De multi-culturele ideologie is niet alleen een afdeling van het cultuur-marxisme maar staat als ideologie ook op zichzelf. Dat blijkt aangezien er een partij bestaat die de multi-culturele ideologie als basis heeft.

I Banden met Turkije, Marokko en Suriname moeten sterker door associatieverdragen en samenwerking tussen de 4 Nederlandse grote steden en die landen

Men kan mensen niet dwingen om mee te doen aan het aanhalen van banden met landen in de Derde Wereld, die in economisch opzicht buitendien niet eens de meest interessante landen in de Derde Wereld zijn. – 1 karaat

II Het stimuleren van gemengde bijeenkomsten met een folklorisch karakter en exotische dans op gezette tijden om iets van elkaars cultuurgedrag te begrijpen of over te nemen

Mensen dienen zelf te bepalen of zij naar gemengde bijeenkomsten willen gaan of niet en niet gedwongen te worden om aan deze buikdans/limbodans mee te betalen. – 1 karaat

III Banden met Turkije, Marokko, Suriname en enkele Arabische landen moet sterker door associatieverdragen:

Hereniging Suriname-Nederland (zoals Oost- en West-Duitsland), toetreding van Turkije tot EU, Associatieverdragen met Marokko en enkele Arabische landen;

‘Hereniging’ Suriname met Nederland komt neer op het uitbreiden van de staat. Suriname was een kolonie en na 1954 een rijksdeel overzee, maar heeft nooit een onderdeel uitgemaakt van Nederland zoals de BRD en de DDR onderdeel uit maakten van het Duitse Rijk. Toetreding van Turkije komt, nog los van het feit dat Turkije in cultureel, religieus, geografisch en etnisch opzicht geen Europees land is, neer op het uitbreiden van de EU-superstaat. – 1 karaat

IV Studiebeurzen 20 % omhoog voor minima en modaal

Een studiebeurs van de staat komt neer op de herverdeling van geld dat mensen onvrijwillig afgestaan hebben. – 1 karaat

V Leerlingen moeten in 16e jaar verplicht 3 maanden ontwikkelingshulp, stage lopen in 3e wereld of Marokko, Turkije en Suriname. Organisatie geschiedt via Ruud Lubbers (Hoge Commissaris Vluchtelingen VN);

Marokko, Turkije en Suriname zijn geen westerse landen en geen (voormalig) communistische landen en dus Derdewereldlanden. Ruud Lubbers zal wel raad weten met al die stagiaires.

De SMP wil minderjarige jongeren dus dwingen om drie maanden lang slavenarbeid te verrichten duizenden kilometers van huis en haard. – 1 karaat

VI Kinderbijslag buitenlandse kinderen migranten moet omhoog;

Kinderbijslag is een onrechtvaardige regeling waarbij mensen die geen kinderen hebben, waaronder mensen die geen kinderen kunnen krijgen, worden gedwongen om mee te betalen aan de opvoeding van de kinderen van anderen. – 1 karaat

VII Ontslagbescherming werknemers moet worden versterkt.

Ontslagbescherming houdt in dat mensen door gewapende agenten worden meegenomen als zij op vrijwillige basis een arbeidsovereenkomst sluiten die in strijd is met de bepalingen in een wet die zogenaamd werknemers beschermd. – 1 karaat

VIII Meer ruimte voor creativiteit en eigen verantwoordelijkheid.

Daar kan een libertariër het mee eens zijn. + 1 karaat

IX Meer ruimte voor het kunnen ondernemen.

Daar kan een libertariër het mee eens zijn. + 1 karaat

X Iedere minima krijgt recht op aankoop woning voor   25.000,– tot  50.000,– vrij op naam. Gemeenten moeten desgevraagd hypotheekgarantie verstrekken.

25.000.- voor een woning is geen marktprijs. Behalve dat subsidie verstrekt wordt nadat de belastingbetaler is uitgezogen, zal dit voorstel bij uitvoering de woningmarkt ernstig verstoren. – 1 karaat

XI Filebestrijding door gratis openbaar vervoer (OV-kaart voor iedereen).

Gratis openbaar vervoer bestaat niet. Openbaar vervoer brengt kosten met zich mee. Personeelskosten, kosten voor onderhoud, afschrijvingskosten, kosten voor het ijzererts etc. Alle kosten zijn voor de rekening van de belastingbetalers. Inclusief de belastingbetalers die nooit gebruik maken van het openbaar vervoer. -1 karaat

XII Afschaffing wegen-genbelasting.

