Weer een nieuwe “taskforce” bedreigt uw vrijheid

Centraliseren, centraliseren..wat is er heerlijker dan centraliseren?

Het gaat hier om de Taskforce: “integrale kindcentra met één aanbod van onderwijs, opvang, sport en spel ” 1)

Serieus, dit is geen grap maar weer een van vele pogingen om via zwaar gesubsidieerde commissies meer controle over de burgers te krijgen. Nieuwe burgers moeten vanaf 2 jaar tot 20 jaar gevormd worden tot gehoorzame volgzame belastingbetalers.

Naast deze centra staan straks de conceptiecentra waar mensen gescreened worden of ze zwanger mogen raken, daarnaast het Centrum voor Preconceptionele Zorg ter begeleiding naar een zwangerschap toe, als je toestemming hebt om zwanger te raken en ter bescherming voor de nog te ontstane vrucht (dat je niet drinkt enzo, en een tuintje hebt voor later als het kind er is). Dan het Centrum voor Zwangerschap en Bevallen. En daarna deze kindcentra.

Heerlijk, aan alles is gedacht. We kunnen gerust slapen.

Ingezonden door Eugenie van Ruitenbeek

————————————————————-
1) Zie; http://www.captise.nl/Over-Captise/Nieuws/ArticleID/406/mid/410/Taskforce-integrale-kindcentra-met-een-aanbod-van-onderwijs-opvang-sport-en-spel.aspx

Een rapport KinderOpvang/Onderwijs van 63 bladzijden kunt u downloaden.

1 REACTIE

  1. Van de gelinkte site:

    …rapport “Dutch Design”.

    Nederland is het land van experimenten en versnipperde initiatieven, maar zonder duidelijke visie en richting voor een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Aldus de Taskforce Kinderopvang – Onderwijs.

    “Dutch design”… weer eens wat anders dan “Brasil design (Boys from Brasil)”. Opvallend hoe steeds meer van die ‘verfoeide’ nazi’s worden opgegraven om de multiculturele heilstaat te doen slagen. Een tijdje geleden al Goebbels, en nu weer Mengele, dus. Who’s next?

Comments are closed.