We worden de laatste tijd doodgegooid met berichten over zogenaamde “bezuinigingen”. Vooral nu de 20 studierapporten van ambtenaren gisteren gepresenteerd zijn. Daarbij vallen een aantal punten op.

In eerdere artikelen werd er hier al op gewezen dat het woord “bezuinigen” een politieke Newspeak is voor “lastenverhoging”.

Al die aandacht, vooral door politici in deze verkiezingsperiode doet denken aan vroegere beloftes en uitspraken van diezelfde politici en hun collega’s. Immers bij elke verkiezing in het verleden werd beloofd dat ze zouden zorgen voor bezuinigingen, minder lasten en minder regels. Hebt u ooit gemerkt dat ze hun woord hielden? In tegendeel, de lasten voor de burger werden steeds groter en deze trend lijkt zich gewoon voort te zetten.

Ook valt op dat de politieke partijen lijken een wedstrijd te voeren over wie de beste bezuiniger is!! Zonder uitzondering promoten ze bezuinigen. In METRO stond een kort lijstje over de miljarden: (die waarschijnlijk niet allemaal hetzelfde bedoelen, en verwarring scheppen door te variëren op het aantal jaren waarin dat bereikt zou moeten worden!)

Groen Links   9 miljard

SP                   10 miljard

CDA               18 miljard

D66                 29 miljard

VVD               30 miljard

De getallen lopen zoveel uit elkaar, dat ze al aangeven dat ze na de stemming alle kanten op kunnen. En dan krijg je nog de “werkgevers-Wientjes” en een “ambtenarenstudiegroep” die nog andere cijfers produceren.
Alles bij elkaar een Walhalla waarin politici zich kunnen koesteren en hun kiezers lekker kunnen voeren.

Tot nu toe heb ik nog niet één taak gezien die de overheid afstoot en echt privatiseert.

Ondertussen doet de kiezer alsof hij het begrijpt, of hijzelf de belangrijke hoofdpersoon is die ook maar iets kan beslissen, en hij help zijn slavendrijvers door te gaan stemmen en te voorzien van legitimiteit door een hoog opkomstpercentage.

Frappant is dat daarbij als een kat om de hete brei wordt gedraaid om afschaffing van”

–Ontwikkelingshulp
–Defensie
Dat zou een enorme stap op de goede weg zijn!

Wat ook niet duidelijk is, is tot hoever willen die lieden gaan?

-Willen ze de begroting op hun manier “sluitend” maken, dat wil zeggen met een TEKORT van 3%
-of willen ze naar een integere begroting waarin alle uitgaven gedekt zijn door inkomsten? Een tekort van 0 %?

En het belangrijkste punt is dat verdrongen, wordt WAT IS NU DE OORZAAK VAN DIE CRISIS en dat TEKORT?

Stof voor een afzonderlijk artikel naar aanleiding van uw reacties. Om al een voorzet te geven:

  1. De overheid heeft zelf de crisis veroorzaakt door jarenlang met tekorten te werken, geld te creëren uit dunne lucht en het stimuleren/goedkeuren van fractionele reserves.
  2. Toen het fout ging als “redder des vaderlands”op te treden door enorme kapitalen toekomstig belastinggeld aan bedrijven en vooral banken te geven.

6 REACTIES

 1. *sign* overheid he.
  Revolutie misschien?

  als we nu eens alle libertariers verzamelen op 1 plek en wonen in nederland, dan zijn wij gewoon ongehoorzaam.

  Maar over de “bezuinigingen” Ik blijf me er aan ergeren dat mijn productiviteit als onderpand gebruikt wordt voor leningen van de overheid die mijn kinderen en ik zelf ook nog eens mee (MOET)mag afbetalen

 2. over retoriek gesproken:

  http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1365582.ece/Gerda_kost_ambtenaar_z_n_baan

  Die ambtenaar is niet weg, hij wordt overgeplaatst naar een andere functie waar hij hopelijk minder schade kan aanrichten. Met behoud van salaris uiteraard!!! Dat staat er niet maar zo werkt dat binnen de overheid. Dus je faalt enorm en je slaagt erin de belastingbetaler zozeer te beledigen dat het zelfs in Den Haag opvalt en je beloning is een rustig baantje tot aan je riante pensioen opgebracht door diezelfde belastingbetaler. Heeft u al aangifte gedaan? Leuker kunnen we het niet maken.

