Weer een gevalletje “wij zijn de organisaties die alles beter weten”? Organisaties als de VN, de CIA en andere schimmige, machtbeluste clubjes doen allerlei voorspellingen over hoe druk bevolkt ons planeetje aarde over X-aantal jaren zal zijn. Kunnen die voorspellingen gedaan worden op cijfers uit het verleden? En wat waren die cijfers uit het verleden dan?

Via een goede vriend (bedankt Richard) kreeg ik een leuke verwijzing naar wat trivia (sorry: wetenschappelijke onderbouwing) over de groei van de wereldbevolking. Die verwijzing is een gedeelte van onderstaande bron (Wikipedia) met daarin nog meer verwijzingen. Voor de geïnteresseerden misschien leuk om eens wat verder te snuffelen in deze bron; er staan best leuke getallen en weetjes tussen. In dit artikel een kernachtige conclusie en, omdat het vrijdag is, een politiek incorrecte en statistisch niet verdedigbare stelling in het kader van “vrijdag de week afsluiten met een beetje luchtigheid.”

De groei van de wereldbevolking tussen 1950 (2,515 miljard mensen) en 2000 (6,121 miljard mensen) omgerekend in een factor ziet er als volgt uit: 6,121 gedeeld door 2,515 = factor 2,43.

Welke regio’s groeien dan eigenlijk boven dat gemiddelde en welke blijven daar onder?

Tabel: Groei wereldbevolking in miljoenen.

 Regio   Aantal in 1950  Aantal in 2000  Groeifactor
 Afrika   224  872  3,9
 Latijns Amerika   165  546  3,3
 Noord-Amerika   166  297  1,8
 Verre Oosten1   671  1.475  2,2
 Zuid-Azië2   704  2.074  3,0
 Europa   392  512  1,3
 Oceanië   13  30  2,3
 USSR3   180  315  1,8

1 China, Japan, Korea
2 India, Pakistan, Bangladesh, Zuidoost-Azië
3 Tegenwoordig GOS (excl. Baltische landen)

Het is duidelijk te zien dat Noord-Amerika, Europa en de USSR beduidend onder de gemiddelde groeifactor zitten. Oceanië en het Verre Oosten schommelen een beetje rond het wereldgemiddelde, Latijns Amerika en Zuid-Azië scoren fors hoger dan het wereldgemiddelde en Afrika spant helemaal de kroon.

De politiek incorrecte en statistisch niet verdedigbare stelling:

Voorgaande zin op politiek incorrecte manier beschouwd (volgens mij een pleonasme, want bestaat er dan ook politiek correct?) zou je kunnen zeggen: de regio’s die (ver) onder het wereldgemiddelde scoren zijn de zogenaamde rijkere westerse regio’s, de regio’s waar hard gewerkt wordt, waar kapitaal gecreëerd wordt en waar de mensen dus minder tijd hebben om aan elkaar te frunniken en voor nageslacht te zorgen. De regio’s die (ver) boven het gemiddelde scoren, zijn precies die regio’s die vooral door de rijkere regio’s gesubsidieerd worden/werden, waardoor de mensen dus wat meer op hun luie achterste kunnen blijven hangen en derhalve meer tijd hebben om aan elkaar te frunniken, getuige de hogere bevolkingsgroei (en trouwens ook hogere percentages Aids en andere enge ziektes).

Ook frappant vind ik, dat de regio’s die onder groeifactor 2,0 scoren (Noord-Amerika, Europa en USSR) in absolute aantallen samen 1,124 miljard inwoners tellen en de regio’s met een groeifactor van 3,0 of hoger in absolute aantallen samen 3,492 miljard inwoners hebben. Dat betekent dat er in de hardst groeiende regio’s ruim 3 x zoveel mensen leven als in de minst groeiende regio’s.

Die gedachten schieten mij te binnen, maar misschien hebt u er heel andere gedachten bij. Natuurlijk zijn mijn conclusies ietwat chargerend en hebben bovenstaande uitgangspunten andere achterliggende redenen. Maar toch…, leuk voer voor discussie en ik ben benieuwd naar uw visies.

Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking

32 REACTIES

 1. In het boek Clash of civilisations van Huntington komt ook duidelijk naar voren dat de stroom van immigranten uit derde wereldlanden veroorzaakt wordt het gebrek aan geboortebeperking in derde wereldlanden. Ook de bioloog Desmond Morris (de naakte aap) schrijft dat het onhoudbaar is als het westen wel, en de derde wereld niet aan geboortebeperking doet.

  Politici kijken niet verder dan de komende verkiezingen en helpen op die manier het land naar de filistijnen, als het geen opzet is.

  De Toekomst
  De blanke Europeaan heeft mondialisering mogelijk gemaakt. Door landbouw wereldwijd toe te passen kon de bevolking groeien. De blanke Europeaan gaat verdwijnen door geboortebeperking en vermenging. Wat resteert is één groot Zimbabwe.

 2. Als we dan toch politiek incorrect bezig zijn zou je ook moeten vaststellen dat het maar goed is dat er zoveel arme kindertjes dood gaan aan aids en hongersnood, daar in donker Afrika. Wat ongetwijfeld ook het niet-officiële standpunt van de diverse ‘hulp’-organisaties is. Want hoe houden ze zichzelf anders in stand?

  Dat doet me dan weer denken aan de beschuldigingen van genocide op de ‘Palestijnen’, gepleegd door Israël, terwijl het aantal ‘Palestijnen’ vermeerdert alsof het konijnen zijn…

  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.

 3. @R. Hartman (NI) [2]:

  “dat het maar goed is dat er zoveel arme kindertjes dood gaan aan aids en hongersnood”

  Ik zal hierop reageren voordat de tere zielen mij weer verwijten wreed te zijn:

  Een leefomgeving kan een beperkte hoeveelheid voedsel produceren. Vruchtbaar land kan veel produceren als er op de juiste manier mee wordt omgegaan, woestijn is niet geschikt als landbouwgrond maar weer wel voor zonne-energie. Het land geeft zijn vruchten niet gemakkelijk, daar moet hard voor gewerkt worden.

