Red: Het artikel over ene Bonifatius ontvangen we precies op de RK feestdag voor Bonifatius en die 14 mei is tevens de laatste dag van de “IJSHEILIGEN”. Na de IJsheiligen is het veilig genoeg om je plantjes buiten in de tuin te planten, want dan is de kans op gevaarlijke nachtvorst zeer gering geworden.
Los daarvan is het artikel interessant om te zien hoe lang Kerk en Staat al samenwerken om het volk te onderdrukken.

De moord op Bonifatius – De Donareik

Kerstening is het – al dan niet vrijwillig – opdringen van het christelijk geloof. Deze van oorsprong Joodse godsdienst – niet alleen Jezus en zijn twaalf volgelingen zijn Joods, ook Paulus en andere verspreiders van het christendom zijn Joods – belooft het eeuwige leven in volkomen zaligheid voor gelovigen.  Met ongelovigen loopt het minder goed af: zij worden in het hiernamaals in een vuur gegooid waar ze eeuwig zullen knarsetanden van pijn.

In de derde eeuw behoorden Turkije, Cyprus, Kreta, Carthago, Cyrene en de  Nijldelta tot de sterkst gekerstende gebieden. Tegen het einde van de zesde eeuw was heel Europa ten zuiden en ten westen van de Donau  en de Rijn  gekerstend. Tijdens de achtste en de negende eeuw is ook het gebied tussen Rijn, Donau en Oder gekerstend. De kerstening was meestal niet vrijwillig maar vond plaats met dwang en geweld.

De heersers Clovis, Karel Martel en Karel de Grote bekeerden zich tot het christendom en zij dwongen de bewoners van hun gebied hen na te volgen. Karel de Grote liet iedereen vermoorden die weigerde gedoopt te worden.

Bonifatius
De Engelsman Bonifatius besteedde vrijwel zijn gehele leven aan het opdringen van het christelijk geloof aan Germanen. Hij was voornamelijk actief in het Frankische rijk en wordt ook wel de apostel van de Duitsers genoemd. Een evangelist werd altijd omringd door tientallen soldaten die zonodig geweld gebruikten als het geloof niet hartelijk werd ontvangen.

Volgens de Germaanse traditie vonden bijzondere gebeurtenissen zoals rechtspraak, een trouwerij, een feest en andere rituelen onder een grote oude boom plaats, bij voorkeur een eikenboom die ook wel Donareik genoemd wordt. Grote oude bomen werden net als bergen en bronnen door de Germanen als heilig beschouwd.

Bonifatius wilde de Germanen duidelijk maken dat zij moesten stoppen met hun oude gebruiken en zich moesten bekeren tot het christendom. Hij liet in het jaar 723 in Geismar nabij Fritzlar – dat is in Hessen waar veel Germanen niet gediend waren van het christendom – onder bescherming van reeds gekerstende soldaten een Donareik omhakken. Van het hout bouwde Bonifatius een kapel, gewijd aan Sint Petrus. Het omhakken van de Donareik wordt door velen beschouwd als het begin van de kerstening onder de Noord- en Middelduitse Germanen.

Fatale reis naar Friesland
Bonifatius had nooit de hoop opgegeven om ook de Friezen te bekeren. Als hoogbejaarde kerkelijk leider trok hij in 754 met een gevolg, militairen en bewakers,  opnieuw naar Friesland. Hij sloeg zijn kamp op bij Dokkum waar een doopfeest zou plaatsvinden. Maar in plaats van daar zijn bekeerlingen te treffen, werd hij er de volgende ochtend overvallen door een groep gewapende Friezen die onder Bonifatius’ missiecompagnie een slachtpartij aanrichtten. Op 5 juni 754 werd Bonifatius gedood, samen met zijn 52 metgezellen.

Moraal
Een relatief klein groepje gewiekste Joden bedenkt een zieke ideologie. Een aantal invloedrijke niet-Joden geloven heilig in die ideologie en dwingen anderen deze ideologie te steunen. Een aantal andersdenkenden zint dat niet en vinden de moed en de kracht om weerstand te bieden.

Ingezonden door Nico de Geit
——————-

P.S. Nader onderzoek bracht aan het licht dat de hier beschreven Bonifatius niet DE ijsheilige is. Dat is zijn naamgenoot, Bonifatius van Tarsus!

