Voor een goed beeld van de gevolgen van ontslagbescherming is het goed om door de bril van de werkgever te kijken. De rechten van de werkgever worden beperkt. Het komt daardoor regelmatig voor dat hij mensen moet blijven uitbetalen die hij liever ziet vertrekken. De werkgever zal zich hier aan aanpassen en dat gaat uiteindelijk ten koste van de werknemer. De ontslagbescherming leidt uiteindelijke dus tot minder bescherming.

Stelt u zich eens voor dat u een schoonmaakster heeft ingehuurd. Na een tijdje bent u de matige prestaties beu en besluit daarom om het maar weer zelf te doen. U vertelt haar dat het dienstverband maar moet eindigen. Maar ze gaat niet weg en de volgende dag staat ze weer op de stoep en gaat weer aan het poetsen in uw huis. Het is uw huis en u hoeft haar toch niet toe te laten? U zegt dat ze het huis niet meer in mag. Vervolgens komt ze eisen dat het loon wordt doorbetaald. Het blijkt dat u haar niet zomaar kan ontslaan en dat u inderdaad moet blijven betalen. U heeft een dossier nodig waarin het functioneren uitgebreid in kaart wordt gebracht. Maar u heeft de vrouw al verzocht om niet meer te komen en dus belt u haar met de mededeling dat als zij haar loon wil krijgen ze ook maar weer aan het werk moet gaan. U besluit om haar als een havik te volgen en op die manier een dossier op te bouwen. Maar u heeft pech. De werkneemster meldt zich ziek met de mededeling dat de arbeidsverhoudingen verstoord zijn. Dit verhaal kan nog heel lang doorgaan. Een ontslagprocedure duurt heel erg lang en wordt vaak belemmert door onder andere ziekmeldingen en verzoeken tot functiewijziging. Een werkgever moet laten zien dat hij zich heeft ingespannen om de problemen op te lossen en ook dit moet in het dossier. Het risico op dergelijke gevallen is een behoorlijke kostenpost voor werkgevers.

Een eerste gevolg van hogere loonkosten is dat er minder overblijft voor de werknemers. Alle loonkosten moeten worden betaald van de productie die een werknemer levert. Deze productie is een soort potje met opbrengsten en daaruit worden alle kosten betaald. Gaan de kosten omhoog dat zal er ergens iets moeten geven. De winst van de werkgever kan in sommige gevallen iets omlaag, maar op lange termijn zal hij dan wel gaan uitkijken naar anderen mogelijkheden om te besparen zoals outsourcen. De werknemers is duurder geworden en deze betaald daar zelf de prijs voor door lagere lonen en minder werkgelegenheid. Het idee dat werkgevers deze lasten dragen is een fabel.

Bij het aannemen van mensen zal de werkgever nu ook anders te werk gaan. Hij zal heel voorzichtig zijn met het uitdelen van vaste contracten. De werkgever zal zoveel mogelijk willen werken met flexibele mensen. Dat kan door tijdelijke contracten, het inhuren van uitzendkrachten en het inschakelen van zzp’ers. Deze trend naar meer flexibilisering blijft doorzetten.

Wie voelen hier de gevolgen van? De hoger opgeleide zelfstandige heeft nog een redelijke uitgangspositie. Deze kan vaak meer geld vragen in ruil voor meer onzekerheid. Maar voor lager opgeleiden is die luxe er niet. Zij worden aangenomen op basis van een tijdelijk contract en dit contract kan nog een keer worden verlengd. Het nadeel voor de lager opgeleide is, is dat zijn werk makkelijk vervangbaar is. Heb je bijvoorbeeld twee jaar achter de lopende band gestaan dan kan een ander dat werk heel snel overnemen. Het is nu verleidelijk voor de werkgever om het contract niet te verlengen en iemand anders aan te nemen.

De situatie is door de ontslagbescherming alleen maar slechter geworden voor de werknemer. De ontslagen zijn er nog steeds maar komen bij andere groepen terecht. De werknemers verdienen minder en de werkgelegenheid is ook afgenomen. Afschaffen van de ontslagbescherming maakt dat de arbeidsmarkt beter functioneert. Het haalt de bescherming van een selecte groep weg en geeft kansen aan degenen die het meer of net zo goed verdienen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op “de vrije economie”

8 REACTIES

 1. Mee eens.

  De rechtsbescherming van personeel is zo ver doorgeschoten dat het aannemen van personeel zeer onaantrekkelijk is geworden.

  Met de huidige wetgeving zal ik nooit personeel op de loonlijst zetten. Ook wanneer ik eigenlijk wel personeel zou kunnen gebruiken.

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Hub Jongen [2]:
  Weer mee eens. ZZP-ers hebben wat mij betreft de toekomst. Toch ben ik nog aardig wat mensen tegengekomen die liever niet zelfstandig zijn. Doe mij maar een arbeidscontract.

  Juist omdat men alleen openstond voor een veilig plekje op de loonlijst, vonden zij (bij mij) geen werk terwijl het werk er wel was.

 3. Werknemersverzekeringen waren ooit voor en door de werknemers en werkgevers zelf.

  Nu is het een inkomstenbron voor de overheid geworden. Meer premies, minder uitkering. Betere marge voor de overheid.

  Met name de Wet Verbetering Poortwachter (beter gezegd: de Wet Verbetering Overheidswinst op Sociale Zekerheid) leidt tot schrijnende situaties waarbij werkgevers failliet dreigen te gaan aan de premies en de doorbetaling van loonkosten terwijl er geen productiviteit tegenover staat.

  In een ver verleden nam ik een werknemer aan uit de WAO. Volgens de No-risk-regeling zou ik niet verantwoordelijk zijn voor de loondoorbetaling indien deze werknemer voor dezelfde klachten weer zou uitvallen.

  De werknemer viel uit vanwege dezelfde klachten, dus ik meldde dat aan UWV. Ik kreeg toen te horen dat UWV streng zou onderzoeken of het wel dezelfde klachten betrof. Bovendien moest dat elke maand opnieuw worden bekeken! UWV deed er alles aan om vooral niet te doen wat zij had beloofd. Gelukkig wilde de medewerker er ook van af, en werd na maanden getouwtrek met UWV de arbeidsovereenkomst verbroken.

 4. Ik ben wel in loondienst maar zie mezelf als toch redelijk zelfstandig. Ik heb ook geen personeel. Ben ik nu een ZZP-er? Ik zie mijn loondienst meer als een langdurig contract met mijn werkgever. Als mijn werkgever het echt nodig zou vinden om me te ontslaan dan moet dat maar, ik zoek wel iets anders. Maar omdat ik me al zolang ziek heb betaald aan premies is het toch niet zo raar als ik daar ook eens wat van wil terugzien?

Comments are closed.