Regelmatig krijgen we mails die of een “ vrijheidsvergrotende tip”doorsturen of er om vragen. Het is soms moeilijk te beoordelen of die voor anderen waardevol of uitvoerbaar zijn. Vandaar onze aarzelingen. De gedachte echter dat lezers tips misschien goed kunnen gebruiken deed ons besluiten om het te proberen. Stuur uw tips maar door. Hier volgen de eerste twee.

Belastingmiddeling als verzekering

Als een ondernemer ziek wordt of in zwaar weer terechtkomt daalt meestal zijn inkomen. Het risico van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid is te verzekeren. De ervaring leert dat op het moment dat je ziek wordt de verzekering de boot afhoudt. Je voldoet dan niet aan de voorwaarden en krijgt niets of erg weinig. Kom je wel in aanmerking voor een uitkering dan moet je eerst een jaar ziek zijn voordat je eindelijk iets krijgt en vaak duurt de uitkering kort.

Iemand die een sterk wisselend inkomen heeft kan de belastingdienst vragen zijn inkomen te middelen. Dit houdt in dat de inkomens van drie jaren bij elkaar worden opgeteld en gedeeld worden door drie. Bij een sterk wisselend inkomen kan dit interessant zijn omdat in het ene jaar de belastingvrije voet hoger kan zijn dan de winst terwijl je in een ander jaar in een hoger tarief terechtkomt vanwege een hoge winst. Wel geldt er een drempel van € 545,–.

Stel: iemand is een jaar ziek (maar is ondanks dat toch 1.225 uren met zijn werk bezig). Ook dan kan hij zijn inkomen middelen. De twee goede jaren voorafgaand aan het slechte jaar worden bij het slechte jaar opgeteld en gedeeld door drie. Omdat hij in het laatste jaar nauwelijks of niets verdiende krijgt hij zijn teveel betaalde belasting terug.

Voorbeeld: iemand verdiend € 45.000,– per jaar en heeft een belastingvrije voet van € 18.000,–(zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, algemene heffingskorting, arbeidskorting en eventueel investeringsaftrek). Over het verschil, € 27.000,– betaalt hij 42% belasting (laten we de overige heffingen even buiten beschouwing laten). 42% van € 27.000,– is € 11.340,– per jaar.

Als ieder jaar zijn inkomen ongeveer gelijk is, betaalt hij ieder jaar ongeveer evenveel inkomstenbelasting. Maar nu daalt zijn inkomen. Na het jaar waarin zijn inkomen daalde vraagt hij de belastingdienst zijn inkomen te middelen. Laten we er vanuit gaan dat hij ondanks de daling van zijn inkomen 1225 uren heeft gewerkt in zijn onderneming en dus recht heeft op zelfstandigenaftrek.

Hij heeft twee jaren € 45.000,– verdiend, en in het derde jaar verdiende hij niets, dat is samen € 90.000,–. De belastingvrije voet over die periode bedraagt in dit voorbeeld drie maal € 18.000,–, dat is € 54.000,–. Er moet dus belasting betaald worden over € 90.000,– min de vrije voet van € 54.000,–, dat levert een belastbaar bedrag op van € 36.000,–. 42% hiervan is € 15.120,–, dat is gemiddeld € 5.040,– per jaar.

Kortom, door middeling aan te vragen krijgt de belastingbetaler in het slechte jaar € 7.560,– terug van de belastingdienst en hoeft hij uiteraard over dat jaar geen inkomstenbelasting te betalen. Dat is € 630,– per maand en dat is een welkom appeltje voor de dorst als je inkomen helemaal is weggevallen.

Hoe hoger het inkomen waarover belasting betaald is, hoe hoger de teruggaaf door middeling zal zijn, zeker als je door het lagere belastbare inkomen in een lagere belastingschijf terechtkomt. Jammer dat middelen slechts over drie jaar is toegestaan.

Informeer bij uw overheid naar de voorwaarden.
——————–

Belastingvoordeel door VOF

Een ondernemer kan in een aantal gevallen tot ruim € 20.000,– per jaar verdienen en daarover geen inkomstenbelasting betalen. Door gebruik te maken van zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling, algemene heffingskorting, arbeidskorting en eventueel investeringsaftrek kan de inkomstenbelasting behoorlijk gedrukt worden.