  Laat ik het omdraaien: is het niet wreed kinderen te nemen als je weet dat er waarschijnlijk geen voedsel voor ze zal zijn? Zelfoverschatting wordt nogal eens duur betaald.
  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico de Geit [3]: Dan durf ik nog wel een graadje erger te gaan.

  Is het niet wreed om mensen in de jungles en woestijnen ons westerse leven op te dringen? Niet alleen onze techno-snufjes, maar ook vaccinaties tegen de meest simpele aandoening die vroeger dergelijke volkeren via natuurlijke selectie op aantallen-nivea hield? En waardoor die volkeren door onze arrogantie (want wij [= onze overheden en hulpinstanties] weten zo goed wat zij nodig hebben) nu in aantallen leven waar hun omgeving en voedselaanbod absoluut niet voor ingericht is?

  Ik zou nog wel even door kunnen gaan met dergelijke vragen…

 5. M.i. is de reden waarom Westerse landen minder bevolkingsgroei kennen -sinds WOII (voorheen waren ok hier gezinnen met 10 kinderen geen uitzondering, vraag het maar aan oma)- dat we hier een pensioenstelsel hebben uitgebouwd waardoor mensen niet meer de noodzaak zagen kinderen als oudedagsvoorziening te nemen. Prima maar wanneer het aantal kinderen daalt onder de 2,1 per gezin die nodig is om als samenleven in stand te houden, dan neemt de bevolking af en zijn er steeds minder jongeren om de pensioenen van ouderen te betalen, waardoor het stelsel onhoudbaar wordt, zoals we inmiddels allemaal wel weten. Kortom het succes van het stelsel is te ver doorgeschoten en luidt daardoor nu zijn eigen ondergang in.
  Overigens kennen steeds meer landen in zowel Azie als Latijns-Amerika inmiddels pensioenstelsels (neen, Afrika nog niet) en zie je daar het gemiddelde aantal kinderen per gezin thans ook afnemen en vaak onder de 2,1. Zo is het in Uruguay bv. 1,92. Dat is weliswaar een stuk beter dan bv. Belgie met 1,65 (cijfers telkens uit het CIA world factbook), maar zal op termijn niettemin ook tot een vergrijzingsprobleem leiden, echter pas in uitgesteld relais, pakweg rond 2040 a 2050. Dus ze hebben nog wat tijd en kunnen misschien tussendoor maatregelen nemen waarvoor het bij ons reeds te laat is, maar inmiddels is ook in Latijns-Amerika de vergrijzing al ingezet.

  Anderzijds iets over de hoge geboortecijfers in Afrika: die hangen juist samen met de hoge kindersterfte. Als je minstens 2-3 kinderen wil overhouden op latere leeftijd, die je dan kunnen onderhouden wanneer je zelf niet meer in staat bent te werken, dan zal je juist omwille van de hoge kindersterfte (en als individue heb je de kwaliteit van je locale drinkwater niet in de hand) er wel veel moeten baren, zodat er uit 10 geproduceerde eenheden er nog 3 de leeftijd van 18 halen die je dan kunnen helpen wanneer jij op je 42 al afgeleefd bent en je dood (rond je 48) afwacht.

  In elk geval: het beste wat we kunnen doen om ons te beschermen is om ons (weliswaar tot mislukken gedoemd) AOW stelsel te exporteren naar Moslimlanden. Je zal het geboortecijfer er nogal zien kelderen! (en de migratiedruk navenant zien afnemen).

  Schele Henk [7] reageerde op deze reactie.
  GB [8] reageerde op deze reactie.
  Armin [11] reageerde op deze reactie.

 6. Er is volgens mij ook een sterke religieuze factor die de verschillen verklaart. Zuid azie2, Afrika en Latijns Amerika zijn toch wel de regio’s waar het christendom en/of Islam nog een stevige voet aan de grond heeft. Sterke bevolkingsgroei hangt samen met de mate van aanwezigheid van religie en de mate van afwezigheid van een goed onderwijssysteem durf ik te stellen.
  Het is geen toeval dat hier in het westen met de neergang van de kerk en de verbeterde scholing en daaruit ontstane welvaart de groei nagenoeg tot stilstand is gekomen.
  Alleen gingen de politici hier doorfokkende analfabeten importeren omdat men vastgeroest zit in het groeidenken en de vergrijzing als een probleem ipv een oplossing zag.

  De bevolkingsgroei is verreweg het grootste probleem waar we op deze aardkloot mee te maken gaan krijgen.
  Bijna vier miljard erbij in 50 jaar spreekt boekdelen.
  Die problemen in die onderontwikkelde delen moet je niet jouw probleem laten worden door ze steeds weer hierheen te verplaatsen. Puur uit eigenbelang en lijfsbehoud op de langere termijn.

 7. @.M [5]:
  Het heeft ook met cultuur te maken. In Afrika geeft het veel status als man om veel kinderen te hebben. Moslims reproduceren zich om de oemmah te vergroten.
  Uiteindelijk zal de wereldbevolking wel gaan afnemen door (burger)oorlogen , hongersnoden en enge ziektes. En het leven op aarde is ook maar tijdelijk dus wat zullen we ons druk maken.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 8. @.M [5]:

  Pensioenen hebben er ook wel mee te maken maar de invloed moet je volgens mij ook weer niet overdrijven.
  Ook de pensioenen in NL zullen op drijfzand blijken te rusten.
  Die gezinnen van 10 kinderen was in onze regio normaal en waar kwam dat vooral door?
  De pastoor of kapelaan kwam na een tijdje aan de deur vragen hoe het nou eigenlijk zat en of er niet weer een nieuwe koter op komst was.
  Pure intimidatie waar de gewone man in zijn kleine leefomgeving vaak geen weerstand tegen kon bieden.

 9. @Schele Henk [7]:

  Precies. En in het Westen hebben we het geloof genaamd (cultuur-)marxisme. Dat geloof gaat gepaard met westerse zelfhaat, xenomanie, een nihilistische variant van het atheïsme (danwel gedweep met oosterse religies), het doen en propageren van de ondeugd, fiatgeld en collectieve oudedagsvoorzieningen. Erg destructief.

