De ambtenaar is regelmatig het slachtoffer van hoon en kritiek. Met name de luie ambtenaar moet het ontgelden. Maar ik wil hier een lans breken voor deze waardevolle groep individuen in onze samenleving. Ik zou zelfs zeggen de enige goede ambtenaar is een luie ambtenaar.
Op meerder manieren spinnen we garen door het bestaan van de luie ambtenaar. De ambtenaren moeten uitvoering geven aan allerlei regels en dat doen ze gelukkig niet al te best. Er is een overdaad aan regels en het is onmogelijk om aan alle regeltjes te voldoen. Dankzij de luie ambtenaar krijgen we nog wat lucht.

Als de ambtenaren echt aan het werk gaan dan worden al deze regeltjes wel goed uitgevoerd. Dat zou vreselijk zijn! Sta even stil bij de overdaad aan regels die er opgetypt is door de politici. Wordt dit allemaal letterlijk uitgevoerd dan leven we in een politiestaat waarin we zelf toestemming moeten vragen om onze tanden te poetsen.

Zeker de ondernemer heeft binnen de kortste keren geen leven meer. Alle arbo-wetten, regels voor brandveiligheid, hygiëne, belastingwetgeving, bouwverordeningen en alle andere regeltjes moeten dan volgens de letter van de wet worden uitgevoerd. Dan is er binnen vijf jaar geen onderneming meer in leven.

Door zijn luiheid brengt de ambtenaar ook de inefficiëntie van de overheid treffend in beeld. Als er bij een bekende is ingebroken dan is dat altijd weer leuke gespreksstof op feestjes. ‘En hoe lang duurde het bij jou voordat de technische recherche langskwam voor sporenonderzoek.’ ‘Na drie dagen zeg je, en vonden ze de koffie lekker?’. Als je een pleidooi wil houden voor het verminderen van het aantal ambtenaren dan krijg je de voorbeelden op een presenteerblaadje aangereikt. Zonder deze stroom van prachtige praktijkvoorbeeld hadden we nooit zulke geweldige stukjes kunnen schrijven.

De luie ambtenaar is een waardevolle bondgenoot voor degene die pleit voor een kleine overheid. En het mooiste is dat je er maar een paar nodig hebt om het hele systeem in het honderd te laten lopen. Een enkel radertje in de bureacratische machine is voldoende om de boel vast te laten lopen.

Er is niet veel nodig om de boel vast te laten lopen. Die ene ambtenaar die weinig doet speelt legt het hele systeem plat. Hij is te laat en houdt daarmee alle mensen op. Als er nog ambtenaren zijn die wel hard proberen te werken, dan is daar gelukkig de luie ambtenaar om aan de rem te trekken. Of nog beter, deze onoplettende ambtenaar stuurt de verkeerde informatie de wereld in. Het duurt altijd weken voordat men erachter is dat er weer iets fout is gegaan. Vervolgens kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Het mooie van de luie ambtenaar is dat hij zo hardleers is. De volgende keer kun je er weer op rekenen dat hij te laat is en slordig werk aflevert. Ontslaan van deze mensen is onbegonnen werk door de ijzeren ontslagbescherming. Het enige alternatief is om deze ambtenaar weg te promoveren. Gelukkig staat de volgende held dan alweer te wachten om zijn plaats in te nemen.

De luie ambtenaar speelt ook een belangrijke rol in het afrekenen met onze grootste vijand, de hardwerkende ambtenaar. Bestaan deze dan? Nou nauwelijks dus, en dat hebben we te danken aan de luie ambtenaar. De hardwerkende ambtenaar is de onervaren kracht die nog wat wil bereiken in de organisatie. Deze gaat hard aan het werk en loopt van het kastje naar de muur tot hij uit frustratie opgeeft. De luie ambtenaar heeft een enorme voorsprong op de hardwerkende ambtenaar. De luie ambtenaar laat de harde werker alle hoeken van de bureaucratie zien. En deze harde werker gaat kansloos ten onder.

