Er bestaat nogal wat verwarring over de zin en onzin van kopiëren en het bestaan van “copyrights”.

Het volgende filmpje van QuestionCopyright.org spreekt boekdelen (hattip LewRockwell.com):

[HTML1]

Is kopiëren diefstal of niet ?

45 REACTIES

 1. @LvM [25]:
  Zijn de zelfde alleen Hoc Volearuntis verkeerd geschreven, het moet Hoc Voluerunt zijn. alleen een cookie heeft de oude nam nog op 1 van m’n computers.
  Om teurg te komen op je comment.

  Moreel is relatief en van geen enkel belang, daarbij wil jij de regel dat die artiest dat niet mag verdienen.
  Dat druist tegen alles in wat ik onder libertarisme versta.
  Of het nu moreel is of vervelend is dat een winkelhouder zijn product voor een te dure prijs verkoopt is niet vaqn belang, zijn winkel, zijn product, en dus ook zijn prijs.
  Dat hij zichzelf daarmee uit de markt prijst is dus ook ZIJN probleem en dat probleem is dat de concurrent makkelijk onder zijn prijs kan gaan zitten waardoor zijn zaak gevaar loopt. Dit dwingt de prijs weer omlaag.
  Daar valt in te concurreren maar, een artiest is schaars, weinigen maken de zelfde muziek als ” Kamelot” of metallica en hebben de zelfde klank.
  Als metallica bijvoorbeeldeen lied in zingt en op een draagbaar medium of digitale manier verspreid het is en blijft hun product..
  Of het nu kopieerbaar is of niet.
  Dit kopieren en zelf verspreiden is dus wel een vorm van diefstal.
  Voor eigen gebruik echter helemaal niet. je hebt het product gekocht dat product bestaat uit een bepaalde volgorde aan data, op plaat, cd dvd maakt niet uit.
  Kopieren voor eigen gebruik voegt niets toe aan jou product en is nu ook volledig legaal.
  Echter iemand anders een kopie geven houd de ander tegen het produuct te kopen en loopt hij geld mis.
  Jij bent het niet zelf gemaakt of zelf gezongen of wat dan ookenkel een draagbaar medium of digitaal medium gebruikt om Jou eigendom aan iemand anders te geven maar het zelf ook te houden.

  Ja het blijft een ingewikkelde vraag, maar als je software muziek e.d. die je koopt ziet als een licentie om er gebruik van te maken dan is het principe wat logischer.

  LvM [33] reageerde op deze reactie.

 2. @LvM [20]:

  “Publiceert iemand bijvoorbeeld een artikel, dan kan ik dat zonder dreiging van geweld kopiëren en zelf publiceren.”

  Natuurlijk kan je iets zien zonder dat de maker je daarbij rechtstreeks beperkingen oplegt. Zo zijn de Japanse (en nu de Chinese) autofabrikanten indertijd ook aan hun ideeën gekomen. Die fotografeerden alles wat los en vast zat op de internationale autobeurzen. 😉

  De essentie van copyright is echter, dat de intellectuele eigendom altijd in het bezit blijft van de oorspronkelijke eigenaar, totdat deze anders beslist. Het basisprincipe dat de eigenaar altijd volledige zeggenschap heeft over zijn eigendom (materieel of immaterieel) en derden er GEEN ENKELE zeggenschap over hebben staat daarbij voorop.

  Nogmaals (zie post #30) het homestead principe geldt als je ergens iets tegenkomt dat ogenschijnlijk geen eigenaar heeft. Als je op de markt je vis verpakt krijgt in de krant van gisteren en je leest daarin een interessant artikel dan heeft noch de schrijver noch het krantenbedrijf een uitdrukkelijke afspraak met jou om het copyright te eerbiedigen.

  Het centrale punt is dat dit niet relevant is. Waar je bezit zich ook bevind het blijft altijd van jou. Als je je huisdeur openzet heb je ook geen afspraken gemaakt met al die individuen die op straat lopen om je bezit te eerbiedigen. Toch kan je iemand die zonder toestemming je huis binnenkomt weer de deur wijzen. Simpelweg omdat jij de eigenaar bent en hij niet. Met intellectueel eigendom is het net zo.

