De economische neergang is niet een stuiter, maar een eindeloze val. Wees gereed voor het nieuwe normale, dit zijn de feiten voor waar we naar toe gaan:

[HTML1]

12 REACTIES

 1. In de VS komt blijkbaar een heel ander slag immigranten dan in Nederland.

  Ik voorzie geen economisch herstel maar een langzaam afglijden van de welvaart. Eerst naar het niveau van een een Oostblokland, daarna naar het niveau van een derde wereldland.

  Welvaart maak je zelf. Maar door mensen te dwingen de vruchten van hun arbeid met anderen te delen gaan potentieel productieve mensen bij de pakken neer zitten (socialisme) of vertrekken.

  Mensen met een lage arbeidsproductiviteit planten zich voort als ratten, potentieel productieve mensen nemen geen of nauwelijks kinderen in zo’n ziek socialistisch klimaat.

  Menno [2] reageerde op deze reactie.
  surfer [4] reageerde op deze reactie.
  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Menno [2]:

  “Ik zie wel economisch herstel maar niet met het huidige geldsysteem.”

  Voor meer welvaart is meer productie nodig. En dat zie ik niet zitten als grote aantallen mensen uit de derde wereld hier gedropt worden. Europa is niet van nature welvarend, daar moet hard voor gewerkt worden. En niets duidt erop dan die nieuwe Nederlanders dat gaan doen.

  “nu generaliseer je wel een beetje toch?”

  Ja, helaas wordt door het socialistische model de hele samenleving de afgrond ingetrokken. Als ieder de vruchten van zijn eigen arbeid mocht houden zou de ellende niet zo groot zijn. Maar helaas, het socialistische model verplicht mensen de vruchten van hun arbeid met anderen te delen en zo wordt iedereen arm. ‘Eerlijk delen’ wordt nagestreefd, een wereldwijd Zimbabwe is het uiteindelijke resultaat.

  Socialisme, dat is pas generaliserend.

  vrijeradikaal [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico de Geit [3]:

  Het zou eens zeer leerzaam zijn om eens te gaan rondneuzen in de gremia v/d “Bund des gerechten “, a.k.a “de socialistische internationale “.

  Stichtings datum 1 mei 1776 ( exact de zelfde datum als de il-luminatie ( verlichten of de verduisterde ?), en word volledig gecontroleerd door de vrijmetselarij.

  En deze staan weer onder bestuur v/d jesuieten orden gesticht door Ignatius Loyola , en vormt de militante tak der Katholieke kerk(er).

  Ik ben zelf ooit eens lid geweest van de SP en kan je garanderen dat die ” socialistische doctrine ” zoals beleden door deze “loge ” ( SP=loge!)100% strookt met de leer v/d vrijmetselarij.

  En ik kan je garanderen dat 90% van het goyim dat achter deze beweging aanloopt , niet begrijpt welke groepering ze echt dienen .

  De tweede partij waar de vrijmetselarij ZEER actief is : Groen Links .
  Haar functie is het kanaliseren van de feminiene stromingen binnen de samenleving en een soort van bevrijdings theologie te promoten.
  ( denk eens aan frau Britta Breuhler).

  Het is allemaal Haegeliaans dialect , of anders gezegd – creëer en these en een anti-these en vervolgens een synthese.

  niet vrijmetselaar [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Menno [2]: ook met een goudstandaard, zou je in het huidige belastingklimaat een stagnering zien. Sterker nog, er zou zelfs een grotere stagnering zijn omdat overheden elke euro die ze uitgeven moesten roven. Nu kunnen ze ’tenminste’ nog geld bijdrukken …

  Vandaar mijn herhaalde pleidooi 🙂 dat er inderdaad veel mis is met de monetaire systemen die we in de wereld hebben, maar dat de hoge belastingdruk een veel groter en urgenter probleem is.

 5. @Nico de Geit [1]: In de VS komt blijkbaar een heel ander slag immigranten dan in Nederland.

  Ja, ben er zelf een van.

