Recentelijk  publiceerde de Dr. Rath Health Foundation een boek waarvan ze zelf zeggen dat het gaat over “alles wat u altijd al over de Brusselse EU wilde weten, maar dat niemand u durfde te vertellen”.  Na het lezen van dit boek werd mij erg duidelijk dat ik eigenlijk altijd te weinig heb willen weten over de EU, want ik had namelijk geen idee hoeveel er over te rapporteren is. Met het Verdrag van Lissabon al getekend lijkt dit boek misschien een beetje als mosterd na de maaltijd te komen, maar als het een galgenmaal lijkt te zijn dan kan mosterd nooit te laat komen!

Het boek is in het Engels geschreven,  en is in zes PDF delen gratis te downloaden.

Onderstaand mijn Nederlandstalige samenvatting van het eerste deel:

Het bewijsmateriaal samengevat

Hoe een democratie wordt omgezet in een dictatuur en hoe de EU onder de controle staat van bedrijfsbelang.  De EU portretteert zichzelf graag als een parlementaire democratie, waarin het EU parlement een beslissende rol speelt. Echter, alle top-besluiten die genomen worden en alle wetten die geschreven worden, worden uitgevoerd door de Europese Commissie en haar staf die bestaat uit meer dan 54,000 ambtenaren.  Het 754-leden tellend EU parlement dat bestaat uit vertegenwoordigers van de 27 landen hebben geen enkele controle over dit leger van ambtenaren. Het EU parlement functioneert enkel als een etalage met het doel om de inwoners van Europa het gevoel te geven dat het een ‘parlementaire democratie’ is.

Voor bijna driekwart van een eeuw heeft men de wereld proberen wijs te maken, dat het meesterbrein achter WWII de psychopaat Adolf Hitler en zijn entourage van racistische hooligans, de Nazi’s, waren. Feit is echter dat WWII een veroveringsoorlog was, gevoerd namens een chemisch, farmaceutisch en olie Kartel, met als doel controle te krijgen over de multi-miljarden markt van een nieuw verschijnsel; de gepatenteerde chemische producten.  De Neurenberg processen hebben bewezen dat de Tweede Wereldoorlog niet had plaatsgevonden zonder het Kartel van IG Farben, bestaande uit Bayer, BASF, Hoecht en enkele andere chemische bedrijven.

Verder in dit boek wordt uiteengezet dat ook WWI, het tweede grootste tragedie van de 20ste eeuw, eigenlijk een eerste poging van dit Kartel was om de wereld te veroveren, enkel en alleen om het bedrijfsbelang te dienen. Na deze twee mislukte pogingen om Europa en de rest van de wereld ondergeschikt te maken aan het Kartel, begon het met het investeren in haar derde poging: de economische en politieke verovering van Europa door middel van de Brusselse EU.

Prof. Dr. Jur. Walter Hallstein, Beschermer van de Nazi wetten
Heeft u ooit gehoord van Walter Hallstein (1901-1982)? Niemand anders dan Walter Hallstein heeft meer invloed gehad op de vorming van de EU zoals we die vandaag kennen.

Onderstaand enkele feiten over de meester architect van de EU;

1936-1945, Hallstein was een lid van de omstreden Nazi vereniging “Rechts Wahrer” (wet beschermer), in het leven geroepen om de legale pijler te worden van het Europa onder controle van het Nazi/Kartel verbond.  Op het logo van deze club siert natuurlijk ook het swastika kruis.

21-25 Juni 1938, Hallstein maakt deel uit van de officiële onderhandelingen tussen Nazi Duitsland en het fascistische Italië.

Januari 1939, Hallstein geeft zijn historische speech waarin hij in detail uitleg geeft over de legale structuur van het nieuwe Europa onder Nazi/IG Farben bewind.

1941-1945, Hallstein is Decaan van de economische en juridische faculteit aan de Universiteit  in Frankfurt. Toevallig ook de stad waar het hoofdkwartier gevestigd was van IG Farben, het grootste chemisch bedrijf in de wereld en belangrijkste financier van het Nazi bewind.

