I Preventief fouilleren in het hele land

Mensen die geen misdaad hebben gepleegd dienen met rust gelaten te worden. – 1 karaat

II Kraken verbieden

+ 1 karaat

Natuurlijk. Kraken is het schenden van eigendomsrechten.

III Afschaffen verjaring van gewelds- en zedenmisdrijven

Natuurlijk. Het verstrijken der jaren maakt een misdrijf niet minder een misdrijf. + 1 karaat

IV Vrouwenbesnijdenis zwaar bestraffen

+ 1 karaat

V Verbied de boerka en de koran, belast hoofddoekjes

Mensen dienen zelf te bepalen hoe zij zich wensen te kleden. Mensen zijn ook zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die een bepaalde kledingstijl met zich meebrengt. Zo is het denkbaar dat een juwelier alarm slaat zodra er iemand zijn zaak binnen komt die het gezicht bedekt heeft. Een boek dient men niet te verbieden. – 1 karaat

VI Eerst tien jaar wonen en werken in Nederland, dan pas recht op een uitkering. Alleen uitkeringen voor wie goed Nederlands spreekt

De PVV vindt de verzorgingsstaat blijkbaar erg belangrijk. – ½ karaat

VII Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, voor de klimaathysterie)

Goed plan. + 1 karaat

VIII Staak de donaties aan het subsidienetwerk van links

Goed plan. Maar mijns inziens hoort men de donaties aan elk subsidienetwerk te staken. + ½ karaat

IX Intrekken uitkering bij geweld tegen personeel sociale dienst

De PVV vindt de verzorgingsstaat heel erg belangrijk. – ½ karaat

X Voorlopig geen uitbreiding marktwerking ziekenhuissector

De hele idee van marktwerking is fout. Als politici het woord ‘marktwerking’ gebruiken wordt er namelijk uit gegaan van een omvangrijke overheid. – 1 karaat

XI Vrijheid van onderwijs is een grondrecht

Inderdaad! Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. + 1 karaat

XII Op de basisschool taal en rekenen centraal stellen

Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren.- 1 karaat

XIII De Canon van onze vaderlandse geschiedenis verplichten op school

Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. – 1 karaat

XIV Op elke school en elk overheidsgebouw moet onze vlag wapperen

Scholen dienen zelf te mogen bepalen welk onderwijs zij wensen te geven en welk beleid de school wil voeren. – 1 karaat

XV Terugdraaien rookverbod

Goed plan. Caféhouders dienen zelf te mogen bepalen welke regels er in het café gelden. + 1 karaat

XVI Tegengaan van oneerlijke concurrentie van de overheid met bedrijven

De concurrentie van de overheid met bedrijven is, aangezien de overheid zichzelf allerlei privileges toe kent, hoe dan ook oneerlijk. + ½ karaat

XVII Handhaaf de hypotheekrenteaftrek en huursubsidie

De PVV wil mensen aanzetten schulden te maken. – 1 karaat

XVIII Ontwikkelingshulp beperken tot noodhulp, handelsbarrières afschaffen

Ik kan hier geen vol karaat aan toekennen. Ook noodhulp van overheidswege dient namelijk te worden afgeschaft. + ½ karaat

XIX Stop klimaatsubsidies

+ 1 karaat

XX Weg met de welstandcommissies

Ja, mensen dienen zelf te bepalen wat zij doen met, de buitenkant van, hun huis. + 1 karaat

XXI Verbod op ritueel slachten

– 1 karaat

XXII Aanleg van meer en bredere wegen

Wegenaanleg is geen overheidstaak. Om met Andre te spreken, weg-socialisme: weg ermee. – 1 karaat

XXIII Minder wet- en regelgeving: één regel erbij, twee er vanaf

Minder wet-en regelgeving staat niet gelijk met minder invloed van regulering. Twee regels afschaffen die allang in onbruik zijn geraakt en één regel erbij waardoor vreedzame menselijke handelingen ernstig bekneld worden zal geen vooruitgang richting meer vrijheid betekenen.  0 karaat

XXIV de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later

De AOW dient te worden afgeschaft.1 karaat

Aantal karaat in de plus: 9

Aantal karaat in de min: 11

Eindstand: – 2 karaat

Socialistisch(links)

Oscar

75 REACTIES

 1. Het is mij niet duidelijk waarom alleen gewelds- en zedenmisdrijven het zonder verjaring zouden moeten doen.
  Waarom wel verjaring bij diefstal van juwelen ter waarde van een miljoen euro uit een lade?
  Hugo van Reijen

  Oscar [2] reageerde op deze reactie.