  Er zijn twee groepen:

  1) zoals ik, hoogopgeleid, die geen zin hebben om een marginaal tarief van bijna 70% van hun inkomen af te moeten staan indien ze uit Europa komen of indien ze uit Azie komen een inkomen van 4x de lokale niveaus kunnen verdienen.

  2) anderen, laagopgeleiden die uit een zeer slechte achtergrond komen. In het gunstige geval gaan ze werken en verrichten ze goedkope arbeid en houden zo de lonen en daarmee kosten van levensonderhoud laag. (De VS is med ehierom het enige westerse land waar de correctie voor koopkracht op het GDP positief is bij vergelijkingen!)
  Indien men niet werkt verlies je vrij snel je verblijfsvergunning bij werkloosheid etc. En zelf als niet is er geen federale sociale zekerheid, want die krijg je pas na 10 jaar.
  Enige grote uitzondering zijn de illegalen uit Zuid-Amerika. Illegalen hebben echter nergens recht op, maar mogen anders dan in de EU wel werken. In het ongunstige geval, werken ze niet en geven ze (flinke) overlast. Maar de VS is zo groot dat je gewoon kunt verhuizen.

  Er is hier flinke kritiek op het illegalenbeleid, juist omdat het voroal nemen is en weinig geven vanuit de staat. Die kritiek is terrecht, maar zoals de video aangeeft is datr logisch. Juist hun werkzaamheden zijn netto bijdragen aan de welvaart.
  Andersom zodra ze legaal inwoners worden, krijgen ze toegang tot het sociale stelsel. De 10 jaar regel geeft dan wel uitstel, maar geen afstel. Legalisatie is dus zelfmoord.

  In de EU is er al sociale zekerheid voor iedereen. Iedereen die verblijft krijgt namelijk onderwijs, kinderbijslag, toeslagen, etc. Men klets wel wat over AOW/WW/WAO/WIA beperken voor immigranten, maar dat is maar een schijntje op de totale kosten. Ik merkte al elders op dat een autochtoon die zijn heel leven werkt in Nederland een netto-ontvanger kan zijn. Voor immigranten geldt dat in de EU ook.

  Merk tenlotte op dat er nog een derde reden is:

  3) Na WO2 werd al gesproken over Hitler’s gift. Talloze intellectuele en (Joodse) wetenschappers vluchten naar de VS. Nu is die vlucht er nog steeds maar om andere redenen. Zie punt (1) maar ook dat de VS integenstelling tot der EU wél beseft dat de kenniseconomie niet alleen de motor is van de economie, maar ook de peiler van hun militaire en daarmee politieke dominantie.
  Hun R&D drijft net zoals in de EU steeds meer op immigranten. In de EU echter worden ze geweerd, omdat kennismigranten de enige migrantengroep zijn die we kunnen weren.

  Zodra de immigranten in de VS niet meer komen, zal dat dus een 3-dubbel probleem zijn.

  Europa .. acht, Europa was al op de staat waar de VS nu is in de jaren 80. De staatschuld van de eurozone is hoger als % van het GDP dan de VS. En daar zin we terrecht angstig voor … En de ‘verborgen rechten’ zijn in de EU helemaal dramatisch. Enkel Japan is daar potentieel nog slechter.

  vrijeradikaal [9] reageerde op deze reactie.

 6. @niet vrijmetselaar [6]:

  @Armin [8]:

  De staatschuld van de eurozone is hoger als % van het GDP dan de VS. En daar zin we terrecht angstig voor

  Weet je…met die cijferbrij uit de VS ben ik zeer voorzichtig , als je al geschrokken bent van de Griekse boekhouding…houd dan bij die uit de VS echt je hart vast.

  Daar klopt geen reet van , alle cijfers zijn vervalst.

  Armin [10] reageerde op deze reactie.

 7. @vrijeradikaal [9]: UIteraard zijn ze ‘vervalst’. Dwz er zijn allerlei trucs gebruikt. maar ze zijn in ieder geval openbaar. De schaduwboekhoudingen van de FED, zijn namelijk openbaar!

  Maar de gouden regel is tot nu toe altijd opgegaan. Als iets slecht is in de VS, is het minstens zo slecht in de EU. Minstens!