1945, Hallstein wordt door de Geallieerden ondervraagd over zijn Nazi connecties. In een officiële verklaring en in zijn eigen handschrift ontkent Hallstein botweg enige andere banden met de Nazi’s en hun bewind gehad te hebben, dan een toeschouwer. In volstrekte tegenstelling tot officieel geregistreerde documenten – inclusief een in 1936 gezworen eed van trouw aan de Nazi’s – ontkent hij ooit lid te zijn geweest van een Nazi organisatie, noch een voorstander te zijn geweest van de Nazi  ideologie. Desalniettemin accepteerden de geallieerden deze verklaring als de waarheid.

1950, Omdat de geallieerden de leugens over zijn Nazi verleden geloofden, kon Hallstein in 1950 adviseur worden van de Duitse Bonds Kanselaar Adenauer, waarbij hij ook een leidinggevende adviesrol kreeg toebedeeld in het buitenlandse beleid.

1950-1957, Hallstein was het politieke meesterbrein tijdens de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot het Verdragen van Rome en vervolgens de oprichting van de EU. De volgende verdragen zijn hierbij van belang, en voor elk verdrag geldt dat Hallstein en zijn team de leidinggevende advocaten waren:

1)      1951          Parijs     Europese Gemeenschap voor Kool en Staal

2)      1954          Parijs     Europese Defensie Gemeenschap

3)      1957          Rome    Europese Economische Gemeenschap

4)      1957          Rome    Europse Atoom Energie Gemeenschap Euratom

25 Maart 1957, Oprichting van de Brusselse EU met Hallstein zijn handtekening als een van de twaalf.

1958-1967, Hallstein is de eerste voorzitter van de nieuw opgerichte Europese Commissie. In deze tien jaar heerst hij over Europa en kan hij zijn plannen verder tot uitvoering brengen met de hulp van duizenden hulptroepen en alles ten dienste van het bedrijfskartel.

De Patent Expert van het Kartel Carl Friedrich Ophuels
Natuurlijk was het niet alleen Hallstein die de plannen voor de oprichting van de EU bedacht. Hij voorzag zich van een team van legale deskundigen die hun waarde hadden bewezen gedurende de Nazi hoogtij jaren.  Omdat het belangrijkste middel van het Kartel om controle over Europa te krijgen het verwerven van patenten is, dan is het geen verrassing dat Hallstein als zijn rechter hand een man koos die een expert was in patent wetgeving; C.F. Ophuels.  Gedurende het Nazi bewind was hij de leidende Rechtbank deskundige in Frankfurt. In deze functie kreeg Ophuels kennis van alle patent-disputen met chemische industrieën in bezette gebieden, die uiteindelijk natuurlijk altijd leidden tot een uitspraak in het voordeel van IG Farben. Dit maakte hem een zeer gekwalificeerd man voor de verovering van Europa door het Kartel.

Ophuels was lid van de Nazi Partij, de NSDAP, van 1933 tot 1945 met als lid nummer 2 399061. Desalniettemin werd hij door Hallstein – in samenwerking met Gerhard Schiedemair, een van de leden van de notoire Schiedemair Nazi-advocaten clan – in 1949 binnen 1 jaar gepromoveerd tot ‘Doctor’ en ‘Professor’ aan de Universiteit van Frankfurt. Een jaar later, in 1950, werd  Ophuels aangesteld als ‘ambassadeur’ in Brussel, en zal later een van de belangrijkste grondleggers van de EU worden.

Hoewel de militaire en politieke sleutelfiguren van het Kartel gedurende WWII verantwoordelijk zijn gehouden voor dood en vernietiging die zij hebben veroorzaakt, hun economische meesters zijn amper tot verantwoording geroepen en kunnen daardoor ongehinderd doorgaan totdat zij hun ultieme doel bereikt  hebben.

Inmiddels is door hen dus een nieuwe generatie sleutelfiguren gefinancierd en daardoor tot bewindsposities in de meest belangrijke landen gebracht.

Helmut Kohl, een voormalig medewerker van BASF, werd bevorderd om uiteindelijk Duits Kanselier te worden, een positie die hij 16 jaar lang heeft weten te behouden. Gedurende die periode heeft hij miljarden aan belastinggelden uitgegeven om de constructie van de EU te financieren. Angela Merkel was zijn protegé en vervult nu deze functie. In Frankrijk werd Nicolas Sarkozy tot zijn machtspositie gepromoveerd.  Deze twee sleutelfiguren  hebben nauw samengewerkt om de andere Europese staatshoofden te bewegen het Verdrag van Lissabon te tekenen.