Bij het ontslaan van ambtenaren gaat men vaak piepen over het wachtgeld. Maar een ambtenaar in de wachtgeldregeling is de ultieme luie ambtenaar. Deze ambtenaar heeft geen mogelijkheid meer om anderen lastig te vallen met regeltjes. Hij kan geen subsidies meer uitdelen aan jan en alleman. Liever een ambtenaar in het wachtgeld dan een werkende ambtenaar. Het loon van die ambtenaar kunnen we nog wel opbrengen, als hij zich maar met niemand bemoeit.

Laten we de luie ambtenaar respecteren en wees blij met hem. Ga eens een bakkie koffie met hem drinken om je dankbaarheid te tonen. Hij heeft in ieder geval alle tijd voor je.

Dit artikel is eerder geplaatst op de vrije economie

14 REACTIES

 1. Die ambtenaren moeten net zo worden aangepakt als die ene mopperende kantoormeneer in de film “Office Space”. (Niet ontslaan, lekker zijn gang laten gaan, maar gewoon stoppen met betalen van zijn salaris.)

  Dan kunnen de ambtenaren lekker de hele dag lui zijn, en hoeven wij ze niets te betalen. Win-win.

 2. Leuk stukje, en in essentie correct.

  “Bij het ontslaan van ambtenaren gaat men vaak piepen over het wachtgeld. Maar een ambtenaar in de wachtgeldregeling is de ultieme luie ambtenaar.”
  Veel gehoorde vergoelijking van het wachtgeld. Probleem is alleen dat de ontslagen luiaard in veel gevallen wordt vervangen door soms zelfs twee nieuwe luiaards, waardoor onze kosten verdubbeld of zelfs verdrievoudigd worden…

 3. Op deze site worden ambternaren regelmatig weggezet als lui en dom. Er wordt badinerend over ze gesproken, ze worden niet serieus genomen. Hun maatschappelijk functie wordt miskend. Op lange termijn leidt dat tot ontwrichting van de maatschappij. Op korte termijn tot psychische schade. Al zal het met dat laatste wel meevallen. Ambtenaren kunnen wel tegen een stootje!

  De verwijten stroken niet met de praktijk. Als ik zie hoe veel en hoe zeer ambtenaren zich inzetten voor de publieke zaak, ben ik tevreden. Zij gaan elke dag weer met passie aan het werk, dat ze dan ook graag en geweldig doen. Bestaan er dan geen luie en onkundige ambtenaren? Natuurlijk wel! Elk stadje heeft een gevangenis. Bovendien zijn luiheid en domheid relatief. Vergeleken met Bill Gates is John de Mol een arme jongen.

  Dit stuk gaat echter nog een stap verder, en wat mij betreft te ver. Het houdt zelfs een pleidooi voor de luie ambtenaar! De auteur beseft niet dat luie ambtenaren de publieke zaak in het honderd laten lopen. Dat kunnen we ons als samenleving niet permitteren. Het leidt tot verschraling van de publieke sector! De auteur draait hier omheen en stelt dat de overheid ons met allerlei overbodige regeltjes opzadelt. Dat nauwgezette uitvoering tot een voor met name ondernemers onwerkbare samenleving zou leiden. Hij laat daarbij een aantal zaken weg. Dat hij zelf gekozen heeft voor deze overheid. Dat die hem niet belet te vertrekken. Dat die overheid hem nota bene de kans biedt om de regels te veranderen! Hij kan morgen een libertaristische politieke partij oprichten en anderen mogen op hem stemmen. In feite geeft hij aan hiermee zelf een slechte keus gemaakt te hebben. En dat terwijl libertarisme zichzelf presenteert als de politieke stroming van de eigen verantwoordelijkheid.

  Ook gaat de auteur voorbij aan de concurrentie tussen overheden. Zij zijn in een constante strijd verwikkeld om de burger. Immers, als zij het de burgers niet voldoende naar de zin maken, zullen die vanzelf naar een andere overheid vertrekken. De marktwerking zorgt er dus voor dat overheden die hun werk slecht doen ten onder gaan aan overheden die hun werk goed doen. Heb je vertrouwen in marktwerking, dan laat je dit soort ambtenarenkritiek achterwege. Je gaat ervan uit dat het vanzelf wel goed komt. Sterker, als de auteur op dezelfde manier doorredeneert, gaat hij in zijn volgende stukken pleiten voor luie software-ontwikkelaars, luie patatverkopers en luie cost engineers. Willen we dat?

