Het moet niet gekker worden: de SP, bij monde van Emile Roemer, wil bedrijven VERPLICHTEN om gehandicapten in dienst te nemen. “Dwang is nodig”, stelt hij vast. Enge communist, die Roemer.

Het mes snijdt volgens Roemer aan twee kanten: “Het bespaart de overheid uitkeringen, bovendien voelen de mensen met een beperking zich waardiger als ze gewoon aan het werk kunnen.”

Als de overheid op uitkeringen wil besparen, zouden ze eerst eens met de gezonde mensen kunnen beginnen. Ik weet nog wel een paar “groeperingen” die elke maand het geld met bakken naar binnen geschoven krijgen. Groeperingen die gezond genoeg zijn om te werken. Tenminste, als ik de media mag geloven zijn ze gezond genoeg om buurten te terroriseren en criminele handelingen uit te voeren, denk aan Veenendaal en andere “kanssteden” en “prachtwijken”.
Maar ja, welk gezond bedrijf wil een stel criminelen in dienst nemen?

Wat is er waardig aan een VERPLICHT gecreëerd baantje voor iemand met een beperking? Het is pas waardig, als het individu met een beperking zich middels een normale sollicitatie binnen een bedrijf heeft weten te handhaven, temidden van “gezonde” collega’s of concurrenten voor diezelfde baan. Gaat het dan zo: “hier meneer/mevrouw de Beperkte, hier mag je nu een minderwaardig baantje doen, omdat je gezien de handicap niet op een volwaardige manier geplaatst kunt worden, jouw nieuwe baas heeft allerlei dure voorzieningen voor jou moeten treffen, heeft iemand anders moeten ontslaan omdat hij geen geld had voor jullie allebei, en al je collega’s zijn ook erg blij met jouw voorkeurspositie. Je voelt je nu vast gelukkig, beter en waardig, toch?

Als je mensen een verplicht gecreëerd baantje laat vervullen, zijn ze “net zo waardig”  als de eerste de beste ambtenaar of politicus (= minderwaardig). Dat kun je die mensen niet aandoen; die hébben al een beperking, je wilt ze er toch geen tweede beperking bij geven?

Gaat de politiek, behalve via allerlei belastingen, verplichte verzekeringen en ontelbare wetten en regels, zich nu NOG meer met de bedrijfsvoering van private bedrijven bemoeien? Mag een bedrijf a.u.b. nog zélf bepalen wie het wel en niet kan gebruiken? En er zijn best al bedrijven die, met of zonder subsidie, zelf gekozen hebben om een iets minder begaafde uit de directe omgeving in te zetten. Sociaal zijn en anderen helpen moet vrijwillig zijn, niet gedwongen, zeker niet opgelegd door een a-sociale overheid.

Wanneer komt het punt in Nederland, dat we allemaal staatseigendom zijn en hopelijk een beetje zakgeld van de staat krijgen ter vrije besteding?
Deze SP-kolder riekt naar de zoveelste communistische/fascistische/dictatoriale overheidsstunt op de weg naar een totalitair bewind.

Als Roemer de gehandicapten een baantje verplicht wil opleggen is hij daar deels al in geslaagd: de politiek bestaat naar mijn mening uit louter geestelijk beperkten. Helaas vreten die uit dezelfde ruif als de andere uitkeringstrekkers, namelijk uit die pot met gestolen belastinggeld.

31 REACTIES

 1. Er was ooit een grap die geloof ik uit ‘yes minister’ kwam. De minister maakt daarin een wet waarin stond dat overheidsbanen gevuld moesten worden met gehandicapte, zwarte vrouwen met lesbische sexuele orientatie en een chronische ziekte. Twee ambtenaren smoezen met elkaar:”Hoe weet hij toch altijd weer zijn familie voor te trekken”

 2. Ik weet dat sommige mensen al jeuk krijgen bij het woord verplichting, maar sommige dingen moet je gewoon wettelijk regelen want anders gebeurt het niet!
  Dit kabinet wilde toch zo graag dat mensen die maar enigzins aan het werk gaan dat ook doen en niet om een uitkering vragen? Das leuk en aardig, maar als jij voor 50% afgekeurd bent welk bedrijf neemt je dan nog vrijwillig aan? Er zijn dus 2 opties: of bedrijven verplichten om ook (gedeeltelijk) gehandipten aan te nemen, óf accepteren dat (gedeeltelijk) afgekeurde mensen nergens aan een baan komen. In dat laatste geval heb je ook weer 2 opties: die mensen een uitkering geven óf ze gewoon lekker laten creperen.