 10. @.M [5]: Prima maar wanneer het aantal kinderen daalt onder de 2,1 per gezin die nodig is om als samenleven in stand te houden, dan neemt de bevolking af en zijn er steeds minder jongeren om de pensioenen van ouderen te betalen, waardoor het stelsel onhoudbaar wordt, zoals we inmiddels allemaal wel weten. Kortom het succes van het stelsel is te ver doorgeschoten en luidt daardoor nu zijn eigen ondergang in.

  Je verwart nu twee dingen.

  Pensioen = sparen voor je eigen oude dag, en is onafhankelijk van demografie.

  AOW = omslagstelsel dat gebaseerd is op een piramidestructuur van alsmaar meer demografische groei.

  Die 2.1 is niet zo relevant. De huidige AOW is ook onhoudbaar indien er wel 2.1 kinderen waren, want gebaseerd op de verhouding ouders babyboom vs babyboom, en dat is veel meer dan 2.1.

  Maar meer algemeen: Systemen die gebaseerd zijn op eeuwige groei zijn per wet verboden. De reden is dat ze per definitie falen. Dus ooke en systeem dat 2.1 kinderen vereist zal falen. Het duurt langer dan een systeem dat 4.2 of zo vereist, maar ook eeuwige 2.1 groei zal niet lukken.

  Onze Nederlandse pensioenstelsels zijn overigens een tussenvorm van beide. Er zit veel spaargeld in, maar er is helaas ook veel omslag. Er zal dus de komende jaren een forse sanering gaan plaatsvinden via hogere pensioenpremies en lagere of geen indexering.

  Het getal 2.1 is een getal dat meestal gebruikt wordt om constante bevolking aan te geven, omdat 10% van de kinderen sterft. Misschien dat je het in die context gebruikte. In dat geval zijn omslagstelsels in principe houdbaar. Doch dan nog is er het gevaar van demografische golven via migratie. Veel immigrarie en emigratrie verstoort dan nog steeds de magische 2.1.

  In het algemeen, zijn omslagstelsels die niet kunnen meeademen met demografie erg onverstandig. Omdat je demografie ivm migratie niet goed kunt voorspellen moet er dus een ruime marge zijn of een korte tijdstermijn. Oude dag is per definitie lange termijn en dus onverstandig aan te pakken met omslag.

  .M [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Civil Servant [10]: Wat ben je toch een drammerig ambtenaartje, dat maar een antwoord wil op een vraag uit… tja, in welk jaar stelde je die vraag ook alweer? Was dat 2009…, of 2008? En nu weer wakker geworden in 2010?

  Maar goed, omdat ambtenaartjes niet bekend staan om hun actieve houding, heb ik dus maar de moeite genomen om het ambtenaartje (zoals gewoonlijk) weer eens de goede richting op te duwen. Het zijn altijd de productieven die de luie flikkers weer iets op een presenteerblaadje moeten brengen.

  Zoek eens op bizz.nl, dat is een webPLAATS (geen “zijde” *proest*) waar onder andere onderstaande citaat vandaan komt.

  Bart de Groot, directeur van adviesbureau Mazars Berenschot Corporate Finance, weet het zeker: familiebedrijven verdwijnen op den duur.

  De Groot meldt in een persbericht dat het binnen enkele decennia gedaan is met familiebedrijven. De adviseur stoelt deze bewering op de veranderingen die volgens hem in ondernemersland gaande zijn. Vooral door fusies zullen familiebedrijven in andere handen komen en dus hun kenmerkende eigenschappen verliezen. De fusies zijn volgens De groot weer het gevolg van schaalvergroting in het bedrijfsleven en het makkelijker beschikbaar komen van particulier investeringsgeld. Maar Mazars ziet ook een verandering bij familiebedrijven zelf. Steeds meer familiebedrijven denken minder aan continuiteit, maar meer aan het verkoopklaar maken van het bedrijf. Ook het geringe aantal schoolverlaters dat kiest voor het ondernemerschap, zorgt er voor dat er in de toekomst steeds minder familiebedrijven zullen zijn.

  Zo overheidstrolletje. De rest van het bewijsmateriaal zoek je zelf maar uit, dit citaat dateert van 31 maart 2006 en sindsdien is er al veel meer over geschreven en zijn deze beweringen ook al deels waarheid geworden. Want het aantal familiebedrijven is inderdaad sterk aan het teruglopen.

  Ik heb belangrijkere dingen te doen dan trollen voederen, dus ga je zelf alsjeblieft op ambtenaartjes-webstekken vervelen. Van mij hoef je hier geen reacties meer te verwachten. Oh ja, nog veel succes met je Nederlandse taal, meneertje “civil servant”. Heb je al opgezocht wat het verschil tussen site en side is? Laat ook maar, ik wil het niet eens weten.

 12. “”Wat ben je toch een drammerig ambtenaartje”
  “ambtenaartjes”
  ” het ambtenaartje”

  Waarom toch zo denigrerend? ambtenaren zijn de bakermat van debeschaving. Minarchisten laten belangrijke taken als justitie en defensie aan hen over.

  “Groot citaat van iemand van Bizz.”

  Dat is wel heel erg makkelijk. Iemand anders erbij halen zodat jij jouw boude voorspellingen niet hoeft te herhalen.

  “Zo overheidstrolletje.”

  Harmen-Hans Hoppe?

  “De rest van het bewijsmateriaal zoek je zelf maar uit, ”

  Je bent dus niet bereid om je stelling te onderbouwen.

  “Want het aantal familiebedrijven is inderdaad sterk aan het teruglopen.”

  Onderbouw dat eens met cijfers? Voor de eerste keer? Toe eens?

  “Ik heb belangrijkere dingen te doen dan trollen voederen, ”

  Ik weet niet over wie je het hebt.

  “ambtenaartjes-webstekken”

  Denigrerend voor de tigste keer

  “Van mij hoef je hier geen reacties meer te verwachten.”

