Milieulobby’s, politiek, media en graantje-meepikkend bedrijfsleven hebben de mond vol van duurzaamheid. Maar wat is duurzaamheid eigenlijk ? De oorspronkelijke betekenis is:  wat in normale omstandigheden en zonder doelbewust aantasten lang stand houdt. Deze duurzame producten zijn o.a. synthetische wasmiddelen, kunststoffen en chemisch bewerkt hout. Maar in het newspeak gebruik van het woord duurzaam zijn zulke stoffen, omdat zij niet snel biologisch afbreekbaar zijn, juist onduurzaam. Merkwaardig…

Het aanbrengen van extra groen en water in onze woonomgeving wordt aangeprezen als een bijdrage aan de bevordering van de duurzaamheid. En het stichten van natuurreservaten, desnoods kunstmatig, valt ook onder het duurzaamheidsevangelie.  Duurzaamheid lijkt synoniem met natuur en milieu waarbij uiteraard de overheid uitmaakt wat goed en slecht is. Tegelijkertijd is duurzaamheid een prachtige wazige term waar allerlei regeltjes, wetgeving en belasting aan gehangen kan worden. Want wie is er nou tegen duurzaamheid ?

Duurzaam leven is zodanig leven dat je de aarde niet verandert of dat deze veranderingen gering zijn en makkelijk te ontdoen. Maar wat betekent dat? Dat betekent dat de aarde nu op dit moment perfect is en niet meer mag veranderen. Maar de aarde verandert voortdurend. Als je dat voorlegt aan de idealisten komt de aap uit de mouw: de aarde mag wel veranderen maar niet ten gevolge van  menselijk handelen. Eigenlijk betekent dat: dieren en planten gaan voor. De idealist verklaart zich dus bereid zichzelf te offeren omwille van de dieren en de planten.

Duurzaamheid is een nieuwe term voor milieufanatisme. De natuur is goed en heilig en wij mensen zijn alleen maar bezig om alles te vernietigen. Dat diezelfde natuur op een enorme schaal met destructie bezig is, doet niet ter zake. Het (waan-)idee dat de natuur geconserveerd en beschermd moet worden en het liefst altijd gelijk moet zijn, komt door onze welvaart.

Het  duurzaamheidsideaal is sterk welvaartsgekoppeld en bestaat uit de volgende begrippen:
• Sterk betrokken op de natuur en tegen het ingrijpen door andere mensen hierin.
• Gericht op het vertrouwde en tegen het ingrijpen door andere mensen hierin.
• De aandacht is sterker gericht op de toekomst en minder op het heden dat, dank zij de welvaart, niet meer problematisch is.
Dit duurzaamheidsverlangen is dus een mengelmoes van conservationisme en mensenhaat in combinatie met een grote angst voor de toekomst.

Als u volgende keer in de media dus het woordje duurzaam of duurzaamheid tegen komt, kunt u dat het best vervangen door achteruitgang.

17 REACTIES

 1. Goed artikel. Met een foutje. Je schrijft: “De idealist verklaart zich dus bereid zichzelf te offeren omwille van de dieren en de planten.”

  De idealist is uiteraard tot geen enkel offer bereid, hij wil een ander opofferen. Liefst met lekker veel overheidsdwang.

  In overheidsland is Duurzaam overigens een samentrekking van Duur en Langzaam. Precies die eigenschappen die elk overheidsproject kenmerken.

  vrijeradikaal [2] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Kim Winkelaar [1]:

  Nou het kan ook dit betekenen…..

  Georgia Guidestones

  De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Soms worden ze een “Amerikaans Stonehenge” genoemd. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok.

  *** Het kompas , kalender en klok zijn simpelweg attributen uit de vrijmetselarij.

  Over het ontstaan van het monument bestaat veel geheimzinnigheid: het is niet duidelijk wie ertoe opdracht heeft gegeven en waarom, hetgeen heeft geleid tot verschillende speculaties en samenzweringstheorieën.

  Het bouwwerk is rond de zes meter hoog, en is gemaakt van zes granieten platen die meer dan 200 ton in totaal wegen. Een granieten plaat staat in het midden, daar omheen staan vier stenen gerangschikt. Een dekplaat rust op de vijf platen, die astronomisch zijn uitgelijnd. Nabij bevindt zich nog een plaat, op een kleine afstand naar het westen t.o.v. het bouwwerk. Deze steen levert enkele verhelderende aantekeningen over de geschiedenis en de functie van de Guidestones. Hierop staat onder meer vermeld dat de constructie werd geplaatst op 22 maart 1980 in opdracht van een of meer onbekende personen onder het pseudoniem ‘R.C. Christian’.

  Over wie opdracht tot de Georgia Guidestones heeft gegeven en wat de bedoeling is, bestaat veel onduidelijkheid, omdat de enige nog levende man die de opdrachtgever R. C. Christian heeft ontmoet heeft beloofd niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde een ‘kleine groep van loyale Amerikanen’. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

  En dan nu het toetje ……lees en huiver.

  Op elke staande steen staat een bericht op elke zijde in een afzonderlijke taal. Als men ’tegen de klok’ vanaf het noorden om de constructie wandelt is dit de volgorde waarin men de talen aantreft: Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Klassiek Chinees en Russisch. De Verenigde Nazie zorgden voor verschillende vertalingen.

  Hieronder de Engelstalige versie

  Maintain humanity under 500,000,000
  In perpetual balance with nature

  Guide reproduction wisely —
  Improving fitness and diversity
  ( Binnenkort moet je in ons land
  in het ziekenhuis worden geboren)

  Unite humanity with a living
  New language

  Rule passion — faith — tradition
  And all things
  With tempered reason

  Protect people and nations
  With fair laws and just courts

  Let all nations rule internally
  Resolving external disputes
  In a world court

  Avoid petty laws and useless
  officials

  Balance personal rights with
  Social duties.