  Zegt u het maar!
  Maar het is nogal makkelijk om weer een voorstel van de SP af te schieten omdat het “communisten zouden zijn”. Zegt u dan maar hoe het wel zou moeten?

  Tony [9] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.

 3. @Rob ter Horst [2]:

  “Werken? Kunnen ze dat dan?
  Er zijn heel wat dingen die gehandicapten kunnen. Het wordt echter de werkgever moeilijk gemaakt deze mensen in dienst te nemen door allerlei wettelijke regelingen.
  Waaronder ook het minimum loon.

 4. @ Paul,

  Je hebt het over een crypto-staatscommunistische partij.
  Natuurlijk mogen bedrijven wat de SP betreft niet zelf bepalen wat ze doen.

  @Rob ter Horst [2]:

  Dat denkt de SP inderdaad. Anders zouden ze bedrijven niet willen dwingen gehandicapten aan te nemen. Dan zouden ze genoeg vertrouwen hebben in de capaciteiten van gehandicapten om het aan henzelf over te laten.

 5. @3PO@ease [5]:

  Ik weet dat sommige mensen al jeuk krijgen bij het woord verplichting, maar sommige dingen moet je gewoon wettelijk regelen want anders gebeurt het niet!

  Vraag je eerst maar eens af wat er moet gebeuren, en of dat eigenlijk inderdaad wel MOET gebeuren.

  Dit kabinet wilde toch zo graag dat mensen die maar enigzins aan het werk gaan dat ook doen en niet om een uitkering vragen?

  Wat dit kabinet wil is volstrekt irrelevant. Dit kabinet wil wel meer dingen die nergens op slaan.

  Das leuk en aardig, maar als jij voor 50% afgekeurd bent welk bedrijf neemt je dan nog vrijwillig aan? Er zijn dus 2 opties: of bedrijven verplichten om ook (gedeeltelijk) gehandipten aan te nemen, óf accepteren dat (gedeeltelijk) afgekeurde mensen nergens aan een baan komen.

  En zeg eens: als zo’n (gedeeltelijk) gehandicapte nu vakonbekwaam is, en normaliter ontslagen zou worden als hij niet gehandicapt was geweest, wat dan?
  Als gehandicapten “verplicht” moeten worden aangenomen, kunnen ze dan eigenlijk nog wel worden ontslagen, zelfs als ze er een potje van maken?

  Hoe zit dat met gehandicapten die weten dat de overheid ze toch wel aan een baan helpt via de wet? Waarom zouden die eigenlijk hun best doen voor een bedrijf? Een baan is ze wettelijk gegarandeerd.
  Een bedrijf moet aanpassingen doen, investeren in een gehandicapte die het wellicht niet bekwaam genoeg achtte, deze een salaris betalen die het hem niet waard vindt, en vervolgens afwachten of de gehandicapte uberhaupt wel adequaat datgene zal doen waar het bedrijf hem voor in dienst MOET houden en moet betalen.

  Kun je mij even uitleggen wat er zo heerlijk “juist” aan dit verhaal is?
  Opkomen voor de zwakkeren is altijd lekker makkelijk, vooral als het je zelf niets kost. Gewoon lekker “denken” met het gevoel zoals alle mensen met links geweten doen.
  Nu even de andere kant bekijken.
  Rechten? Vrijheid? Nog belangrijk?

  In dat laatste geval heb je ook weer 2 opties: die mensen een uitkering geven óf ze gewoon lekker laten creperen.

  We hebben die optie niet. Ze krijgen toch wel gestolen poet. Of het nu via het ene pad is, of via het andere pad. Dan maakt die uitkering ook weinig meer uit. Zo wordt een bedrijf tenminste niet gedwongen iemand aan te nemen die het niet wil.