44 REACTIES

 1. BAAS BOVEN BAAS 2 MILJOEN IRAKEZEN EN AFGANEN ?

  http://www.jdk.lawyers.nl/publicaties/genocide-aangifte-balkenende/?searchterm=None
  HIERBIJ DOE IK AANGIFTE TEGEN:

  *** Gemodereerd.

  Verzoeke bij het plaatsen van links naar andere bronnen niet de gehele bron te kopiëren. SVP ook niet de hele bron citeren in plaats van een link.

  Uiteraard kan wel uit de bron geciteerd worden, maar graag alleen korte, belangwekkende stukjes, om de lezer te verleiden op de link te klikken.

  Het kopiëren van enorme lappen tekst maakt een ‘draad’ onleesbaar.

  Bedankt voor uw begrip.
  De Moderator.

 2. “Moraal
  Een relatief klein groepje gewiekste Joden bedenkt een zieke ideologie. Een aantal invloedrijke niet-Joden geloven heilig in die ideologie en dwingen anderen deze ideologie te steunen. Een aantal andersdenkenden zint dat niet en vinden de moed en de kracht om weerstand te bieden.”

  Sint Bonifatius is gewoon afgeslacht door die ‘andersdenkenden’.

  Het is mij een raadsel waarom deze ingezonden bijdrage geen rood bandje heeft gekregen.

  En dan die verwijzing naar Joden (hoofdletters, dus de Joden als volk wordt er mee bedoelt), walgelijk. En dan het bedenken van een ‘zieke ideologie’. Als daar christendom mee wordt bedoelt dan kan ik u zeggen dat het niet om een ideologie gaat maar om een geloof. Een geloof dat niet bedacht is.

  Pepijn [4] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [6] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.

 3. “Red: [….]Los daarvan is het artikel interessant om te zien hoe lang Kerk en Staat al samenwerken om het volk te onderdrukken.”

  Ik vind het eerder een goed voorbeeld van hoe moordlustige heidense barbaren kunnen reageren wanneer zij met het christendom in aanraking komen.

  Als met ‘Red’ wordt bedoelt ‘redactie’ dan neem ik bij deze afstand van dit redactionele commentaar. En het artikel had mijns inziens een rood bandje dienen te krijgen.

  Hub Jongen [14] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.

 4. Er zijn nogal wat ideologieën die uitgedacht zijn door Joden. Daar is op zich niets mis mee. Communisme, socialisme, feminisme, christendom, het is allemaal prima zolang deelname vrijwillig is.

  Dat Karel de Grote iedereen vermoordde die het christendom niet aan wilde nemen valt de Joden redelijkerwijs niet aan te rekenen.

  @Oscar [2]:

  ‘Sint Bonifatius is gewoon afgeslacht door die ‘andersdenkenden’.’

  Het is was gedoopt worden of zich verdedigen, ze kozen het laatste.

  “En dan die verwijzing naar Joden (hoofdletters, dus de Joden als volk wordt er mee bedoelt), walgelijk.”

  Als een idee stamt uit Joodse hoofden ben ik altijd extreem op mijn hoede. Vaak is het idee verrot maar wordt het wel door naïevelingen geadopteerd. Andersdenkenden worden vaak te vuur en te zwaard bestreden.

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 5. Een medaille heeft altijd twee kanten.
  De geromantiseerde geschiedenis van Bonifatius bij Dokkum is hoogst waarschijnlijk anders dan in de diverse boekjes is terecht gekomen.

  Bonifatius is niet vermoord, maar na een proces terechtgesteld.

  Bonifatius drong een andere godsdienst op en heeft het heiligdom der Friezen, die het christelijke arische geloof aanhingen, verontreinigd door afgodsbeelden binnen te brengen met een ander geloof, dat van de drie-eenheid volgens Athanasius.

  De drie-eenheid was op geen enkele wijze het christelijke geloof zoals het vanaf den beginne geweest is en gepredikt werd door de apostelen en Paulus. De apostelen waarschuwden al voor de valse leraren, die met een ander evangelie zouden komen, wat geen evangelie was.

  De boodschap van Bonifatius was er een van overheersing van en onderwerping aan de seculiere en geestelijke overheden.

  Bonifatius en zijn metgezellen zijn vervolgens door de Friezen gegrepen en voor het gerecht gebracht, schuldig bevonden aan heiligschennis en afgoderij en daarvoor terecht terechtgesteld.

