In het programma van Buitenhof wekte Guy Verhofstadt de gedachte op aan een pyromaan. Niet letterlijk voor zijn fascinatie voor “vuur-branden” maar wel voor branden in de maatschappij.

Zo noemde Verhofstadt dat de ramp met het WTC op 11 september 2001 een zeer goede hulp geweest is om in de EU meer macht naar Brussel te trekken. Het is zeer duidelijk dat dit EU-politici tot het inzicht heeft gebracht dat er meer bevoegdheden bij de centrale EU-Commissie moesten komen. Er moet een Europees machtsblok komen tegenover Amerika. ( Daarbij hoor je politici nooit vertellen wat dat machtsblok dan moet doen!!)
Zij kwamen tot het inzicht dat het “Europees belang gaat boven de nationale belangen”!
Een dergelijke stelling gaat er al van uit dat het nationaal belang natuurlijk boven uw eigen belang gaat.

Dit wil niet zeggen dat Guy op de een of andere manier betrokken was bij 9/11, maar dat licht al anders bij de volgende “ramp” waarover hij juichend en dankbaar sprak: de Griekse financiële crisis. Door die crisis kwamen de EU-politici eindelijk tot overeenstemming om een gezamenlijk financieel beleid te voeren; tot een hulpprogramma van 750 miljard belastinggeld en een noodfonds van nog eens minstens 60 miljard.
Wat betreft de financiële (wereld)crisis kan Guy zijn handen niet in onschuld wassen. Hij heeft wel degelijk meegewerkt aan het tot stand komen van de euro en van overheidstekorten en steun/vergunningen aan banken en andere financieringsinstellingen.

“Er komt nu een gezamenlijk Europees economisch bestuur”.
“De EU-politici worden nu bereid om de nationale begrotingen vooraf te laten goedkeuren door de EU”. Ik vraag me af of het dan niet tevens efficiënt is om de nationale parlementen af te schaffen?

“Er komen nu echt serieuze sancties voor landen die zich niet aan het (stabiliteits)pact houden”. Ik vraag me af welke sancties nu voor Nederland gaan gelden, omdat daar een overschrijding van zowat 100 % is van het begrotingstekort?

“Er moet één Europese obligatiemarkt komen. Centraal bij de ECB (en het EMF?) “Niet landen zelf obligaties laten uitgeven.”
Strijdig met gemaakte contracten? Kan wel, maar contracten gelden kennelijk niet voor politici zoals hier blijkt.

“Er moeten rechtstreekse EU belastingen komen; niet betaling via de nationale overheden” Een reeds lang gekoesterde wens van Guy schijnt nu in vervulling te gaan.
Maar geen zorgen, want zegt Guy:”het Europarlement heeft medezeggenschap!” Op zich al een teken aan de wand dat Verhofstadt deze wassen neus noemt om de betalende burgers gerust te stellen. Hij voegt er nog aan toe dat Europeanen straks ook kunnen stemmen op internationale kandidaten.
Bij de lopende Nederlandse verkiezingen is al te zien hoe moeilijk het is om een oordeel te vormen over de diverse kandidaten. En dan straks je keuze bepalen uit een Griek of een Fin!

Als argument komt ook nog op tafel dat de EU ook nu al een eigen begroting heeft. Waar hij niet bij zegt dat de EU in de afgelopen tien (?) jaar nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring heeft kunnen krijgen over de bestedingen. Of over het gezwendel?

Het hele verhaal gaat over het afschaffen van nationale soevereiniteit of wat daar nog van over is. Met als diepe, ernstige consequentie dat het pietsje persoonlijke, individuele, soevereiniteit dat de mens nog heeft, compleet moet verdwijnen.

——— P.S.
Een pikante bijzonderheid is dat de NL- VVD en D66 in het Europarlement onderdeel zijn van de liberale fractie die onder leiding van deze Guy Verhofstadt al het bovenstaande aan het verwezenlijken zijn.
Gaat u nog stemmen?  U kunt beter uw tijd besteden aan plannen om uit de EU te gaan.

Zie ook: Aan de vruchten kent men de boom en de reacties.

8 REACTIES

 1. Je kan “Brussel” beter omschrijven als het Kremlin van de EU(SSR). Die naam past er beter bij.

  Als je er van uit gaat dat de EU een soort Ueber-Belgie is dan is het logisch dat odieuze types als Verhofstad en die natte-dweil (ik weet zijn naam niet meer) zich er goed thuis voelen.

 2. Heb eveneens Buitenhof gezien waarin deze man uitvoerig aan het woord kwam. Conclusie van zijn relaas, we mogen met z’n allen God op onze blote knieën danken voor 9/11, de economische crisis alsook de huidige Griekse/EU crisis, om zo te komen tot één sterk Europa. Soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten…weg ermee !!
  Ik had het gevoel dat hij zich nog net kon inhouden om maar niet te juichen.

