Nou nou, wat een nieuws van het Sociaal en Cultureel Planbureau: door te werken zijn we gelukkig, door niet te werken dus niet (?).

90% van de werkenden zegt gelukkig te zijn tegen 50% van de niet-werkenden. Het onderzoek dateert uit 2007, dus vóór de huidige economische crisis. En het onderzoek werd verricht onder 1500 (nou, nou, wat een aantal) mensen tussen 15 en 65 jaar oud.

Hoe voelt u zich nu, als werkende? Ook zo gelukkig, dat u 50-70% van uw beloning voor die arbeid moet afgeven, waarvan een gedeelte naar die ongelukkige niet-werkenden gaat?

En hoe voelt u zich, niet-werkende? Erg ongelukkig dat de centjes iedere maand op uw matje komen rollen die onder dwang van de overheid van anderen is geroofd?

En hoe voelt ú zich, ambtenaar? Als twijfelgeval tussen werkende en niet-werkende als het gaat om de beloning voor uw inspanningen? Want u bent wel werkende, maar ontvangt uw beloning van datzelfde geroofde belastinggeld van andere (productief) werkenden.

Wat mij betreft: een nietszeggend onderzoek. Ik ben benieuwd naar uw gedachten hierover.

26 REACTIES

 1. Als de rovers nu meer geld gaan roven voor zichzelf en de niet-werkenden, dan worden die beide groepen vast gelukkiger. Werkenden kunnen zich overigens altijd aansluiten bij 1 van die 2 andere groepen.

  (sarcasme uit)

 2. Afgezien van de fout in het artikel “Want u bent wel werkende, maar…” (over ambtenaren!), ziehier mijn commentaar.

  Werken an sich maakt helemaal niet gelukkig -een enkeling die vrijwilligerswerk doet niet te na gesproken- maar het geld dat je ermee verdient wel, immers als werken gelukkig zou maken, waarom staken mensen dan niet slechts om hoger loon -terwijl loon juist een compensatie is voor de opgeofferde tijd-, maar ook om … juist ja, minder te moeten werken: de 38 of zelfs 36 uren werkweek? Of waarom is de VUT zo’n succes? Allemaal mensen die graag ophouden met werken maar wel graag meer krijgen dan een gewone WW (of dan niks).

  Als men echt gelooft dat werken gelukkig maakt, kan men meteen alle controles op uitkeringstrekkers afschaffen, immers fraude zou dan niet meer voorkomen, want mensen zouden inderdaad full time solliciteren in de hoop z.s.m. weer aan de slag te komen: geen luie profiteurs dus.
  Oh neen, wacht: als men de controles afschaft, dan verliezen die controleambtenaren hun baan en worden ze heel ongelukkig natuurlijk. Ja, daarom zijn die nodig: niet omdat er ook maar 1 uitkeringstrekker aan zijn sollicitatieplicht zou verzuimen, maar om werk te verschaffen aan de ambtenaar die dit moet controleren, opdat ook hij gelukkig zou zijn met zijn baan.

  Overigens is dit wel meteen 1 van de weinige punten (in totaal slechts 2) waarmee ik verschil van mw. Rand die stelt dat het doel van de mens is om productief te zijn. Hoe iemand die zichzelf objectiviste noemt, zo’n hersenkronkel kan hebben, begrijp ik eerlijk gezegd niet.

  Het doel is te genieten en werk is -zolang je nog niet over voldoende geld beschikt- een noodzakelijk kwaad. Overigens zijn er alternatieven: bedelen, stelen (al dan niet uitbesteed aan de overheid), de lotto winnen etc. maar gezien dat laatste onwaarschijnlijk is (dus niet echt iets om tot plan te verheffen) en de overige ofwel nogal beschamend zijn ofwel ronduit immoreel zal iet of wat moreel mens -daar ben ik het wel mee eens- de voorkeur geven aan werken boven bedelen of stelen, maar dit slechts in zoverre hij wel moet.