 3. @Hoc Volearunt [31]:
  Maar dat is niet wat copyright is. Copyright is een met geweld ondersteund monopolie op uitdraging van bepaalde elektrische stroompjes in de hersenen. Als ik een liedje met copyright op de radio hoor, en dat vervolgens exact na ga spelen op mijn eigen gitaar en drumstel, mag ik dat niet uitbrengen, omdat het onder copyright staat.

  Ik hoef het niet eens over te spelen. Als ik volledig onafhankelijk per toeval exact hetzelfde nummer maakt als eentje die al bestaat, mag ik die volgens het copyright niet uitbrengen.
  Peter de Jong [34] reageerde op deze reactie.

 4. @LvM [33]:

  “Copyright is een met geweld ondersteund monopolie op uitdraging van bepaalde elektrische stroompjes in de hersenen.”

  Het eigendomsrecht is per definitie een met geweld ondersteund monopolie. Alleen de eigenaar heeft het recht zijn eigendom te gebruiken. Doen anderen dit zonder zijn toestemming en tegen zijn wil dan mag de eigenaar daar met geweld tegen optreden.

  Het gaat er om hoe die elektrische stroompjes in je hersenen zijn opgewekt. Als je geen toegang had gehad tot andermans ideeën en ze niet had kunnen kopiëren in je hersenen, dan was je er zelf waarschijnlijk nooit opgekomen. Die elektrische stroompjes waren er dan net zo min geweest als een eerlijk gekochte auto in de garage van een autodief. 😉

  Dat kopiëren van ideeën is een illegale handeling als je er door de oorspronkelijke eigenaar geen toestemming voor hebt gekregen. Vergelijk het ongevraagd ‘lenen’ van een auto door joyriders. Daar mag de eigenaar met geweld tegen optreden.

  “Als ik volledig onafhankelijk per toeval exact hetzelfde nummer maakt als eentje die al bestaat, mag ik die volgens het copyright niet uitbrengen.”

  Jawel hoor, mits je kan bewijzen dat je volledig onafhankelijk op hetzelfde idee bent gekomen. Als het idee echter al publiekelijk bekend is gemaakt (bijv. via een octrooipublicatie) dan ligt zoiets niet voor de hand.

  LvM [35] reageerde op deze reactie.

 5. @Peter de Jong [34]:

  Ik gebruik “met geweld ondersteund” om duidelijk te maken dat het geen monopolie is verkregen door superioriteit in vrijwillige handelingen, maar door geweld. Daar zit verder niets achter, geen pacifist zijnde.

  Die elektrische stroompjes waren er dan net zo min geweest als een eerlijk gekochte auto in de garage van een autodief.
  Vergelijk het ongevraagd ‘lenen’ van een auto door joyriders.

  Een auto is materieel, een idee niet. Een auto kan men niet kopiëren, een idee wel. Kopieert iemand met een magische kopieermachine een auto voor eigen gebruik, is er geen sprake van diefstal. De pseudo-dief hindert de eigenaar van de “oorspronkelijke” auto niet in het gebruik, er is derhalve geen aantasting van eigendomsrecht.

  jawel hoor, mits je kan bewijzen dat je volledig onafhankelijk op hetzelfde idee bent gekomen.
  Wat is er gebeurt met “onschuldig tot anders bewezen”?
  Jij hebt niet te bewijzen dat je niet schuldig bent aan kopiëren, de ander heeft te bewijzen dat je wel schuldig bent aan kopiëren. Beiden zijn vrijwel onmogelijk, maar in mijn zienswijze niet relevant.

  Hoc Voluerunt [36] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [37] reageerde op deze reactie.
  Armin [45] reageerde op deze reactie.

