De AFM houdt in het nieuwe toetsingskader voor hypotheekverstrekking de optie open om een hogere hypotheek te verstrekken voor een energiezuinig huis. In het tumult als gevolg van het AFM-plan om aan goed betalende echtparen minder hypotheek te verstrekken, dan aan losbandige vrijgezellen raakte de energiebonus in het voorgestelde toetsingskader onderbelicht.
Omdat goed geïsoleerde huizen in principe lagere energiekosten en dus lagere woonlasten voor de eigenaar opleveren vindt de AFM het aanvaardbaar om een hoger krediet te verstrekken aan eigenaren van woningen met minimaal energielabel A. Verder is een hogere hypotheek mogelijk wanneer de extra financiering wordt gebruikt voor energiebesparende maatregelen. Tot zover Infinance.

Dit is niet het begin van het einde, dit is halverwege het einde: het gemak waarmee de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  bepaalt welk leningniveau goed voor u is, is al fout, immers dat is iets tussen de geldgever en geldnemer. Maar vervolgens gaat de AFM zich bemoeien met de rest van uw leven. Ze deden dat al met uw vermogen. Immers: het soort huis is één, maar de energiezuinigheid of staat van onderhoud is twee, daarna komt de grootte en inrichting van uw tuin: met of zonder onderhoudsvrije betontegels of een CO2 ophoestende barbecue. En als uw tuin veel onderhoud vereist, kunt u niet bijklussen.

Terwijl als uw belgedrag ( dit is al in gebruik bij een aantal financiers!) aangeeft dat u daar veel tijd aan besteedt of vaak van provider wisselt, komt u ook al in de financierings gevarenzone.

Vervolgens zal de AFM inzage eisen in uw eet- en drinkpatroon: te vet, of teveel drank leiden namelijk tot verhoogd risico en dat brengt u? in gevaar mbt uw hypotheeklasten, dat moeten ze natuurlijk voorkomen.

Een enquêteformulier hoe stevig uw relatie is, ligt voor de hand: want als te goede relatie zouden er wel eens kinderen kunnen komen, wat het wegvallen van het inkomen van moeders zou kunnen betekenen. Maar een niet al te hechte relatie kan tot echtscheiding leiden en dat is een veel voorkomende bron van hypotheek ellende.

Terwijl wij ons opmaken voor de democratische? verkiezingen, is het kwalijke dat over de activiteiten van de AFM helemaal niet gekozen kan worden: de AFM is autonoom, nou ja tov van u. Want als de overheid het gespeculeer tegen de Euro niet zint, laat de AFM zich wel voor het onderzoekskarretje plaatsen.

Enne vrijt u wel veilig? Denk eens in wat de AFM daar weer van kan maken.

1 REACTIE

  1. uit Infinance: Een oplossing zou natuurlijk kunnen zijn om huishoudens niet op te zadelen met een te hoge hypotheek, waarvan ze de kosten bij een tegenslag niet meer kunnen opbrengen. Op die manier zal ook het aantal huishoudens met een restschuld bij gedwongen verkoop beperkt blijven. Maar deze oplossing werkt een daling van de huizenprijzen in de hand, waardoor het aantal huishoudens dat in de problemen komt nog verder zal toenemen.

Comments are closed.