friendship
friendship

Het is niet ondenkbaar dat het wereldomvattende financiële systeem instort. Het is zelfs niet ondenkbaar dat dit op korte termijn gebeurt.

Dat zal een zware klap zijn, vooral voor diegenen die zich emotioneel erg afhankelijk hebben gemaakt van hun financiële middelen en veronderstelde zekerheden.

Mijn advies: laat het los. Hoe meer je je verbindt met het oude financiële systeem, hoe moeilijker je het zult hebben.

Dit systeem is gedoemd om in te storten. Laat het instorten. In de grand picture kunnen we dit systeem maar beter kwijt zijn dan “rijk”. Want met werkelijke rijkdom heeft het niets te maken.

Kijk door de chaos heen en zie de logica van vernieuwing. Het instorten van het oude maakt ruimte voor een nieuw economisch systeem.

We zullen in eerste instantie terugvallen op elementaire economische waarden. Wat kunnen we creëren? Wat kunnen we ruilen?

We zullen ook worden uitgedaagd te handelen volgens een nieuwe economische ethiek. Wat kunnen we delen?

Laten we onze bevrijding van het immorele oude systeem niet beantwoorden met angst en paniek maar met verantwoordelijkheid en creativiteit. We hebben de vrijheid om een nieuwe weg in te slaan.

Dominee Sen Huwa

70 REACTIES

 1. Het kan mogelijk even duren voordat er een nieuw economisch systeem van de grond komt.

  In die tussenfase worden we uitgedaagd ons niet te laten leiden door angst en onzekerheid.

 2. Sen Huwa ziet verlangend uit naar de afbraak van een systeem dat wereldwijd wordt gebruikt. De ellende die dat voor vele enkelingen met zich mee zal brengen, die neemt hij blijkbaar voor lief, zo groot is zijn verlangen naar een nieuw paradijs. Een paradijs dat voornamelijk erg wazig in zijn hoofd rondzingt, en geen duidelijke contouren vertoont. Vandaar de wazige oproep aan anderen om toch vooral creatief te zijn.
  Hoe goedkoop kunnen woorden zijn.

  Sen Huwa [4] reageerde op deze reactie.
  Oscar [5] reageerde op deze reactie.
  Astrid [12] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [3]:

  Het huidige financiele systeem is gebaseerd op oplichterij. Wil u oplichterij in stand houden? Of zou u het geen oplichterij willen noemen omdat het oplichterij is door de overheid? Analoog aan dat u een gewapende overval door de overheid, in tegenstelling tot een gewapende overval op een juwelier, ook geen criminaliteit vindt. Het moge duidelijk zijn dat voor u de overheid meer autoriteit heeft dan God. Dat u het toepassen van agressief geweld door organisaties die zich een monopolie op het uitoefenen van agressie aangematigd hebben belangrijker vindt dan liefde. Uw pro-religieuze uitingen zijn feitelijk geen knip voor de neus waard aangezien bij u het instituut van de agressiemonopolist boven elke ethiek en moraal is verheven.

  beek [16] reageerde op deze reactie.

 4. Wereld zonder geld?
  Zonder “wat”?
  Wat IS geld? En wat doen we er mee?

  Een van de grootste “uitvindingen” van de mensheid voor vergroting van onze welvaart is de arbeidsverdeling.

  Die arbeidsverdeling had echter een probleem. Want hoe kan ik (modern gesproken) mijn computers ruilen tegen brood? Na 1 computer heeft de bakker een jaar lang geen nieuwe nodig, maar ik heb wel elke dag brood nodig.

  De uitvinding van een een gemakkelijk ruilmiddel, was dan ook zeer nuttig.

  Via schelpjes tot goud gekomen. Dat ging decennia prima, totdat de politici bedachten dat ze meer konden zwendelen met bedrukt papier. Die zwendel schijnt nu aan zijn eind te komen.

  Er is dus nu iets nodig dat die zwendelmogelijkheden verhindert.

  Daarvoor lijkt goud (zilver) nogal praktisch.
  Zelfs waarschijnlijk. Ik weet niets beters.
  Vandaar dat een deel van je spaarcenten in goud, erg nuttig is. Want daarmee zul je ook later nog kunnen ruilen. In tegenstelling tot waardeloos bedrukt papier.
  Zie ook:
  @Oscar [1]:

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 5. Ik zie het voor me Sen, maar we zullen eerst een tussenstap moeten maken.