  Mogelijk dat ook een politiek motief hierbij meegespeeld heeft. De Friezen zijn een vrijheidslievend volk, waarbij een staats overheersing uit den boze is, zeker als deze gepaard gaat met een verplichte staatsgodsdienst.
  Later zijn zij door de katholieke kerk zo onder druk gekomen, dat zij tot dit geloof overgegaan zijn.
  En dat heeft heel lang geduurd.
  Daarna heeft het nog eeuwen geduurd, voordat zij de celibataire clerus accepteerden. Zij vonden de vrijgezellen paters niet te vertrouwen. Zij moesten gehuwd zijn. En dit is toen door Rome goedgekeurd.

  De friezen waren dus hun tijd ver vooruit.

 6. Als met antisemiet Jodenhater wordt bedoeld dan is dat etiket niet op mij van toepassing, punt uit. Ik heb geen hekel aan Joden omdat ze Joods zijn.

  Ik heb een hekel aan de opdringerigheid van sommige Joden die tegen iedere prijs de baas willen spelen. En Joden – nee niet allemaal – spelen graag de baas, meer dan leden van andere volkeren.

  Van de Amerikanen is nog geen 3% Joods. Van de clubjes die het voor het zeggen hebben is een buitensporig hoog aantal Joods. Greenspan en Bernanke van de FED bijvoorbeeld. Strauss-Kahn van het IMF. Kijk eens rond in Hollywood en bij de media-productiebedrijven.

  Wat er mis is met Greenspan? Mag ik zo vrij zijn te beweren dat we de huidige crisis te danken is aan zijn beleid?

  Ik neem Greenspan niets kwalijk. Ieder weldenkend mens had kunnen weten hoe het spel werd gespeeld. Greenspan waarschuwde jaren terug al. Veel onnadenkenden begrepen niet dat het niet altijd feest kan zijn.

  Het was feest sinds de antisemiet Nixon weg moest vanwege Watergate. De goudstandaard van Bretton woods werd losgelaten en Greenspan verscheen op het toneel.

 7. @Oscar [9]:

  “Hiermee gaat u dus niet in de opmerking van Bud.”

  Ik ga met mijn reacties wel degelijk in op het zeven woordige betoog van Bud.

  Bud zegt: ‘antisemitisme mag niet’, ik zeg: ‘zijn Joden soms iets hoogs?’ Bud zal misschien reageren dat alle mensen gelijk zijn. Hij mag dat natuurlijk geloven maar ik doe niet mee aan zijn gelijkheidsgeloof. Mensen zijn niet gelijk, net zo min als honden of paarden gelijk zijn.

  Mensen hebben eigenschappen die op alle mensen van toepassing zijn, maar mensen hebben ook soorteigenschappen die op hun mensengroep van toepassing is. Voorts hebben ze individuele eigenschappen. Mensen ‘gelijk’ noemen is een ontkenning van het bovenstaande.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico de Geit [6]:

  “Het is was gedoopt worden of zich verdedigen, ze kozen het laatste.”

  Onzin. Er is geen sprake van verdediging, maar van een aanval. In uw afkeer van een ‘idee’ – een ‘idee’ wiens aanhangers de Westerse beschaving gered hebben van de barbarij en wiens aanhangers Europa verrijkt hebben met universiteiten, ziekenzorg, beeldende kunst, muziek, architectuur en klassiek liberalisme – stammend uit de hoofden van ‘gewiekste Joden’ keert u de zaken om, zo komt mij voor.

 9. Goed dat dit artikel alsnog een rood bandje heeft gekregen.

  @Nico de Geit [11]:

  “Mensen hebben eigenschappen die op alle mensen van toepassing zijn, maar mensen hebben ook soorteigenschappen die op hun mensengroep van toepassing is.”

  En volgens u is ‘gewiekst’ zijn en het hebben van ‘een ziek idee’ kenmerkend voor de Joden?

 10. @Oscar [5]:

  Och, het rode bandje is bij het programmeren niet overgekomen of gewoon door mij vergeten. Waarschijnlijk het laatste. Sorry.

  “Ik vind het eerder een goed voorbeeld van hoe moordlustige heidense barbaren kunnen reageren wanneer zij met het christendom in aanraking komen.”

  En of de heidense barbaren of de christelijke Karel met geweld religie verkondigen maakt in principe geen verschil. Ze zijn beide fout.

  Oscar [15] reageerde op deze reactie.
  Bonne A. Rook [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Hub Jongen [14]:

  “Och, het rode bandje is bij het programmeren niet overgekomen of gewoon door mij vergeten. Waarschijnlijk het laatste. Sorry.”