Geschiedenis leert ons dat er aan twee voorwaarden voldaan dient te zijn om een poging te kunnen ondernemen om de wereld te veroveren:

1)      De oprichting van een dictatuur in het gebied van waaruit de verovering gelanceerd zal worden. Het Lissabon Verdrag biedt hiervoor een legale basis.

2)      Een systematische planning van militaire acties, inclusief een nieuwe wereldoorlog.

De vorming van een Europees leger, in combinatie met openlijke dreigingen door sleutelfiguren van de Kartel tot het gebruik van kernwapens, is een onmiskenbare stap in deze richting.

Daarom, de historische parallel tussen – het grijpen van de macht door het Olie en Farmaceutische Kartel door middel van de EU, is de – machtsovername in Duitsland door deze zelfde groep driekwart eeuw geleden.

Het jaar 1933 is een parallel jaar met 2009, toen dit Kartel het Lissabon Verdrag er wist door te drukken.

Het jaar 1934 is een parallel jaar met 2010, wanneer de dictatuur zijn ware gezicht laat zien door de meest belangrijke sectoren in de Gemeenschap onder haar absolute gezag te brengen.

Het zwaar door Sarkozy ondersteunde plan voor een centraal gereguleerde Europese economie is slechts een begin.

In het licht van deze feiten moeten de inwoners van Europa en de rest van de wereld actie nemen. Het succes van deze acties zal afhangen van:

 1. De juiste politieke analyses. Reden waarom dit boek is geschreven
 2. Effectieve ontleding van deze informatie voor alle mensen in de wereld.
 3. Het organiseren van een beweging bestaande uit mensen toegewijd om de democratie en vrede in Europa en de rest van de wereld te beschermen.

Voor degenen onder u die misschien het argument hebben dat de huidige hedendaagse situatie niet vergeleken kan worden met de verschrikkingen van het verleden, het volgende:

De huidige minister van Defensie in Duitsland, Karl-Theodor zu Guttenberg, is vanaf zijn 14e jaar opgevoed door zijn stiefvader, die de zoon was van Joachim von Ribbentrop. Von Ribbentrop was Hitler’s minister van buitenlandse zaken van 1933 tot 1945 en coördineerde de militaire macht gedurende WWII. In 1947 werd hij hiervoor in de Neurenberg processen ter dood veroordeeld.  Natuurlijk kan men aanvoeren dat enkel een familie relatie niet vanzelfsprekend leidt tot bepaalde politieke strategieën. In dit geval echter, spreken de feiten voor zichzelf.  Minister van Defensie Guttenberg is een fervent voorstander van een militarisering van Europa en de oprichting van een Europees leger. Onder druk om af te treden nadat hij publiekelijk de moord op onschuldige burgers in Afghanistan door Duitse troepen verdedigde, reageerde Guttenberg tijdens een Duitse TV uitzending: “Ik zal zeer zeker niet aftreden, al raast er een storm. Dat is hoe ik ben opgevoed – en dat is wie ik ben”. Dit laat duidelijk zien dat de donkere schaduw van de Von Ribbentrop traditie de wereld wederom bedreigen.

De laatste twee wereldoorlogen zijn gestart door het Kartel tijdens het ochtendgloren van een nieuw nucleair tijdperk. De situatie van vandaag is fundamenteel anders. Het arsenaal van kernwapens in Frankrijk en Engeland, gecombineerd met de politieke macht in Brussel, geeft het Kartel direct toegang tot deze wapens. Het enige moment om dit te voorkomen is nu.

In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op:

– Vooraanstaand Nazi advocaat en grondlegger van de EU, Walter Hallstein

– Wat u niet van het Olie en Farmaceutische Kartel en zijn sleutelfiguren mag weten.

– De Macht van de EU kan een einde maken aan de eeuwen oude vrijheid en onafhankelijkheid van Groot-Brittannië.

– Wie is Wie in de Brusselse EU

– Relay of Life – Een oproep tot actie.

De volledige (Engelstalige) tekst van het E-book “The Nazi Roots of the Brussels EU”  is hier te downloaden:

Website of the Dr. Rath Health Foundation:

Ingezonden door Paulus
———————————————————–

REDACTIE:
Net vandaag komt de EU-Commissie met een voorstel voor een nieuwe EU belasting.
We hopen daar morgen op terug te komen.