 2. VII Stop de overheidspropaganda (tegen het roken, voor de klimaathysterie)

  Goed plan. + ½ karaat

  Beste Oscar, misschien handig hier even nader te verklaren waarom je geen vol pluspunt toekent.

  Ik kan wel raden (dat de overheid zich sowieso niet met roken en klimaathysterie moet bemoeien) maar echt duidelijk is het niet.

  Bij punt VIII bijvoorbeeld geef je wel een nadere uitleg.

  P.S. Hoe staat de PVV er “relatief” voor? Zijn Ton en “Naastenliefde” nog steeds beter?
  Oscar [7] reageerde op deze reactie.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 3. Heel interessant, dan zitten zowel de PVV als TON op hetzelfde -2,5 karaat. Dus in het parlement de minst collectivistische partijen. Bij een paar punten zet ik mijn vraagtekens en dat is wegenaanleg, waar ik als klassiek-liberaal wel voor ben dat de overheid hierin zeggenschap moet hebben als onderdeel van de infrastructuur. En de overheidspropaganda, waar ik wel een vol karaatspunt aan zou willen geven, want de overheid dient zich te onthouden van elke vorm van propaganda en inmenging in de individuele vrijheid van mensen.

  Tony [6] reageerde op deze reactie.
  Oscar [8] reageerde op deze reactie.
  Devidas [67] reageerde op deze reactie.

 4. @Albert S. [5]:

  Wat vind je van die infrastructuur-projecten die bakken vol geld kosten zonder dat iemand erom gevraagd heeft en die dus weinig tot geen functie hebben?

  Bij een overheid die beslissingen neemt kun je op een ding altijd rekenen, dat ze zoveel mogelijk van andermans geld uitgeven om zo inefficiënt mogelijk niet noodzakelijke dingen te bekostigen.

  Wegen zijn daarop geen uitzondering.

  Albert S. [26] reageerde op deze reactie.

 5. @Tony [3]:

  Precies, de overheid dient zich daar sowieso niet mee te bemoeien. Maar bij nader inzien vind ik het wel een vol punt waard. Ik ga het aanpassen.

 6. @Albert S. [5]:
  @Tony [3]:

  PVV aangepast op het gebied van overheidspropaganda (waar ik in eerste instantie te streng was), TON op het gebied van de ontwikkelingshulp (waar ik in eerste instantie te streng was).

  PVV – 2 karaat, TON – 2 karaat. Minst grote verliezer van de toetssteen: PNVD + 3 karaat.

  “Bij een paar punten zet ik mijn vraagtekens en dat is wegenaanleg, waar ik als klassiek-liberaal wel voor ben dat de overheid hierin zeggenschap moet hebben als onderdeel van de infrastructuur.”

  Dat is mijns inziens al een opgerekt klassiek-liberalisme. Bij puur klassiek-liberalisme wordt voorgestaan dat de overheid een rol speelt bij defensie, politie en rechtspraak.

  Peter de Jong [9] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [28] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [8]:

  Ritueel slachten (halsslagaders doorsnijden en laten doodbloeden) veroorzaakt meer dierenleed dan slachten mbv een schietmasker (snelle dood). Waarom beloon je geen verbod?

  Die verplichtingen voor scholen (taal/rekenen/geschiedenis/vlag) betreffen volgens mij uitsluitend scholen die door de overheid worden gefinancierd. Waarom zou een financier geen eisen mogen stellen?

  Het handhaven van de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie is imho juist heel libertarisch. Zo betalen mensen netto immers minder belasting!

  .M [10] reageerde op deze reactie.
  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [9]: Het verstoort natuurlijk wel de vrije marktwerking en het prijsmechanisme.
  Rente is huur van geld. Waarom kan ik de huur van een huis niet aftrekken?
  Of waarom kan ik de rente op een geleveragde aandelen- of goudpositie niet aftrekken en iemand anders wel die op zijn vastgoedinvestering?
  Beter is de aftrekposten en subsidies weg en een algehele belastingverlaging
  (d.w.z. voorlopig – het einddoel is uiteraard volledig afschaffen van IB).

