Ik leef in twee werelden.

In de ene wereld is volstrekt duidelijk op welke corrupte wijze banken, overheden, media en grote bedrijven de samenleving in hun greep houden en bedriegen. Hoe de economie structureel wordt gefrustreerd en de massa wordt gemanipuleerd.
In deze wereld is duidelijk dat er iets fundamenteel moet veranderen in het geldsysteem, de macht van de banken en de huichelarij van de overheid met de machthebbers achter de schermen.

In de andere wereld zie ik politici een verkiezingstheater opvoeren waarbij op geen enkele manier wordt gerefereerd aan de problemen van mijn eerste wereld. Zij vullen uren zendtijd met gebakkelei over koopkracht zus en zorgkosten zo. Over vergrijzing hier en files daar. Zij zien ook de geëxplodeerde staatsschuld maar reppen met geen woord over het monetaire stelsel waarmee deze schuld bewust wordt gecreëerd. In plaats daarvan roept links dat er te weinig is uitgegeven en rechts te veel.

Oeverloos gediscussieer in de marge.

Eigenlijk leef ik helemaal niet in die tweede wereld. Ik zie het aan. Met verbazing en afkeer. In mijn eerste wereld is de politiek onderdeel van het probleem. In de tweede wereld schreeuwt dezelfde politiek dat zij juist de problemen gaat oplossen.

Natuurlijk gaan deze partijen en politici de problemen helemaal niet oplossen. Zij hebben geen enkele notie van de echte problemen of houden deze angstvallig verborgen.

Hoe dan ook.

De hete brei wordt stelselmatig vermeden en vervangen voor populistische onderwerpen. Het dak lekt en het water stroomt overal naar binnen maar niemand wil het lekkende dak bespreken. De discussie gaat over waar de emmertjes moeten staan om de ellende op te vangen. Hoe groot die emmertjes moeten zijn en wie recht heeft op welk emmertje.

Het is niets meer dan emmertjes-politiek waar de stemgerechtigde zijn of haar stem over mag uitbrengen. Voor het lekkende dak biedt niemand een oplossing omdat dit fundamentele probleem niet eens bespreekbaar is.

Emmertjes-partijen maken
emmertjes-programma’s die door
emmertjes-politici worden verkocht.
Emmertjes-deskundigen geven analyses van grote en kleine emmertjes
en het CBS rekent alle emmertjes door.

Wat een ge-emmer.

Voor al diegenen die geloven dat het plaatsen van emmertjes en pannetjes de beste oplossing is voor een lekkend dak:

veel succes bij de komende buien.

Sen Huwa

15 REACTIES

 1. Helemaal mee eens! As je buiten de “matrix” kijkt , dus echt probeerd te begrijpen hoe de macht is verdeeld en op wat voor corrupte manieren deze misbruikt wordt , dan ga je de gevestigde politici als een scherm / afleideing zien, om ons in het duister te laten. Dan heb ik het over de waarheid vertellen over het reilen en zeilen van de economie, maar ook vooral de rol van centrale (prive) banken in conflicten, oorlogen enz.
  Kunnen we niet stellen dat we in een olicharchie zijn beland?

  baron [4] reageerde op deze reactie.

 2. Uitstekend weergegeven en voor mij heel herkenbaar, die twee werelden. Mencken zei het ook al : Wat een amusant ge-emmer.

 3. Heel juist neergezet, meneer Huwa. Er stond ook een interessant artikel door André Szász in NRC wat dit artikel onderstreept “De politici praten over geld maar niemand praat over de Euro”.

  Als je met mensen om je heen praat, dan merk ik toch dat er steeds meer weerstand tegen deze toestanden ontstaat. Maar de boosheid zie ik nog niet echt. Ben benieuwd wanneer de boel explodeert…

  Mag ik u allen een uitzending van Tegenlicht (via uitzending gemist) aanbevelen: “waar is de woede”. Fascinerend en heeft ook raakvlakken met dit artikel.