  Dat gezegd zijnde, er zijn uiteraard mensen die in de gelukkige omstandigheid verkeren dat hetgeen ze doen, ook nog eens overeenkomt met hun passies en interesses. Die kunnen eventueel besluiten om ermee door te gaan, ook nadat dit louter financieel niet meer noodzakelijk is. Ook kan het soms voorkomen dat een beloning dermate aantrekkelijk is, dat ook wie al zijn schaapjes op het droge heeft, toch de voorkeur geeft aan het extra werk (met proportioneel hoge verloning) boven nietsdoen en niets extra’s verdienen. Dat verklaart waarom een CEO die wellicht reeds 5 mln bezit, toch nog gaat werken voor een salaris van 2 mln: echt armlastig is ie niet, maar als je in slechts 1 jaar 40% kan verdienen van wat je reeds bezit, is het moeilijk hier neen tegen te zeggen.

  Maar al die mensen die zeggen hun job zo geweldig te vinden, stel die eens voor om het dan gratis te doen, immers voor lidmaatschap van een hobbyclub wordt je niet betaald (doch moet je integendeel juist zelf betalen), dan zal je wel zien hoe geweldig ze het werk an sich echt vinden.
  “O, dus voor lidmaatschap van de golfclub heeft u jaarlijks duizenden Euri over (voor nochtans maar een halve dag per week genot), maar voor uw “geweldige” functie bij XYZ heeft u niets over, terwijl u het nota bene 6 dagen per week 12 uur per dag mag doen? Dat begrijp ik nou niet…”

  Paul Martens [5] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 3. Bij deze de link naar het persbericht van het scp en het hele onderzoek:
  persbericht: http://www.scp.nl/dsresource?objectid=24836&type=pdf
  hele onderzoek: http://www.scp.nl/dsresource?objectid=24834&type=org

  Opvallende punten uit het persbericht:
  Werklozen zijn niet kieskeuriger in het werk dat ze willen doen dan werkenden. Het merendeel van de werklozen vindt het bijzonder vervelend dat ze zonder werk zitten (65%) en wil graag weer aan het werk (92%).
  en
  Van de werklozen heeft 34% in de voorafgaande vier weken niets gedaan om aan het werk te komen

  daarnaast:
  Niet-werkenden verrichten minder vrijwilligerswerk en hebben minder sociale contacten dan werkenden

 4. @.M [3]: Kunt u mijn fout verduidelijken? Ik begrijp niet goed wat u hiermee bedoelt. Elke amtenaar ontvangt als beloning voor zijn, vaak contraproductieve, werkzaamheden (of uitsluitend zijn aanwezigheid) zijn centjes uit een grote pot geld. Die pot geld wordt door de staat bij elkaar geroofd door dit via belastingen van anderen te stelen.

  Vandaar mijn betitieling als twijfelgeval. Enerzijds denkt de ambtenaar nuttig werk te doen, anderzijds ontvangt hij de beloning daarvoor uit dezelfde pot als uitkeringstrekkers die er NIET elke dag voor naar een kantoor hoeven.

  .M [7] reageerde op deze reactie.

 5. Verder is het een zielig onderzoek, ik haal even aan (pag10):

  De mate van sociale uitsluiting is in dit onderzoek bepaald aan de hand van vier indicatoren:
  1 onvoldoende sociale participatie (zoals politieke desinteresse, sociaal isolement);
  2 materiële deprivatie (niet goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoeften, een tekort aan materiële goederen);
  3 gebrek aan toegang tot sociale grondrechten (zich onveilig voelen, onvoldoende toegang tot hulpverlenende instanties);
  4 tekortschietende normatieve integratie (de mate waarin men de plicht om te werken onderschrijft).

  ad1 Heb je echt drie jaar nodig om te kunnen schrijven dat sociale uitsluiting bepaald wordt door sociaal isolement?
  ad2 Het niet goed kunnen voorzien in elementaire levensbehoefte, dit is de eeuwige zoektocht naar de zielige medemens, de proletarier van nu is met zijn oude 100 Hz TV en oudere PC materieeel gedepriveerd…..
  ad3 toegang tot hulpverlendende instanties? Zijn ziekenhuizen soms gesloten voor werklozen? Of wordt hier de linkse hulpverleningskerk bedoeld die kennelijk uitgebreid moet worden doordat de werkloze deze instanties links laat liggen en moet dit nog laagdrempeliger worden? Sociale grondrechten zijn sowieso een fout begrip en een poging de verzorgingsstaat verder te verankeren.
  ad4, na 3 onzin argumenten dan toch een waarheid die een 12 jarige pre puber had kunnen verzinnen.