 9. @Peter de Jong [9]:

  “Ritueel slachten (halsslagaders doorsnijden en laten doodbloeden) veroorzaakt meer dierenleed dan slachten mbv een schietmasker (snelle dood). Waarom beloon je geen verbod?”

  Eigendomsrechten beperken zich volgens het libertarisme, waar ik van uit ben gegaan bij de toetssteen, tot mensen. Een verbod op ritueel slachten zou het schenden van eigendomsrechten inhouden.

  “Die verplichtingen voor scholen (taal/rekenen/geschiedenis/vlag) betreffen volgens mij uitsluitend scholen die door de overheid worden gefinancierd. Waarom zou een financier geen eisen mogen stellen?”

  Overheden dienen geen onderwijs te financieren. Inplaats van een systeem waarin de overheid de financier is van het onderwijs zouden particulieren die het onderwijs financieren eisen kunnen stellen.

  “Het handhaven van de hypotheekrenteaftrek en de huursubsidie is imho juist heel libertarisch. Zo betalen mensen netto immers minder belasting!”

  Hypotheekrenteaftrek is geen ‘normale’ belastingverlaging maar zet burgers aan tot het kopen van een huis (inmenging in de woningmarkt door de overheid) en het daarmee samenhangende lenen van (fiat)geld. Huursubsidie is een subsidie. Allebei afschaffen.

  @.M [10]:
  Juist!

  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 10. Ik stem hoe dan ook op de PVV. En lees de vrijspreker altijd graag, maar een nieuwe partij moet je wel de kans kunnen geven. Andere partijen zitten er al tientallen jaren.

 11. @Oscar [11]:

  – Eigendomsrechten

  Volgens libertariërs gelden eigendomsrechten voor mensen, omdat mensen kunnen beschikken over zelfbewustzijn, ratio en moreel besef. Toch zijn er ook mensen die een of meer van deze drie eigenschappen ontberen. Desondanks vinden libertariërs het immoreel als die mensen hun recht op leven niet wordt gerespecteerd. Zij hebben die mening, omdat ook deze mensen, net als ieder ander, kunnen lijden. Op basis van deze redenatie kan je echter ook dieren het recht op leven niet ontzeggen. Libertariërs die dieren wél als eigendom zien, zullen dan tevens kleine kinderen, demente bejaarden, coma patiënten etc als eigendom moeten zien. Die mag men dan ook ritueel slachten. 😉

  – Bestaansrecht overheid

  Ja, als je het bestaansrecht van de overheid ontkent gaat je redenering op. Maar áls er een overheid is dan kan die toch doen wat de democratische meerderheid wil? Dus niet alleen wegen aanleggen, maar óók onderwijs financieren?

  – Belastingen etc

  Ja, natuurlijk is afschaffen van alle belastingen en subsidies het beste, maar je moet ergens beginnen.

  In de eerste plaats moet iedereen wonen en kent de woningmarkt vanwege de overheidsinterventie geen normaal prijsmechanisme. Dat je rente op andere investeringen niet kan aftrekken is dan geen argument om dat bij de woningmarkt ook niet te doen. Iedere lastenverlichting is er immers één. 🙂

  Dat hypotheekrenteaftrek burgers aanzet tot het kopen van een huis en tot het aangaan van leningen doet niets af aan het feit dat dit hun vrije beslissing is. Door hiervoor, of voor het aanvragen van huursubsidie, te kiezen houden zij immers meer geld over. Veel minder libertarisch is de verdeling van grond en de bouw van woningen die volledig door de overheid zijn gereguleerd. De eindgebruiker heeft hier vrijwel geen invloed op.

  Verder is huursubsidie helemaal geen subsidie. Subsidie is geld dat je extra krijgt, geen geld dat je per saldo minder hoeft te betalen. En om dit laatste gaat het bij huursubsidie.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  HOc Voluerunt [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [13]:

  “Libertariërs die dieren wél als eigendom zien, zullen dan tevens kleine kinderen, demente bejaarden, coma patiënten etc als eigendom moeten zien. Die mag men dan ook ritueel slachten.”

  Het non-agressieprincipe heeft betrekking tot mensen. Kleine kinderen, demente bejaarden, coma patiënten etc. en niet primaten, koeien, schapen, kippen, fruitvliegjes, champignons, bladspinazie, bacteriën, virussen en andere levende wezens waar sommige mensen graag eigendomsrechten zouden willen toekennen.

