Enkele decennia terug werden in instellingen van de katholieke kerk kinderen seksueel misbruikt. Dat gebeurde niet structureel maar het ging om incidenten. Hoewel deelname aan de katholieke kerk niet door een wet verplicht werd gesteld, hadden deze kinderen meestal niets te kiezen. Zij die zich aan dit misbruik bezondigden wisten heel goed dat ze fout zaten. 
In het Nederlandse staatsonderwijs zijn kinderen tot hun achttiende jaar verplicht om 1.000 uur per jaar deel te nemen aan de lessen totdat ze een Havo, VWO of MBO-2 diploma hebben behaald. Kinderen worden op de staatsscholen blootgesteld aan allerlei geraffineerde manieren om hun denken te beïnvloeden.

Zo wordt onderwezen dat de Volkskrant de krant is voor intelligente weldenkende mensen en dat bladen als Elsevier en de Telegraaf voor de domme Wildersaanhang zijn. De klimaatverandering is een feit, en Nelson Mandela en Barack Obama zijn helden. Vanaf de kleuterschool wordt kinderen ingewreven dat Adolf Hitler een duivel is en dat wij een schuld hebben aan het Joodse volk vanwege de holocaust. In het geschiedenisonderwijs staat één thema centraal: de Tweede Wereldoorlog.

John Maynard Keynes is volgens de staatsscholen een briljant econoom. De toestroom van immigranten gaat in de toekomst voor grote welvaart zorgen. Onze huidige welvaart hebben we te danken aan de uitbuiting van onze voormalige koloniën en natuurlijk aan de gastarbeiders die ons land hebben opgebouwd. Afrika is arm omdat wij rijk zijn. Op ambachtslieden wordt doorgaans neergekeken. Een carrière bij een groot bedrijf of in de collectieve sector zijn idealen die worden aangeprezen. Enzovoort, enzovoort.

De ervaring leert dat het niet bij structurele mentale verkrachting blijft. Kinderen wordt het leven zuur gemaakt op staatsscholen. In plaats van kinderen uitsluitend op hun prestaties af te rekenen, wordt er regelmatig met enen gestrooid als dat de leerkracht uitkomt. Voor ongeoorloofde afwezigheid tijdens een proefwerk krijg je gegarandeerd een één. Om dat te compenseren heb je een acht of een negen nodig. En hoe kun je die halen als het hoogste cijfer van de klas een zes-en-een-half is?

Kinderen wordt verteld dat ze niet goed genoeg zijn, dat het hun ontbreekt aan capaciteiten en dat ze in een te hoog niveau zitten. Menig ouder gelooft dat, en nog erger: menig kind gelooft dat hij of zij waardeloos is.

Een HBO-studente toerisme verwoordde de situatie op haar school als volgt: ‘Hoe kunnen we iets dat makkelijk is zo moeilijk mogelijk maken? Eenvoudige dingen worden in ingewikkelde formules gestopt en voor eenvoudige zaken worden moeilijke benamingen gezocht. Er werken in het onderwijs nogal wat mensen die geen plek konden vinden in het bedrijfsleven. En omdat er daar geen plek voor ze was zijn ze maar in het onderwijs gaan werken. En dat is te merken – ze snappen niet hoe het bedrijfsleven in elkaar zit.’

Klagen over de verplichte hersenspoeling op staatsscholen levert slechts onbegrip en boosheid op bij de betreffende ambtenaar. Een folder over leerplicht laat weten: ‘Als ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met het pedagogisch klimaat op een school is dat geen reden voor vrijstelling’.

In het staatsonderwijs worden kinderen vaak tegen hun wil en onder dwang structureel blootgesteld aan mentale verkrachting. Daarnaast leert de ervaring dat ze bij oneindige herhaling te horen krijgen niet goed genoeg te zijn – zeker als het kind hardnekking tegen de hersenspoeling ingaat. Het misbruik binnen de katholieke kerk was incidenteel en de daders wisten donders goed dat ze fout zaten. In het staatsonderwijs vindt de mentale verkrachting structureel en onder dwang plaats en de daders menen dat ze goed bezig zijn. Dat maakt het nog veel erger.

Geschreven door Nico de Geit

Lees ook: Zijn kinderen staatseigendom?

3 REACTIES

 1. @ferry elvers [1]:

  De regering staat al sinds jaar en dag de grondwet te verkrachten.
  Denk jij dat er een ONDERwijzer is die ooit iets uit de grondwet heeft gelezen….HBO hahahahahaha.

 2. @ferry elvers [1]:

  “als jij in een lerarenopleiding er chronisch een eigen mening op na houd,zal je nooit of te nimmer voor een klas komen te staan.en zo is de cirkel rond.”

  Bij het bekijken van het filmpje ‘Belasting is diefstal’ viel mij het fragment op na 8 min 20: Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie vertelt Toine Manders dat hij – als hij van Stevens les had gehad nooit geslaagd zou zijn.

  Filmpje, Belasting is diefstal: http://www.youtube.com/watch?v=ftB40GKIOn0

Comments are closed.