D66 vindt dat mensen zelf moeten gaan sparen voor zorg op de oude dag, net zoals nu gebeurt voor het pensioen, aldus het Nederlands Dagblad.

Dit is het ware gezicht van socialisme in mindere tijden. Eerst decennia-lang het geld bij de burger weghalen onder het motto dat de staat daar beter op kan passen dan de burger zelf, vervolgens het geld opmaken, en dan zeggen dat iedereen maar voor zichzelf moet sparen.

Wat is er met al dat spaargeld gebeurd beste overheid?

Sparen bij de overheid is bloedlink. De overheid spaart namelijk helemaal niets. Zij geeft het altijd direct uit. De overheid ging er altijd van uit dat het spaargeld best kon worden uitgegeven omdat er in de toekomst wel weer nieuwe belastingen kunnen worden geheven voor de noden van morgen. Dat heet het omslagstelsel.

Maar nu dat ook voor problemen zorgt, zeg je gewoon dat iedereen maar voor zichzelf moet gaan sparen.

De collectieve spaarrekening is – zoals was te verwachten – leeggeplunderd. Dat was reeds het geval met het spaargeld van de werknemers (WW, WAO/WIA) en nu blijkbaar ook voor de oudedagsvoorziening.

Ik ben ondernemer en spaar o.a. volgens de regels van de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Dat geld beheer ik zelf. Zo hoort dat ook, vind ik.

Ik heb te doen met al die Nederlanders die spaarden bij de overheid. Niet omdat zij dat wilden, maar omdat zij dat moesten. Zij gokten verplicht op het collectieve paard. Het paard van socialisme en afgedwongen medemenselijkheid. Zij komen er nu achter dat die socialistische medemenselijkheid alleen werkt zolang je blijft betalen. Nu het paard is overleden, is de medemenselijkheid opeens vervangen voor “ieder voor zich”.

Ik heb te doen met de werknemers die 30 jaar WW-premie hebben betaald en daar bijna niets meer van terugzien als zij hun baan verliezen. Zij droegen elke maand een deel van hun salaris af zodat zij verzekerd waren van een uitkering. Toen kenden zij de overheid nog niet.

Het collectieve systeem is geplunderd en failliet. De burgers zijn het geld kwijt. Zodra het weer goed gaat met de economie, zal het opnieuw worden ingevoerd. Dan kunnen we opnieuw ons geld afdragen aan de overheid onder het mom van “sparen”.

Laat dit een ernstige waarschuwing zijn voor alle Nederlanders die geloven dat de overheid beter op de spaarcentjes kan passen dan zij zelf.

Laat dit ook het bewustzijn bevorderen dat medemenselijkheid niets te maken heeft met collectieve belastingen en dat een ieder het beste voor zijn naaste en zichzelf kan zorgen zonder inmenging van de staat die er alleen maar tussenzit voor de geweldige marge.

Laat iedereen zich deze gang van zaken herinneren, als ergens in de toekomst een politicus met droge ogen voorstelt om weer collectief bij de overheid te gaan “sparen” voor onze oude dag.

Sen Huwa

19 REACTIES

 1. Ik hou serieus rekening met een faillissement van de Nederlandse staat. Gaat de Nederlandse staat failliet dan is ook iedere garantie die de Nederlandse staat afgaf op bijvoorbeeld spaargeld verdwenen.

  Geld stallen in het buitenland is niet zo moeilijk, maar het weer terughalen schijnt soms wel heel moeilijk te zijn.

  Veel overheden zijn te vergelijken met drugsverslaafden en wie leent zijn geld uit aan een junkie?

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Vraag de politiek, de bankwereld en verzekeringsmaatschappijen maar waar al het geld is gebleven.
  Er is geen geld verdwenen of verdampt. Het is alleen in enkele rijke zakken en banken terechtgekomen.
  Als een aandeel van 100 voor 500 door een pensioenfonds is gekocht, dan heeft bijvoorbeeld de verkopende partij, die het aandeel op de beurs voor de uitgiftewaarde van 100 gekocht heeft, een winst gemaakt van 400. Dat geld is niet weg. Dat zit bij de verkopende partij.
  Nu veroorzaken deze verkopende partijen onrust, waardoor het pensioenfonds denkt dat het aandeel nog maar 200 waard is en dus een verlies heeft geleden van 300.
  Dit is de boel bedriegen. Het fonds hoeft niet te verkopen. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Als het fonds niet verkoopt [om andere te kopen] zal de prijs niet onder druk komen te staan. De oorspronkelijk verkopende partij krijgt daardoor niet de kans om weer voor een 200 terug te kopen. De prijs zal hoger liggen.
  Maar er is geen geld verdwenen. Alleen van zak verwisseld.
  En de pensioenfondsen hebben daar graag aan meegewerkt.
  Dat is het probleem.

  mark [14] reageerde op deze reactie.