  “Maar áls er een overheid is dan kan die toch doen wat de democratische meerderheid wil? Dus niet alleen wegen aanleggen, maar óók onderwijs financieren?”

  Bij de serie ‘politieke partijen op de libertarische toetssteen’ ga ik uit van libertarisme (minarchisme en anarchokapitalisme). Bij minarchisme hoort geen wegsocialisme.

  “In de eerste plaats moet iedereen wonen en kent de woningmarkt vanwege de overheidsinterventie geen normaal prijsmechanisme.”

  Daarom dient de overheid zich geheel en al uit de woningmarkt terug te trekken.

  “Dat hypotheekrenteaftrek burgers aanzet tot het kopen van een huis en tot het aangaan van leningen doet niets af aan het feit dat dit hun vrije beslissing is. Door hiervoor, of voor het aanvragen van huursubsidie, te kiezen houden zij immers meer geld over.”

  Omslachtige herverdelingspolitiek.

  “Verder is huursubsidie helemaal geen subsidie. Subsidie is geld dat je extra krijgt, geen geld dat je per saldo minder hoeft te betalen. En om dit laatste gaat het bij huursubsidie.”

  Huursubsidie verstoort de markt. Het is staatsinterventie in de woningmarkt. Huursubisidie is niet zomaar een filantropisch cadeautje. Bij huursubsidie zijn er ambtenaren betrokken, die geld kosten (worden allemaal betaald uit de schatkist).

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [13]:
  Dieren zijn eigendom, mensen behoren ook tot de klasse dieren maar mensne onder elkaar maken afspraken.

  Je argument is een ” argumentum ad absurdum”

  ocht je het niet door hebben. al het geld wat de overheid je geeft voor je huis en aftrek van de hypotheek heb je zelf al afgegeven.

  Maak eens een rekensommetje over je maandsalars als huisbezitter.
  Hoevele vn je bruto salaris moet je afgeven, en betaal je aan accijnsen en ieder ander product en wegenbelasting en honden belasting noem maar op,… ales wat je aan de staat geeft.
  En wat hou je dan over>?

  Dan tel je erbij wat je terug krijgt via subsidies.

  En heb je meer teurg gekregen dan je bruto salaris of zelfs maar gelijk?
  Zoniet dan ben je een persoon die staat te springen en juichen als een dief 200 euro steelt en zegt :” hier heb je een euro.. koop maar een ijsje” .
  En jij zegt ” dank je wel, wat een goed werk doe je metmijn centen, hij smaakt immers lekker”

  Snap je wat ik bedoel?
  Daarbij komt dat geld van jou ook nog eens bij anderen terrecht die er helemaal niks voor hebben hoeven doen zonder jou vrijwillige bijdrage. Tv’s in groningen, een oorlog die je niet steunt.
  Kunst die je absoluut noit ook maar een cent waard gaat vinden. Zwembaden waar je zelf entree voor betaald. Diensten van de gemeente zoals uitreksels waar je nog eens zelf voor mag betalen. andere mensen krijgen jou geld en hebben daar niets voor hoeven doen.
  Of de politicus zegt ” gratisopenbaarvervoer” dat isniet gratis..
  Dat moet ergens vandaan zijn gekomen.

  Deze dingen moet je eerst eens begrijpen, zijn cruciaal om het geweld van de overheid te zien.

  Wat betreft de overheid en eigendom.
  Door de hele geschiedenis heen is het land en alles er op d.m.v. geweld verkregen. De staat mag alleen al om die reden, en anderen, niet eens spreken van eigendom.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [2]:

  Wie gaat arresteren? De overheid? Maar die vond u toch crimineel? Zelfs hun justitie-apparaat vindt u toch crimineel? Maar u verlangt toch naar arrestatie? U begrijpt dat zo’n apparaat moet worden onderhouden door de burgers?
  Maar een verplichte bijdrage voor justitie vindt u ook weer crimineel? Echt, uw arrestatie en uw pleidooi voor niet-verjaren, komt daarmee helemaal in het luchtledige te hangen.
  Maar ik praat eigenlijk niet meer met u. U dicht mij namelijk toe voorstander te zijn van criminaliteit.