  Ik ben blij te vernemen dat het ook aanvankelijk de bedoeling was dit artikel voorzien van een rood bandje te publiceren.

  “En of de heidense barbaren of de christelijke Karel met geweld religie verkondigen maakt in principe geen verschil. Ze zijn beide fout.”

  Klopt. Types als Karel de Grote en Clovis, die het geloof met het zwaard verspreidden, waren fout. En niet minder fout dan de heidenen die dit deden.

  Het doden van Bonifatius en zijn 52 metgezellen is echter gewoon moord. En degenen die hem vermoordden waren (massa) moordenaars en niet, ‘een aantal andersdenkenden’ die ‘de moed en de kracht’ vonden ‘om weerstand te bieden'(tegen ‘een zieke ideologie’ van ‘gewiekste Joden’).

 12. @Hub Jongen [14]:
  De Friezen waren geen moordlustige heidense barbaren.
  Bonifatius had zijn dood aan zichzelf te danken.
  Hij had zich begeven op het terrein van de vrijheid van de Friezen en wilde dit van hen afnemen.
  Daartoe diende het opdringen van een valse religie als modus operandi.
  “Liever dood dan slaaf,” is altijd het motto van de Friezen geweest.
  “Tot het uiterste te strijden voor het geloof eenmaal de heiligen overgeleverd,” was ook het motto van de Friezen.
  Heiligschennis en ontheiliging van hun heiligdom met afgodsbeelden is een doodzonde.

  De Friezen waren ook geen heidenen, maar arische christenen, volgens het evangelie der apostelen.

  De Friezen waren ook geen barbaren. Zij waren vrije mensen en wilden dit zo blijven.

  De Friezen kwamen bij Bonifatius niet in aanraking met christenen, maar met een valse religie, gebaseerd op de oude Perzische en Babylonische religies, die zich de naam christendom toegeëigend heeft.

  Op deze wijze kan men wel spreken van een “christelijke” Karel, maar hij was het niet.
  Deze “christelijke” religie diende de macht en de macht diende de religie. Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm.
  Oscar [18] reageerde op deze reactie.

 13. Oscar, de Friezen waren een vrij volk. Boni kwam daar binnen met zijn troepenmacht. Ze hebben hem niet aan de grens meteen beschoten, ze hebben vrij tactisch gewacht tot n de nacht voordat ze zijn soldaten in de pan hakten.

  Dat kun je moord noemen, maar feit is en blijft dat Boni met zijn troepen op Fries grondgebied was gekomen. Je zou het dus ook een bezettingsmacht kunnen noemen. En die moeten rekening houden met geweld, de Friezen verdedigden hun grond, niet meer, niet minder.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Bonne A. Rook [16]:

  “De Friezen waren ook geen barbaren. Zij waren vrije mensen en wilden dit zo blijven.”

  Ik vind massamoord nogal barbaars. Met dezelfde argumenten waarmee de moordenaars van Bonifatius worden verdedigd zouden de moordenaars van de witte paters in Algerije verdedigd kunnen worden.

  “Deze “christelijke” religie diende de macht en de macht diende de religie. Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm.”

  Een simplistische, marxistisch aandoende, voorstelling van zaken. De christenen hebben Europa weer beschaving gegeven. Universiteiten, beeldende kunst, architectuur, klassiek liberalisme, muziek etc.

  Bonne A. Rook [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [18]:
  Massamoord is barbaars.
  Terechtstelling vanwege verscheidene wetsovertredingen, waarop de doodstraf staat, is geen barbarij.
  Kim Winkelaar geeft aan dat Bonifatius gekomen was met een vreemde troepenmacht als een bezettingsleger. Prima analyse van een doodzonde.
  Heiligschennis en ontheiliging van een heiligdom door afgodsbeelden binnen te brengen is een doodzonde.
  Een andere religie opleggen is een doodzonde
  Wat bij Dokkum gebeurd is, is het voltrekken van de doodstraf en geen massamoord.

  Karl Marx was nog niet uitgevonden.
  Wanneer we de “zegeningen” van universiteiten, beeldende kunst, architectuur e.d. op de keper gaan beschouwen, dan vind ik dit niet bepaald altijd “beschavend.”
  Maar ja, daarvoor denk ik misschien een beetje te incorrect.