  Okee, je argumenten zijn dus definitief en voor altijd op. Er is geen concurrentie tussen overheden volgens jou.

  Jasper [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [11]: Armin, de 2.1 is om ervoor te zorgen dat bij 5% vooroverlijdens elke generatie even groot zal zijn als de vorige wat eens oort stabiliteit oplevert. Als 2 mensen gemiddeld 2.1 kinderen krijgen waarvan 95% overleeft, dan blijft de bevolking en haar samenstelling constant (afgezien van migratiepatronen). Van groei is dus geen sprake en als een systeem hierop gebaseerd is, is er dus geen probleem want het heeft geen oneindige groei nodig om te functioneren.

  Wat lange termijn sparen betreft: dat ligt complexer dan het lijkt, simpelweg omdat de waarde van assets niet gegarandeerd kan worden doch zelf onderhevig is aan marktwerking. Dus dat een omslagstelsel als AOW in de problemen komt, laat zich raden, maar ook ons kapitalisatie-pensioenstelsel staat op losse schroeven, simpelweg omdat wanneer het moment om te ontsparen aangebroken is, deze sell off voor een instorting van de beurskoersen zorgt, waardoor het vermogen van pensioenfondsen “plots” als sneeuw voor de zon verdampt, net op het moment dat je ’t goed en wel nodig begint te hebben.
  Zie ter verduidelijking daarvoor dit oude artikel:
  http://edelmetaal.wilbertgeers.nl/Michielsens_1.html

  Op collectief niveau heb je dus een probleem. Als individueel belegger kan je er wel wat aan doen door bv. dit te voorzien en dan a) voor de rest uit te stappen uit datgene waar anderen inzitten en ze dus op het punt staan massaal te verkopen (desnoods kan je nog een stapje verder gaan en beginnen shorten) en b) de opbrengst van de alvast verkochte aandelen die je niet meteen nodig hebt te herbeleggen in iets wat nog maar weinigen hebben en dus niet massaal verkocht zal worden en wat dus niet mee zal dalen en wat daardoor de aandacht zal trekken als safe haven, waardoor ook anderen er hun spaarcenten zullen in willen steken waardoor het stijgt.
  Bv. goud. Pensioenfondsen hebben dit nl. niet of nauwelijks, net als de meeste particulieren (incl. babyboomers). Hierdoor zal er geen sell off komen in goud, tewijl anderzijds zowel aandelen, obligaties als vastgoed wel degelijk geliquideerd worden. Daardoor zakken die andere asset classes en wie wil sparen zal die dus mijden. Er schiet niet veel anders over en … oh, kijk, goud daalt niet, het stijgt zelfs een beetje. Nou, dan wordt dat de nieuwe trend en vlucht iedereen daarheen waardoor de prijs ervan fors de hoogte ingaat, hetgeen dan de aandacht trekt en als een magneet nieuw geld aanzuigt waardoor een positieve spiraal in gang gezet wordt.

  Overigens, maar nu lopen we een jaarte of 10 vooruit, zal t.z.t. dit dan de volgende bubble worden. Dus daar waar anno vandaag goud fundamenteel goed is, zal het over een aantal jaren zelf overgewaardeerd zijn en om de verkeerde reden verder stijgen (net als voorheen de nasdaq en vastgoed). Ik ben dus zeker geen traditionele goldbug, die altijd onder alle omstandigheden goud wil. Maar op dit moment, is het m.i. inderdaad een slimme zet. En over enkele jaren, kan je maar beter langzaam beginnen uitstappen, voor het vroeg of laat piekt en in elkaar klapt (net als in 1980).
  Ik ben dus allerminst een gold bug maar momenteel doet een mens er m.i. goed aan daarin te beleggen voor de volgende 5-10 jaar. En op dat moment is het wederom een kwestie van uitkijken en de massa voor te blijven. Gewoon de meute net dat ene stapje voor zijn waardoor je goedkoop koopt en hen vervolgens de koers laat opdrijven. That’s it. Maar zoals gezegd, kan je dat als individu, maar per definitie niet als collectief. Dus voor elk individu heb ik goede raad, maar als de regering me zou vragen wat te doen, zou ik het ook niet meteen weten, immers als het ABP zou doen wat ik een individu aanbeveel, dan veroorzaakt ze zelf de crash die ze nou net probeerde voor te blijven en als ze massaal goud zou kopen, dan drijft ze haar eigen prijs op waardoor het de moeite niet loont (en als ze later zou willen verkopen zou ze haar eigen prijs doen instorten). Probleempje dus.
  Maar voor een particulier zijn er volop kansen. Want hoe dom ook: pensioenfondsen ZULLEN aandelen verkopen (alsook obligatoies en vastgoed) en a.g.v. de eigen veroorzakte crash juist “alvast veilig extra verkopen” (en daarmee de crash versnellen) en de schamele opbrengst veiligstellen in de enige niet dalende asset class en daarvan de prijs opdrijven.
  Wees hen dus voor en profiteer van hun domheid en hun marktverstorende grootheid (ik bedoel niet grootsheid doch omvang en daarmee impact).

  Armin [19] reageerde op deze reactie.

 14. @LvM [17]:

  Opengeestigheid is een neologisme, als het daar tenminste om gaat, die erg goed te verstaan is. Het gaat inderdaad om opengeestigheid inplaats van ‘met een open geest’.

  Er zijn bijvoorbeeld mensen die geen open geest hebben, maar opengeestigheid bij hun imago vinden passen.

 15. @.M [14]: Je leest niet goed:

  Van groei is dus geen sprake en als een systeem hierop gebaseerd is, is er dus geen probleem want het heeft geen oneindige groei nodig om te functioneren

  Dat is hetwel indien migratie een rol speelt. Zoals je zelf al aangaf. Verder is die 2.1 natuurlijk niet te voorspellen. De kern blijft zoals ik zei:

  “In het algemeen, zijn omslagstelsels die niet kunnen meeademen met demografie erg onverstandig. Omdat je demografie ivm migratie niet goed kunt voorspellen moet er dus een ruime marge zijn of een korte tijdstermijn. Oude dag is per definitie lange termijn en dus onverstandig aan te pakken met omslag.”