 15. Als ik het goed begrepen heb, mag je volgens het libertarisch principe met een dier doen wat je wilt, dus het ook op gruwelijke wijze martelen, als het je eigendom is. Kijk, dat is nu waarom ik weliswaar in grote lijnen achter het libertarisme sta, maar toch geen fundamentalistisch libertariër ben. Mijn bezwaar is de formule-achtige aanpak waarmee principiële libertariërs elk probleem denken te kunnen oplossen. Ik denk dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit, dat je niet alles simpel zwart-wit kunt stellen en dat een puur libertarische maatschappij een utopia is. Jede Konsequenz führt zum Teufel!

  Wat dieren betreft: natuurlijk is er verschil tussen verschillende dieren, zo zullen bijvoorbeeld zoogdieren meer rechten moeten hebben dan insecten, en die weer meer dan amoebes. Simpelweg omdat zoogdieren een veel meer ontwikkeld zenuwstelsel en hersenen hebben, ze duidelijk kunnen lijden en pijn hebben en het voor mij een onmiskenbaar onderdeel van beschaving is om daar rekening mee te houden. Ik sta dan ook vierkant achter een verbod om bijvoorbeeld een kat of een hond of een koe te mishandelen, ook al zijn die je eigendom. Als dat dan tegen het libertarisch principe is, “so much the worse for libertarianism”. Waar je dan precies de grens trekt is natuurlijk niet exact te zeggen en kan een onderwerp van discussie zijn. Maar het is een van de vele voorbeelden dat een simpel rigide principe tot verwerpelijke resultaten kan leiden. Een ander bekend voorbeeld is natuurlijk de discussie over abortus. Ook binnen libertarische kringen bestaan hierover sterk verschillende opvattingen, waarbij elke groep probeert zijn eigen standpunt te rationaliseren om het in overeenstemming te brengen met het libertarisch principe (door bijvoorbeeld definities van “leven” en “mens” naar hun eigen ideeën aan te passen).

  beek [18] reageerde op deze reactie.
  Tony [31] reageerde op deze reactie.
  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 16. @Wim [17]:

  Er valt geen goede rationele verklaring te geven voor het feit dat we bacterien en muggen maar wat graag doden, terwijl we dit bij peozen en honden meestal niet graag zien, hoewel Chinezen wel graag hond mogen eten. De ratio schiet hier tekort, en daarmee het vermogen van de libertarier om op zuiver rationele gronden een visie voor het hele leven te willen opbouwen (ziet het libertarisme als levensvisie, zich als concurrent van de kerk?).

 17. @HOc Voluerunt [15]:

  “Dieren zijn eigendom, mensen behoren ook tot de klasse dieren maar mensen onder elkaar maken afspraken.”

  Niet alle mensen kunnen dat. Toch gaan we die niet hun recht op leven ontzeggen. En sommige hogere dieren maken wel degelijk afspraken. Mag je die dan toch BBQen? Zie ook:
  http://www.strike-the-root.com/4/graham/graham1.html

  “Al het geld wat de overheid je geeft voor je huis en aftrek van de hypotheek heb je zelf al afgegeven.”

  Precies! Het is dan tamelijk onzinnig om als libertariër TEGEN hypotheekrenteaftrek of huursubsidie te zijn. Dit zijn immers belastingverlagingen.

  ===
  “Taxes are not levied for the benefit of the taxed.”
  – Robert A. Heinlein

  Hoc Voluerunt [24] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [14]:

  “Het non-agressieprincipe heeft betrekking tot mensen”

  Tuurlijk Oscar, maar dit is geen willekeurige afspraak. Daar zijn specifieke redenen voor die libertariërs hanteren en die ik hierboven heb gegeven. Op basis van die redenering vallen tevens hogere dieren onder het NAP. Als dit niet zo zou zijn dan zijn immers de groepen mensen die dezelfde eigenschappen hebben ook ‘slachtrijp’.

  Mocht je het hier niet mee eens zijn dan graag een weerlegging van de in post #13 gegeven argumentatie. Je hoeft van mij geen vegetariër te worden, maar erken tenminste dat het punt van dierenrechten omstreden is in libertarische kring (net als abortus en interventionisme). 0 karaat is dan op zijn plaats imho.

  “Bij minarchisme hoort geen wegsocialisme.”