 3. Het plan van D66 wordt door de topic-starter verkeerd geïnterpreteerd en is juist een heel goede (libertaire) oplossing voor een gi-gan-tisch probleem dat we in Nederland hebben: De AWBZ.

  De AWBZ is in de jaren 60 bedacht om “onverzekerbare zorg” voor demente bejaarden en (verstandelijk) gehandicapten te dekken. Het ging toen om een kleine 100.000 mensen die geld kregen. Inmiddels is de AWBZ behoorlijk misbruikt. Geld voor zorgverlening die door familie uitgevoerd zou moeten worden wordt nu als een Persoonsgebonden Budget (PGB) uitgekeerd in contanten, waardoor de kromme situatie is ontstaan dat mensen geld krijgen om hun moeder IN TE HUREN (ik zie dit ook echt in de praktijk).

  Die AWBZ kent inmiddels een gedwongen afdracht van bijna 400 euro per maand (als je een normaal salaris hebt)!

  Die AWBZ is gruwelijk ruim. En het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Maar geen politicus durft zijn vingers er concreet aan te branden omdat het om de “zieksten en zwaksten van de maatschappij” gaat.

  Daarom heeft D66 dit voorstel gedaan. Het is dus geen spaarpot die leeg geroofd is, maar een maandelijkse afdracht die door deze maatregel (sparen voor je eigen zorg) lager wordt!

  Van mij mogen ze overigens die hele AWBZ afschaffen voor in elk geval de fysieke zorg. Ik vind dat je moreel verplicht bent om voor zieke familieleden te zorgen en als je dat (om welke reden dan ook) niet wilt, zelf de kosten daarvoor moet betalen. Dus wil je als moeder niet zorgen voor je verstandelijk gehandicapte zoon: prima, maar dan krijg JIJ dus een maandelijkse rekening van de thuiszorg en NIET de maatschappij.

  Sen Huwa [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Ron A te A [8]:
  Goede opmerking. Ik heb het woordje “zorg” niet over het hoofd gezien maar dit bewust ruimer getrokken.

  Het voorstel van D66 was voor mij aanleiding om aan te geven dat de staat een belabberde beheerder van collectieve gelden is.

  Ik heb niet de illusie dat het hier bij blijft. AOW naar 67, minder WW, etc. etc. Socialisme werkt alleen bij overvloed en niet als het minder goed gaat. Juist wanneer het minder goed gaat, blijkt de staat al haar zorgbeloften waar het zo graag jarenlang geld voor ophaalde, in rap tempo overboord te gooien.

  Het zou de overheid sieren wanneer zij zich niet alleen terugtrekt wanneer zij alles verbrast heeft, maar zich juist terugtrekt wanneer het goed gaat.

  Ron A te A [11] reageerde op deze reactie.

 5. Oh ja, vergeten te melden: “Het ging bij de start van de AWBZ om een kleine 100.000 mensen die geld kregen”.

  We praten nu 50 jaar verder en inmiddels zijn er 900.000 mensen (!) die op de een of andere manier geld uit die pot krijgen.

  Eén op de 20 Nederlanders maakt dus zonder enige gêne gebruik van een regeling die oorspronkelijk voor mongooltjes bedacht was.

 6. @Sen Huwa [9]:
  D66 is de enige partij die een kleinere overheid voorstaat en mede daarom voor mij de enige partij die een relatief makkelijke ingang is voor libertarische gedachten in Den Haag.

  Libertarisme en politiek gaan niet samen, maar wil je concreet aan een libertarische samenleving werken, dan zul je dat in een democratie toch op de gebruikelijke manier moeten doen. Dat besef ontbreekt bij de meeste libertariërs, en dat is jammer.

  Afschaffen van de AWBZ en inruilen voor een eigen (vrijwillige) spaarpot vind ik een heel goed plan.

  Net als de AOW overigens, want ook dat is GEEN spaarpot. In het AOW-systeem betalen de huidige werkenden voor de huidige gepensioneerden. Dat moet anders, want met de vergrijzing komen er steeds minder werkenden en het systeem kan ook niet anders dan failliet:

  Als ik over 26 jaar 67 ben, zijn er niet voldoende mensen die mijn AOW op kunnen hoesten. Maar zelfs als je (zoals ik) de bui ziet hangen en zelfstandig maatregelen wil treffen, dan word je afgestraft: Je mag in Nederland niet zelfstandig een potje beheren. Het moet via een wankele verzekeringsmaatschappij of via een nog wankeler bank.