  Onze huidige AOW is overigens eentje die wel gebaseerd is op een groei. Bij een kindertal van 2.1 zou de AOW zoals we die nu kennen ook instorten.

  Merk verder op dat migratie niet alleen de getallen van 2.1 wijzigt, maar ook de demografische samenstelling, waardoor men nog steeds problemen krijgt over kortere tijdschalen indien je geen marge heeft. AOW heeft die ook niet.

  Wat lange termijn sparen betreft: dat ligt complexer dan het lijkt, simpelweg omdat de waarde van assets niet gegarandeerd kan worden doch zelf onderhevig is aan marktwerking. Dus dat een omslagstelsel als AOW in de problemen komt, laat zich raden, maar ook ons kapitalisatie-pensioenstelsel staat op losse schroeven, simpelweg omdat wanneer het moment om te ontsparen aangebroken is, deze sell off voor een instorting van de beurskoersen zorgt

  Misverstand. We leven in een globale economie, dus van ontsoaren is enkel sprake indien dat wereldwijd gebeurd. Als Europa ontspaart terwijl Azie groeit is dat geen probleem.

  Maar meer fundamenteel, is er nog steeds geen probleem, zelfs als er een daling (instorting vereist meer dan ontsparen!) optreedt. Simpelweg, omdat dat enkel kan indien er een demografische golf was. Diezelfde demografische golf heeft echter daarvoor juist extra welvaart gegeven. Zonder demografische golf treedt geen ontsparen op.

  Ontsparen geeft dus een kapitaalsdaling, maar niet meer dan de kunstmatige welvaartsstijging die diezelfde demografische golf gaf. Je moet dus wat extra sparen, maar kunt dat ook tijdens je leven.

  Merk ook op dat goud hierin geen rol speelt. Goud is net zo goed aan ontsparen onderhevigd dan aandelen, staal, koper en olie. Hoogstens kan het zijn dat korte termijn ontwikkelingen iets compenseren op andere tijdschalen.

  Maar de demografische golf is ook een van de meest onderschatte aspecten van de babyboom. Niet alelen hadden zij de aardgasbel, leefden zij op de staatschuldopblaasbel en verwachten nu van een kleinere generatie na hen dat zij hun AOW inkomens ophoesten, maar een deel van de welvaartsgolf die zij hebben meegemaakt was enkel het geval van demografische meewind.

  Verder noem je ons pensioenstelsel ‘kapitalisatie-pensioenstelsel’. Mijn punt was nu net dat dat maar ten dele juist is. Ons stelsel is een combinatie van gewoon kapitaalsparen en omslag. Heel veel pensioenfondsen hevelen geld over tussen generaties en tussen passieve en actieve deelnemers. Dat is een veel groter potentieel probleem dan het ontsparen. Zeker omdat – zoals ik in het begin aangaf – men in Azie vooralsnog op grote schaal spaart en onze ontsparing moeiteloos en met open armen kan en zal ontvangen.

  De kern van de problemen zijn demografie. Zowel betreft omslag als ontsparen. Een stelsel – kapitaal of omslag – moet dus gebaseerd zijn op demografie. Ofwel je spaart extra (of anders), ofwel je verlaagd de omslag tussen generaties.

  Armin [20] reageerde op deze reactie.
  .M [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Armin [19]: Merk verder op dat het ontsparen wel meevalt. Je kunt berekenen hoeveel pensioen jaarlijks nodig isaka waar men meent recht op te hebben. Dat zijn bedragen die niet van een andere grote zijn dan wat wij de komende jaren moeten bezuinigen. Doet pijn, maar geeft geen beurscrash.

  Zeker omdat pensioenfondsen dus wel degelijk geld van actieve deelnemers (jongere generaties) gebruiken om ouderen te betalen (net zoals ze tijdens de dot com bubble kapitaal vanpassieve deelnemers misbruikten om actieve deelnemers – werknemers en werkgevers – kortingen te geven.

  Ook is het merendeel van de pensioenfondsen niet belegd in Nederland en zelfs steeds vaker buiten de EU. Er is grote spreiding. Tenslotte is er een grote beweging richting obligaties. Die hoeft men niet te verkopen, want hebben doorgaans een erg korte termijn. Veel waarschijnlijker is dat veel pensioenfondsen indien ze daadwerkelijk moeten ontsparen, niet gaan herfinancieren, zoals men nu doorgaans wel doet. De grote problemen zitten daarom bij de aanbieders en niet bezitters van obligaties. Ofwel, bedrijven en met name overheden zullen hogere rentes moeten aanbieden om kapitaal aan te trekken.

  Ik baseer mijn eigen beleggingen dus op die voorspelling: aandelen zijn ‘overrated’ (behalve uiteraard strategische sectoren) maar niet omdat aandelen zullen instorten, maar hun risco-rendement teruggaat naar pro dot-com bubble en de obligaties juist meer waard zullen worden.

 17. @Armin [19]: Nou migratie is helemaal geen probleem of althans behoort dat niet te zijn (mits je door juist beleid geen lui aantrekt die op de bijstand afkomen), juist omdat dit in de regel de bevolkingssamenstelling verandert: arbeidszame mensen komen en 65+ doorgaans niet. En overigens als deze laatsten zouden komen met een zak centen of een pensioen van het thuisland, is het nog steeds geen probleem.