Wat wegen-genbelasting is (ik wist niet dat wegen genen hadden en dat daar belasting op werd geheven) weet ik niet, maar het is op zich te prijzen een soort belasting te willen afschaffen. + 1 karaat

XIII Vliegverkeer naar Suriname, Marokko en Turkije moet gesubsidieerd worden om de banden tussen die landen te versterken. Zulks levert ook evident economische voordelen voor Nederland op, o.a. door meer toerisme naar Nederland vanuit die landen.

Dit is even belachelijk als lachwekkend. Net of toerisme vanuit deze landen, wiens inwoners al tientallen jaren doorgaans naar Nederland zijn gekomen om geld te halen ineens hun geld naar Nederland zouden brengen, ooit maar in de verte een economische factor van betekenis zouden kunnen zijn. Toeristen uit de genoemde landen zullen veelal overnachten bij familie en bekenden. Zullen veelal niet buiten de deur eten. Zullen veelal geen interesse hebben in het Rijksmuseum, het Concertgebouw, de grachten en de architectuur. – 1 karaat

XIV Afschaffen OZB- huishoudens

De OZB voor huishoudens wordt afgeschaft.

Goed plan. Maar wat mij betreft wordt de OZB ook voor niet-huishoudens afgeschaft. + 1 karaat

XV Er moet een generaal pardon komen voor witte illegalen

Hiermee zou de overheid discrimineren. Want waarom zouden alleen de witte illegalen en niet ook de zwarte illegalen een generaal pardon moeten krijgen. – 1 karaat

XVI Informatie bijeenkomsten moet ook voor Nederlanders op vrijwillige basis worden georganiseerd om kennis te nemen van achtergronden cultuurgedrag van anderen culturen.

Goed dat het op vrijwillige basis is. Maar iets dat moet is natuurlijk niet op vrijwillige basis. Verwarrend. 0 karaat

XVII Actieve en krachtige armoedebeleid voor Antillen om zo sociale problemen op te lossen en bolletjesslikkers tegen te gaan.

Armoedebeleid door de overheid is een vorm van misdaad, want bekostigd met geld dat de overheid van mensen heeft afgeperst. Bolletjes slikken en drugs smokkelen is geen misdrijf, want slachtofferloos. – 1 karaat

XVIII Het VMBO vergt speciale aandacht. Het VMBO is de grootste leerroute in het voortgezet onderwijs en het is de basis van de beroepsonderwijskolom (VMBO, MBO, HBO) die gekwalificeerde vakmensen levert. Het beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol bij de integratie van allochtone jongeren. De te hoge uitval en onvoldoende doorstroom naar vervolgopleidingen moeten worden gestopt.

Onderwijs dient los te staan van de staat. Onderwijs is geen overheidstaak. – 1 karaat

XIX Publieke Omroep halveren: 1 net, voornamelijk voor algemene zaken, satire/ muli-culti/nationale sport evenementen en regionale omroep. Overige sportactiviteiten moeten via commercieel net.

Niet halveren, maar privatiseren. En zeker niet gebruiken als propagandanet voor de multi-cul en andere zaken waar de mensen die meebetalen aan zulk een staatsnet niets van moeten hebben. – 1 karaat

XX Veeteelt is voornamelijk verliesgevend/wordt gesubsidieerd. Veestapel (o.a. 13 miljoen varkens, CBS) in Nederland halveren. Minder vee (mogen naar Canada), meer ruimte voor migranten.

Wat een brutaliteit. Eigendommen van mensen in het land waar je als gast binnen bent gehaald willen halveren om zelf meer ruimte te hebben. En de Nederlandse veehouders het land uit willen hebben. Hoogmoedig en parasitair en bovendien schending van andermans eigendomsrecht. – 1 karaat

XXI Stimulering van de ontwikkeling van privaat publieke samenwerking.

Fascisme! – 1 karaat

XXII Spaarloonregeling moet terug en ruimer

Dit soort regelingen dienen de mensen zelf, onafhankelijk van de overheid, te bepalen. – 1 karaat

XXIII Een beheerste loonkostenontwikkeling

Mensen dienen zelf overeen te komen onder welke voorwaarden zij gaan werken en tegen welk salaris – 1 karaat

XXIV Het bevorderen van arbeidsparticipatie, migranten, ouderen en laaggeschoolden.

Dat is prima te bevorderen zonder dure subsidieprojecten. Schaf de verzorgingsstaat af en de arbeidsparticipatie van vreemdelingen, bejaarden en analfabeten zal enorm toenemen. – 1 karaat

Aantal karaat in de plus: 4

Aantal karaat in de min: 19

Eindstand: – 15 karaat

Communistisch (extreem-links)

 Oscar

11 REACTIES

 1. Het beste argument tegen democratie is het lezen van een gemiddeld verkiezingsprogramma.
  – vrij naar Winston Churchill

 2. Het is net Koot en Bie met dit soort partijen. “Samen voor ons eigen”.

  Wat is overigens de schaal bij deze beoordelingen? Vrijwel alle partijen komen als kommunisties uit de bus. De enige niet-kommunistiese tot nu toe is de partij voor de kleuterneuqers.