  Hier ben ik maar afgehaakt.

  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [4]: De kritiek sloeg uiteraard op het geciteerde en dus niet op wat ik door puntjes verving. M.a.w. dat ze net als overige uitkeringstrekkers van gestolen belastinggeld leven, daar zijn we het over eens. Ik was echter verbaasd over en oneens met de stelling “u bent wel werkende”, immers een opkomstplicht (en dan nog…) moet niet verward worden met het leveren van prestaties.

  Paul Martens [8] reageerde op deze reactie.

 7. @.M [7]: Okay, duidelijk. Dank u.

  @HJ [6]: Ja ja, HJ. Dit soort “kwaliteitsonderzoeken” zijn het gevolg van jarenlang “kwaliteitsonderwijs”, waardoor onze “kwaliteits-afgestudeerden” zich de pleuris moeten zoeken naar een onderwerp om wat papier mee te vullen.

  Ik wacht nu op een nieuw onderzoek, waarin aangetoond wordt dat deuren afwisselend “open” en “dicht” kunnen zijn.

  Kortom: helemaal met je eens dat dit een (het zoveelste) flutonderzoek is. En wie denk je, dat dit allemaal weer betaald heeft?

  .M [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Bud [10]: Klopt en een andere leuke is dat -tenzij de geenqueteerden een aanzienlijke proportie van de totale populatie vormen- een absoluut grotere steekproef betrouwbaarder is dan een kleinere die wellicht relatief groter is bv. een enquete onder 1000 Fransen over of ze voor of tegen pakweg het verdrag van Lissabon zijn, is representatiever dan een onder 500 Nederlanders, ondanks het feit dat er 4 keer zoveel Fransen zijn en er maar 2 maal zoveel ondervraagd werden. Intuitief denken mensen dan dat die 2e proef representatiever is, maar dat klopt niet. Dat klopt zoals gezegd alleen als de ondervraagden een vrij gote fractie van het geheel vormen, bv. 500 mensen uit een groep van 1000 enqueteren levert inderdaad meer betrouwbare voorspellingen over die groep op dan 2000 uit 1 miljoen. Of om het echt duidelijk te maken: 500 uit een groep van 501 levert zelfs nog betrouwbaarder cijfers op 😉
  Maar zoals gezegd, mits de geenqueteerden een te verwaarlozen fractie zijn -bv. een paar duizend op een te onderzoeken populatie van meerdere miljoenen-, is de grootse steekproef c.p. simpelweg de betrouwbaarste, ook al is die fractioneel kleiner zoals in het voorbeeldje van Frankrijk en Nederland.

 9. @Paul Martens [8]: Ik stel me hierbij steeds de vraag of het onderzoek zo slecht is omwille van de kwaliteit van de onderzoeker of omdat het een studie op bestelling was, die moet dienen als excuus voor verder bewijs dat zich kan legitimeren door zich te beroepen op “wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat …”.
  Kortom, misschien is zo’n onderzoeker wel een soort Robert Stadler -briljant doch immoreel-, die zijn ziel aan de overheid heeft verkocht?

 10. @.M [3]:

  ” ……mw. Rand die stelt dat het doel van de mens is om productief te zijn….. ”

  Ik ben daar zeer in geïnteresseerd. Kun je me opgeven waar en hoe ze het precies gezegd heeft?

  Voorlopig geloof ik het nog niet!! Sorry! 🙂

  Wat ik weet, is dat haar stelling is dat het doel van de mens is om “gelukkig te zijn”
  En daarvoor heeft de mens een aantal eigenschappen, middelen, deugden, om dat te bereiken.
  Productiviteit is één van die deugden. (naast nog een stuk of 7 andere.)
  Ik ben benieuwd!