  Bij de kredietcrisis schijnen mensen niet te beseffen dat Nederland bijvoorbeeld een grotere bailout gedaan heeft per inwoner dan de VS! En dus dat de totale euro schuld als % GDP groter is dan de VS.

  Plus dat zowel in de VS als in de EU de AOW etc niet als schulde gezien worden. Ik denk echter dat ik niemand hoef te overtuigen dat de europese sociale zekerheid aanzienlijk groter is.

  Ja, de VS is een aflopende zaak op de huidige weg. De EU is echter die fase al in de jaren 80 al voorbij gegaan. In de jaren 90 is het omslagpunt in de VS geweest dat sociale zekerheid netto meer geld koste dan de premies opbrachten. In de EU was dat al 15 jaar eerder. Als of zoals sommigen stellen ‘waneer’ 🙂 de VS crasht, dan is de EU al reeds ondergegaan. Wij lopen op dit punt voor, ook al schijnen er nog teveel mensen zijn die denken dat ‘wij’ er geen last van hebben in Europa.

  Dat dacht men met de kredietcrisis ook.///

  Nico de Geit [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Armin [10]:

  “de VS crasht, dan is de EU al reeds ondergegaan.”

  Mag ik u eraan herinneren dat Nederland haar handelsbalans nog steeds op orde heeft?

  De staatsschuld mag dan aanzienlijk zijn, aan de andere kant hebben de pensioenfondsen veel vermogen. Dat levert in de toekomst heel wat belastinginkomsten op.

  In de VS is zowel de staatsschuld als de handelsbalans niet op orde. De toestand in Nederland is niet zo dramatisch, maar de toekomst wel als we zo doorgaan.

  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [11]: De handelsbalans van de VS is een groot probleem. Er is ookeen keerzijde. Nederland is afhankelijk van het buitenland qua GDP groei/behoud. Andersom niet.

  Net zoals er een keerzijde met de pensioenen is. Er zijn dus ook grote verplichtingen. Het geld is geen geld dat over is. Voorlopig zijn de totale pensioen verplichtingen nog steeds groter dan de pensioenkapitalen! En of de staat daar geld uit haalt via belastingen maakt uiteraard niet uit. Hoe meer belasting ze er immers uithaalt, hoe minder de inwoners dus zelf hebben. Het geld zelf wordt niet meer.

  Maar mijn punt is hier niet dat de VS het op orde heeft. dat heet ze niet. Alleen wij aan de Europese kant van de oceaan, heeft men het totaal onjuist beeld, dat het daar beter gaat. Het gaat daar NOG slechter …

  En anti Amerikaans sentiment en vermeende Europees superioriteits sentiment, willen dat nog wel eens vergeten. Bij de kredietcrisis dacht men ook, dat het de val vanhet kapitalisme was etc. 6 maanden later begon de pret ook in Europa, en bleken veel EU landen grotere bailouts te moeten doen dan zelfs de VS. O.a. Nederland dus waar de staatschuld met 25% toenam in één jaar! Wij hebben geen instoring gehad zoals Ierland, Engeland, Griekenland en Spanje, maar dat is dus dankzij die leenactie.

  In die conext beseffen de meeste Nederlanders ook nog niet de ernst van de bezuinigingen die in 2011 gaan komen. De verkiezingen gaan over bezuinigingen, maar dat is grotendeels enkel om de huidige tekorten om te buichen. De aanpak van de verborgen rechten zoals AOW/AWBZ/ZFW/etc zijn daarmee nog niet aangepakt. Na de maatregelen zoals nu in het nieuws, komt er dus nog een golf.

  In die zin is Nederland goed bezig,w ant hier wordt anders dan ind e VS al gepraat over aanpak. Maar als de Duiters, Fransen en Knoflook-landen dat nietd oen – hetgeen ze nu inderdaad niet doen – zit Nederland niet op een eiland. Gezien de nogs slechtere uitgangspositie van de eurozone tov de VS, zijn de gevolgen dan groter. Ook voor Nederland, en ook als we uit de euro stappen, en ook als wij wel hervormen. Nederland is nu eenmaal afhankelijk van ons eigen en het Duitse handelsoverschot.

Comments are closed.