Als je moet bezuinigen,

Wat doe je dan: je verhoogt je prijzen???

Is dat de nieuwe definitie van bezuinigen?

Blijkbaar wel bij de overheid, die alles duurder wil maken voor ‘haar’ burgers.

Is het nu echt zo moeilijk om eerst eens naar verlaging van de kosten te kijken?

Er zijn al zoveel bedrijven die hebben laten zien hoe dat kan.

7 REACTIES

 1. ik zat er al op te wachten 🙂
  was ook meteen mijn gedachte vandaag, de overheid smijt met geld en ipv hun spendeerpatroon te veranderen mag de burgerij het oplossen.

  as usual

 2. Bij een bedrijf is de motivatie geld
  Het gevolg; een efficienter bedrijf.

  Wat is de motivatie van een ambtenaar?
  Geen geld, het maakt niet uit hoe het gaat,
  zijn communistische functie met bijbehorende
  loon/wachtgeld blijft toch wel.
  De motivaties die over blijven zijn geloof(overtuiging) of geiligheid in de vorm van persoonlijke publiciteit,eer of trots.
  Deze hebben weinig invloed of een economie.
  Snijden in eigen vlees doen ze toch niet, hiervoor
  moet men de teveel persoonlijke relaties en connecties tegen het de enkels schoppen.
  Dit kan alleen door iemand van buitenaf, deze hoeft
  immers geen rekenschap te houden met deze vrienden.

  Bovendien kijkt een ambtenaar maar hoogstens vier jaar vooruit en een ondernemer veel meer jaren

 3. Ook u kunt het (zinkende) schip “Nederland” verlaten… Reeds gingen velen u voor… (waaronder een aantal bedenkelijke politici?)
  🙂

  Zo langzamerhand vraag ik mij af of mensen zich nog langer willen laten uitpersen als een citroen door de ‘roverheid’. Kennelijk staat bezuinigen gelijk aan lastenverzwaring voor de burger. Hoe wil men dat in goede banen lijden? Met nog meer ambtenaren?? En juist de roverheid is een van de architecten van deze tragedie…
  De vraag is nu of men ook de overgebleven citroenschil zal gaan benutten…

 4. Dit zal waarschijnlijk eindigen met touw en lantaarnpalen. Dat is door de geschiedenis heen steeds het geval geweest. Het is mij volstrekt onduidelijk waarom de ‘elite’ meent dat het nu anders zou zijn. Of zou dat de reden achter de huidige massale uittocht van politici zijn?

 5. Ik krijg de indruk door een aantal van de suggesties van die ambtenaarclubjes dat er sprake is van paniek.

  Het schijnt dat er bij elke suggestie wel een belangengroep is die het er niet mee eens is, en dat kan ook niet anders want in bijna alle gevallen wordt een groep gepakt.
  Ik denk niet dat ambtenaren dit soort suggesties normaliter snel hadden gedaan (minimumloon omlaag, uitkering korter, softdrugs legaliseren etc.)

  Echter als ik het me goed kan herinneren suggereerde buiten de PVV zelfs GroenLinks dat het tijd werd om eens flink in het ambtenaren apparaat te gaan snijden. Dus niet alleen “populistisch” rechts maar tevens “fatsoenlijk” links.

  Ik krijg dan ook de indruk dat deze ambtenaren in wilde paniek opeens allerlei dingen bespreekbaar vinden om zo de aandacht van hun eigen toko af te leiden.
  “Kijk eens hoeveel we hier kunnen besparen. TUURLIJK kan dat minimumloon best omlaag. Dat is helemaal niet onbespreekbaar. En hoezo kunnen we soft drugs niet gewoon legaliseren? En die uitkeringstrekkers, wat een uitvreters. Korten die hap. Wat zegt u? Ambtenaren? Ikke niet begrijpen.
  Kijk eens hier, we hebben veel te veel tanks en vliegtuigen en al die legerbemoeienissen met het buitenland zijn natuurlijk onzin.”

  Wij van WC Eend willen dat u even niet aan het korten van WC Eend denkt.

 6. Er is qua overheids “inventiviteit” en de slachtoffers daarvan niets nieuws onder de zon. In het verleden werd ELK wissewasje aangegrepen om lasten te verhogen. Het “kwartje van kok” was zelfs een lastenverhoging die op dat moment “kon” (olieprijs laag+dollarkoers laag= “te goedkope” benzine!); er was ruimte voor een kwartje op een liter benzine, daar moest alleen nog even een motivatie bij gefabriceerd worden en dat was ras-volksverlakker kok wel toevertrouwd!

  Na jaren en jaren deze heilloze weg te hebben gevolgd zonder aan te uitgavenkant te snijden (behalve in kosten ten bate van de burgers) zijn nu zo’n beetje de belastingen tot hun grens opgevoerd, alle nieuwe belastingen onderdehand wel uitgevonden en de hoogte van en aantallen bekeuringen hebben astronomische waarden bereikt waarbij het oorspronkelijke doel van een bekeuring reeds lang is vergeten. Om dit te rechtvaardigen werd er zelfs speciaal een mini-ministerie van snelheidsbelastingen opgericht onder leiding van aartsleugenaar en volksverlakker spee!

  De politiek heeft het klaargespeeld om Nederland finaal naar de kloten te helpen; elke dag komen er nieuwe problemen aan het ligt. Kijken naar de recente “bezuinigingsvoorstellen” uit de koker van de “ambtenaren” bevestigt wederom hun arrogantie, hun incompetentie, hun minachting voor de bevolking, hun onwil en hun grenzeloze brutaliteit!!

  Nederland moet nou eens wakker worden en massaal redden wat er te redden valt; in de eerste plaats moet de massa-immigratie en volledig ontaarde ontwikkelingshulp tot een halt geroepen worden. De politie moet misdaad gaan bestrijden i.p.v. de burgers, er moet een bouwstop komen langs overbelaste snelwegen, openbaar vervoer moet verbeteren, thuiswerken en gespreide werktijden moet bevorderd worden, parkeren moet makkelijker en veel goedkoper worden. Alle gemeenten, politiekorpsen, waterschappen alsmede rijkswaterstaat moeten onder curatele geplaatst worden. Provincies moeten worden opgeheven. Wegwerkzaamheden moeten eens gecoordineerd worden enz.enz. Als dan ook nog de criminele allochtonen aangepakt worden en de burger zich eindelijk eens mag verdedigen zonder aanklacht en vervolging, dan komen we misschien ergens.

 7. In het kader van bezuinigen heb ik een tweetal oplossingen voor u uitgedacht:

  1. begin een revolutie, eentje van het meest lugubere soort, inclusief touwen en lantarenpalen

  gaat u dit te ver:

  2. Maak bestuurders dan hoofdelijk aansprakelijk; berecht, veroordeel, en voor de straf uit. Uiteraard niet via de nu reguliere kanalen maar met behulp van een burgerinitiatief

  gaat u dit nog steeds te ver:

  realiseert u zich dan wel dat, zelfs indien u 100% van uw inkomen aan de staat afstaat, het tekort nog steeds zal oplopen, u degene bent die opgeknoopt wordt omdat u hoofdelijk aansprakelijk bent!

  Zie in dat u feitelijk helemaal geen keuze meer heeft en dat u NU uw verantwoordelijkheid moet nemen.

Comments are closed.