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 16. Feit is dat we, zo’n 1250 jaar na dato, natuurlijk niet weten wat er nu precies is gebeurt in Dokkum. Bronnen zijn incompleet, onbetrouwbaar en gekleurd. Maar Bonifatius kwam Friesland binnen, met soldaten in zijn gevolg. Zoals ‘wij’ Afghanistan binnenkomen anno 2010. Dan kun je dus, ook al kom je ‘democratie’ of ‘christendom v1.0’ brengen, rekenen op weerstand.

  Dat de mensen die Europa tot een beschaving hebben gemaakt veelal Christenen waren valt niet te ontkennen, of het een iets met het ander te maken heeft? Zou een Da Vinci niet nog veel genialer zijn geweest zonder de Christelijke kerk? Ik weet het niet. Zou Michelangelo niet ook prachtige schilderijen hebben gemaakt zonder de kerk? Wellicht. De Chinezen en Japanners hebben zonder Christendom toch ook een aardige cultuur ontwikkeld.

  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Kim Winkelaar [22]:

  “Feit is dat we, zo’n 1250 jaar na dato, natuurlijk niet weten wat er nu precies is gebeurt in Dokkum.”

  Dat is ook zo. Misschien heb ik het wel mis en was het verdediging van een stuk grond, een terechtstelling of een tragisch misverstand. Het is inderdaad nog maar de vraag of alle feiten te achterhalen en te reconstrueren zijn.

  “De Chinezen en Japanners hebben zonder Christendom toch ook een aardige cultuur ontwikkeld.”

  Ja, dat klopt.

 18. @Oscar [21]:
  Wat is de overeenkomst tussen de Friezen van 754 en de Algerijnen van 1990? En wat zijn de verschillen?

  Ik vind de vergelijking nogal mank gaan.

 19. @Oscar [5]:

  Ik vind het eerder een goed voorbeeld van hoe moordlustige heidense barbaren kunnen reageren wanneer zij met het christendom in aanraking komen.

  Merkwaardig hoe het agressieve geweld van Bonifatius met zijn soldaten hier wordt verzacht tot “met het christendom in aanraking komen” en het gerechtvaardigde defensief geweld van de Friezen tot de betiteling “moordlustige heidense barbaren” leidt…

  Moeder Theresa liet ook vele ‘heidenen’ met het christendom in aanraking komen, met haar definitie van ‘zorg’: bekeren of verrekken. Het christendom heeft, net als alle andere religies, een geschiedenis van agressief geweld, en hoewel er heden ten dage geen brandstapels meer worden gebruikt is de gewoonte om andersdenkenden te dwingen zich te voegen nog steeds overal waarneembaar. In islamitische landen is men de barbarij van brandstapels (en stenigingen) nog steeds niet ontgroeid.

  De redactionele opmerking waar je je zo aan stoort is dan ook een correcte waarneming van de feiten. Een samenwerking die nog eens benadrukt wordt door de hier te lande zo aanbeden confessionele partijen, die hun religieuze stempel op een seculiere samenleving drukken waar zij maar de kans krijgen.

  @Oscar [2]:

  Als daar christendom mee wordt bedoelt dan kan ik u zeggen dat het niet om een ideologie gaat maar om een geloof. Een geloof dat niet bedacht is.

  Alle religies zijn bedacht, ook het christendom.

  Ik bespeur hier de vooringenomenheid van een gelovige die alleen zijn religie als de enige ware ziet. En dat is de basis geweest van veel ellende door de eeuwen heen.

  Oscar [26] reageerde op deze reactie.

 20. @R. Hartman [25]:

  “Een samenwerking die nog eens benadrukt wordt door de hier te lande zo aanbeden confessionele partijen, die hun religieuze stempel op een seculiere samenleving drukken waar zij maar de kans krijgen.”

  Is de politiek het euvel of de religie? Mij dunkt de eerste.
  Die confessionele partijen zijn niet christelijk, maar christen-democratisch. Christen-democratie is een ideologie, het christendom niet. Christen-democratie heeft net zoveel met christendom te maken als sociaal-democratie met het sociale.

  “Ik bespeur hier de vooringenomenheid van een gelovige die alleen zijn religie als de enige ware ziet.”

  Is jouw bespeuring ook bedoelt als een argument? Of vooringenomenheid tegenover mij, die je vooringenomenheid verwijt.

  “En dat is de basis geweest van veel ellende door de eeuwen heen.”

  Wat een onzin. Nergens zoveel moordpartijen als in de seculiere 20ste eeuw. Totale oorlogen zijn dat vanwege een ideologisch aspect, niet vanwege een religieus aspect.