  Waarom niet? De overheid heeft binnen het minarchisme ook als taak de handhaving van de rechtsorde, terwijl dit net zo goed door de vrije markt kan worden verzorgd als de aanleg en het beheer van wegen.
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Law

  “Huursubsidie verstoort de markt. Het is staatsinterventie in de woningmarkt.”

  Jawel, maar die markt is zonder huursubsidie al verstoord. Huursubsidie is net als hypotheekrenteaftrek een belastingverlaging. Je maakt de woningmarkt er niet beter mee, maar de mensen houden wél meer geld in hun portemonnee. Uiterst libertarisch dus! 😉

  ===
  “A traffic jam is a collision between free enterprise and socialism. Free enterprise produces automobiles faster than socialism can build roads and road capacity.”
  – Andrew Galambos

  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Peter de Jong [20]:

  Het argument is niet de mate van bewustzijn. Het argument is mens of geen mens. Daarom is geweld tegen een idioot (een mens die een diepe cognitieve retardatie als uitdaging heeft) in coma wél agressie en geweld tegen een primaat niet.

  Ik zie geen enkele reden om het non-agressieprincipe betrekking te laten hebben op primaten, koeien, bacterien, virussen, planten en koolstofatomen.

  Weerlegging? Het non-agressieprincipe heeft enkel betrekking op mensen. Punt.

  “Waarom niet?”

  Een rechtsorde is iets ander dan wegen aanleggen.

  “Uiterst libertarisch dus!”

  Nee, natuurlijk niet. Het is een verstoring van de vrije markt.

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.
  Tony [35] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [21]:

  “Het argument is mens of geen mens.”

  Waarom? Wat maakt menselijk DNA anders dan het DNA van bijv. hogere primaten?

  “Een rechtsorde is iets ander dan wegen aanleggen”

  Hoezo? Beide kunnen ze door de vrije markt worden verzorgd. Ook voor handhaving van de rechtsorde heb je geen overheid nodig.

  “Het is een verstoring van de vrije markt.”

  De woningmarkt is en blijft ook zonder hypotheekrenteaftrek en huursubsidie niet vrij. Als je ze afschaft is het enige effect een lastenverzwaring voor iedereen. Dat is precies de reden dat PVV en VVD tegen afschaffing zijn.

  Het is tamelijk absurd dat je hier voor belastingverhoging zit te pleiten, vind je niet? 😉

  Cornoo [25] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [27] reageerde op deze reactie.

 21. @Tony [4]: “Had je de Piraten Partij ook al getoetst? Zo nee, misschien toch een goed idee, omdat er toch merkwaardig veel mensen zijn die een stem erop overwegen.”

  Niet zo verwonderlijk Tony. Dit land is immers doordrenkt met een socialistische graaicultuur.

  De piratenpartij is een van de minst libertarische partijen, aangezien zij inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht propageert.

  Je kan nu eenmaal geen kopie van een origineel maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het origineel.

  En geeft hij toestemming dan is dat gewoonlijk slechts voor het gebruiksrecht. Wil je het volledige eigendomsrecht dan zal je minstens de ontwikkelingskosten op tafel moeten leggen.

  Een DVDtje met de nieuwste film kost je dan tientallen miljoenen, en een enkel aspirientje zelfs honderden miljoenen.

  De meeste ‘piraten’ haken uiteraard af bij dergelijke prijzen. 😉

  Tony [35] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [19]:
  Moet ik nu werkelijk van iets onzinnigs iets zinnigs maken?
  Dze discussie had ik ook met iemand anders.
  Mensen zijn onder elkaar gelijk en dieren zijn eigendom, zo is het altijd geweest. Deze discussie heb ik al eerder met iemand op youtube gevoerd.
  Die stelde net alsjij dat gewervelde dieren gelijk zijn door hun zenuwstelsel en de mogelijkheid om leed te ervaren.
  Is goed dan zijn dieren ook vrij… gaan we het eigendoms recht en non agressie dan ook op hun uitvoeren? dan mag een hond geen konijn meer vangen. Dan sluiten we hem op.. we zijn immers gelijk niet?
  Als je zegt dat dit hun natuur is dan zeg ik op mijn beurt dat mensen ook een natuur hebben en dat is andere dieren opeten!.
  En dus is de circel weer rond. Komt er op neer dat mensen omnivoren zijn en dieren eten. PUNT! ik heb gene zin in circel redeneringen die ik met het zelfde punt iedere keer weer moet herleggen.
  Daarbij is het argument van gewervelden absurd omdat we dat idd gelijk hebben… we zijn ook allemaal uit koolstof gevormd, dus zijn bomen en bacterien ook gelijk aan elkaar. En die maakt ons lichaam per miljoenen tegelijk van kant.
  Een gemeenschappelijke factor betekend niet dat ze ook gelijk zijn.