  PS waarom hebben ze daar überhaupt een (ongetwijfeld veel te grote)communicatie afdeling? om het stemvee wijs te maken dat ze daar nuttig bezig zijn? das per definitie niet mogelijk voor een overheidsinstelling maar geldt met name voor het min Landbouw. Wat een overbodig instituut. De agrarische sector is slechts een paar % van het BNP (zelfs met subsidies) Waarom dan niet ook een ministerie voor uitzendbureaus? Daar struikel ik over als ik door een willekeurige stad loop (waarom zijn er eigenlijk zoveel, zou het iets te maken hebben met de belachelijke arbeidswetgeving in ons land? weer een voorbeeld van niet productieve inzet van mensen en kapitaal door overheidsinterventie. Nu ik erover nadenk, waarom zijn er zoveel leasemaatschappijen? Zou dat ook iets te maken hebben met de (elk jaar weer andere) regelgeving mbt auto van de zaak? dat zou in een vrije samenleving toch helemaal niet/veel minder voorkomen?)

 3. In het bedrijfsleven is het vrij simpel. Om te kunnen investeren in innovatie van producten en diensten en om de efficiency van je bedrijfsvoering te kunnen verbeteren is altijd een overschot nodig. Langdurige tekorten maken een bedrijf niet levensvatbaar. Bedrijfsactiviteiten die niet winstgevend zijn (‘bleeders’) of zelfs maar kostendekkend zullen vroeger of later moeten worden gestopt.

  Als de overheid hetzelfde verstandige beleid zou hanteren dan dient zij dus activiteiten die een tekort opleveren te staken. Zo kosten bijv. de zorg en de pensioenen méér geld dan de overheid en de verzekeraars bereid zijn er in te steken. Wat ligt er dan meer voor de hand dan de overheidsbemoeienis met deze terreinen te stoppen? Deze bleeders worden dan afgekapt en de overheidsfinanciën zien er direct een stuk rooskleuriger uit!

  De overheid heeft dan opeens tientallen miljarden aan geld over die zij via belastingverlaging naar de burgers terugsluist. De volledig geprivatiseerde zorgsector zal zich dan niet langer op de overheid richten voor financiering maar op hun directe doelgroep, n.l. de hulpbehoevende burger.

  Die heeft door de belastingverlaging voldoende geld over om zich particulier te verzekeren en zijn eigen zorg in te kopen. De onderlinge concurrentie van zorginstellingen en het nauwlettend oog van patiëntenverenigingen en consumentenorganisaties zorgen daarbij voor een grotere efficiency en een hogere kwaliteit dan voorheen, simpelweg door de directe (economische) terugkoppeling van klant naar zorgaanbieder.

  Dit geldt in wezen voor alle diensten die niet tot de kerntaken van een overheid behoren (van kunst en cultuur tot onderwijs, energievoorziening, mobiliteits- en informatieinfrastructuur en noem maar op). Uiteindelijk houd je een kleine overheid over die zich nog slechts bemoeit met het handhaven van de rechtsorde en met het beheer van de publieke ruimte.

  Ook die taken kunnen door een klein projectbureau worden verzorgd (houd de overhead laag, en alle huidige rijksambtenaren kunnen dan productief werk gaan doen ;-). De uitvoering kan gewoon in opdracht van dat bureau worden gedaan door de private sector.

  Denk bij de handhaving van de rechtsorde bijv. aan particuliere beveiligings- en recherchebureau’s, particuliere rechtbanken en geschillencommissies, particuliere detentie-inrichtingen, particuliere reïntegratie-adviesbureau’s, enz.. En bij het beheer van de publieke ruimte gaat het om de uitbesteding van de vuilnisophaal, het straatvegen, het onderhoud van riolen en van de overige technische infrastructuur.

  Al het andere wat een overheid doet is overbodig (want de vrije markt kan dit net zo goed en vaak zelfs beter) en draagt alleen maar bij aan het creëren van bleeders, dus aan de verarming van de samenleving.

  En niet alleen in financieel opzicht. Burgers die het eigen initiatief wordt ontnomen en voor wie de overheid steeds de beslissingen neemt zullen uiteindelijk aan intellectuele armoede ten onder gaan.

  ===
  “Welfare culture is bad not just because, as in Europe, it’s bankrupting the state, but because it enfeebles the citizenry, it erodes self-reliance and resourcefulness.”
  – Mark Steyn

 4. Is die 30 miljard aan bezuinigingen niet hetzelfde bedrag wat Woutertje Bos had uitgegeven aan de redding van ABN?

  Stel, we verpatsen die ABN aan de hoogste bieder dan hebben we het grootste deel van die bezuinigingen al binnen… toch?

 5. Een land in nood als het onze moet aankloppen bij de EU. Dus de bezuinigingen kunnen we laten financieren uit het teveel betaalde. De teller staat nu op 41 miljard.

  En natuurlijk 50% van de ambtenaren op non-actief en het BTW-tarief op 0.

  ’t Is een begin.

 6. Beste Huub,

  mijn commentaar werd net gedeleted door WP Hashcash… is dat de libertarische zedenpolitie?

  Groet,

  Leon

Comments are closed.