  Laten we een nieuw geldssyteem opzetten, waarbij we op het moment dat de mensen met foute bedoelingen er aan zitten gewoon weer een nieuwe kunnen creeren. Laten we een full-reserve bank oprichten. Alle belastingen afschaffen, met nog maar 1 belasting op grondstoffen om overconsumtie tegen te gaan. Laten we de verborgen schone energie technieken openbaar maken. Laten we een basisinkomen instellen voor iedereen zodat je je hart kunt volgen en niet aan het slavensysteem hoeft deel te nemen.

  http://www.nieuw-nederland.nu

  Sen Huwa [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [6]:
  Een monetair systeem op basis van echte waarde zoals goud, heeft de toekomst.

  Het gaat mij in eerste instantie om de wijze waarop wij om kunnen gaan met het ineenstorten van het oude.

  Leg mensen uit dat het oude systeem corrupt was en waarom het corrupt was. Dat het zo niet door kon gaan.

  Help mensen hun angst te transformeren in een visie op een nieuw rechtvaardig systeem.

  Ik hoor de mensen al klagen dat zij hun pensioen en spaargeld kwijt zijn. Wat zij zich mogen bedenken, is dat hun geld onderdeel was van een crimineel systeem wat hen in feite in een houdgreep hield.

  De vrijheid om een nieuw systeem te creëren, vraagt om een positieve houding naar de toekomst i.p.v. crying over spilled milk.

  And there will be a lot of crying over spilled milk.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Sen Huwa [8]:

  Goede gedachten.
  Nuttig om verder over te denken en voorstellen en mogelijkheden te bedenken.

  Een globate impuls:

  “Ik hoor de mensen al klagen dat zij hun pensioen en spaargeld kwijt zijn.”

  Ja, dat gevaar is nu groot.
  Maar stel dat mensen kans zien om hun spaargeld, pensioen recht, om te zetten in goud, dan hebben ze straks wel iets waarmee ze brood en kleding kunnen ruilen.

  Politici zullen dit op alle mogelijke manieren tegenwerken, maar ALS voldoende mensen dit voldoende sterk zouden willen, zou het dan tegen te houden zijn?

  Sen Huwa [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [9]:
  Dit hele proces is niet tegen te houden. Het voltrekt zich voor onze ogen.

  Goud heeft blijvende waarde maar kun je niet eten.

  In de samenleving die ik voor mij zie, vormt goud eerder de basis voor gezamenlijke welvaart dan voor individuele welvaart, hoe hoog ik het individu ook heb.

  De uitdaging ligt er mijns inziens niet in nu persoonlijk waarde proberen vast te houden maar om mee te werken aan een geheel nieuwe economische structuur waar wij allen deel vanuit maken.

  Dit heeft niets te maken met het oude collectivistische denken waarbij de een voor de ander opdraait.

  Collectivisme is oud. Eenheid in soevereiniteit is de toekomst.

 9. @beek [3]: Beek, mag ik je een uitzending van Tegenlicht aanbevelen (via uitzending gemist); aflevering “Buigen of Barsten”. Daarin wordt o.a. laten zien hoe burgers in landen als Letland of Lithouwen (ben ff niet meer zeker) een heel ruilsysteem hebben opgezet via internet voor goederen en diensten.
  Werkt fantastisch. Uit nood geboren, dat dan weer wel.

  Het zou heel fijn zijn als we onze situatie zouden kunnen handhaven, of iets wat er op lijkt, maar het lijkt erop dat we, met z’n allen, een periode heel diep moeten gaan op het moment dat de boel instort. We kunnen ons voorbereiden op alternatieven.
  Ik denk dat Sen Huwa dat bedoeld heeft.

  Sen Huwa [13] reageerde op deze reactie.
  beek [17] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [65] reageerde op deze reactie.

 10. @Astrid [12]:
  Het oude systeem gaat de diepte in. Je gaat zelf alleen de diepte in als je je vasthoudt aan dit oude systeem.

  De diepte die ik daarnaast verwacht, betreft vooral het wegvallen van oude zekerheden.