  “Misverstand. We leven in een globale economie, dus van ontsoaren is enkel sprake indien dat wereldwijd gebeurd. Als Europa ontspaart terwijl Azie groeit is dat geen probleem.”
  Neen. Je zou wel gelijk hebben als we met een echt geintegreerde wereldwijde kapitaalmarkt te maken hebben, waarin uitgerekend pensioenfondsen zelf volkomen vrij zouden zijn in hun asset allocatie. Maar dat is dus niet het geval. Kijk maar eens welk hoog percentage er in Europa wordt belegd en hoe weinig in opkomende markten cq. markten waar de bevolking nog groeit. En is dit (alleen maar) omdat pensioenfondsbeheerders zo dom zijn? Neen, ze staan onder toezicht en zijn aan handen en voeten gebonden qua beleggingsbeleid m.n. o.g.v. risicobeheer dat helaas gebaseerd is op verkeerde assumpties omtrent risico.
  Zo worden bv. commodities als gevaarlijk aanzien en obligaties -waar ze dan ook erg veel van hebben- als veilig. Oh ja? Ook als je op historisch lage rentevoeten zit die alleen maar kunnen stijgen?
  Soortgelijke misvattingen bij de toezichthouder zijn er de oorzaak van dat ze ook te weinig in emerging markets zitten (en dat pensioenfondsen aldaar eveneens dicht bij huis beleggen en dus geen bodem zullen leggen onder de instortende koersen hier).
  Ik ben met je eens dat het anders zou moeten zijn, maar helaas.

  Ook met volgende statement ben je volgens mij te optimistisch “Ontsparen geeft dus een kapitaalsdaling, maar niet meer dan de kunstmatige welvaartsstijging die diezelfde demografische golf gaf. Je moet dus wat extra sparen, maar kunt dat ook tijdens je leven.”
  Theoretisch gezien zou dat zo moeten zijn uiteraard. Maar dan veronderstel je teveel van de beheerders. Die hadden in de golden ’80’s en ’90’s heus neit door dat ze teveel spaarden toen ze zelf de koersen opjoegen. Juist omdat het rendement zo meeviel en men aldus meende voor te liggen op schema, ging men over tot zg. pension holidays waarbij men het betalen van premies opschortte omdat men al meer dan genoeg reserves meende te hebben. En waarom meenden ze dat? Juist ja, omdat ze de dynamkiek niet begrepen. Maar daardoor zijn ze dus uiteindelijk wel underfunded en als de demografie omslaat en het ontsparen begint, komt er dadelijk dus wel een probleem. Ook hier: ik ben het met je eens dat het anders had moeten zijn, maar helaas…

  “Merk ook op dat goud hierin geen rol speelt. Goud is net zo goed aan ontsparen onderhevigd dan aandelen, staal, koper en olie. Hoogstens kan het zijn dat korte termijn ontwikkelingen iets compenseren op andere tijdschalen.”
  Ook de goudprijs is inderdaad onderheving aan de wetten van vraag en aanbod. Vraag is echter wie heeft goud of omgekeerd wat hebben de pensioenfondsen (die dadelijk massaal gaan ontsparen) vooral in portefeuille.
  Als blijkt dat juist die partijen die aan de verkoop kant gaan staan amper goud hebben maar we veel aandelen en obligaties, dan zijn het deze laatste die veel onder druk komen te staan en wordt goud in eerste instantie ontzien, waardoor het goed stand houdt.
  Wat er vervolgens gebeurt is dat juist omdat aandelen “ineens onverwacht” dalen, pensioenfondsen ook de waarde zien dalen van die aandelen die ze nog niet verkocht hebben (omdat dat deze maand nog niet nodig was) en als dit blijft aanhouden dan zullen ze “voorzichtigheidshalve” alvast een hoop andelen voortijdig verkopen voor ze verder dalen. Punt is natuurlijk dat naarmate ze dat allemaal gaan doen, ze daarmee hun eigen crash die ze nou net wilden voorzijn, juist verder versterken. Maar als ze dus meer aandelen (en obligaties en vastgoed) verkopen dan voor een bepaalde periode noodzakelijk is, wat gaan ze dan met de opbrengst doen? Waarin gaan ze dit veiligstellen? In cash? Neen, al is het maar omwille van inflatie. Bovendien worden ze betaald om te beleggen en zelfs als cash het verstandigst zou zijn dan heeft een manager altijd een probleem om te verantwoorden dat hij niets beters wist te bedenken dan in cash te zitten, immers wordt hij daarvoor betaald? Dat ligt lastig, dus willen ze in IETS zitten, anders dan cash. Maar in de door pensioenfondsen veroorzaakte sell of zijn het juist aandelen, obligaties en vastgoed die dalen (want dat verkopen ze nl. zelf op grote schaal). Als goud en grondstoffen redelijk stand houden, zal het niet lang duren of ze gaan daarin. Dat mag dan onterecht lijken, maar reken maar dat ze het gaan doen, bij gebrek aan alternatief. Maar wacht effe… zei ik eerder nou net niet dat ze aan allerhande regeltjes gebonden waren? Ja, inderdaad. En die veranderen af en toe als er nieuwe inzichten komen. Nieuwe academische studies die een ander licht op de zaak werpen. Net zoals het pas na enkele publicaties was dat de junk bond markt destijd echt groot werd want spelers hadden nu een alibi: studies waar ze zich konden achter verschuilen. Het is gewoon een kewstie van tijd of een of andere “gereputeerde” universiteit komt tot de conclusie dat goud en grondstoffen echt wel veilig zijn, of toch tenminste als complemtentair in de asst mix, het overall risico verlagen en hopla, de deur gaat open.
  Wat men -ook in academische kringen- als risicovol beschouwt, is nl. ook onderhevig aan tijdsgeest en aan een bias van het recente verleden. Merk op dat sinds 2000 grondstoffen het vrij aardig doen en goud bijna 10 jaar op rij stijgt. Vroeg of laat vertaald zich dat in statistisch zwak onderbouwde rapporten, maar … afkomstig van een instituut met faam en dan wordt regelgeving aangepast en vloeit het geld in de nieuwe asset class.
  Later zal dit weliswaar in de volgende bubble uitmonden maar dat neemt niet weg dat men nu wel die kant opgaat.