  Tony [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Hub Jongen [13]:

  Hoe dan ook vind ik de stelling onzin. Ik kan een stuk gelukkiger worden van een dag luieren in een schommelstoel op een veranda op een zonnige dag, dan van werken. Ik fantaseer over een rustig leventje op een tropisch eiland waar ik niet ‘productief’ hoef te zijn om te leven.
  Werken is een noodzaak die je het liefst vervult met iets dat je ook leuk vindt te doen. Maar gaat iemand ook vergaderen als hobby? Of straten vegen? Of broden bakken en gratis weggeven?

  Mensen gaan daarentegen wel graag zonder geld te verdienen luieren, op vakantie e.d. Sterker nog, daar betalen ze zelfs voor.

  Dat productiviteit ~werken~ gelukkig zou maken is emperisch gezien niet te onderbouwen, en wellicht ook niet in logische zin. Dat geld wel gelukkig maakt (iets dat je een socialist nooit zou horen zeggen) is heel wat logischer, frappant genoeg omdat meer geld je in staat stelt te kunnen leven met minder productiviteit.

  Paul Martens [15] reageerde op deze reactie.
  Tony [16] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.
  Polity [23] reageerde op deze reactie.

 12. @Tony [14]: En met jouw reactie geef je meteen aan welke kolder er in zo’n onderzoek naar voren komt.
  Inderdaad: de stelling van het onderzoek is onzin.

  Er zijn, zoals Hub Jongen al aangeeft met Ayn Rand’s voorbeeld, meerdere factoren die tot geluk leiden.

  Tja, als ik moet kiezen tussen luieren met een goede single malt in het glas en fijn gezelschap… of werken voor de kost of spitten in de tuin. Dan weet ik het wel 😉

  Tony [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Tony [14]:

  Overigens had ik op Hub gereageerd omdat ik in eerste instantie in mijn oorspronkelijke reactie had staan dat Ayn Rand toch vrij stellig is over productiviteit en het niet slechts als een deugd, maar een morele verplichting zag. In die zin moet ik M. toch een beetje gelijk geven.

  Ayn Rand heeft heel veel hele verstandige dingen gezegd, maar over psychologische motivaties en menselijke relaties kun je haar vaak maar beter links laten liggen.

  .M [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Tony [14]:
  “Ik kan een stuk gelukkiger worden van een dag luieren in een schommelstoel op een veranda op een zonnige dag, dan van werken.

  Wie niet Tony?
  Als iedereen dat fijn vindt, laten we dat vanaf nu dan allemaal gaan doen. Ophouden met al dat gewerk en in de schommelstoel!!

  Wel moeten natuurlijk al die schommelstoelen en terrassen eerst geproduceerd zijn om het mogelijk te maken. Als we dat dan allemaal gaan doen, dan ben ik benieuwd hoe lang we dat overleven.

  Om te blijven leven, moet de mens wel consumeren. En om te consumeren moet er eerst geproduceerd zijn. Productie, ergens, is noodzaak om te blijven leven en gelukkig te kunnen zijn.
  Productieve mensen zijn een zegen voor iedereen die wil/moet consumeren. Productiviteit zie ik daarom (net als Ayn Rand) als een deugd!

  Tony [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Hub Jongen [17]:

  Zie mijn reactie in bericht 16.
  Ik vrees toch echt dat Ayn Rand productiviteit niet slechts zag als deugd, maar als MORELE verplichting “for its own sake”.
  Met andere woorden, los van de beloning die je nodig hebt om andere dingen te kunnen doen.

  Ze psychologiseerde en moraliseerde het productiviteit an sich te veel. Dat is mijn punt.

  Dat ik zelf donders goed begrijp dat werken noodzakelijk is moge duidelijk zijn. De stelling was echter: “werken maakt gelukkig” en daar ben ik het, als algemene stelling zijnde, mee oneens.

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.

 16. @Tony [19]:

  Klopt Tony, met die redenering ben ik het eens.
  Maar het punt van uitgang, waar we het over hadden was de opmerking van .M
  “” ……mw. Rand die stelt dat het doel van de mens is om productief te zijn….. ”
  En daar sloeg ik op aan. (reactie 13)
  En ik ben nog steeds benieuwd wat .M daarover weet te vinden.

  .M [21] reageerde op deze reactie.

