- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Kosten verslindende restanten leveren onnodige uitgaven op

Tijd voor bezinning.

Terug naar de jaren vijftig: 4 zuilen. Een katholieke, hervormde, gereformeerde, socialistische.

De kostenverslindende restanten zijn nog steeds zichtbaar (wikipedia geeft een niet uitpuntend overzicht) en worden m.n.
Door de machtige christelijke elite in stand gehouden. Het is nog niet zo lang geleden dat het wetenschappelijk instituut (w.i. van het CDA), de functie van de verzuiling verdedigde. De kosten zijn enorm, terwijl vandaag de dag een niet christelijk jongetje ook naar de katholieke voetbalvereniging gaat. Waarom is er een Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverlening: komt jeugdhulp alleen toe aan mensen van de gereformeerde gezindte ?

Nu enorme bezuinigingen moeten plaatsvinden, kan hier enorm bezuinigd worden  door samenvoeging (van stichtingen met een bepaalde zuil) en opheffing waar dit kan. Kortom werk aan de winkel.

Een miljardenbesparing komt zo in beeld.

Ingezonden door Marnix van Suylekom