  Precies! Het is dan tamelijk onzinnig om als libertariër TEGEN hypotheekrenteaftrek of huursubsidie te zijn. Dit zijn immers belastingverlagingen”

  Ik ben niet tegen de hypothee rente aftrek, al zou die van mij gelijk mogen staan aan al het geld wat we afgedragen hebben.

  Punt is dat de overheid zich niet mag mengen tussen deafspraken tussen koper en verkoper, onder geen enkel beding. Dat si wat er mis is .
  Het blijft een kruimel die de dief je terug geeft nadat hij een heel brood bij je heeft weggepikt. Dat is wat er mis mee is.Dat je wat terug krijgt fine… mar daar neem ik geen genoegen mee en niemand hier. het had in de eerste instantie niet eens afgepakt mogen worden. Daar ligt het knelpunt.

  Als de overheid eigen kapitaal had en niet aan herverdeling zou doen en pur uit liefdadigheid een hypotheekrente aftrek zou geven dan zou je mij absoluut niet horen.
  Zo ook als de overheid van eigen geworven kapitaal uitkeringen zou geven aan mensen. dan hoor je me ook niet.
  De Regeling is niet relevant, de gedwongen herverdeling van welvaart WEL.

  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [29] reageerde op deze reactie.

 23. @Peter de Jong [22]:

  Beste, als je de hypotheekrente aftrek en huursubsidie afschaft, kan de overheid ook de belastingen verlagen. Daarnaast bespaart het ook nog een hoop ambtenaren e.d.

  Jou standpunt is zeer kortzichtig, immers de overheid moet ergens het geld vandaan halen en zal dus voor elk extra’tje dat ze bepaalde groepen geven de belastingen voor iedereen verhogen. Vervolgens loopt iedereen voor elkaars voordeeltjes te betalen en voor de overheidsbureacratie daaromheen.

  Dit alles in stand houden heeft dus niets te maken met lastenverlaging maar met zieke politieke spelletjes (immers, de vvd, cda en pvv hebben veel potentiële stemmers met een eigen huis).

  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 24. @Tony [6]: Daar wringt de schoen, want er zijn infrastructurele projecten die een overheid moet kunnen plannen, zoals het aanleggen van dijken en openbare wegen. Anders hebben we een probleem, want dan stopt de doorvoer van handel van minder gefortuneerden. Vooral van landomsloten gebieden. Want als alle wegen privaat bezit zijn dan hebben de armen geen enkele kans om handel te drijven of naar hun werk te komen. Deze wegen en dijken dienen wel door private bedrijven te worden aangelegd. Ik ken geen enkele instantie nu en in het verleden, waar de wegen- en dijkenplanning privaat was.

  Peter de Jong [32] reageerde op deze reactie.
  Tony [39] reageerde op deze reactie.

 25. @Peter de Jong [22]:

  Hoezo? Beide kunnen ze door de vrije markt worden verzorgd. Ook voor handhaving van de rechtsorde heb je geen overheid nodig. ”
  Daar ben ik het fundamentele met e oneens.
  Wegennetten kunnen privaat zijn zoals je ziet in frankrijk voor een deel .
  Maar een rechtsorde KAN niet privaat geregeld zijn, dan is hij te vele onderheven aan corruptie en het ” ik heb meer wapens, dus wie doet me wat” principe .
  Dan krijg je persoonlijke milities en dat wil niemand .
  De rechtsorde moet zich wel beperken.
  Eigendomsrecht houdt ook in dat jij je eigendom mag verdedigen, dat mag je nu niet. Zelfs tegen de staat.
  De rechtsorde moet 1 ding als fundamentele basis hebben en verder niets.

