosten, omdat de uitvoerders van die verbouwing ook met (kunstmatig) hoge kosten worden geconfronteerd.

 14. @wladi [14]:

  en het bijkomende voordeel is dat de boer geen subsidies meer krijgt. houden we nog meer geld over om een mooi huis neer te zetten. wellicht is dit al genoemd, maar de prefab huizen zouden nog goedkoper kunnen. Deze bedrijven hebben nu ook te maken met complexe regelgeving waardoor ze dure externen moeten inhuren, ze moeten kunstmatig dure arbeidskrachten inhuren en VpB betalen. Zou in een libertarische samenleving niet/minder het geval zijn.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 15. @The Red Pill [19]:

  En als de boer geen subidies meer krijgt dan kunnen de boeren in de Derde Wereld, als zij het geluk hebben met relatief weinig politiek-economische onderdrukking van hun despoten te maken hebben, hun situatie verbeteren. Zij zullen niet meer hoeven te concurreren met de overschotten die worden gedumpt door Europese boeren en hoeven niet meer de oneerlijke concurrentie aan met zwaar gesubsidieerde Europese boeren.

  The Red Pill [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [20]:

  Inderdaad. Dan hoeft er minder geld naar ontwikkelingshulp (wat meestal niet erg goed terecht komt
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/260262/Miljoenen-euros-VNhulpgeld-Somalie-komen-niet-aan.htm )

  overigens – maar nu ben ik aan het gissen – zou het kunnen dat het prefab huisje in euro termen toch duurder wordt omdat in een libertarische samenleving zo’n enorme vraag naar arbeid zal ontstaan dat dat een loonopdrijvend effect heeft. is natuurlijk geen probleem omdat dat ook voor het salaris van de huizenkoper geldt. als dat klopt dan zou een libertarische samenleving eigenlijk de natte droom moeten zijn van socialisten. arbeiders die veel verdienen en arme mensen in de derde wereld die zichzelf kunnen bedruipen (geef ze geen vis maar een hengel?) helaas kiezen zij er voor om eea na te streven met geweld.

  Dwang kan alleen eindigen in chaos.
  – Mahatma Gandhi

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 17. @The Red Pill [21]:

  Er hoeft sowieso geen geld naar ontwikkelingshulp. Met ontwikkelingshulp subsidiëren kleptomane westerse politici de onderdrukking van de bevolking van de Derde Wereld doordat de onderdrukkers hun bankrekeningen spekken.

  Een enorme vraag naar arbeid én een enorm aanbod.

 18. @Ben [15]:

  “Deze meneer heeft het over een communistische staat. Dat kan dus niet.”

  Maar Ben, u wou toch alle banken nationaliseren? Bij wijze van eerste stap.

Comments are closed.