21 REACTIES

 1. Hitler en aanhang beweerde dat – als HitlerDuitsland de oorlog zou verliezen – Germaanse vrouwen massaal door negers verkracht zouden worden. Dit alles onder Joodse leiding.

  Hitler had het mis. Veel Germaanse vrouwen gaan graag met negers. Wat de invloed van het onderwijs en de media is in dit gedrag valt nog te bezien.

  Hitler noemde rassenvermenging een schande en destructief. De EU prijst het aan.

  Die Hallstein zal wel gewoon een baantjesjager zijn. Voor wie hij werkt – de EU, USSR, DDR, 3e Rijk, USA – is hem waarschijnlijk om het even.

 2. “The Nazi Roots of the Brussels EU”

  Ik geloof er niets van. Poetin was KGB-agent, maar de USSR is niet meer. Wat te denken van Merkel? Eens DDR-burger, nu bondskanselier van het ‘kapitalistische’ Duitsland.

  Als de huidige EU nazi-wortels had zouden ze nooit massa-immigratie toestaan.

  Paus Ratzinger was trouwens lid van de Hitlerjugend, maar dat betekent niets. Het gaat erom wat je met ‘idealen’ doet.
  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [8] reageerde op deze reactie.

 3. allermachtig zeg, het is nog niet gedaan met de nazi idioten inc hun gedachten kronkels ?!

  zucht..

 4. @R. Hartman (NI) [8]: “Zie ook mijn artikel over de nazi-roots van de EU van vorig jaar: Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer.

  Nazi-Duitsland was een dictatuur, de EU ook. Maar het waren heel andere dictaturen. Alle dictaturen vertonen natuurlijk overeenkomsten.

  “Ein volk”
  In de EU-dictatuur wordt ernaar gestreefd dat ene volk (de blanke Europeaan) uit te roeien middels vermenging en geboortebeperking.

 5. @Nico de Geit [9]:
  “Nazi’s streefden heel iets anders na dan de huidige EU.

  Kun je dat toelichten?
  Naar mijn mening streven ze allebei naar een grote collectivistische staat waarbij de vrijheid van ieder individu onderdrukt wordt.

  Bewijzen hiervoor hoor je elke dag in het nieuws, en kun je naar hartenlust in artikelen van de Vrijspreker vinden
  Dat ze dat via andere wegen trachten te verwezenlijken, doet aan deze essentie niets af.

  Nico de Geit [13] reageerde op deze reactie.

 6. Dictaturen grossieren vaak in afkortingen. Zo kennen we het KDV (kinderdagverblijf) en OM (Openbaar Ministerie). Tegenwoordig werken mensen in een ZKH (ziekenhuis).

  Maar nu komt het: de ISD-maatregel:

  Plaatst u regelmatig berichten op het internet die niet in lijn zijn met het beleid van uw overheid? Dan is de ISD-maatregel mogelijk ook op u van toepassing.

  Lees verder: http://www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/veelplegers/aanpak/isdmaatregel/

  Een linkse activiste krijgt mogelijk de ISD-maatregel opgelegd voor het omduwen van een hek en het beledigen van een ambtenaar. Meer: http://indymedia.nl/nl/2010/03/65869.shtml

 7. @Hub Jongen [11]:

  “Naar mijn mening streven ze allebei naar een grote collectivistische staat waarbij de vrijheid van ieder individu onderdrukt wordt.”

  Klopt, maar de nagestreefde doelen zijn anders. Ik zou liever in de heilstaat van Mussolini leven dan in die van Stalin. Stalin zou mij zeker vermoorden, Mussolini niet.

  De EU wil mij ook dood hebben.

 8. Dank voor bovenstaand artikel. Er kan niet genoeg, gedegen, over geschreven worden en ik hoop dat het bijdraagt tot de bewustwording van grote groepen mensen.
  Alleen dan kan voor zover wij daar nog niet inzitten, de nauwsluitende dictatuur nog afgewend worden.

  Om toch even bij Hitler te blijven, het was niet zozeer dat Hitler deed wat hij deed, het ging erom dat zo grote aantallen mensen hem lieten begaan.