  Ik zou zeggen: we praten verder over die uitkering, maar niet voordat deze is afgeschaft voor IEDEREEN die wel kan werken maar gewoon niet wil of actief tegenwerkt.
  Tot die tijd is dit geen vorm van liefdadigheid of beschaafdheid maar puur achterlijk socialisme.

  Zegt u het maar!
  Maar het is nogal makkelijk om weer een voorstel van de SP af te schieten omdat het “communisten zouden zijn”. Zegt u dan maar hoe het wel zou moeten?

  Dus jij vindt dat bedrijven niet het recht hebben zelf te bepalen wie zou aannemen om arbeid te verrichten, en wie zij daarvoor betalen, zelfs al blijkt dat iemand niet als capabel genoeg wordt geacht?

  Dit ondanks het feit dat iemand met zijn eigen geld heeft geïnvesteerd om zo’n bedrijf van de grond te krijgen? Ondanks het feit dat het bedrijf zijn eigendom is? Als iemands bedrijf niet zijn eigendom is waarin hij toelaat wie hij WIL toelaten, waarom zouden we dat dan niet doorvoeren naar bijvoorbeeld jouw huis? Daklozen kunnen vast gebruik maken van die lege kamer die jij waarschijnlijk nog zal hebben. Misschien moeten ze jou maar eens verplichten om onderdak te geven aan zwervers. Volgens jouw redenering is jouw bezit immers niet echt jouw bezit, en is liefdadigheid belangrijker dan rechten.

  Laten we het eens verder doorvoeren naar de persoonlijke sfeer.
  Lelijke mensen komen niet makkelijk aan de man of vrouw. Daardoor worden ze vaak depressief. Van depressiviteit komen vaak zelfmoordneigingen.

  Nou is er een keuze. Of we laten de overheid deze mensen helpen door anderen te dwingen met ze om te gaan of zelfs te trouwen om depressiviteit en eenzaamheid te voorkomen, of we laten ze maar “creperen”.

  Wat vind je daarvan? Of ga ik nu te ver? En zo ja, waarom? Als eigendomrechts niets betekent, het geluk van de minderen in de samenleving belangrijk genoeg is om rechten te schenden van zij die zelf keuzes willen maken over hun associaties?

  Is vrijheid van associatie alleen belangrijk als het jou toevallig even wat beter uitkomt, en niet als je zelf de gevolgen van je politieke correctheid moet dragen?

  Dat is het aardige van discriminatie. IEDEREEN is er uiteindelijk voorstander van, behalve als de kosten en gevolgen van hun geweten op anderen afgewend kunnen worden.

  Het blijft een kosten/baten verhaal. Als een gehandicapte iets te bieden heeft zal een bedrijf hem of haar aannemen. En als hij of zij niets te bieden heeft, waarom zou een bedrijf hem of haar dan toch moeten aannemen? Sinds wanneer zijn private bedrijven liefdadigheidsinstellingen? Hebben zij soms schuld aan de handicap?

  Het antwoord is dus: liefdadigheid, en NIET dwang.
  Als je bewust kiest voor dwang, moet je niet zeuren als je communist wordt genoemd. Communisten willen nu eenmaal een soort namaak-gelijkheid afdwingen via de staat, en dat is precies wat de SP hier wil.

  Tenslotte, als de overheid dan toch vindt dat gehandicapten echt aan een baan moeten komen, laat ze dan eerst alle lichamelijk gezonde ambtenaren eruit gooien en op basis van hun *ahum* kwaliteiten solliciteren bij ECHTE bedrijven. Hun functies kunnen worden overgenomen door gehandicapten.
  Of ze dan wel of niet bekwaam zijn voor de functie maakt in de praktijk toch niets uit. Dat zijn die ambtenaren nou ook niet.

  Paul Martens [12] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 6. @ Tony (19-03-10, 12:34)

  Goed stuk!

  Inderdaad, linkse mensen vergeten vaak dat bedrijven opgericht zijn door iemand wiens visie niet verwezenlijkt kan worden omdat de overheid zich teveel inmengt. Als het bedrijf hierdoor failliet gaat schuift diezelfde overheid wel de verantwoordelijkheid af naar de oprichter.

 7. @Tony [9]: Prima reactie, Tony. Dank daarvoor.