  Met sommige vrienden heb je geen vijanden nodig…
  Oscar [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Bon Vivant [2]:

  Die termen kunnen voor sommigen verwarrend zijn. De feitelijke dichotomie is vrijheidslievend vs vrijheidsvijandig. De meest vrijheidsvijandige partijen noem ik communistisch. Maar natuurlijk zijn deze vrijheidsvijandige partijen feitelijk hele rigide en etatistische sociaal-democratische partijen. Eigenlijk is er enkel één politieke smaak: sociaal-democratie. En dan heb je extreme, naar een totalitaire dictatuur van het proletariaat strevende, sociaal-democratie (NCPN) en zeer gematigde sociaal-democratie (PNVD) en alles wat hier tussen zit.

  De PNVD – ik gebruik de benaming zoals geenstijl die gebruikt niet -was de enige partij, die poogde deel te nemen aan verkiezingen, die gematigd pro-vrijheid was.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [3]:

  “De feitelijke dichotomie is vrijheidslievend vs vrijheidsvijandig.”
  Ja, Oscar gebruikte ergens in een reactie: “Dwang – geen dwang”

  Dat vereist dan weer goede (eenvoudige definities van dwang en vrijheid.
  Met de missie van de Vrijspreker kom je daarmee een heel eind.
  De “Vrijheid” waar het libertarisme het over heeft heeft betrekking op het samenleven en is in essentie:
  Vrijheid is het ontbreken van geweld van andere mensen“.

 5. @Sjonnie [6]:

  We hebben een aantal weken terug volgens mij iemand van die partij hier gehad.

  Ik denk me te kunnen herinneren dat ze exact dezelfde verkeerde aannames hebben als alle andere partijen.

  Kort samengevat: De huidige overheid is verkeerd, maar overheid is wel noodzakelijk. Alleen een kwestie van iemand anders op zijn mooie blauwe ogen geloven en daarop stemmen.

  En ik kan het me verkeerd herinneren (dus vergeef me als ik het mis heb), maar ik dacht ook uit de discussie te halen dat men niets op heeft met het eigendomsrecht. Met andere woorden, een discotheek werd bijvoorbeeld niet gezien als eigendom maar als “publiek domein”.

 6. @Oscar [8]:
  Ik bedoelde de zweedse piratenpartij. Misschien past ie ook niet in de format omdat het niks met nederland te maken heeft. MAar ik neem aan dat ze wel een enigszins volledig programma heeft.
  http://www.piratpartiet.se/
  Ik ben het eens met hun stellingen over patenten enzo.

  Trouwens een libertarische partij zou helemaal geen partijprogramma moeten hebben (of een hele korte).

  Dus het argument van “geen uitgebreid partijprogramma” is een non-argument. Misschien zou je kunnen zeggen “geen volledi programma”. (niks doen kan ook een volledig programma zijn, doch niet uitgebreid)

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.
  Tony [11] reageerde op deze reactie.

 7. @sjonnie [9]:

  Een minarchistische partij zou gerust een uitgebreid partijprogramma kunnen hebben.

  Anarchistische libertariers kunnen volstaan met slechts één programmapunt: de politiek afschaffen.

  “Dus het argument van “geen uitgebreid partijprogramma” is een non-argument.”

  De format van de serie is dat ik 24 punten, die een afspiegeling zijn van het partijprogramma, selecteer uit het partijprogramma. Dat is ook de reden waarom de Partij van de Niks (volledig partijprogramma, namelijk helemaal niks) niet op de toetssteen is verschenen. Die partij heeft te weinig programmapunten.

 8. @sjonnie [9]:

  Trouwens een libertarische partij zou helemaal geen partijprogramma moeten hebben (of een hele korte).

  Dat zou voorbij gaan aan het feit dat een overgrote meerderheid van mensen nog niet veel begrijpen van het libertarisme.

  Het zou dus wel degelijk verstandig zijn om op zoveel mogelijk afzonderlijke punten uit te leggen waarom de overheid er weg moet.

  Mensen zullen nu eenmaal moeilijk kunnen bevatten hoe een overheid niet alleen onnodig en zelfs schadelijk is op punt 1 en 2, maar ook op punt 3,4,5,6 enzovoorts.

Comments are closed.