 6. @LvM [35]:
  Als je een exact de zelfde auto maakt en er vervolgens een BWM sticker op plakt, dan is het geen bmw maar licht de boel gewoon op.
  Als we jou vorm van eigendomsrecht zouden hanteren waarom zou iemand dan nog een boek schrijven?
  Da’s exact het zelfde, als iemand zijn verhaal schrijft en jij kopieerd dat boek digitaal of materieel (beiden is mogelijk) is dat gewoon een vorm van intelectuele diefstal en de eigenaar van dit intelectuele eigendom mag geweld gebruiken om jou te hinderen dit te doen.

  Waarom zou ik anders de moeite doen om honderden bladzijde te schrijven aan diaogen om in een game te zetten? als het direct na uitgifte niet meer van mij zelf is, en mijn verhala is maar voor iedereen toegankelijk.

  Zo zou ook niemand eigendom kunnen claimen op verhalen als The lordof the rings of Starwars. na het eerste boekis het dus direct van iedereen? die een mogelijkheid heeft om te kopieren?
  Dat zou echt niet kunnen e valt wat mij betreft gewoon onder eigendom recht.

  Is het dat niet kan je bijna ieder creatief beroep afschrijven, dat heeft dan geen waardemeer simpelweg omdat iedereen er mee aan de haal kan gaan en jou ideenkan stelen om er zelf winst van te maken.

  Als jij een Cd koopt een game koopt of een boek of krant leest, dan neem jij een dienst af, iets waar iemand zijn kennis en kunde maar vooral waardevolle tijd in heeft gestoken.
  Door dit te stelen, materieel, theoretisch of digitaal is gewoon diefstal.
  Kopieren valt daar ook onder.

  LvM [38] reageerde op deze reactie.

 7. @LvM [35]:

  “Ik gebruik “met geweld ondersteund” om duidelijk te maken dat het geen monopolie is verkregen door superioriteit in vrijwillige handelingen, maar door geweld.”

  Ja allicht. Superioriteit in vrijwillige handelingen betekent immers dat de eigenaar vrijwillig toestemt om zijn eigendom te gebruiken. Maar het gaat hier over diefstal. Dat is per definitie een gewelddadige inbreuk op het eigendomsrecht. De dief maakt immers gebruik van iemands eigendom zonder diens toestemming.

  “Kopieert iemand met een magische kopieermachine een auto voor eigen gebruik, is er geen sprake van diefstal. De pseudo-dief hindert de eigenaar van de “oorspronkelijke” auto niet in het gebruik, er is derhalve geen aantasting van eigendomsrecht”

  Het niet-hinderen in het gebruik van een bepaald eigendom doet helemaal niet ter zake voor het eigendomsrecht. Het centrale punt is immers, dat de oorspronkelijke eigenaar de absolute zeggenschap over zijn eigendom heeft. Zonder toestemming van de eigenaar mag je zijn eigendom helemaal niet gebruiken, dus ook niet kopiëren.

  “de ander heeft te bewijzen dat je wel schuldig bent aan kopiëren”

  Dat is een misverstand. De registratie van het idee (bijv. in de vorm van een octrooi) geeft datum en aard weer, terwijl de publicatie er algemene bekendheid aan geeft. Degene op wiens naam het octrooi staat geldt dan als uitvinder en eigenaar van het idee.

  Komt er nu iemand anders met hetzelfde idee op de proppen dan zal deze dus moeten aantonen, dat hij het idee al eerder dan de publicatie van het octrooi heeft bekendgemaakt. Heeft hij het niet bekendgemaakt dan is er geen controle en dus ook geen bewijs mogelijk.

  LvM [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Hoc Voluerunt [36]:

  Op een boel van jouw praktische bezwaren heb ik in eerdere reacties in dit topic antwoord gegeven. Maar dat maakt niet uit. Je hebt het over praktische toepassing, terwijl het in de eerste plaats gaat om een principe.

  Alle argumenten die ik in deze hele discussie heb gezien komen neer op “maar misschien doet de ‘oorspronkelijke bedenker’ dan huilie huilie”.