  @3PO@ease [5]: Aan Tony’s betoog heb ik niets meer toe te voegen. Op één algemeenheid na:
  Als jij vindt, dat dwang een legitiem middel is omdat “het” anders niet geregeld is, zou je dan mensen ook de mogelijkheid geven om NIET aan dat systeem mee te hoeven doen?
  Oftewel: zou je mensen de vrijheid gunnen om niet te kiezen volgens het “dwangsysteem” te leven of vind je dat iedereen gewoon gedwongen moet worden, ongeacht morele bezwaren of wat dan ook?

 8. vrijdagmiddagnadenkertje: de sociale werkplaatsen liepen mede vanwege stijgende werkloosheid vol. Toen moest er bezuinigd worden. En wie werden er, behalve de leiding, het eerst ontslagen?
  Juist de meest gehandicapten, want die waren niet zo productief!

  Zou dat de reden zijn dat Roemer die gehandicapten in het bedrijfsleven wil duwen?

 9. De enge Maoïsten van de sp worden nu leeg gezogen door joppie cohen. Het enige goede effect van job de rooibosser.

 10. SP mooie salonsocialisten links lullen en rechts de zakken vullen en waar ze voor moeten staan doen ze niet! Mooi met de macht meelopen en elkaar afdekken, die aan de touwtjes trekken! De milieumaffia dekken ze zelfs af, waardoor onze kinderen, die op dat geimpergneerde hout spelen kanker mogen krijgen, waardoor het kanker percentage in stijgende lijn is onder de jeugd en die lui die er voor verantwoordelijk zijn afdekken, omdat die rotzooi van de Shell en Corus afkomt en ze dat op een manier willen lozen dat het hun zelfs nog geld opbrengt,terwijl de kinderen en ons grondwater zwaar met arseen en chroom VI vergiftigd worden. Heel Nederland kan het niet geloven dat de overheid die smerige zaken uitvoert en de pers speelt het deuntje mee met de machthebbers door te zwijgen en het volk is te dom omdat in te zien!Kijk SDNL.NL

  Tony [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [9]: Perfect verwoord!

  Ik verbaas me altijd over hen die het libertarisme verketteren, want ‘hoe moet het dan met de armen’ in een vrije maatschappij?

  Ik kan dat alleen maar zien als motie van wantrouwen tegen de vragende partij, tegen zichzelf, dus. Immers, het lijkt wel alsof iedereen zich daar bezorgd over maakt. Waarmee rationeel gezien het probleem meteen ophoudt te bestaan.

  Kennelijk heeft men geen geen enkel vertrouwen in de eigen ‘sociale bezorgdheid’ tenzij die afgedwongen wordt…

  Wat zegt ons dat over die ‘bezorgden’?

  Tony [18] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [17]:

  Inderdaad, zoals anderen dat ook wel eens aangeven:

  Als een overheid, die bestaat uit mensen, kan vinden dat gehandicapten een kans moet worden gegeven, en als een groot aantal stemmers dat ook vindt, waarom is er dan nog steeds die noodzakelijkheid om mensen te dwingen daar voor te zorgen?

  Als er mensen zijn die dit vinden, zijn er toch ook buiten de politiek en het stemvolk dat het met deze politici eens is, mensen te vinden die dit vinden?
  En als dat inderdaad zo is, waarom dan dwang?

  Het enige logische antwoord is een cynische, dat deze dwang nodig wordt geacht omdat men ZELF de bereidheid niet heeft deze mensen, op EIGEN kosten, te helpen, en daarom de kosten maar op anderen af te schuiven en tegelijkertijd de moreel superieure weldoener uit te hangen, m.b.v. wetten en andermans eigendommen. Grote sier maken met kostenloze goeddoenerij.

  Hetzelfde fenomeen zie je bijvoorbeeld ook bij massa-immigratie en asielzoekers, die altijd worden verwelkomd door een stelletje moraliserende weldoeners die ZELF in een dikke kast in een lelieblanke wijk wonen, waar ze niet bezorgd hoeven te zijn voor straatroof.