  Ik verwacht zeker dat er snel ruilsystemen zullen komen. Als de mens zijn angst voorbij is en moe van het protesteren voor behoud van pensioen, gaat hij vanzelf weer opzoek naar nieuwe oplossingen.

  Ik zie het meer als een tijd van uitdaging. We waren gevangenen van een systeem wat ons een schijngevoel van veiligheid gaf.

  Nu worden we uitgedaagd om te laten zien hoe wij echt met vrijheid en soevereiniteit om willen gaan.

 11. Als deze ineenstorting er werkelijk komt, is het globaal en volgt er zonder twijfel een ongeziene oorlog.
  In een geisoleerd probleem of klein land zoals Letland kan er iets moois uit groeien zoals je beschrijft maar op wereldschaal vrees ik het ergste.

  Rob ter Horst [20] reageerde op deze reactie.

 12. 1: Geld mag niet onder prive handen zijn, zoals het nu wel is.
  2: Too big to fail: afschaffen en zaken gewoon failliet laten gaan.
  3: debet/credit afschaffen, er mag alleen geld uitgeleend worden door geldbeheerders (voorheen banken) wanneer er geld over is.
  4: rente moet verboden worden, geeft te veel ruimte voor fraude en onzekerheden.
  5: Goud of zilver als achterliggende waarde voor het geld, zoals het was.
  6: geld een publiek domein maken
  7: Het geld moet zich aanpassen aan de mensen, niet andersom.
  8: Speculatie op toekomstige verdiensten moeten verboden worden, omdat men geen groot geld meer mag lenen.
  9: belastingdienst afschaffen en hervormen naar een bijdragesysteem wat men zelf mag bijdragen, wel een minimaal regelstelsel zodat men minimaal iets bijdraagt.
  10: Bijdragesysteem meestal niet verplichten, aanpassen aan de persoon of personen in kwestie.
  11: Handel vereenvoudigen en handelswaar als betaalmiddel accepteren, evenals diensten.
  12: overheden zouden zich moeten toespitsen op veiligheid, zorg en recht en verder mogen zij zich nergens mee bemoeien.
  13: koningshuizen afschaffen
  14: economie hervormen, meer ruimte voor ambacht, variatie en ‘de gewone man’.
  15: het industriële militaire complex omzetten in een net veiligheids apparaat wat niet overcontroleerd, op privacy let en vooral: geen winst mag maken.
  16: alles open source, van software tot muziek, octrooien en ‘rechten’ afschaffen. Wat men maakt moet voor iedereen gratis beschikbaar zijn, om daar weer op voort te mogen borduren.
  17: religies omzetten naar weldadige instanties, de helft van hun inkomsten verplicht naar zorg, milieu, etc.
  18: educatie hervormen naar vernieuwingsleer: wat nu bestaat ten op zichte van de huidige ontwikkeling, linker en rechter hersenhelft moeten beiden ontwikkeld worden, kinderen en leerlingen als uitvinders opvoeden in plaats van ‘volgers van wat al bestaat’.
  19: Conservatisme (het behoud van het oude) afschaffen, alleen gericht op de toekomst en op samenwerking gericht.
  20: Boeren mogen zonder tussenkomst voedsel inruilen voor andere goederen.
  21: Vrije markt economie sturen zodat er gewoon zaken failliet mogen gaan.
  22: Oude systemen als lessen beschouwen, niet als iets blijvends.
  23: Verlangen/consumptie maatschappij hervormen naar broodnodige maatschappij, waarbij luxe een eigen keuze is als je dat kan.
  24: milieubelastingen e.d. opheffen en de vrije energie technieken van o.a. Nicholas Tesla gangbaar maken.
  25: Oligarchieën de nek omdraaien, hiërarchieën aanpassen en waar nodig weg werken.
  26: leiderschap verdelen over mannen en vrouwen, bijv. een mannelijke en een vrouwelijke premier. (zonder koningshuis natuurlijk)
  27: mensen die verliefd en verknocht zijn geraakt aan hun geld: therapie want zij zijn ziek.
  28: Totalitaire regimes negeren en vooral laten vallen wanneer zij failliet zijn. (Zimbabwaanse toestanden verbieden)
  29: ‘Oorlog’ verbieden, het moet echter wel mogelijk zijn gebieden veilig te stellen waar een of andere despoot meent de dienst uit te moeten maken.
  30: De mensheid vrijheid bieden en verplichtingen aanpassen naar werkelijkheid, geen paranoïde overdreven maatregelen waar niemand beter van wordt, om een minuscuul gedeelte van de bevolking te proberen te filteren. (de CIA is al 20 jaar bezig Bin Laden te vangen, dus al die beveiligingsmaatregelen zijn bullshit)
  31: De theorieën van George Carlin in praktijk brengen, deze man is de profeet van deze tijd.

