Geert Wilders is (was?) verwikkeld in een rechtszaak, omdat zijn uitspraken nogal op de politieke weegschaal worden gelegd. Zonder ook maar een waardeoordeel over Wilders’ uitspraken te doen of over de persoon, is de volgende link naar YouTube toch wel interessant.

Pat Condell (uit Groot-Brittannië) geeft zijn visie over de reden van dit proces, de Nederlandse tolerantie en de rechters die zich zouden moeten schamen. Het filmpje is in het Engels, maar Nederlands ondertiteld. Een duidelijk stukje waarheid, vind ik.

http://www.youtube.com/watch?v=hVGRwW_d12g

Met excuses voor mijn onhandigheid om u met een link naar dit filmpje door te verwijzen.

8 REACTIES

 1. Die rechters heb je idd helemaal niets aan net zoals je aan de politie niets hebt. Daarom wordt je ook gedwongen er voor te betalen. De dwinger heeft er wel wat aan.

  Ik denk echter niet dat Wilders de nederlanders ‘hun’ land kan/wil teruggeven, hooguit het woord ‘vrijheid’ verminken. Vrijheid wordt dan synoniem aan hoofddoekjesbelasting. Het wordt NOG normaler dat mensen die de overheid aanroepen, eigenaar van je lichaam zijn. Ze zijn al genaderd tot je kleding. Wilders z’n opvolger laat de hoofddoekjesbelasting intact en doet er een bikinibelasting en een brillenbelasting overheen.
  Ik denk ook niet zoals Pat dat het tolerantie is die ons in deze problemen gebracht heeft. Het zijn allemaal problemen veroorzaakt door intolerantie. Mensen van andere culturen integreren prima als ze zichzelf goed moeten presenteren om een baan te krijgen om te overleven. Het voorbeeld dat ze bij binnenkomst echter kregen is:Trek een broek aan met een gat erin en ga bij de sociale dienst geld halen. Die krijgen hun geld dmv intolerantie ten opzichte van de ‘donateurs’. Eerste les bij kennismaking met de NL cultuur:een gewapende vent aan de grens en zijn vriend de dief die van mensen honderden euros steelt om er tientallen van aan hun te geven.
  tja en dan down hill

  Hub Jongen [2] reageerde op deze reactie.
  Tony [3] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [1]:

  Potato, potaato. Zoals ze in het Engels zeggen.

  Het is tolerantie voor dit soort types, hun denkbeelden en hun daarbij horende gedrag.

  Zonder deze tolerantie zou het nooit zover gekomen zijn, ongeacht of immigranten zelf wel of niet tolerant zijn.

  Als iets aantoont dat rechtspraak in een parlementaire democratie uiteindelijk corrupt wordt is het Nederland wel, waar zowel rechtspraak en wetenschap geïnfiltreerd worden door idealisten die hun vak politiseren.

  Als je even advocaat voor de democratie speelt, dan nog zou een meerderheid horen te beslissen of zij wel of niet immigranten van een bepaald slag welkom willen heten. Hier is echter sprake van een oligarchie, zichzelf verschuilend achter een schertsdemocratie. De elite bepaalt het beleid ongeacht wat het volk wil, nog los van de vraag of wat het volk wil goed is of niet.

  Maar aangezien democratie zo’n beetje altijd leidt tot oligarchie. (“De IJzeren wet van de oligarchie”).
  Daarom kan ik goedbedoelende initiatieven voor een “betere” democratie ook niet serieus nemen.

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Tony [3]: Eens. Komt nog bij dat Pat natuurlijk Engels is en dat inmiddels is bewezen dat Labour sinds de eeuwwisseling immigratie gebruikt als instrument om doelbewust de Britse samenleving te ontwrichten. Het is dus niet eens tolerantie, het is opzet van de elite, die ’tolerantie’ eist van de burger.

  Gezien de haast met het Generaal Pardon van Woutertje c.s. zou het me helemaal niet verbazen als binnen de PvdA net zulke documenten (betreffende bewuste, opzettelijke ontwrichting van de samenleving) te vinden zijn.

 4. Nou mensen ik wil toch even zeggen dat het niet alleen de politiek is die fout beleid voert, ook de gemiddelde burger is in een soort roes verkerende staat. Men slaapt. Men buigt en men is vlak en laf (haast tot in de genen zou je zeggen).

  Elke dag word ik geconfronteerd met die lafheid, is het niet door antisemitistische uitlatingen door moslims wat blijkbaar kan in Nederland, moet je dat als Nederlander niet wagen overigens (je wordt accuut gecorrigeerd), is het wel door een hevig oprukkend verbasterd Amerikaans Engels overal, zogenaamd goedgepraat in naam van de globalisering en het zou beter zijn voor de arbeidskansen van jongeren in het buitenland etc etc. Even voor de duidelijkheid, het gaat om wat hier gebeurd in de eerste plaats. Dat wij een stabiele samenleving hebben. Daarna komen de kansen in het buitenland al willen ze ons dat graag anders doen geloven. We zijn een samenleving en dat dient zo te blijven. Als je een land gaat verdelen in secties waar verschillende talen worden gesproken van elitair en populistisch Engels, Pools en huiskamer Nederlands etc (waar we naartoe gaan als we zo doorgaan), zijn we door ons ruime overglobale denken dalijk amper een samenleving meer te noemen. Tel daar de minder stabiele toleratie bij van oude en nieuwe religies door wanbeleid en je hebt dadelijk een probleem. Het is het risico niet waard. Die man in dat filmpje over Nederland heeft hard gezegd: Gelijk. Als we met onze doorgeslagen correctheid zelfs onze basisfundamenten zoals vrije meningsuiting, kapot kunnen maken, kunnen we alles kapot maken. In cultureel opzicht dus, de natuur en de ecologie evengoed. Maar ook dat is nog altijd een soort taboe ondanks dat gerep over klimaarverandering wat natuurlijk eerder een soort hype is.

