De bedoeling van dit initiatief is om de kiezer meer invloed te geven, en we vragen ons af of dit hiermee lukt. Het persbericht van de initiatiefnemers zegt:” Dankzij de combi-stemlijst kunnen kiezers namelijk eenvoudig een persoonlijke wens overbrengen aan de partij waarop ze stemmen.”
“Het Kiezersinitiatief heeft elf nuttige kiezerswensen bedacht voor politieke partijen.
Deze genummerde elf wensen zijn gekoppeld aan de plaatsen 1-11 op de kandidatenlijst van elke partij.

Een kiezer kan bvb zijn partij de wens Nr.4 meegeven door op de vierde kandidaat van de lijst te stemmen. Enz.
Het idee is vooral dat de kiezers meer zeggenschap krijgen. “.

Wel, het eerste zwakke punt in dit systeem is dat je wel al voor een bepaalde partij gekozen moet hebben. En voor veel vrijheidslievende mensen is dat al een zeer moeilijke, onmogelijke (???), opgave. Bekijk maar eens de analyses van Oscar in de serie: “De XYZ partij op de libertarische toetssteen” Dan zie je dat ze allemaal onder nul uitkomen of niet in aanmerking komen.

Het volgende zwakke punt is de aard van de wensen die je kunt aanduiden. (Zie wensenlijst hieronder)
Welke kiezer is nu bij voorbeeld geïnteresseerd om aan de politici van zijn partij de wens mee te geven dat zij/hij “7. wat opschuift naar links”, of naar 8.rechts? Is er iemand die gelooft dat dit enige zin heeft? Mede omdat iedereen een ander idee heeft over de termen links of rechts.
En dat geldt voor alle vragen.

Misschien is hier een kans gemist en hadden er veel concretere wensen meegegeven kunnen worden.
Ik kan me voorstellen dat je de wens meegeeft dat een bepaalde politicus maar zo snel mogelijk moet wegwezen. Of de wens om de inkomstenbelasting af te schaffen. Of het ministerie van cultuur te privatiseren, en dergelijke concrete wensen.

Tenslotte nog een groot bezwaar. Het (ik neem aan goedwillende)  initiatiefcomité suggereert dat de kiezer er invloed door krijgt. Uit bovenstaande blijkt dat die zo goed als nul zal zijn. Maar het erge is dat deze suggestie mensen kan verleiden om te gaan stemmen en dat daardoor het politieke doel van een hoog opkomstpercentage wordt gestimuleerd. En daardoor weer meer macht naar de politici gaat, en de burger weer minder vrijheid krijgt.

Ik ben benieuwd of het comité nog tegengestelde argumenten weet te leveren, waarvoor we ze hieronder ruimschoots de gelegenheid geven.
—————————————————————–

Bijgevoegd:
———————————————————————-

MEER EN WENSENLIJST

http://tilburg.digicity.nl/Nieuws/KiezersinitiatiefCombi_stemhacktdevoorkeurstem_2834.html

Als je graag ziet dat de partij waarop je stemt …

1. zo doorgaat!!!:
stem dan op kandidaat nr. 1.

2. haar presentatie verbetert:
stem dan op kandidaat nr. 2.

3. verandert van politieke rol (regering of oppositie):
stem dan op kandidaat nr. 3.

4. verandert van politieke omgeving of politieke vrienden:
stem dan op kandidaat nr. 4.

5. meer aandacht geeft aan de economie:
stem dan op kandidaat nr. 5.

6. meer aandacht geeft aan de ecologie:
stem dan op kandidaat nr. 6.

7. wat opschuift naar links:
stem dan op kandidaat nr. 7.

8. wat opschuift naar rechts:
stem dan op kandidaat nr. 8.

9. haar plannen praktischer maakt:
stem dan op kandidaat nr. 9.

10. meer visie in haar plannen legt:
stem dan op kandidaat nr. 10.

11. meer aandacht geeft aan jouw regio:
stem dan op kandidaat nr. 11.