  Al met al kunnen we dus constateren dat dit stuk een onjuiste beschrijving van de werkelijkheid bevat, en voorbij gaat aan de juist bij het libertarisme belangrijke begrippen eigen verantwoordelijkheid en marktwerking.

  Bon Vivant [5] reageerde op deze reactie.
  Zacharias [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Civil Servant “Ook gaat de auteur voorbij aan de concurrentie tussen overheden. Zij zijn in een constante strijd verwikkeld om de burger. Immers, als zij het de burgers niet voldoende naar de zin maken, zullen die vanzelf naar een andere overheid vertrekken.”

  Even dacht ik dat je het serieus bedoelde, maar hier wordt het echt onrealistisch. En ik dacht dat ik hier ironisch was, maar dit gaat echt nog een stap verder. Geweldige aanvulling en gedurfd om de ironie naar een nog hoger plan te tillen. Tussen de regels door lezend kan het niemand ontgaan zijn hoe vernietigend je hier je collega’s neersabelt.

  Civil Servant [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Civil Servant [4]:

  In essentie zijn overheden inderdaad in een concurrentiestrijd met elkaar verwikkeld, echter is het niet makkelijk om te migreren en heb je ook vaak je culturele en persoonlijke roots binnen een land. Plus rechtmatig vergaarde eigendommen.

  Maar reken er maar op dat vanuit Griekenland en IJsland de komende tijd een hoop mensen gaan migreren. De cijfers 2009 van IJsland wijzen hier al op.

  Civil Servant [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Zacharias [7]:

  “In essentie zijn overheden inderdaad in een concurrentiestrijd met elkaar verwikkeld”

  Eindelijk een libertarist die het toegeeft. Hoezee!

  “echter is het niet makkelijk om te migreren”

  Daar heb je helemaal gelijk in. Maare, libertarisme staat vor krachtige individuen, met een eigen mening, een ijzer wil, voor wie geen zee te hoog gaat. En je hoeft natuurlijk niet meteen naar het andere einde van de wereld te verhuizen.

  “en heb je ook vaak je culturele en persoonlijke roots binnen een land”

  Eens!

  “Maar reken er maar op dat vanuit Griekenland en IJsland de komende tijd een hoop mensen gaan migreren. De cijfers 2009 van IJsland wijzen hier al op.”

  Het staat ons vrij om ze wel of niet toe te laten.

 7. @Marcel Meijer [6]:

  “Even dacht ik dat je het serieus bedoelde, maar hier wordt het echt onrealistisch.”

  Zou je dit kunnen onderbouwen?

  “En ik dacht dat ik hier ironisch was,”

  Nou dan heb ik het misschien verkeerd begrepen. Ik kan de ironie in je stuk niet vinden. Maar je bent dus eigenlijk net als ik voor hardwerkende ambtenaren? Great minds…

  “maar dit gaat echt nog een stap verder. Geweldige aanvulling en gedurfd om de ironie naar een nog hoger plan te tillen.”

  Niks ironisch aan. Gewoon een beschrijving van een stukje feitelijke werkelijkheid.

  “Tussen de regels door lezend kan het niemand ontgaan zijn hoe vernietigend je hier je collega’s neersabelt.”

  Hoe weet jij wie mijn collega’s zijn? Weet jij waar ik werk? Enne, ik sabel ambtenaren niet neer. Ik doe niet mee aan die goedkope bashpraktijken, die op deze webzijde zo vaak voorkomen.

 8. Ik had misschien vollediger moeten zijn. Overheden zijn niet alleen in een constante strijd verwikkeld om de burger, maar ook om bedrijven. Wisten jullie wel dat IKEA juridisch gezien een Nederlands bedrijf is?

 9. Hoe zat het ook al weer met de trappen van vergelijking?
  Leeg – leger -leegst
  Over – overheid – overbodigheid
  Ambt – naar – ambtenaar

Comments are closed.