  Ik heb nog duizend mogelijke oplossingen. Ik zeg niet dat ze allemaal werken, maar het is een begin. Zo als het nu gaat, gaat het zeker niet.

  Oscar [34] reageerde op deze reactie.
  Iwanjka [64] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [5]:

  Je draaft door. Ik zie vooralsnog dat veel mensen welvarend leven met dat verfoeide geld, en kunnen leven als corruptie wordt verhinderd.
  Over die juwelier: een samenleving heeft ook hier aan arbeidsverdeling gedaan: in plaats van zelf een dader proberen op te sporen (waarvoor de meesten noch over voldoende tijd noch over de middelen beschikken) is er een justitieapparaat in het leven geroepen met mensen die zich gespecialiseerd hebben. Zo’n apparaat kost geld, en dat wordt dat middels belastingen opgebracht. Verreweg de meesten zien hier een goed nut, en niet iets crimineels.
  Dat mensen verlangend uitzien naar een totale economische instorting, dat vind ik eerder misdadig: dat lijkt op het kapot maken van de oude structuren zoals communisten dat graag zagen, want alleen zo zou hun heilstaat zonder overheid gerealiseerd kunnen worden. Vandaar dat communisten vooral gingen verwoesten, ook mensenlevens.
  Dat hier nu ook voor rampen voor gepleit, terwijl ene Oscar tegelijk de term naastenliefde hierbij durft te gebruiken, is dermate kwalijk, dat ik begin te twijfelen aan de goede bedoelingen van de heren.
  Overigens: die kapot makende communisten beriepen zich ook steeds op hun goede bedoelingen. Waarvan akte.

  Rob ter Horst [24] reageerde op deze reactie.
  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

 14. @Sen Huwa [4]:

  Je noemt jezelf dominee? Geef mij maar een echte, want deze dominee heeft niets te bieden. Zijn paradijs is nog altijd een vage luchtspiegeling na een economische ramp (inspiratie gevonden in een roman van Rand?). ‘Alles komt goed als u maar creatief blijft.’ Zelden hoort men goedkopere praatjes.

 15. @Sen Huwa [4]: Ik denk dat je de ellende flink onderschat als gevolg van het instorten van het huidige financiele systeem. De ellende die ontstaat zal weleens gelijk kunnen zijn aan complete chaos, zoals veel meer oorlogen, maar vooral veel meer misdaad en anarchie, voorafgegaan door apathie, omdat men het nog niet kan geloven.

  Dus, ik denk dat je de gevolgen zwaar onderschat…

 16. @surfer [14]: Mee eens. Denk dat de meesten de consequenties en gevolgen van het ineenstorten van het monetaire systeem zich niet kunnen voorstellen…

 17. @Meindert [21]: Ik denk dat mijn bank, en andere geldeisers nog steeds geld willen zien, ondanks dat de ‘pinautomaten leeg zijn’…

 18. @beek [16]: “Dat mensen verlangend uitzien naar een totale economische instorting, dat vind ik eerder misdadig: dat lijkt op het kapot maken van de oude structuren zoals communisten dat graag zagen, want alleen zo zou hun heilstaat zonder overheid gerealiseerd kunnen worden. Vandaar dat communisten vooral gingen verwoesten, ook mensenlevens.
  Dat hier nu ook voor rampen voor gepleit, terwijl ene Oscar tegelijk de term naastenliefde hierbij durft te gebruiken, is dermate kwalijk, dat ik begin te twijfelen aan de goede bedoelingen van de heren.
  Overigens: die kapot makende communisten beriepen zich ook steeds op hun goede bedoelingen. Waarvan akte.”