  “Verder noem je ons pensioenstelsel ‘kapitalisatie-pensioenstelsel’. Mijn punt was nu net dat dat maar ten dele juist is. Ons stelsel is een combinatie van gewoon kapitaalsparen en omslag.”
  Dat weet ik ook wel. Maar een mix kan je best analyseren door zijn componenten te analyseren en als ze tegengesteld zijn dan moet je vervolgens afwegen welke van de twee het zwaarst doorweegt. Maar als blijkt dat beide componenten niet deugen, hoef die laatste stap zelfs niet. En nadat ik reeds aangegeven had dat een omslagstelsel niet deugde, zoemde ik in op het kapitalisatie-luik van ons stelsel. Dat het in werkelijkheid een mix van beide is, weet ik ook wel. Maar toen dus bleek dat ook het kapitalisatie deel geen stand zal houden, hoefde ik er dus niet op terug te komen.

  Overigens ben ik het met je eens (zoals in deze post pas gesteld) dat een kapitalisatiestelsel wel stand kan houden in een wereldwijde echt vrije kapitaalmarkt waar Aziatische pensioenfondsen onze aandelen kopen en de koersen alzo ondersteunen, maar in de werkelijkheid is daar zoals gezegd helaas geen sprake van.

  “De kern van de problemen zijn demografie. Zowel betreft omslag als ontsparen. Een stelsel – kapitaal of omslag – moet dus gebaseerd zijn op demografie. Ofwel je spaart extra (of anders), ofwel je verlaagd de omslag tussen generaties.”
  Mee eens. Ik denk dat we het alleen anders geformuleerd hebben.

  Civil Servant [22] reageerde op deze reactie.
  Armin [27] reageerde op deze reactie.

 18. @.M [21]: U denkt tot in tamelijk kleine details allerlei voorspellingen over de financiele markten te kunnen doen. Misschien heeft u in het verleden een aantal keren goed gezeten. Dat kan puur geluk zijn. Ik beveel u het boek ‘de zwarte zwaan’ aan.

  .M [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Civil Servant [22]: Ik heb Fooled by Randomness gelezen. De zwarte zwaan melkt dit thema verder uit. Punt is overigens dat ik FbR zeer goed vond, maar voor mij niets nieuws. Ik had op de universiteit nl. een super goede professor voor een keuzevak statistiek (overigens het enige vak uit mijn hele studie wat ik als waardevol beschouw) die niet zozeer op formules focuste -die kon je immers toch wel in een boek terugvinden als je ze nodig had-, doch juist op de methodologie en de pitfalls van de statistiek zoals jumping to conclusions etc.
  Ik vond Fooled by Randomness dus een ware verademing tenmidden van zoveel onzinboeken over beleggen, maar … uitgerekend voor mij niets nieuws – dankzij mijn briljante professor dus.
  Overigens gaat het bij FbR en BS juist over “algemeen aanvaardde modellen” die fout zijn en die iedereen blindelings gebruikt. Die moet je zeker niet geloven. Sterker nog: die gaan voorbij aan het feit dat prijzen in de marge gemaakt worden en dat een exogene verandering (een buiten de assumpties van het per definitie gespimplifieerde model dus) heel de boel op losse schroeven zet en moeten dus -vroeg of laat- per definitie juist wel crashen (zoals Michielsens uit het gelinkte arikel in mijn eerder post aangaf). Daarop inspelen -op het mispriced risk dat volgens de standaardmodellen niet zou bestaan- is wat ik doe en dat is juist heel erg “black swan”. En overigens heeft N.N. Taleb inmiddels zelf een fonds opgericht en volgt ie een zelfde strategie. Hij verwacht weinig goeds van de dollar en de aandelenmarkten en wel van goud.

  Civil Servant [24] reageerde op deze reactie.

 20. @.M [23]: Maar u focust zich volledig op goud. En uw babyboomscenario klinkt aannemelijk, maar er zijn nog tientallen andere mogelijkheden. Dus, als u (al voor het lezen van ambtenaar Taleb, die dacht ik zelfs de banken wil nationaliseren) heel goed wist dat een ongeluk/misvatting in een klein hoekje zit, waarom zit u dan volledig in dat goud? En doet u niet – met het idee van: ik heb het goed beredeneerd, maar ben god niet – aan risicospreiding?

  .M [26] reageerde op deze reactie.

 21. @Civil Servant [24]: En wie zegt dat ik dat zo ongediversifieerd ben?
  Dit is geen beleggersforum waar ik hele nieuwsbrieven (liefst alleen aan betalende bezoekers) schrijf.

  Ik zit ook wel in enkele andere zaken.
  Als ik bv. zeg dat ik van aandelen niets verwacht, bedoel ik dat over het algemeen. Maar dat neemt niet weg dat er wel enkele uitzonderingen kunnen zijn (en dan bedoel ik niet uitsluitend gold mining stocks). Punt is nl. dat zoals in het artikel van Michielsens staat, koersen inderdaad kunnen dalen ook wanneer bedrijfswinsten stijgen (waardoor dus hun k/w daalt) mits er maar meer verkoopdruk is dan aankoopdruk, bv. a.g.v. de vergrijzing waardoor babyboomers massaal verkopen (of pensioenfondsen namens hen).

  Dus gemiddeld genomen, zal “de markt” (bv. de S&P 500) vermoedelijk wel inzakken. Maar als sommige sectoren of sommige individuele bedrijven het operationeel erg goed doen en hun winsten enorm stijgen, dan is het niet aannemelijk dat hun koers evenveel zou dalen als de rest, immers dan zouden hun aandelen relatief spotgoedkoop worden (qua k/w), dus zal er binnen in die overall dalende markt wel een shift plaatsvinden richting die succesvollere bedrijven, waardoor hun koers minder daalt of zelfs stijgt.

  Ik beleg dus heus wel minder ongenuanceerd dan uit een of 2 bijdrages (die eigenlijk over bevolkingsgroei gingen) blijkt.

  @Civil Servant [25]:
  De bankencrisis is slechts 1 van de elementen, tenmidden van meerdere en die is nog helemaal niet afgelopen. Wat zeg ik? Ze is amper begonnen: het ergste moet nog komen. Mark my words.
  Maar overigens steeg goud al lang voordien – en niet alleen in USD, ook in Euro: http://goldprice.org/charts/history/gold_5_year_o_eur.png

  Tot slot: ik ben een groot fan van Taleb -die GEEN ambtenaar is-, maar dat wil niet zeggen dat ik hem blindelings volg en nationaliseren van banken zie ik bv. niet zitten (maar da’s weer een hele andere discussie en daar heb ik nu geen tijd voor).