  Eigendoms recht erkennen en beschermen, meer niet.
  Verkeerd verordeningen en regels en beboeten dat moet er allemaal af.
  Boetes werken namelijk niet en zij ordinair belastingheffingen.
  EN nu ga je rvagen ” wat als ik iemand dood rij” dan betaal je alle kosten, of je bent er voor verzekerd uiteraard. rij je iemand anders zijn auto in de prak,, zijn dat is jou verantwoording.
  Dat is Zelfbeschikking, je bent zelf verantwoordelijk voor je daden een staat hoeft alleen dit te erkennen en veel straffen zonder van slachtofferloze misdrijven kan je ook wegvegen.
  @Peter de Jong [22]:

  “Waarom? Wat maakt menselijk DNA anders dan het DNA van bijv. hogere primaten?”
  Enkele chromosomen verschil zijn er en wij zijn gene primaten he, als er geen verschil was dan slingerde we nu in bomen.
  De stelling is idioot en niet relevant.

  De woningmarkt is en blijft ook zonder hypotheekrenteaftrek en huursubsidie niet vrij. Als je ze afschaft is het enige effect een lastenverzwaring voor iedereen. Dat is precies de reden dat PVV en VVD tegen afschaffing zijn”

  Het euvel is nietdat er een belasting verzwaring is verlaging optreed. het punt is dat de overheid zich hier niet in mag mengen. De enige juiste oplossing zou zijn dat mensen Zelf hun eigen geld in hun zaken mogen houden.
  Niet dat de overheid het eerst afpakt en jullie juichen als je een kruimel terug krijgt.
  Het gad in de eerste instantie niet gestolen mogen worden, als dat niet gebeurt was is een hypotheekrente aftrek of huursubsidie niet eens meer nodig.

  Ik zie liever een fikse belasting verlaging op je loon

  Albert S. [33] reageerde op deze reactie.

 26. @Oscar [8]: Zie mijn reactie hierboven, Oscar. Wel of geen ‘opgerekt’ klassiek-liberalisme, feit is dat elke klassiek-liberale samenleving dit begrip heeft gehanteerd of hanteert. Aan sommige dingen ontkom je niet, helaas.

 27. @Hoc Voluerunt [24]:

  “dan mag een hond geen konijn meer vangen. Dan sluiten we hem op.. we zijn immers gelijk niet?”

  Heb je Graham’s “argument from marginal cases” wel gelezen? Hij geeft nl. antwoord op je vraag.

  Er bestaat geen positief recht op bescherming. Dieren hebben wel, net als mensen, het recht zichzelf te verdedigen als zij worden aangevallen. Maar mensen hebben net zo min de verplichting prooidieren te beschermen tegen roofdieren als dat andere mensen de verplichting zouden hebben om een menselijk slachtoffer te beschermen tegen een moordenaar.

  Verder kan je een roofdier dat een prooi dood dit net zo min verwijten als een klein kind of een niet-toerekeningsvatbare volwassene die een andere mens dood. Natuurlijk eten mensen ook vlees en daarvoor moeten ze eerst doden, maar de meeste mensen zijn wél toerekeningsvatbaar en die kan je dus aanspreken op hun daden. Als je dus van menig bent dat een mens een hulpeloze baby niet mag roosteren (het kan wél, maar het mág niet) dan zal je daar een steekhoudend argument voor moeten aanvoeren. Dat heb ik van jou, of van Oscar, nog niet gelezen. En denk er aan, positieve rechten bestaan niet!

  “Dat je wat terug krijgt fine… maar daar neem ik geen genoegen mee en niemand hier. het had in de eerste instantie niet eens afgepakt mogen worden. Daar ligt het knelpunt.”

  Tuurlijk, helemaal géén belasting betalen is nog eerlijker. Maar waarom zou je een belastingverlaging afwijzen als die niet volledig is? Dat is net zo vreemd als wanneer een straatrover je geld wegneemt, je vervolgens nog een tientje teruggeeft voor de taxi naar huis, en jij weigert dat tientje aan te pakken omdat je die roverij in zijn geheel afkeurt. Kan je wel mooi naar huis lopen! 😉

  hoc voluerunt [45] reageerde op deze reactie.

 28. @Cornoo [25]: “als je de hypotheekrente aftrek en huursubsidie afschaft, kan de overheid ook de belastingen verlagen.”

  Kan wel, maar gebeurt niet. Dus wat heb je liever? Minder lastendruk door handhaving van de hypotheekrenteaftrek, of hetzelfde IB tarief en géén aftrek meer?

  ===
  “Only the little people pay taxes”
  – Leona Helmsley (billionaire, hotel operator and real estate investor)

Comments are closed.