Samengevat:
– Stem in het stemhokje op kandidaat nr. 1 als je helemaal tevreden bent over jouw favoriete partij.
– Maar wil je jouw partij een persoonlijke wens mee geven, dan kan dat met de wensen 2 t/m 11. Stem dan op de kandidaat die hetzelfde nummer heeft als jouw persoonlijke wens.

7 REACTIES

 1. Zelfde verhaal als pcrs laatst.
  De staat is als een man die uit een vliegtuig wordt gegooid op hoge hoogte zonder parachute.
  Op de grond staan een hoop mensen met elkaar te discusieren of de man zich meer naar links moet laten vallen of meer naar rechts. Ik doe niets en zie de man vallen. Mensen schreeuwen naar mij dat niets doen helemaal naïef is (zie tea-party).
  Wat is realiteit?

 2. Politici doen toch gewoon wat ze willen. Dit is ook weer een trucje om nét dat extra beetje aura van legitimiteit mee te krijgen van de ergerlijk naïeve massa. Nederland is geen democratie, en stemmen “legitimeert” wat het wel is, een oligarchie.

  Fugy [3] reageerde op deze reactie.

 3. Graag gaan wij in op de uitnodiging van Hub Jongen, om zijn visie met argumenten te weerleggen. Hij meent twee zwakke plekken te hebben gevonden en ook nog een groot bezwaar.

  Een zwakke plek zou zijn dat je voor de combi-stem eerst een partij moet kiezen, wat volgens Hub Jongen voor vrijheidslievende mensen zeer moeilijk is.
  Reactie Kiezersinitiatief: niets moet; combi-stemmen worden juist door kiezers uitgebracht op vrijwillige basis.

  Als tweede zwakke plek noemt Hub Jongen, dat de elf wensen die bij de combi-stem horen niet erg concreet zijn.
  Reactie Kiezersinitiatief: kiezers die heel concrete wensen willen inbrengen, kunnen misschien beter lid worden van een politieke partij. De combi-stem is een eenvoudig systeem dat globale bijsturing mogelijk maakt. Dit als alternatief voor de voorkeurstem, waarvan de invloed minimaal is.

  Als bezwaar noemt Hub Jongen dat de combi-stem een hoge opkomst kan stimuleren, wat meer macht voor politici en minder vrijheid voor de burger zou betekenen.
  Reactie Kiezersinitiatief: stemmen is vrijwillig, van een gewone stem een combi-stem maken ook. Laten we de burgers deze vrijheden gunnen. Het Kiezersinitiatief gunt burgers daarnaast alle vrijheid om niet of blanco te stemmen.
  Een combi-stem geeft politici trouwens niet meer macht, integendeel. Hoe meer combi-stemmers, hoe sterker de signalen wat kiezers van partijen willen. Daar komt nog bij dat kiezers hun wens kunnen verzwaren. Stel dat ze wens 4 willen doorgeven aan hun partij, dan kunnen ze in plaats van op kandidaat 4 ook stemmen op kandidaat 14, 24, 34, enz. Hoe lager op de kandidatenlijst, hoe zwaarder de wens van de kiezer. Op die manier hebben combi-stemmers een middel om de Kamerfractie van vers politiek bloed te voorzien. Niet voor niets ronden wij vaak als volgt af. Het woord is aan de kiezer!

  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Kiezersinitiatief Combi-stem [5]:
  Bestaan jullie uit beroepspolitici? Lijkt er wel op, gezien deze onzinnige reactie.

  Een zwakke plek zou zijn dat je voor de combi-stem eerst een partij moet kiezen, wat volgens Hub Jongen voor vrijheidslievende mensen zeer moeilijk is.
  Reactie Kiezersinitiatief: niets moet; combi-stemmen worden juist door kiezers uitgebracht op vrijwillige basis.

  Persbericht:
  Dankzij de combi-stemlijst kunnen kiezers namelijk eenvoudig een persoonlijke wens overbrengen aan de partij waarop ze stemmen.”
  In de tijd dat taal nog iets betekende stond hier gewoon dat je pas een combi-stem kunt uitbrengen als je stemt. Punt. Je zult dus eerst moeten besluiten te gaan stemmen, en dus een partij kiezen, en dan pas evt. een combi-stem uit kunnen brengen. En Hub komt uit die tijd, net als ik.