Neemt de partner van een ondernemer, broer, zus, zoon, dochter of welke andere Nederlander dan ook van achttien jaar of ouder deel in het bedrijf dan kan er gekozen voor de rechtsvorm van VOF. Ook dan heeft iedere deelnemer recht op de aftrekmogelijkheden die de wet stelt. Nemen twee personen deel aan een VOF dan kan er ook twee maal gebruik gemaakt worden van de aftrekmogelijkheden en dat levert dan een vrije voet op van zo’n € 40.000,–. Drie personen drie maal € 20.000,–, enz.

(Studerende) kinderen (18+) deel laten nemen aan een VOF of in een losse eenmanszaak kan de inkomstenbelasting aanzienlijk verminderen.

De kleine ondernemersregeling gaat over de btw. Als er minder dan € 1.345,– per jaar aan btw afgedragen hoeft te worden dan mag je de btw houden. Als zoon of dochter (of welke Nederlander dan ook van 18 jaar of ouder) voor zo’n € 8.000,– aan rekeningen verstuurd incl. btw (en 1.225 uren per jaar met het bedrijf bezig is) dan betaald hij geen inkomstenbelasting en draagt ook geen btw af.

Door deel te nemen aan een VOF ontstaat er mogelijk aansprakelijkheid voor de verplichtingen van die VOF. Er kan ook gekozen worden voor losse eenmanszaken om het risico van aansprakelijkheid te beperken.

Informeer bij uw overheid naar de voorwaarden.

Ingezonden door Nico de Geit

4 REACTIES

 1. Handige tips!

  Wat leidt grootschalige democratie toch aan een wirwar van regels om iedereen maar een beetje tevreden te houden. Uiteindelijk gaat Atlas door zijn knieën, de hedendaagse Grieken met zich meetrekkend.

  Nog een handige, vrijheidsbevorderende tip: komt allen 14 mei naar het seminar over libertarisme, economie en goud. Alle 70 kaarten al verkocht, maar inmiddels zijn we in vergaande onderhandeling om op dezelfde locatie een grotere zaal te regelen voor maximaal 120 man.

  Wees er dus snel bij! http://www.libertarischseminar.nl

  Bij succes volgt herhaling, want doordat het hemelvaart is, kunnen een hoop mensen niet.

 2. Even een opmerking over dat middelen, daar zit ik nu zelf in: Je kunt bij de belastingdienst een zgn. IB60 formulier opvragen, waarop je inkomen over de afgelopen 10 jaar staat. Als je net als ik slecht van betalen bent (of ontvangen) kan het nog lucratiever uitpakken.

  Het blijkt namelijk dat je tot 10 jaar terug kan gaan, mits de (laatste herziene) definitieve aanslag niet langer dan twee of drie jaar geleden is opgelegd (moet ik even navragen bij mijn accountant).

  Stel dat je (zoals ik) de afgelopen drie jaar 6 aanslagen hebt gehad, dan mag je al puzzelend middelen, op zo’n manier dat het voor jou het beste uit komt. Enige voorwaarde is verder wel dat je ieder jaar maar een keer in een middeling mag opnemen.

  Ik had een akkefietje met een paar oud-vennoten, waardoor ik de jaren dat ik met hen in een BV io zat (wat fiscaal een VOF bleek) niet kon inleveren. Hoewel ik als enige destijds op de loonlijst stond, bleek dat loon opeens winst die door drie gedeeld moest worden.

  De grap was dat ik met mijn oud-vennoten had afgesproken dat ze bij mij niets zouden halen (dus het destijds ontvangen netto-loon zat al in de pocket), maar fiscaal gezien had ik opeens een baggerinkomen, hetgeen me toch 4500 euro opleverde, alleen al aan middeling!

  Vraag er naar bij je accountant. Hij is het uurloon al snel meer dan waard!

  En studenten die opeens een goede baan krijgen zijn natuurlijk verplicht dit trucje uit te halen! Als slachtoffer van het systeem heb je recht op schadevergoeding en die middeling is een hele leuke manier!
  Nico de Geit [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Ron A te A [3]:

  Ik heb in Elsevier ooit iets gelezen over middelen over tien jaar. Ik heb op internet gezocht maar kon er niets over vinden. De belastingtelefoon liet weten dat zoiets niet bestond.

  Weet iemand waar ik meer informatie kan vinden over het middelen over tien jaar?

Comments are closed.