  (Het antwoord op vragen als dit is overigens doorgaans niet een logische verklaring, maar een emotionele uitbarsting over “onmenselijkheid” of “hardvochtigheid”)

 13. Steeds maar meer “verplichtingen” komen er doordat de mensen zo gehoorzaam zijn, niemand gaat ergens tegen in. Nou ik niet! Ik stook iedereen op (zonder resultaat) mijn vingerafdruk krijgen ze vast niet en zo zijn er nog een aantal dingen waar ik zeer ongehoorzaam in ben en was. De regering kikt op macht en voelt zich heerlijk als de makke schapen weer over de dam zijn, ba!!!!!!!!!! Iedereen loopt te klagen, maar ze weten niet hoe snel ze weer gehoorzaam moeten zijn, Nederland lijkt wel een kleuterklas

 14. Mijns inziens lost een basisinkomen voor iedereen dit probleem direct op… Voordat je hier op reageert, lees het boek van Jan Frank Koers, Nieuw Nederland… (binnenkort gaan we op de nn sectiehierook een item over plaatsen metrationalisering ed). Let op: wij zijn NIET ‘communistisch’ in de USSR / Lenin, etc. zin.

  R. Hartman (NI) [26] reageerde op deze reactie.

 15. De zaak zou op te lossen zijn door een stelsel van negatieve inkomstenbelasting.
  Laat deze mensen werken tegen het bedrag dat zij op de vrije markt opbrengen en betaal hun een negatieve inkomstenbelasting teneinde hun inkomsten op een normaal niveau te tillen.
  Hugo van Reijen

  R. Hartman (NI) [27] reageerde op deze reactie.

 16. Krijg er kriebels van…
  Ik blijf bijmijn standpunt.
  Politici zouden zelf eens verplicht moeten worden hun hek op een houten blok te leggen in de vorm van een halve circel, waarna iemand aan een touwtje trekt en je ene klap hoort en iets rollen.

  In frankrijk deden ze het ook tegen mensen die alleen maar het volk verplichten en geld stolen en uitbuiten.
  haha
  🙂

  Ik had niet anders verwacht an de SP.. soms komen ze wel goed uit de hoek zoals irak en afghanistan en sommige andere zaken als verhoging van aow leeftijd.
  Maat het is en blijft een enge rooie partij net als de pvda en aanverwante socialistische partijen

 17. Wat is de volgende ballon die de SP wil oplaten?

  Bij ieder bedrijf minimaal een kaderlid van de partij?
  Betaald door de ondernemer?

  Ach, er zijn politici genoeg die in aanmerking komen voor deze dubbele baan bij een bedrijf: invalide kaderlid.
  Maar dan pas eerst na zes jaar, als de wachtgeldperiode voorbij is.

  Tony [25] reageerde op deze reactie.

 18. @iwanjka [21]: @Tony [25]: En waar komt dat ‘basisinkomen’, of die ‘negatieve belasting’ dan vandaan?

  Milton Friedman was ook al voorstander van een basisinkomen; het idee is dus niet nieuw. Maar wie gaat dat betalen? Ooit las ik een hele envoudige oplossing van waarschijnlijk een blondje:
  “Iedere maand drukken we gewoon genoeg geld om iedereen van een basisinkomen te voorzien en dan is iedereen vrij om te bepalen of-ie meer wil verdienen door ervoor te werken”. Right!

  Zodra de overheid mensen geld gaat geven zijn we welvaart aan het herverdelen, aan het nivelleren, aan het straffen van productie en het belonen van leegloop. Want die overheid dient dat eerst elders te roven. Over vrijelijk bijdrukken hoef ik het niet te hebben. Toch?
  R. Hartman (NI) [27] reageerde op deze reactie.

 19. Ik ken mensen die kost wat kost het overheidsstempel “jong gehandicapt” niet willen hebben omdat het hun belemmert op de arbeidsmarkt in het krijgen van werk. Die zijn nu zeer succesvol (en fulltime) aan de slag.

 20. wat wil deze boeren pummel uit boxmeer, je moet er wel een bedrijf voor hebben bv bij de overheid kun je iederen plaatsen maar bij een klein bedrijf is dat onmogelijk en als je dat niet snapt ben je net zo gestoord als het zooitje wat in den haag zit

  Paul Martens [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.