  Prize truth — beauty — love —
  Seeking harmony with the
  Infinite

  Be not a cancer on the earth —
  Leave room for nature —
  Leave room for nature

  De weg naar de wereld regering is geplaveid met wonderschone beloften.

  vrijeradikaal [3] reageerde op deze reactie.

 3. Ver gezocht. De betekenis van duurzaam is duidelijk genoeg, en natuurlijk wordt het woord weer misbruikt door idealisten, zoals zoveel woorden in goede of kwade zin. Wat dat betreft niets nieuws.
  Eigenlijk vind ik duurzaamheid ook wel een positieve ontwikkeling, gewoon het uitgangspunt hanteren waarbij iedereen zodanig probeerd te leven dat je zo min mogelijk schade aan de omgeving en natuur maakt. Daar is toch niemand op tegen?

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 4. En ondertussen is er in Nederland geen stukje natuur meer te vinden. Echte natuur dan. Een land waar in opdracht van Natuurmonumenten (of de Natuurbescherming, of hoe al die subsidiesponzen ook maar heten) in de winter wordt verboden om grazers bij te voeren, omdat dat ‘onnatuurlijk’ is (staat een fikse boete op) zodat die beesten aan ondervoeding creperen, terwijl ‘natuur’ betekent dat dieren vrij zijn om te trekken naar gebieden waar nog wel voedsel is. Maar da’s wat lastig, met die wildroosters.

  Alle ‘natuur´ in dit land is gecultiveerd, kunstmatig, onecht. ‘Duurzaam’ is een belastingspons, die inderdaad nooit vergaat.

  @Piet [4]: Dat is niet ‘duurzaam’, dat is gewoon moreel (rationeel) egoïsme. Je wilt zelf niet in een verpauperende omgeving leven, en je wilt het je kinderen en kleinkinderen ook niet aandoen. Gewoon omdat je wilt genieten van het leven. Dwang verpest dat alleen maar. En ‘duurzaam’ is vooral dwang.

 5. jammer dat je kritische houding doorslaat naar krachttermen als mensenhaat, conservationisme etc, dat maakt je stuk minder leesbaar en minder bruikbaar voor een groter gehoor. ik ken jonge mensen die bijv oprecht bezig zijn met het cradle-to-cradle-principe en die zeer kritisch zijn tov de hedendaagse verteer-maatschappij.

  maar de kern van je verhaal klopt weer wel: commerciele bedrijven en politieke partijen hebben zich gestort op het etiket ‘duurzaam’ en hebben daarmee de oprechte intenties van hen die duurzaamheid nastreven inmiddels grotendeels vertrapt door de financiele belangen die ermee samenhangen.
  de tragiek is dat wij met zijn allen niet eens in de gaten hebben dat dat gebeurd is en braaf meelopen met de door media voorgekauwde duurzame trends.

  wakker schudden is dus nodig, maar scheer niet allen die met duurzaamheid bezig zijn over 1 kam.

 6. Ook ik heb een allergie ontwikkeld voor dit woord. Het is een typisch socialistisch woord in mijn ogen: het klinkt als een verheven moraal, en is tegelijk zo nietszeggend dat socialisten dit woord voor al hun karretjes kunnen spannen.
  Beton is duurzaam: toch zullen dit soort idealisten niet pleiten voor nog meer beton.
  Toch zie ik ook dat ondernemers die duurzame producten aan de man willen brengen (de klant is voor de ondernemer de klant; de politiek van de klant kan maken dat er op deze markt producten kunnen worden gesleten), zinnige innovaties tot stand kunnen brengen die beslist voordelig zijn. Ik denk aan zuinige LED-lampen,en de race om het nog energie-zuiniger maken van electronica en ander machines. Als een ondernmer dankzij ‘duurzaamheid’ tot goede innovaties komt, zie ik voordelen. Als socialisten over ‘duurzaamheid’ beginnen, zie ik vooral nog meer bemoeizucht en nog meer belastingen.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [9]:

  Ach, krijgen we dat. Is men het niet geheel eens met de rechtlijnige libertarier, is men ‘collectivist’ of ‘socialist’. Oscar wordt er niet geloofwaardiger door, als hij denkt mij als socialist te kunnen beschouwen. Ik, die regelmatig gruw van socialistische acties.
  Maar als Oscar graag ketters aanwijst: hij doe maar. Blijkbaar is dat voor hem noodzakelijk voor het in stand houden van een rechte draf met oogkleppen op.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [10]:

  Blijkbaar wil u mijn vraag niet beantwoorden. Ik vroeg het mij af omdat u zulk een warm voorstander is van gedwongen collectivisme, genationaliseerde nutsbedrijven, weg-socialisme etc.

  Wat is volgens u, zeer waarde en geachte Beek, het verschil tussen uw opvattingen en de opvattingen van de socialisten?

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [11]:
  Het verschil is pragmatisme. Socialisten worden geleid door principes, waardoor blindheid voor de realiteit kan optreden, net als bij deze libertarier. Niet elk bestuur is automatisch crimineel. Ik heb steeds gezegd: zolang er gemeenschappelijke nutsvoorzieningen zijn, is het immoreel niet ervoor te willen betalen.
  U wilt overal particulier eigendom: dat is een wens die niet noodzakelijk moreel beter is. En ook niet noodzakelijk meer praktisch nut geeft.

  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.