En wie is dat niet? Het zijn sleutelfacetten voor uw toekomstige welvaart. En waarschijnlijk is bijna iedereen ervan overtuigd dat die welvaart in gevaar is. De overheid heeft tientallen miljarden belastinggeld verspeeld om de huidige crisis te veroorzaken en slecht op te lossen. Wat kunt u doen om voor uzelf en degenen die u lief zijn die toekomst zo gunstig mogelijk te kunnen beleven?Daarvoor is er op 14 mei een uitstekend seminar in Breukelen.
In dat seminar zullen gerenommeerde sprekers bovengenoemde facetten belichten en u wegen wijzen hoe u de komende problemen zoveel mogelijk kunt vermijden, of zelfs kunt gebruiken in uw voordeel.

Er zijn nog plaatsen genoeg, maar meer dan de helft ervan is al verkocht.

Als je dus zeker van een plaats wilt zijn, wacht dan niet te lang en reserveer je plaats nu.

Alle gegevens zijn te vinden in: Libertarisch Seminar geld, goud, economie en libertarisme

13 REACTIES

 1. @Paul Martens [4]:

  Ron Paul doet met zijn woordspeling Revolution waarbij de ‘e’ in spiegelbeeld staat al een leuke poging om het libertarisme sexier of in ieder geval liefdevoller over te laten komen.

  Geen dwang, waarheid, geen agressie, dit moeten toch termen zijn die vrouwen kunnen aanspreken.

  Hoe dan ook inmiddels ruim 40 aanmeldingen! Zaal biedt ruimte aan 70 man. Dus wees er snel bij.

  Gaat een interessante en leuke avond worden.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 2. Heb me ook maar eens aangemeld, voor de zekerheid, eerst effe met de vrouw goedkeuren (ja ik weet het) en dan ben ik wel benieuwd.

  Wie hebben zich eigenlijk allemaal aangemeld

 3. @Oscar [8]:

  ik denk dat er een wereld te winnen is bij vrouwen

  http://www.gva.be/verkiezingen/2009/vrouwen-linkser-in-stemhokje-dan-mannen.aspx

  maar dat zal niet meevallen.

  ik ben geen psycholoog maar over het algemeen zijn vrouwen toch wat verzorgender, behulpzamer, collectiever en socialer etc. ingesteld dan mannen heb ik me laten vertellen. De tragiek is dat ze derhalve waarschijnlijk gemiddeld ook meer stemmen op partijen die dat uitdragen. Dat dit beleid vervolgens met geweld en pistolen moet worden afgedwongen omdat niet iedereen dezelfde visie deelt, is iets wat ze zich doorgaans niet realiseren vermoed ik. Ook de vele nadelen van de verzorgingsstaat (voor zover al bekend) wegen misschien niet altijd op tegen het goede gevoel van links stemmen.

  http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=745

  Maar daarnaast is er wellicht voor sommige vrouwen een meer egoïstische verklaring voor het stemgedrag/ de verwerping van libertarisme. In een libertarische samenleving heb je geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof, WAO (waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn, met name met psychische klachten), geen AOW en verplicht pensioen (waar je veel langer dan mannen gebruik van kan maken terwijl je er niet meer voor heb betaald) , geen voorkeursbehandeling/ ‘positieve’ discriminatie, verplichte quota voor vrouwen, etc.

  Is het toeval dat na de invoering vrouwenstemrecht in de meeste landen de verzorgingsstaat is geëxplodeerd? Let wel, ik zeg niet dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen, maar dat niemand het recht heeft om middels stemmen / democratie anderen te onteigenen (=belasting) cq te onderwerpen aan slavernij.

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 4. @The Red Pill [11]:

  U vergeet een belangrijk ding: het afdwingen van de solidariteit gebeurt uitsluitend bij degenen die zich verzetten. Vele anderen stemmen vrijwillig in met de solidariteitsafdracht ten behoeve van anderen. Dat is een politieke keuze geweest die kennelijk op een meerderheid van stemmen heeft kunnnen rekenen. Wie de afspreken niet wil volgen, die moet inderdaad de rechter vrezen. De democratie is echter niet louter dwang: de grootste aantallen deelnemers gingen immers akkoord.
  Zijn de niet-willenden nu altijd het slachtoffer? Hoeft niet. In een democratische gang van zaken kunnen zij ook een keer het overwicht krijgen, en zullen de eerder bevoordeelden naar andere middelen dienen uit te zien. De verzorgingsstaat kan inderdaad maken dat te veeel mensen die verzorging willen gaan genieten. Maar toch is deze het resultaat van de politieke wens van grote groepen belastingbetalers, die de welvaart wensten te delen met de behoeftigen. Dat is objectieve werkelijkheid.

  De politieke keuze is noodzakelijk, want geen enkele inwoner van Nederland wil dat de belastingdienst op allerlei willekeurige wijzen belasting begint te heffen, al naar gelang de wensen van de betaler. Als de vertegenwoordigende meerderheid besloot dat alle ouderen recht kregen op een AOW-uitkering, dan geldt dit elke inwoner van Nederland, en derhalve ook elke belastingbetaler van Nederland. Niet onlogisch.

  The Red Pill [13] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [12]:

  ik wil ook niet dat de belastingdienst namens mij belasting gaat heffen, ik betaal graag zelf voor mijn behoeften in plaats van anderen daartoe te dwingen.

  ik verwerp dan ook democratie. het is een pathetisch geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid (H.L. Menken) en een abject instituut waarin iedereen probeert op kosten van een ander te leven (Bastiat).

  democratie staat op gespannen voet met de fundamentele rechten van mensen. zoals het recht niet bestolen te worden door eenieder die op een gegeven moment een meerderheid van plunderaars heeft verzameld. En was Hitler niet ook democratisch gekozen?

  Ik raad u aan ‘ Het Fundamenteel rechtsbeginsel’ van Frank van Dun te lezen. (gratis te downloaden van
  http://www.rothbard.be/boeken )

Comments are closed.