  En mij zou het ook niet verbazen als Barak de Nobelprijs voor de economie krijgt. Hij heeft immers ook al die voor de vrede gewonnen en die voor Economie werd eerder al eens aan Keynes gegeven, dus ja, waarom niet aan Obama? Meer waarde dan aan de uitreiking van een Donald Duck award moet je daar echter niet aan hechten.

  Civil Servant [29] reageerde op deze reactie.

 22. @.M [21]: juist omdat dit in de regel de bevolkingssamenstelling verandert: arbeidszame mensen komen en 65+ doorgaans niet. En overigens als deze laatsten zouden komen met een zak centen of een pensioen van het thuisland, is het nog steeds geen probleem.

  Preciesom die reden is het dus een probleem … zodra zij met pensioen gaan. 🙂

  Je hebt dan het babyboom effect. Lekker veel werkenden en dus lage premies. Maar ja, de generatie daarna krijgt een extra hoge rekening.

  Ook is het voordeel wel dat je hun studiekosten (igv hoger opgeleiden) niet hoeft te betalen, maar voor lager opgeleiden is dat voordeel juist mindertot niets. En lagher opgeleiden betalen belasting maar doen evenveel of meer beroep op andere sociale zekerheden (kinderbijslag, kosten hun kinderen, etc). Het blijkt bijvoorbeeld dat in ons land laagopgeleiden immigrantengezinnen vaak geld kosten ook al werkt de kostwinner! Datzelfde geldt ook voro autochtonen uiteraard. Werken wil niet zeggen dat je netobijdrager bent.
  Maar als je dus laagopgeleide werkenden binnenhaalt, verarm je – met een stelsel als de AOW – op lange termijn dus altijd je samenleving zoals we met degastarbeiders deden, maar soms zelfs al op korte termijn. Dat is een inherent probleem van omslagstelsels die direct of indirect afhankelijk zijn van demografie.

  Demografische golven zijn voor elk omslagstelsel een risico. Immigratie of geboorte maakt daarvoor niet uit.

  Neen. Je zou wel gelijk hebben als we met een echt geintegreerde wereldwijde kapitaalmarkt te maken hebben, waarin uitgerekend pensioenfondsen zelf volkomen vrij zouden zijn in hun asset allocatie. Maar dat is dus niet het geval. Kijk maar eens welk hoog percentage er in Europa wordt belegd en hoe weinig in opkomende markten cq. markten waar de bevolking nog groeit

  Onjuist. En wel 3 maal.

  1) Het aandeel vermogen in de VS (groeieconomie ondanks Euro-doemdenkers) en Azie neemt alsmaar toe.

  2) Belangrijkste punt: Het gaat niet enkel om waar pensioenfondsen in kopen en dan in jouw optiek zullen gaan verkopen, maar vooral wie hier koopt. Vooralsnog koopt Azie zich suf in het oude Europa.
  (Indien zij daar mee stoppen is dat omdat Europa economisch chronisch inhet slop komt. Op dat moment is pensioen ontsparen wel het laatste waar je je zorgen hoeft te maken 🙂 )

  3) Aanvullend, kun je zoals ik zei berekenen om hoeveel ontsparen het gaat. Dat zijn geen schokkende bedragen. Zeker niet als je ziet hoeveel er totaal om gaat per jaar in die sector. Reken maar uit totaal aantal babyboomers maal anvullend pensioen per jaar. Dat is de harde bovengrens, want zoals gezegd, zullen pensioen minder geindexeerd worden en is er nog steeds omslag tussen actieve (jongere generaties) en passieve deelnemers.

  In de rest van je verhaal merk je gelukkig wel terrecht op dat ons stelsel een hybride is, en je moet kijken welke het zwaarste weegt. Welnu, daar zit de kern van ons geschil. Ik denk dat het omslag aspect veel groter en gevaarlijker is dan ontsparen. Ik zie dat gevaar niet zo erg.

  Ik denk dat – jij wellicht niet – maar veel te weinig mensen beseffen hoe onze pensioenfondsen werken. En zij die het weten willen het vaak niet veranderen (vakbonden, pensioenfondsen, linkse politici).

 23. @Civil Servant [25]: Barack heeft het grootste deel van zijn leningen weer terug, met een forse rente.

  Was het maar zo…

  Hij heeft een miniscuul deel teruggekregen, en wel de leningen aan de private banken die *onvrijwillig* een lening vroegen aan de staat.

  Op basis van de nieuwe balanswetten moesten bepaalde banken nieuwe hogere kapitaaleisen hebben. Deze hebben toen geld geleend van de staat. Die wilden hier zo snel mogelijk vanaf. Samen met Goldman is dat terugbetaald. Dat is echter maar een deel van de leningen.

  Maar de AIG betalingen, de GM betalingen en vooral de Freddie-garanties zijn nog steeds niet teruggekomen, en komen dat de komende jaren ook niet.

 24. @.M [26]: “Taleb -die GEEN ambtenaar is-”

  Onjuist. Citaat webplaats (zo goed Paul ;-))

  Academic & Teaching: Distinguished Professor of Risk Engineering, NYU – Polytechnic Institute, Distinguished Research Scholar, Oxford University; co-director of the Decision Science Laboratory. Dan Goldstein ( also Wiki) and I are starting the “ecological uncertainty” project running a family of experiments on the intuition of randomness. Formerly, Visiting Professor, London Business School, Dean’s Professor in the Sciences of Uncertainty University of Massachusetts at Amherst, Fellow & Adjunct Professor of Mathematics at the Courant Institute of Mathematical Sciences of New York University (since 1999). Member, King of Sweden transdisciplinary committee on Climate Change, 2009; Honorary member, Edinburgh Generation Science Club; member, and … lost track .

  Civil Servant [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.