  Het vrije denken is opzich een mooi iets, maar ook alleen als men het gezonde boeren verstand gebruikt en daar twijfel ik nog wel eens aan. Daarom kijk ik ook kritisch naar mensen die zogenaamd liberaal zeggen te zijn maar liberaal denken kan op de lange termijn omdraaien. Als je bepaalde bedrijven teveel vrijheid geeft waardoor ze erg machtig worden, kan dit zorgen dat de politiek beinvloed raakt en zo de burger dingen oplegd of verdraaid die beter zijn voor het bedrijf of bedrijfsleven. Juridische menging door bedrijven in de politiek bijvoorbeeld. Daar hoor ik nog steeds verbluffend weinig over. Maar natuurlijk, ook dat is een beetje taboe in een maatschappij die drijft op marktwerking en consumptie.

  Globalisering, multiculti-utopieen, vrijheid en tolerantie worden in dit land gruwelijk uit hun verband getrokken en het interesseerd de Nederlander niets tot weinig. Ja het wordt nu wel duidelijker dat het mengen van culturen wel degelijk een ingewikkelde zaak is met risico’s, maar met de introductie van nieuwe Poolse jongens en meisjes die de Nederlandse taal niet machtig hoeven te worden en men daar zelfs trots op lijkt te zijn, daar kraait niemand over. Men leert dus niks van het verleden.

  Nee ik geloof niet in het sprookje van verandering is vooruitgang. Verandering is wel vanzelfsprekend maar dat dat vanzelfsprekend vooruitgang is niet.

  Sommige dingen zijn in Nederland niet meer terug te draaien. We moeten zorgen dat het ”probleem Wilders”. wel kan omdraaien. Oftewel oplossen. Ik hoop dat in dit land de kennis weer naar behoren stijgt en dan bedoel ik niet de redelijke economische kennis maar kennis van fundamentele basiskenmerken van een land en waar het land van afhankelijk is. Eerlijke media met voldoende diepgang kan een beetje helpen maar ook bedrijven en scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich niet constant beroepen op hun vrijheid om enkel in hun straatje beter te presteren.

  Het is een zaak van iedereen.

  Gr Jan

  Tony [8] reageerde op deze reactie.

 5. Het is trouwens idd ook dat de politiek wil dat de burger tolerant is. Zeker als er nieuwe arbeidskrachten zijn en ze onze bedrijven kunnen helpen wil men geen kritiek.

  Het is dus denk ik, een samenspel van elitair wanbeleid, burgerlijke vlakkigheid en geld die de basis vormen van dergelijke problemen.

 6. @Jan [6]:

  Als je bepaalde bedrijven teveel vrijheid geeft waardoor ze erg machtig worden, kan dit zorgen dat de politiek beinvloed raakt en zo de burger dingen oplegd of verdraaid die beter zijn voor het bedrijf of bedrijfsleven.

  Hoi Jan,

  kun je me een voorbeeld noemen van een situatie waarin een bedrijf, dat slechts aan vrijwillige en vrije handel doet, ongewenst machtig wordt ZONDER dat ze dit wordt dankzij de overheid?
  Ik ben benieuwd hoe “ongewenste macht” van een bedrijf in een vrije samenleving zich (zonder agressieve hulp van een overheid) manifesteert.

  Wordt een vrije markt voor concurrenten belemmert met regulaties of wetten opgelegd door een bedrijf met teveel macht? Oefent een bedrijf met ongewenste macht agressie uit in een “monopolie” vorm? Dwingt zij hun klanten om met hen zaken te doen en op die manier hun (ongewenste) macht te waarborgen?

  Je zegt:
  “Als je bepaalde bedrijven teveel vrijheid geeft waardoor ze erg machtig worden, kan dit zorgen dat de politiek beinvloed raakt en zo de burger dingen oplegd of verdraaid die beter zijn voor het bedrijf of bedrijfsleven.”

  Maar door wie wordt de burger in jouw voorbeeld dingen opgelegd? Door de bedrijven of door de overheid? Wie is dan de oorzaak van die overheidsbemoeienissen.
  Het lijkt erop alsof je de overheid als een feit an sich verklaart dat in de regel goed is maar gecorrumpeerd wordt door “machtige” bedrijven, terwijl uitgerekend de overheid de partij is, die het monopolie op geweld en regels/wetten maken heeft, niet bedrijven.
  Dus wie corrumpeert nu wie? Waar ligt de oorsprong van de corruptie en het geweld?

  P.S. Je kunt iets of iemand geen vrijheid “geven”. Slechts afpakken. Een onschuldig persoon of bedrijf wordt net zo min in de regels en wetten geboren, als een misdadiger in de gevangenis wordt geboren.

  Vrijheid is natuur. Regels, wetten en slavernij zijn menselijke uitvindingen.

Comments are closed.