De gemiddelde Nederlander betaalt gemiddeld € 20.000 inkomstenbelasting per jaar, tenminste dat staat op zijn loonstrookje, daarbij komen dan accijnzen, BTW etc.

Over een gemiddeld werkzaam leven is dat dan zo’n € 500.000 pp of  € 650.000 per gezin. Over woekerpolissen gesproken!

Onze ondernemende mini-ster de Jager (what’s in a name) heeft na onderzoek van de vlaktaks, nu een nieuw plan bedacht, dat we moeten het toegeven, kinderlijk eenvoudig is in zijn genialiteit:

Iedereen kan eenmalig zijn hele toekomstige inkomstenbelasting afkopen!
Dus geen jaarlijkse aangifte meer, geen gedoe met bonnetjes en veel minder belastingambtenaren, maar bovenal: de fiscus krijgt nu direct ook al een groot deel van haar toekomstige opbrengsten binnen. Hetgeen de huidige tekorten oplost en de bezuinigingen (welke?) grotendeels overbodig maakt omdat er nu reeds zoveel geld binnenkomt.

De gedachte is dat (toekomstige) belastingbetalers, eenmalig, al hun toekomstige inkomstenbelasting kunnen afkopen, tegen de contante waarde van nu.

Omdat dit bedrag moeilijk precies is te bepalen, gaat het ministerie uit van normbedragen, gebaseerd op gemiddelden uit het verleden. Eventueel zal later bekeken worden of ouderen een korting op dat standaardbedrag kunnen krijgen, gezien hun kortere verwachte belastbare leven.

Omdat ook bij het ministerie onze overheids-vereenvoudigings inspanningen op deze Vrijspreker.nl niet onopgemerkt zijn gebleven: wij gaven al vaak aan dat belasting verhoging en ingewikkelde regelgeving eerder minder dan meer belasting oplevert, hebben wij de primeur van dit nieuwe plan.

U kunt zich HIER/Link aanmelden om in een keer van het ged… af te zijn.

Het mooie van dit plan is dat u ook eenmalig voor uw (toekomstige) kinderen kunt afkopen. Dit valt dan buiten de successie wet.

Al met al, ook al zijn we principieel tegen belastingen, zien wij toch grote voordelen om aan deze eenmalige afkoop mee te doen:

–        u bent in een keer van een hoop gedoe af en hoeft nooit meer aangifte te doen.

–        het scheelt veel werk en ergernis in de toekomst

–        u krijgt nu een hoge korting op toekomstige betalingen en zeker als u van plan bent bij de politiek, overheid of semi overheid carrière te gaan maken, zekert u de belastingen op salarisverhogingen en bonussen af.

–        U beschermt zich tegen belastingverhogingen die er in de toekomst ongetwijfeld gaan komen.

–        Tax- en vermogensplanning worden veel eenvoudiger.

–        U beschermt zich tegen inflatie en belastingschaal toename.

–        Alleen de rijken kunnen op deze manier ten koste van de armen aan deze mogelijkheid meedoen, waardoor er toch ook weer een nivellering plaatsvindt.

–        Er kan een nieuwe financierings industrie ontstaan die de afkoopbedragen voorfinanciert alsook een nieuwe verzekering tegen te vroeg overlijden.

–        Ouders kunnen hun kinderen van de (belasting)erfzonde af helpen, net zoals ze nu al hun ongeboren kind bij de crèche moeten opgeven.

–        Het helpt enorm om de huidige tekorten op te lossen

–        Enorme besparingen op het invorderingsapparaat.

Vandaag start deze afkoopmogelijkheid en kunt u zich HIER/link aanmelden.

Gezien de grote belangstelling voor deze mogelijkheid en de in eerste instantie gelimiteerde hoeveelheid deelnemers, adviseren wij u snel te handelen.

Vanwege overweldigende belangstelling en daardoor overflow van de servers, hebben wij de commentaar functie hieronder, tijdelijk moeten uitzetten. Wij denken deze morgen weer te kunnen openen als de extra capaciteit is ingevoerd

5 REACTIES

  1. Jawel, hoe een 1 april grap, door de nog erger(lijke) werkelijkheid dezelfde dag werd ingehaald.
    Hoe dan ook, dank voor het doorsturen en de reacties die ik indirect ontving, er waren er best veel die er met maatje 53 instapten!
    En nog excuses voor het afzetten/verplaatsen van de commentaren: we wilden niet meteen al alles transparant maken.

  2. @ffi [4]: je hebt gelijk, maar er is al zo veel overheids-triestigheid, laten we dan tenminste af en toe de belachelijkheid aantonen.
    En zoals al eerder gereageerd: je kunt er beter de humor dan ellende van benadrukken.

Comments are closed.