Weer een gevalletje “wij zijn de organisaties die alles beter weten”? Organisaties als de VN, de CIA en andere schimmige, machtbeluste clubjes doen allerlei voorspellingen over hoe druk bevolkt ons planeetje aarde over X-aantal jaren zal zijn. Kunnen die voorspellingen gedaan worden op cijfers uit het verleden? En wat waren die cijfers uit het verleden dan?

Via een goede vriend (bedankt Richard) kreeg ik een leuke verwijzing naar wat trivia (sorry: wetenschappelijke onderbouwing) over de groei van de wereldbevolking. Die verwijzing is een gedeelte van onderstaande bron (Wikipedia) met daarin nog meer verwijzingen. Voor de geïnteresseerden misschien leuk om eens wat verder te snuffelen in deze bron; er staan best leuke getallen en weetjes tussen. In dit artikel een kernachtige conclusie en, omdat het vrijdag is, een politiek incorrecte en statistisch niet verdedigbare stelling in het kader van “vrijdag de week afsluiten met een beetje luchtigheid.”

De groei van de wereldbevolking tussen 1950 (2,515 miljard mensen) en 2000 (6,121 miljard mensen) omgerekend in een factor ziet er als volgt uit: 6,121 gedeeld door 2,515 = factor 2,43.

Welke regio’s groeien dan eigenlijk boven dat gemiddelde en welke blijven daar onder?

Tabel: Groei wereldbevolking in miljoenen.

 Regio   Aantal in 1950  Aantal in 2000  Groeifactor
 Afrika   224  872  3,9
 Latijns Amerika   165  546  3,3
 Noord-Amerika   166  297  1,8
 Verre Oosten1   671  1.475  2,2
 Zuid-Azië2   704  2.074  3,0
 Europa   392  512  1,3
 Oceanië   13  30  2,3
 USSR3   180  315  1,8

1 China, Japan, Korea
2 India, Pakistan, Bangladesh, Zuidoost-Azië
3 Tegenwoordig GOS (excl. Baltische landen)

Het is duidelijk te zien dat Noord-Amerika, Europa en de USSR beduidend onder de gemiddelde groeifactor zitten. Oceanië en het Verre Oosten schommelen een beetje rond het wereldgemiddelde, Latijns Amerika en Zuid-Azië scoren fors hoger dan het wereldgemiddelde en Afrika spant helemaal de kroon.

De politiek incorrecte en statistisch niet verdedigbare stelling:

Voorgaande zin op politiek incorrecte manier beschouwd (volgens mij een pleonasme, want bestaat er dan ook politiek correct?) zou je kunnen zeggen: de regio’s die (ver) onder het wereldgemiddelde scoren zijn de zogenaamde rijkere westerse regio’s, de regio’s waar hard gewerkt wordt, waar kapitaal gecreëerd wordt en waar de mensen dus minder tijd hebben om aan elkaar te frunniken en voor nageslacht te zorgen. De regio’s die (ver) boven het gemiddelde scoren, zijn precies die regio’s die vooral door de rijkere regio’s gesubsidieerd worden/werden, waardoor de mensen dus wat meer op hun luie achterste kunnen blijven hangen en derhalve meer tijd hebben om aan elkaar te frunniken, getuige de hogere bevolkingsgroei (en trouwens ook hogere percentages Aids en andere enge ziektes).

Ook frappant vind ik, dat de regio’s die onder groeifactor 2,0 scoren (Noord-Amerika, Europa en USSR) in absolute aantallen samen 1,124 miljard inwoners tellen en de regio’s met een groeifactor van 3,0 of hoger in absolute aantallen samen 3,492 miljard inwoners hebben. Dat betekent dat er in de hardst groeiende regio’s ruim 3 x zoveel mensen leven als in de minst groeiende regio’s.

Die gedachten schieten mij te binnen, maar misschien hebt u er heel andere gedachten bij. Natuurlijk zijn mijn conclusies ietwat chargerend en hebben bovenstaande uitgangspunten andere achterliggende redenen. Maar toch…, leuk voer voor discussie en ik ben benieuwd naar uw visies.

Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldbevolking

32 REACTIES

Comments are closed.