 17. @Hub Jongen [20]: Oh, wellicht heb ik mw. Rand slecht geparafraseerd (en ik heb momenteel niet de tijd om te gaan googlen tot ik de precieze bewoording uit The Virtue of Selfishness weer vind), maar ik zou zeggen: lees wat Tony intussen alvast schreef. Daar sluit ik me volledig bij aan.

  Kort samengevat: productiviteit is moreel wellicht een deugd i.t.t. al dan niet uitbesteed stelen, maar het is voor een individu geen doel op zich en het is al helemaal niet iets wat iemand per se gelukkig maakt, behalve als zijn activiteit toevallig samenvalt met zijn hobby.

 18. @Tony [16]: Hoi Tony,
  Ben het geheel met je eens.
  1 klein puntje echter (leuke woordspeling):
  Je schreef “In die zin moet ik M. toch een beetje gelijk geven”
  Dank, maar het is niet M. (als betrof het een afkorting) doch .M (want M staat achter zijn punt) 😉
  Cheers.

 19. as a sidenote

  Voor velen (inclusief voor mij) is werk een manier om jezelf te testen en ontwikkelen. Ik zou er bijvoorbeeld niet aan moeten denken om weken zonder werk te zitten. Anderen zien werk als een eenvoudige manier om in bezit te komen van de dingen die ze verlangen (voedsel, huis, auto, you name it). Voor 3en is werk een manier om geluk te vinden (meestal in de vorm van vrijwilligerswerk).

  In het kader van dit onderzoek, denk ik dat het relatieve aantal mensen die graag willen werken en productief willen zijn, (niet zozeer om geld) in het algemeen onderschat worden. Misschien zijn het vooral de nieuwkomers die nog niet kapot zijn gezogen door de overheid die ik opmerk, maar ze zijn met velen.

 20. Ik vraag me wel eens af waarom mensen dit soort onzin onderzoekjes geloven. Bent u gelukkig, als lager geschaalde werknemer, wetende dat u tot uw dood of uw pensionering (op 67 of misschien 70 jarige leeftijd!) altijd hetzelfde werk moet doen? Geen kans op een hogere salaris of promotie? Wetende dat u tenminste nog tenminste 30 jaar te gaan heeft?

  U doet liever dat werk dan in de tuin zitten? Een boek lezen? een strandwandeling maken? Zo ja: heeft u al een afspraak bij het RIAG lopen?

  R. Hartman (NI) [25] reageerde op deze reactie.

 21. @H.Numan [24]: Natuurlijk is het een kul-onderzoek, maar:
  Stel nu eens dat er inderdaad mensen zijn die je vragen met Ja beantwoorden; waarom zouden die een afspraak met het RIAGG moeten maken? Om zich dat simpele geluk af te laten nemen?

  Wat ik bedoel is: heb je last van mensen die zich daar prettig bij voelen? Beknotten ze je vrijheid? Leggen ze hun ‘geluksbeleving’ dwingend aan je op?
  Als het antwoord op deze vragen Nee is (zoals ik vermoed) waarom zou je jouw manier van geluksbeleving dan wel dwingend aan hen willen opleggen?

 22. Tja….
  ik werk graag alleen moet ik nu noodgedwongen werken om te kunnen voldoen aan de lasten die vadertje staat op mijn schouders pleurt.
  Kan ik geen opleiding doen omdat ik anders niet genoeg geld heb om mijn gezin te ondersteunen omdat ik aan de verplichtingen van vader staat moet volden.
  Heb een leuke baan maar als ik pas in september ga werken voor mijn eigen geld heb ik liever die maanden vrij om mijn eigen ondernemingen te ondersteunen en opleidingen te volgen.

  Ja ik ben net te laat met 3d design en game design opleidingen, die waren er toen niet.

  Graag zou ik die doen maarja.. wer wordt 40% of meer van me geroofd en vervolgens moet ik ook nog eens extra betalen voor een auto en 70% voor benzuine om over mijn relaxende peuk maar te zwijgen en zelfs op m’n vreten dok ik nog 6% en alles wat ik koop is 19% voor van de staat.
  Nee werkelijk waar ben ik gelukkig.

  Nog even en ik ga eens een paar maanden of jaren thuis zitten.
  Heb er nog 4 van de staat tegoed..

Comments are closed.