  De “Reactie Kiezersinitiatief” slaat dus helemaal nergens op. Maar ja, het onderwijs tegenwoordig…
  De rest is van hetzelfde niveau.

  Dan nog de onzinnige uitgangspunten:
  Als ik wil dat de PVV meer aandacht geeft aan mijn regio moet ik op Hero Brinkman stemmen? Welke logica zit daar achter? Heeft de PVV zich daaraan gecommitteerd? Waar staat dat?
  Idem voor andere partijen.

  Nee, dit initiatief is slechts bedoeld om meer stemmers naar de stembus te krijgen, appellerend aan het intellect van die kiezer: geen, want veel zinlozer wordt het niet. Doet me denken aan het postbus 51 (?) spotje dat ik onlangs zag, bedoeld om allochtonen naar de stembus te krijgen: “Allochtonen stemmen te weinig”. Voor wie? Juist, voor die opkomst-fetishisten.

  Het woord is slechts aan de kiezer met een stem; aan hen die kiezen om niet te gaan stemmen, dus. De rest heeft zijn stem weggegeven, en daarmee de mogelijkheid tot spreken verloren. Wie meedoet met het spelletje erkent bij voorbaat de legitimiteit van de uitkomst van dat spelletje. En zoals Obama heeft laten zien zijn zelfs de ‘winnaars’ van dat spelletje de verliezers. De enige echte winnaars zijn zij die de spelregels maken (en voortdurend aanpassen).

 5. De heer Hartman trekt een aantal conclusies, soms in vragende vorm. Op zijn inhoudelijke punten gaan wij hierna graag in.

  – Het Kiezersinitiatief bestaat mogelijk uit beroepspolitici.
  Reactie Kiezersinitiatief: dat kan gedeeltelijk kloppen. Wie een combi-stem uitbrengt doet mee aan het Kiezersinitiatief. Er kunnen beroepspolitici bij zijn; wij weten het niet. Maar we zouden het niet afwijzen.

  – Je moet op een partij stemmen om te kunnen combi-stemmen.
  Reactie Kiezersinitiatief: dat is juist. Daarbij biedt de combi-stem een goed alternatief voor de achterhaalde voorkeurstem.

  – Als je wilt dat de partij waarop je stemt meer doet voor jouw regio, dan zou je volgens het Kiezersinitiatief een combi-stem kunnen uitbrengen op kandidaat nummer 11.
  Reactie Kiezersinitiatief: dat is juist. We weten het; daarin zijn we behoorlijk dwars en tegendraads. Je kunt trouwens diezelfde wens ook doorgeven door op kandidaat 21, 31, 41 enz. te stemmen; daarmee plaats je er meer uitroeptekens achter.

  – Partijen hebben zich waarschijnlijk niet aan de combi-stem gecommitteerd.
  Reactie Kiezersinitiatief: dat is juist. Het is een Kiezersinitiatief; het gaat niet uit van de gevestigde politiek. Legitimatie van partijen is ook niet nodig; de kiezers regelen dit zelf. En als er voldoende combi-stemmen worden uitgebracht, tekent zich dat wel af in de verkiezingsuitslagen.

  – De combi-stem is bedoeld om de opkomst te verhogen.
  Reactie Kiezersinitiatief: een interessante invalshoek. Maar nee, het eerste doel blijft toch om een goed alternatief te bieden voor de falende voorkeurstem.

  – Het woord is aan degenen die niet stemmen.
  Reactie Kiezersinitiatief: dat is juist. Ook zij hebben het woord, net als al die mensen die wel stemmen. De vraag wie er buitenspel staat, is legitiem. De vraag of voetbal leuk is, ook.

  – De echte winnaars zijn zij die de spelregels maken/aanpassen.
  Reactie Kiezersinitiatief: misschien iets teveel eer. Maar inderdaad, we hebben de spelregels een tikkeltje gewijzigd.

Comments are closed.