  Wat WOII betreft wordt zo vaak vergeten dat deze oorlog er mogelijk helemaal niet was geweest zonder de psychiaters, hun gedachtengoed en de vele moorden zie zij eigenhandig, zonder enig bevel van ‘bovenaf’ hebben gepleegd.
  Voor zover ik ben ingelicht stonden de eerste gaskamers in psychiatrische inrichtingen, waren het deze gaskamers die naar de concentratiekampen werden overgebracht en waren het psychiaters die daar de eerste instructies gaven.

  Ook zou het zo zijn dat veel van wat in Mein Kampf van Hitler staat door hem direct uit het gedachtengoed van deze psychiaters is overgenomen.

  Hier liggen de wortels van onze psychiatrie die gebaseerd op volslagen misleiding zo hard zijn best doet toch vooral ‘medisch’ te zijn, hetgeen volslagen onzin is.
  De wortels en erfenis van de psychiatrie worden echter niet in de opleiding behandelt dus blijft de misleiding bestaan.

  Breng dit in verband met het bovenstaande artikel, IG Farben en ril.

  Daar echter de realiteit gevormd wordt door ons aller bewustzijn blijf ik zeggen dat wij de power hebben om de niet te bevatten dictatuur te keren.

  Wij hebben de power, de vraag is alleen wat wij er mee doen.

 9. Daar wil ik even aan toe voegen dat het overgrote deel van de Joden op aarde hier totaal geen kennis van hebben. Zij maken alleen dezelfde fout als vele Nederlanders, ze vertrouwen hun leiders.

 10. uiteindelijk draait het maar om 1 ding, absolute macht.
  en dat is waar link/socialisme altijd al om heeft gegaan, al die zever van solidariteit/gelijkheid en dergelijke is maar om de mensen de indruk te geven dat zij de goeden zijn.
  het is spijtig dat het direct begint met de schuld af te schuiven op een industrieel kartel bestaande uit enkele grote bedrijven.
  dat ze hebben meegewerkt ga ik niet in twijfel trekken, de “bazen” zullen verleid zijn door het machts potentieel maar voor de meeste bedrijven was het nazisme een ramp.
  dat “big” money dergelijke socilistische organizatie’s steunen is niet voor meer geld maar wel voor meer macht.
  helaas spelen dergelijke situatie links in de kaart doordat hierdoor liberalisme in discredit word gebracht.

 11. @TaLoN.NL [15]:

  “…het was niet zozeer dat Hitler deed wat hij deed, het ging erom dat zo grote aantallen mensen hem lieten begaan. ”

  Speelt dit dan niet precies hetzelfde in onze tijd?
  Hoe kan het toch bestaan dat het Nederlandse volk in een referendum over de EU-grondwet deze overtuigend afstemt, en dat Balkenende en trawanten het Nederlandse volk toch gewoon uitlevert aan de EU ??

  Ik begrijp niet hoe dat zo maar geslikt wordt.
  En daarom weet ik ook nog niet hoe we kunnen terugdraaien dat er zo maar door een paar politici over een heel volk beslist kan worden.

  TaLoN.NL [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Hub Jongen [18]: Hoe het kan dat de gemiddelde Nederlander de acties van onze regering accepteert zonder stennis te maken is inderdaad een erg goede vraag. Misschien is het enigszins gelijk aan wat er met geld gebeurt, constructies worden zo ingewikkeld gemaakt dat mensen de bomen niet meer door het bos zien. Daardoor lijken de gemaakte verdragen een ver-van-je-bed-show, terwijl deze wel een directe impact op ons leven hebben. Ook denk ik dat vele mensen het gevoel hebben dat ze toch geen verschil kunnen maken, “er wordt toch niet geluisterd”.

  Hoe het teruggedraaid kan worden, of hoe een positieve stap vooruit gemaakt kan worden, is mij ook nog onbekend, maar ik hoop dat we als collectief daar wel naar toe aan het groeien zijn… er zijn in ieder geval grootse veranderingen gaande, goede en slechte.

 13. @Ron A te A [19]:
  “Waren de goden kosmonauten” vond ik (toen) ook erg geloofwaardig…
  Alleen was ik toen een jaar of twaalf.

  Paranoia is van alle tijden.

Comments are closed.