  Zo blijkt maar weer, angst en paniek zaaien is een geweldige tactiek om doelstellingen te verwezenlijken.

  En dan nog maar gezwegen over de schimmige rol van mede Belg Van Rompuy. Allemaal één pot nat.

  Groet.

 3. Deze man maakt deel uit van de inner circle en is derhalve een bedreiging voor ons land.

  De taktiek wordt al niet eens meer in het geniep uitgevoerd, zo zeker zijn deze mensen van hun zaak. Degenen die de problemen hebben gecreëerd dragen nu de oplossingen aan, zoals die boven zijn omschreven. Een goed voorbeeld is het aanhalen van de enorme problemen die zijn ontstaan als gevolg van 9/11 en dientengevolge met reuzensprongen een oplossing bedenken, getuige zijn woorden:
  “Er komt nu een gezamenlijk Europees economisch bestuur”.
  “De EU-politici worden nu bereid om de nationale begrotingen vooraf te laten goedkeuren door de EU”.

  Ultiem bewijs dat men zich niets meer aantrekt van hun “cover” en arrogant de waarheid gaat verkondigen.
  Het enige waar men bang voor is, is dat landen het heft in eigen hand nemen en een streep in het zand trekken: een eigen munt introduceren, gangbaar of een reserve-valuta, waarmee direct beslag kan worden gelegd op de pensioen- en spaartegoeden. Dat is waar het de EU-dirigenten om te doen is en dat dienen wij te onderkennen als het grootste gevaar.

  De soevereiniteit moet terug naar het volk, hetgeen sinds de eerste republiek der Verenigde Nederlanden niet meer het geval is geweest. En niemand vindt dat vreemd, omdat dit gegeven altijd onderdrukt is, weggemoffeld en vergoelijkt.

 4. De VVD, VLD en D’66 zijn geen liberalen. Het zijn alle socio-corporatistische partijen. Echte liberalen hadden geen fiatmunt als een euro, echte liberalen hadden geen opperste sovjet in Brussel, echte liberalen stemden niet voor een Verdrag van Lissabon met duizenden regels, echte liberalen redden geen andere landseconomieën, echte liberalen steunden geen banken met belastinggeld, echte liberalen zouden nooit streven naar centralisme, maar juist naar decentralisering van de macht. Maar ja dat zijn echte liberalen en deze partijen zouden zich meer thuisvoelen in Oost-Berlijn dan in een ware liberale staat. Echte liberalen zouden nooit hun stem aan deze bovengenoemde charlatans moeten geven.

 5. Nu ik staat er niet van te kijken, dat die Verhofstad en die natte dweil (ik weet zijn naam niet meer) bilderbergers zijn. Verhofstad belazert de kluit om de nationaliteiten van de verschillende landen af te pakken, maar dat moeten wij niet tolereren. D66 de VVD en de CDA en de rest van dat zooitje in de tweede kamer zijn ook niet meer te vertrouwen, ziende blind zijn onze volksvertegenwoordigers! Waar blijft het referendum van het Nederlandse volk, dit willen zij er ook stil zwijgend door drukken!

  surfer [7] reageerde op deze reactie.

 6. Ik dacht dat ik het op het VRT nieuws onlangs al wel had gehoord, maar blijkbaar gaat de gek gewoon keihard door met de New World Order propaganda? Ongelofelijk!

  @Het Front [6]:
  Die kende ik nog niet..
  http://en.wikipedia.org/wiki/International_Visitor_Leadership_Program
  Er staan zoals te verwachten heel wat bekende figuren tussen.

  ps: 3-6 juni Bilderberg meeting nabij Barcelona , benieuwd wat daar weer aan het licht gaat komen.

  @K.Lavrijsen [5]: Natte dweil en cheap banker = Herman Van Rompuy

 7. “Een pikante bijzonderheid is dat de NL- VVD en D66 in het Europarlement onderdeel zijn van de liberale fractie die onder leiding van deze Guy Verhofstadt al het bovenstaande aan het verwezenlijken zijn.”

  Ik herhaal, dat de VVD een wolf in schaapskleren is. Dit werd bijvoorbeeld heel duidelijk door het optreden van de twee Hansen, Hans Wiegel en Hans Hogervorst.

  Wiegel schafte als voorzitter van de koepel van particuliere ziektekostenverzekeraars de KLOZ, diezelfde particuliere ziektekostenverzekering af en werd vervolgens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen VNZ.

  Daarna werd door Hogervorst het hele zorgstelsel genationaliseerd.

  Inmiddels heeft NL te maken met een torenhoge premielast en een kwijnende gezondheidszorg.

  VVD: Vereniging van despoten

Comments are closed.