  Peter de Jong [39] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [44] reageerde op deze reactie.

 9. @LvM [38]: “Alle argumenten die ik in deze hele discussie heb gezien komen neer op “maar misschien doet de ‘oorspronkelijke bedenker’ dan huilie huilie”.”

  Dat vinden anarchistische krakers ook altijd als de gedupeerde huiseigenaren hun beklag komen doen en daarvoor de ME meebrengen. 😉

  Houd er daarbij rekening mee dat een huiseigenaar net zo goed een projectontwikkelaar kan zijn die met tientallen onverhuurbare panden kan zitten. Ook al doet zo’n huiseigenaar helemaal niets met die panden (vergelijk patenten die men gewoon op de plank laat liggen) en laat ze jarenlang leegstaan, omdat de prijzen toch stijgen, dan nog geeft dat arme daklozen geen recht deze panden te kraken.

  De eigenaar heeft onder alle omstandigheden het laatste woord. Mensen die vinden dat zij een veel betere bestemming voor andermans bezit hebben noemen we gewoonlijk socialisten en geen libertariërs. 😉

 10. @LvM [40]: “Immateriële zaken kun je niet “gebruiken”.”

  Sorry LvM, maar je begon zelf over die stroompjes in je hoofd. Hoe kom je daar aan als je niet zelf op het idee bent gekomen en je het alleen van een ander hebt gezien ? Dan heb je diens idee toch gebruikt, of niet?

  Imho is er geen verschil tussen materieel en immaterieel eigendom. Materieel eigendom ontstaat doordat iemand waarde toevoegt aan grondstoffen en immaterieel eigendom ontstaat doordat iemand waarde toevoegt aan ideeën. Het simpele feit dat je door fysieke en geestelijke arbeid zaken beter bruikbaar maakt en ook interessant voor anderen, maakt je eigenaar.

  Je bent echter pas 100% eigenaar als die grondstoffen of ideeën ook helemaal van jou zijn. Je kunt niet een stapel stenen roven, daarvan een huis bouwen en je dan eigenaar noemen. Je zal dan eerst de stenen moeten vergoeden.

  Met de ontwikkeling van nieuwe ideeën is het niet anders. Gewoon netjes betalen voor het werk dat anderen hebben verricht dan is er niets aan de hand.

  ===
  My uncle invented the burglar alarm. But somebody stole it from him.
  Then he invented a cure for a disease that did not yet exist. But my aunt caught the cure and died.
  Then my uncle invented a soft drink he called “4-Up”. It was not a success. He improved it and called it “5-Up”. But it was not successful either. He was working on “6-Up” when he died. He never knew how close he got to success…

  LvM [43] reageerde op deze reactie.

 11. Natuurlijk is kopiëren geen diefstal. Dat heeft het met belasting heffen gemeen.

 12. @LvM [43]:

  Misschien heb je iets aan deze links:
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Copyrights/Intellectual_property

  Spooner was een typische voorstander van intellectueel eigendom, Long en Kinsella zijn typische tegenstanders. Ik volg Spooner, zoals je inmiddels gemerkt hebt. Hij is een principieel voorstander. David Friedman is ook een voorstander, maar alleen op economische gronden, dus niet principieel. En Rothbard is alleen voorstander als copyright op vrijwillige basis tot stand komt en de overheid zich er niet mee bemoeit.

 13. @LvM [35]: Kopieert iemand met een magische kopieermachine een auto voor eigen gebruik, is er geen sprake van diefstal

  Als die persoon dat kan doen zonder toegang tot de auto te krijgen ja. Doch een kopie vereist per definitie toegang. En die toegang krijg je uiteraard niet, of onder voorbehoud van niet kopieren. Of je zult een vergoeding moeten betalen.

  Peter heeft helemaal 100% gelijk met zijn voorbeeld: in libertaria is er ook octrooirecht. Het is echter niet expliciet door de staat afgedwongen, maar een logisch impliciet gevolg van fysiek eigendomsrecht.

Comments are closed.