  Kim Winkelaar [27] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [26]:

  Christen-democratie is een ideologie, het christendom niet

  Christen-democratie en christendom beroepen zich beiden op de bijbel, de confessionele partijen beroepen zich op hun christelijke achtergrond; ik zie het onderscheid niet zo.

  Is jouw bespeuring ook bedoelt als een argument? Of vooringenomenheid tegenover mij, die je vooringenomenheid verwijt.

  Ik refereer hiermee aan jouw claim dat christendom ‘niet bedacht’ zou zijn.

  Totale oorlogen zijn dat vanwege een ideologisch aspect, niet vanwege een religieus aspect.

  Ongetwijfeld bestaan er veel misverstanden tussen wat ‘religie’ is en wat ‘ideologie’, waarbij een als religie vermomde ideologie als de islam natuurlijk de kroon spant.

  De kruistochten zijn in de geschiedschrijving als religieuze oorlogen vastgelegd, en of dit agressief geweld dan wel defensief geweld betrof is onderwerp van discussie. Naar mijn idee is het een combinatie van beide; vaststaat dat zeer velen die niets met de strijdende partijen te maken hadden, maar slechts ‘op het verkeerde moment op de verkeerde plaats’ waren, over de kling gejaagd zijn.

  Ook Machiavelli beschrijft de nodige oorlogszucht door pauselijke legers.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Kim Winkelaar [27]:

  “Tenzij je Communisme en Socialisme als religies ziet.”

  Dat zijn geen religies maar ideologiën.

  “Het Boeddhisme wordt immers ook tot de religies gerekend, en kent ook geen God.”

  Het boeddhisme is wel een religie. Het verschil tussen een religie en een ideologie is dat bij een religie een leer waar een streven naar een als individu te bereiken staat (in ontologische zin, dus niet de agressiemonopolist) centraal staat en bij een ideologie een leer hoe de staat ingericht dient te zijn.

  Christen-democratie is een ideologie. Christendom niet.
  Socialisme is een ideologie. Het sociale niet.
  Communisme is een ideologie. Een commune niet.

 23. @R. Hartman [28]:

  “Christen-democratie en christendom beroepen zich beiden op de bijbel, de confessionele partijen beroepen zich op hun christelijke achtergrond; ik zie het onderscheid niet zo.”

  Het onderscheid is groot. Zo zijn er christenen die een enorme afkeer hebben van christen-democratie en overtuigde anarchokapitalisten zijn. Jij ziet het onderscheid niet zo. Beschouw je mij dan als een christen-democraat inplaats van als een anarchokapitalist?

  “Ik refereer hiermee aan jouw claim dat christendom ‘niet bedacht’ zou zijn.”

  En dat klopt. Dat het christendom ‘bedacht’ zou zijn is niet juist. Inspiratie is iets totaal anders dan bedenken of verzinnen.

  ” Ongetwijfeld bestaan er veel misverstanden tussen wat ‘religie’ is en wat ‘ideologie’, waarbij een als religie vermomde ideologie als de islam natuurlijk de kroon spant.”

  Het verschil tussen een religie en een ideologie is dat bij een religie een leer waar een streven naar een als individu te bereiken staat (in ontologische zin, dus niet de agressiemonopolist) centraal staat en bij een ideologie een leer hoe de staat ([het terrein van] de agressiemonopolist) ingericht dient te zijn. (zie ook reactie no.29)

  De islam is inderdaad een als religie vermomde ideologie.

  “De kruistochten zijn in de geschiedschrijving als religieuze oorlogen vastgelegd, en of dit agressief geweld dan wel defensief geweld betrof is onderwerp van discussie.”

  De Eerste Kruistocht is georganiseerd naar aanleiding van moorden op pelgrims. Natuurlijk hebben bij de Kruistochten zich ook excessen voor gedaan en heeft men gehandeld op een wijze die te kwalificeren is als oorlogsmisdaad. Maar het aspect van verdediging, en de reactie op islamitische expansie, is zeker van betekenis.

  “Ook Machiavelli beschrijft de nodige oorlogszucht door pauselijke legers.”

  Ja, en dat is op geen enkele wijze goed te praten. Ook niet het gedrag van hooggeplaatste geestelijken die bij een massaslachting op de bevolking in Zuid-Frankrijk, bedoelt als maatregel tegen de Katharen, oproepen om iedereen maar af te maken, God zou immers ‘de zijnen wel herkennen’. Allemaal heel gruwelijk en abject, maar met religie heeft het niets te maken.

Comments are closed.