We kunnen alleen worden gehouden in de kooien die we niet zien. Een korte geschiedenis van de menselijke slavernij tot en met uw eigen gevangenschap.

[HTML1]

13 REACTIES

 1. Ik ken het woord slaafdom niet. Wel de woorden slavernij, slaafsheid, lijfeigenheid, lijfeigenschap en horigheid.

  Als slaafdom geen barbarisme is maar een neologisme, wat is dan de toegevoegde waarde, het geheel aan connotaties en betekenissen dat niet voorkomt bij reeds bestaande Nederlandse woorden?

 2. “We kunnen alleen worden gehouden in de kooien die we niet zien.

  Strefan Molineux licht dat inderdaad duidelijk toe in deze video.
  Het is inderdaad bijna ongelooflijk hoe weinig mensen hun kooien zie,
  Dat blijkt ook al eenvoudig als je duidelijk wilt maken dat in de huidige democratie mensen gedwongen worden om meer dan de helft van hun productie af te geven onder dreiging met geweld.

 3. @LvM [6]:

  Knechting komt van het werkwoord knechten. Knechten betekent: tot knecht, tot slaaf of willoos ondergeschikte maken. En dat is precies waar het filmpje over gaat.

  Knechting klinkt inderdaad akelig, maar ik vind knechting in deze context wel het juiste woord. Het drukt zelfs nog beter uit waar het om gaat dan het originele Engelse woord ‘enslavement’.

 4. @Degeling [7]:

  Als je jezelf als een hulpeloos stuk vee ziet, kan ik me voorstellen dat je die vraag zelf moeilijk te beantwoorden vindt.

  Ik zou zeggen, leer eens je verbeelding te gebruiken, en jezelf te zien als volwaardig en individueel mens, in plaats van weerloze koe die niet weet wat hij zonder een veehouder of herder zou moeten.

  Het wordt eens een keer tijd de feiten te zien voor wat ze zijn.
  Als de meeste mensen vinden dat de ‘weerlozen’ (welke groep daar ook onder mag vallen) geholpen moeten worden, hebben ze daar geen overheid voor nodig, dan helpen ze die weerlozen ook vrijwillig.
  Als de meeste mensen vinden dat die ‘weerlozen’ niet geholpen moeten worden, heeft de huidige vorm van overheid dus geen legitimatie en draagkracht en is het niets meer dan een dictatuur achter een “democratisch” masker.

  De dichotomie dat er slechts twee uitersten zijn (die van een overheid die voor ons “zorgt”, en die van ieder mens voor zich die anderen aan hun lot overlaten) is een valse.

  Als je het land afloopt bij de grens, wat dan?
  Dan mag je zelf bepalen wat je met je “melk” (lees: eigendom) doet, en hoeveel je daarvan aan waardige doeleinden doneert. In plaats van dat een portie van je geld zonder je toestemming gaat naar “spuit-en-slik” programma’s waar Sophie Hilbrand een vorstelijk salaris voor krijgt, of subsidiëring van bemoeienissen in Afghanistan, of van theater voor kronkelende idioten die zelf niet eens adequaat kunnen uitleggen waar hun “kunst” op slaat, kun je het geld dat je overhoudt doneren aan kankerpatiëntjes, om maar een voorbeeld te noemen.

  Gezien het feit dat net zoals er nu mensen zijn, die voor geld zorgen dat burgers beschermd zijn tegen allerlei onwenselijke zaken, er ook in DAT geval dergelijke mensen zijn, is er geen enkele reden aan te nemen dat we weer terug zouden gaan naar de berenvellen en knuppels.

  En voor wat wegen e.d. betreft. Denk je dat Balkenende die aanlegt? Nee, dat doen bedrijven. En bedrijven werken voor $$$.
  Dus wat is het verschil tussen een opdracht van Balkenende en een opdracht van een burger, die zijn eigen geld erin steekt?
  Dat er geen nutteloze, overbodige, en peperdure projecten worden gestart waar niemand om gevraagd heeft. Dat is wat het verschil is.

  Het enige verschil is dat er geen verplichting meer is, maar KEUZE. Inclusief de keuze om een slechte dienstverlening om te ruilen voor een betere dienstverlening, dit in tegenstelling tot NU.

  Wat gebeurt er als je de weiland voor belastingkoeien afloopt?
  Dan komt de realisatie dat de wereld buiten dat weiland oneindig veel groter is, en oneindig veel meer mogelijkheden te bieden heeft.

  Liberty 5-3000 [11] reageerde op deze reactie.
  Degeling [12] reageerde op deze reactie.

 5. @Tony [10]:
  Hear hear.

  Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television, Choose washing machines, cars, compact disc players, and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed- interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three piece suite on hire purchase in a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing sprit- crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pishing you last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked-up brats you have spawned to replace yourself. Choose your future. Choose life… But why would I want to do a thing like that?

 6. @Tony [10]: Tony,

  Allemaal mij niet onbekende zaken die je schrijft. Passioneel ook, dat vind ik goed. Nee begrijp me goed, ik houd je niet voor de gek.
  Er is van alles dat ik nu al anders doe…, en uiteraard heb ik mij al veel meer voorgesteld… en, hoe gaan we het verder concreet maken, in de praktijk brengen? Moeten we allemaal zigeuners worden, gaan we rondvaren in een bootje, beiden mogelijkheden en nog aantrekkelijk ook. Ik ben het helemaal eens met wat er in de video wordt getoond, maar hoe maken we een begin, met het individu als uitgangspunt…
  De wereld buiten dat weiland is een aaneenschakeling van systemen, waar je, als je er te lang rondhangt, meteen weer deel van wordt…

  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Degeling [12]:

  De wereld buiten dat weiland is een aaneenschakeling van systemen, waar je, als je er te lang rondhangt, meteen weer deel van wordt…

  Dat van die belastingkoeien en het weiland is uiteraard beeldspraak. De manier waarop jij dat invult komt er op neer dat aan de rand van elke weiland gewoon weer een andere weiland ligt.

  De beeldspraak die hier echter bedoeld werd, is de wereld buiten het “concept weiland” met de “belastingkoeien”.
  In dat ene concept vallen dus alle weilanden (systemen).

  Als ik dus stel: de wereld buiten die weiland, dan heb ik het meteen over een wereld zonder herders en veehouders.

  Ik ben het helemaal eens met wat er in de video wordt getoond, maar hoe maken we een begin, met het individu als uitgangspunt…

  Hoezo, hoe maken we een begin?
  We maken een begin door eerst de realiteit te erkennen. De ware aard der dingen. Door onszelf immuun te maken voor de grote verscheidenheid aan politieke argumenten (populistische, emotionele, angstaanjagende argumenten en andere drogredeneringen). Dat kan slechts met rationaliteit, en deze zorgt weer voor een moraliteit waarop uiteindelijk het non-agressie principe is gebaseerd.

  Nu kan ik zeggen, dat begin hebben we al gemaakt. Maar dan zou ik het verkeerd hebben.
  Ik zie namelijk nog steeds liefhebbers van vrijheid…libertariers, die niet weten hoe ze hun standpunten kunnen onderbouwen. Ze gebruiken praktische argumenten. “De overheid doet dit, maar het individu kan het ook.”
  Dat is slechts een zwak argument. Het juiste argument is namelijk een argument dat aantoont dat vrijheid niet onderhevig is aan praktische overwegingen maar logische en vervolgens de daaruit vloeiende morele overwegingen.
  Vrijheid als doel op zich, en niet als “middel” om problemen op te lossen die de overheid nu claimt “op te lossen”.

  Stel dat in vrijheid de hoeveelheid filantropie niet overeenkomt met de hoeveelheid distributie naar ‘goede doelen’ nu. Zou dat de overheid superieur maken aan vrijheid?
  Men moet, met andere woorden, bereid zijn te verdedigen dat men voor zichzelf leeft. Dat wat anderen “egoïsme” noemen in negatieve zin, en wat Ayn Rand juist in positieve zin uitlegde.

  Ik zie nog steeds veel libertariers die moraliteit relativeren, claimen dat deze niet absoluut is, en hun visie niet rationeel (kunnen) onderbouwen.
  Mij dunkt dat het echte begin dus nog niet eens echt is gemaakt.
  Want hoe kun je het non-agressie principe als superieur beschouwen, als je niet eens erkent dat moraliteit absoluut kan zijn? Zonder absolute morele juistheid van het non-agressie principe, betekent dit principe niets meer dan het overheidsprincipe.
  Dan is het niet een verschil in morele superioriteit, maar slechts een verschil in smaak. En over smaak valt niet te twisten.
  Dit stel ik, juist omdat ik vandaag weer een libertarier in een ander draadje zie stellen dat moraal relatief is. Maar als moraal relatief is, zijn waarden dat ook. En dan zijn principes dat ook.

  Het begin maken zoals jij dat zelf wellicht voor ogen hebt, is pas mogelijk bij een groei richting een kritieke massa, zoals dat in Amerika nu een klein beetje begint te gebeuren.
  Tot die tijd is het, zoals ik het zie, niet anders dan wachten tot mensen zelf wakker worden.

Comments are closed.