  Het groepje christenen waar ik regelmatig mee discussieerde is ook zo’n groepje mensen. Ze menen dat de eindtijd eraan komt, en zijn daar totaal verheugt over. Liefst zien ze vandaag nog een einde komen aan deze wereld. En wie denk je dat daar het slachtoffer van moeten worden, de niet-gelovigen alsook de anders-gelovigen uiteraard.

  Het verlangen bij sommige ideologien en individuen naar een nieuwe ‘wereld’ is soms zo groot, dat ze bereid zijn om totale chaos en ellende toe te laten om dat doel te bereiken. Als ze een rode knop in huis zouden hebben om een kernoorlog te beginnen, zouden ze die nog indrukken ook…

  Ze vergeten één ding. Ook zij kunnen het slachtoffer worden van hun eigen ‘succes’…

  beek [27] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Meindert [23]: Zolang er mensen zijn die bonnen uitdelen, omdat je een papiertje weggooid op een metershoge afvalberg, zal je ook mensen hebben die zo vastgeroest zijn in hun denken, dat ze op de oude manier doorgaan, ook al is de wereld vergaan…

  Dus het huis is niks meer waard. Ze kunnen mij echter nog wel uit huis zetten! Hebben ze alsnog hun ding gedaan…

 20. @beek [17]: Nee Beek, dat zeg ik niet. “Heilstaat” heb ik niet bedoeld noch genoemd.

  Het zijn de economisch sterkere landen en de landen die qua -hoe zal ik het zeggen- arbeidsethos, nuchterheid en wat nog meer zij, dicht bij elkaar liggen.
  In tegenstelling tot de zuidelijke, minder zakelijke landen.

  Als die landen samen zouden werken met een eigen economische eenheid of misschien een vrije handelszone onderling, kunnen we de boel voorlopig overeind houden, zónder een enorme hoeveelheid kapitaal uit onze economieën te trekken en in een bodemloze put te storten.

  Er is al een heleboel kapitaal verdampt en het zou toch mooi zijn als de schade beperkt wordt. Een deel van de pensioenen veilig gesteld worden en de (overheids)schulden beperkt blijven. Het restant van de 5 mrd voor Griekenland noch ons deel van 750 mrd hoeft voor mij niet gedoneerd te worden. Hou het maar in deze nwe economische eenheid van prudente landen.

  Ik hoop dat ik nu duidelijker ben, beste Beek. Want ik ben het helemaal met je eens; het is hartstikke eng, deze ontwikkelingen!

  beek [30] reageerde op deze reactie.

 21. @Rob ter Horst [24]:

  Het verschil is wel dat die christenen geloven dat Christus alles zal herstellen. Maar ik vraag mij af of deze christenen actief meewerken aan vernietiging; eerder geloven zij dat het evangelie gepreekt moet zijn over de hele wereld, en dat daarna de wederkomst plaatsvindt. Andere christenen geloven dat zij actief moeten meewerken aan een betere wereld.

  Maar dat een clubje libertariers verlangend uitziet naar de ineenstorting van een economisch systeem, met alle ellende vandien, dat vind ik op z’n zachtst gezegd zeer aanmatigend. Ga dan liever zelf een libertarisch leven beginnen, maar sleur niet de hele wereld mee in je wensdromen, van een paradijs dat louter door mensen gerealiseerd zou moeten worden. Gezien de staat van dienst van de mens, valt niet te verwachten dat die mens iets beters weet neer te zetten.
  Het betere is de vijand van het goede. Het imaginaire betere al helemaal. Laten we goede waarderen.

 22. lieve mensen, waarom zo vasthouden aan die oude waarden?
  het moge toch wel heel duidelijk zijn dat het kapitalisme niets anders gebracht heeft dan verwoesting, vernietiging, hongersnood, agressie, verveling (de superrijken vervelen zich kapot), destructie, egoisme.
  Het kapitalisme is dood, 20 jaar na het communisme (waarvoor ik hier ook niet wil pleiten).
  Zie toch de feiten onder ogen:
  de oceanen bijna leeggevist
  uitstervende diersoorten
  grotere ongelijkheid in de wereld dan ooit tevoren
  bailout na bailout om de ineenstorting nog even uit te stellen
  olieramp na olieramp
  oorlog na oorlog
  DIT KAN ZO NIET VERDER!!!!!

  Oscar [39] reageerde op deze reactie.
  Iwanjka [66] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.