Meer dan de helft van de mensen is op de een of andere manier financieel afhankelijk van de overheid. Een van de  redenen dat  politieke actie niet zal werken is dat het gewoon een nummerspel is – hier is het bewijs.
Het voorbeeld gaat over de USA, maar voor de volkerenstaten van Europa kunt u de getallen ruimer nemen.

[HTML1]

6 REACTIES

 1. En het is nog erger. Neem Griekenland als voorbeeld. Die hebben rond de 12,5% (ik geloof 13%) tekort. Ook is zoals in de meeste EU staten de omvang van het BNP van de staat rond de 50%.

  Ofwel men moet 12,5 / 0,5 = 25% bezuinigen op henzelf indien men het tekort naar 0 zou willen brengen zonder belastingverhogingen.

  Ofwel, (tenzij men een aantal kapitaalintensieve projecten kan schrappen) een kwart van de ambtenaren (of indirect door uitgavereductie semi-ambtenaren) moet ontslagen worden.

  Dit geeft een enorme reductie van consumpties en daarmee verder van de economie.

  Op lange termijn is het uiteraard nodig, want verder belasten is niet heilzaam gezien de reeds immens hoge tarieven. Het remt enkel de economie. Ook is het niet mogelijk oneindig 13% tekort te hebben.

  Maar we zien dus dat de grote tekorten van de staat op grote termijn zo’n enorm probleem geven. Het BNP daalt! En dan kunnen collectivisten zeggen, zie je wel …

  En zo is de cirkel rond.

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Armin [2]:

  Als je geld gaat sparen heb je ook minder te besteden. Zie je wel…

  In een analyse las ik dat het begrotingstekort van Californie veel groter/erger moet zijn dan dat van Griekenland, alleen staat Griekenland nu te kijk. Als het Duitsland (maar dan leuker) van Noord Amerika financieel slecht gaat, hoe staat de rest er dan voor?

  Armin [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Bon Vivant [3]: Californie is er slecht aan toe in financiele zin, maar er is nog wel een verschil dat vaak onderbelicht is. De productiecapaciteit en productiviteit.

  Het is misschien wat goedkoop op onze zuidelijke EU buren af te geven, maar veel van die zuidelijke landen hebben ‘niets’. Griekenland is een museum. Verder heeft het geheel niets. Hun arbeidsproductiviteit is laag, industrie veroudert, geen geweldige natuurlijke hulpbronnen en een arbeidsethos dat ook niet uitblinkt.

  Natuurlijk kun je vanalles opbouwen, maar als je nu drastisch gaat bezuinigen zal herstel zeer lang duren want het onderliggende bouwwerk is niet zo veel bijzonder en enkel leven van toerisme is niet mogelijk.

  In Californie, heeft men een veel beter arbeidsethos, een arbeidsproductiviteit die tot de top 10 van de wereld (hoger dan Nederland bijvoorbeeld) behoort en alerlei technologie bedrijven die tot de wereldtop behoren. Ook is er een zeer innovatieve sfeer in de private sector.

  Bedrijfsmatig zou je zeggen dat de curator zou beslissen dat Griekenland beter bankroet gaat, terwijl Californie een doorstart moet maken na een broodnodige schuldsanering en broek aanhalen. Maar ja, met landen is dat uiteraard gecompliceerder.

  Merk verder op dat de belastingdruk in Californie nog steeds stukken lager is dan in Nederland. Val niet in de bekende linkse publiciteitsstunt waarbij de USA schuld in bedragen wordt afgebeeld terwijl de EU schulden in %. Zou je Eu schulden omrekenen in bedragen en dezelfde definitie hanteren (veel schulden in de EU worden buiten de staatschulden gehouden) is het in de EU veel en veel erger. (Ik zeg erger, niet dat de VS ‘goed’ is voor de duidelijkheid.)

  Het probleem met Californie is niet de te hoge staatschuld, maar de uitgaven tov het inkomen en de hoogte van de schuld tov de belastinginkomsten. Als Californie de belastingdruk zou ophogen zodat het inclusief federale belastingen op Nederlands niveau zou liggen, zou het bijvoorbeeld zelfs een overshot hebben op de begroting!
  Uiteraard bepleit ik dat niet, maar het geeft aan dat het niet zozeer de schulden zijn, maar de relatieve uitgaven.

  Amerikanen anders dan in de EU stemmen wel degelijk tegen belastingenverhogingen. Alleen stemmen ze ook voor belastinguitgaven en tegen bezuinigingen. Deze spagaat brengt Californie in problemen.

  blokeren de inkomsten

 4. @R. Hartman (NI) [5]:

  “En hij goochelt met statistiek: pensioensverplichtingen stegen met 2000% en de staatsinkomsten met slechts 24%.”

  De strekking van het verhaal verandert er niet door. De financiële huishouding van de VS is gewoon niet op orde. Zeg maar rustig dat het een puinhoop is, die alleen nog maar groter wordt. Voor getallen kun je op http://www.perotcharts.com terecht, o.a.

  “Maar de boodschap is helder natuurlijk: een pleidooi voor censuskiesrecht…”

  Het dunkt mij dat de boodschap is, dat hij streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is. Of censuskiesrecht daarin een plaats heeft, is nog maar de vraag.

Comments are closed.