  Doe je het toch zelf (bijvoorbeeld door in goud te investeren)? Dan kun je niets aftrekken, maar wel straks vermogensbelasting betalen. Nog afgezien van het feit dat je straks ongetwijfeld van je spaarcentjes mee mag gaan betalen voor de AOW’ers die niets hebben geregeld…

  Het systeem van Chili spreekt me ook aan (ander artikeltje op deze site) en zo zijn er meer, soortgelijke initiatieven denkbaar. Bijvoorbeeld om je eigen zorg te regelen 🙂

  Daar wil ik nog aan toevoegen dat ik nu ruim 1.100 euro (!) per maand betaal voor zorg, AOW en ABWZ. Neem van mij aan dat als ik dat geld zelf zou mogen beheren (of een deel daarvan) er niemand is in mijn gezin die ooit aanspraak zal maken op de overheid. En waarschijnlijk ben ik zelfs rond mijn 67e multimiljonair met dergelijke bedragen, waardoor ik nog een mooie erfenis achterlaat voor mijn koters ook.
  Sen Huwa [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Ron A te A [11]:
  Het is prima dat D66 dit voorstelt. Het is echter wrang dat men dit pas doet nu het leegmelken van de burger onder de noemer solidariteit haar grenzen heeft bereikt. Heeft D66 dit tien jaar geleden ook al voorgesteld?

  Het gaat mij niet alleen om de AWBZ en AOW. De overheid heeft nauwelijks spaarpotten. Hooguit budgetten. Zodra ergens een spaarpot ontstaat of wordt ontdekt, wordt deze geconfisqueerd.

  Het probleem met het omslagstelsel is dat de illusie wordt gewekt dat de betalers daar op termijn zelf ook de vruchten van zullen plukken.

  Het is overigens precies wat je zegt: als je zelf de premie apart had gelegd, zou je nooit een beroep hoeven doen op de overheid.

 8. @mark [14]:
  Dank je wel voor het compliment.

  Is een pensioenfonds een privé instelling? Kom nou.
  Decennialang heb ik gepleit voor eigen oudedags voorziening in kapitaalvorming, dat ten goede komt aan de nabestaanden. Geen pensioenfonds, geen AOW, waar de premies betaald moeten worden. De pensioenfondsen bouwen n.l. kapitaal op en de nabestaanden krijgen het niet.

  Maar ja door de Minister van Sociale Zaken was het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid verplicht verklaard als je in die branche werkte.Ik weet de naam van de minister niet meer, maar hij was wel uit de ARP hoek. Je weet wel, die christelijke politiek: “wie heeft , die wordt gegeven, wie niet heeft, wordt ontnomen ook wat hij heeft.”
  Sindsdien heb ik op voet van oorlog geleefd met het pensioenfonds. En de politiek.

  mark [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Bonne A. Rook [15]:
  een pensioenfonds is een prive instelling waarvan deelname verplicht is. je zou het een semi-prive instelling kunnen noemen door de betrokkenheid van de overheid maar uiteindelijk is het een prive instelling al is deze niet onderhevig aan concurrentie omwille van de regelgeving, hetgeen wanbeleid bevorderd.
  maar eigenlijk zijn we hier off-topic bezig, het artikel gaat over sparen voor de zorg voor wanneer je op pensioen bent, heeft dus niks met pensioen te maken.
  het artikel gaat over het feit dat ondanks alle belastingen de staat zijn verplichtingen/beloftes niet kan nakomen waarvoor deze belastingen geint werden/worden.
  maar ja, typisch voor socialisten om de zaken naar eigen inzicht te verdraaien.
  stel voor dat je het artikel nog eens goed leest.

  R. Hartman (NI) [17] reageerde op deze reactie.

 10. @mark [16]:

  een pensioenfonds is een prive instelling waarvan deelname verplicht is. je zou het een semi-prive instelling kunnen noemen door de betrokkenheid van de overheid maar uiteindelijk is het een prive instelling al is deze niet onderhevig aan concurrentie omwille van de regelgeving

  Stel voor dat je je eigen reactie nog eens leest (en de reacties van Bonne Rook). En even oppast met het plakken van misplaatste labels.

  Als dat te moeilijk is: haal dan de definities van ‘privé instelling’ en ‘fascisme’ er nog even bij, en lees dan nog eens. Vraag je af wat er ‘privé’ is aan eigendom zonder zeggenschap.
  mark [18] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman (NI) [17]:
  hmmm, intressant, pensioenfondsen zijn onderdeel van de staat… dan moeten we eigenlijk blij zijn dat de staat zichzelf verplicht van een minimale dekkingsgraad van 105% aan te houden. we zijn dus eindelijk van het omslagstelsel vanaf, halleluja, dank de heer.
  dus het artikel is fout, er is geld genoeg in kas. en ik maar denken dat er een verschil was tussen de AOW en pensioenfondsen, is dus hetzelfde.
  dank u dat u me deze dwaling hebt doen inzien.

  betreffende je laatste opmerking, onroerend goed is dus geen privé eigendom, aangezien je daar geen volledige zeggenschap over hebt. je mag er bv niet op bouwen wat je wil.

 12. Bij elk artikel over dit soort zaken komt de Staat altijd weer “om de hoek kijken”. Zoals Ronald Reagan al zei: “De Staat is het grootste probleem”,

Comments are closed.