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 4. Beste Sen Huwa,

  Ik geniet elke keer weer van je stukken. Ook deze is weer een pareltje der herkenning maar veel mooier verwoord dan ik kan. Regelmatig stuur ik je stukjes door aan vrienden & familie en bijna altijd volgen er leuke reacties/discussies op. Keep it up!

  Sen Huwa [8] reageerde op deze reactie.

 5. @baron [4]:
  Documentaire bekeken, heftig.

  @Astrid [5]:
  Waar is de woede? Dat is een goede vraag. In eerste instantie ontstaat er woede tegen hen die dit soort zaken blootleggen. Veel mensen weten dit niet en willen het niet weten. Woede kan een sterke transformator zijn maar liefde en inzicht zijn effectiever en duurzamer 😉

  @Hugo uit Utrecht [6]:
  Dankjewel Hugo (en anderen)!

  @ludelow [7]:
  I take a red one occasionally but prefer good organic food to remain in balance.

 6. Ik leef ook in die twee werelden. Aan de ene kant weet ik, dat die cijfertjes op mijn bankrekening van nul en generlei waarde zijn (ze hebben alleen tijdelijke waarde, zoals consumptiebonnen), van de andere kant merk ik nog een grenzeloos vertrouwen en weet ik, dat er morgen mijn boodschappen mee kan afrekenen. Mijn gouden tientje zou ik niet bij Albert Heijn kwijtkunnen, hoogstens bij de Chinees.

 7. Verbranding stempassen op 8 juni 17.00 uur.

  Indien het hier in ‘t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan” Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1672)

  Verbranding stempassen op 8 juni 17.00 uur.

  Lezer gegroet,

  Mensen die tevreden zijn met het huidige systeem wat de teloorgang heeft veroorzaakt van onze samenleving en alles wat ons qua comfort dierbaar is, zoals onderwijs, zorg, pensioencentjes, jeugdzorg, ziekteverzekering, privacy, schone lucht, schoon water, schone voeding etc. etc. gaan op 9 juni als politiek apathisch stemvee naar de stembus om dit systeem in stand te houden. ‘Waarom doe jij wat je gevraagd wordt?’ Spinoza ’. Nadenkende burgers met gezond verstand en die onze planeet en alles wat daar op kruipt nog de moeite waard vinden, verbranden, als signaal van minachting ‘de maat is vol’, op 8 juni a.s. hun stempassen bij het stadhuis van hun dorp of stad (17.00 uur). “De Nieuwe Nederlandse Mens”, anders gezegd, de naoorlogse generatie , wil geen wegkijker en meeloper meer zijn, zoals veel van onze voorouders dat wel waren (‘De meeste Nederlanders waren wegkijkers en meelopers’ VK 8/5/10). De huidige generatie wil intellect, daden, duidelijkheid en cohesie in de samenleving!

  Alleen gezond verstand, argumenten, feiten en daden kunnen nog een wending geven aan het huidige destructieve systeem. Het gaat niet om de mensen zoals Balkenende, koningin Beatrix, Van Vollenhoven of Wilders, maar om het onzichtbare systeem van de politieke instituties van de Europese koningshuizen en hun elite. (De Europese Raad van Staatshoofden). Zij genereren de corrumperende effecten van ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ en waar iedereen per saldo aan onderworpen is.

  In onderstaand politiek vlugschrift geef ik de argumenten en feiten waarom Nederland het onveiligste land van Europa is geworden. Ik geef ook aan hoe we dit systeem, dus niet de mensen, door een ratificatie van de Grondrechten kunnen elimineren. Ik geef u ook de ‘tools’ ofwel de jurisprudentie aan om tot een betere wereld te komen vrij van oorlogen, chemtrails, codex Alimentarius, tetras politica, camera’s, opslag van vingerafdrukken en dna etc. Het is aan u! Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen

  Robert A. Verlinden http://www.wijzijnoveral.nl

  ——————————————————————————————————————————————–

  Job Cohen en alle andere lijsttrekkers kletsen maar wat!

  ‘Nederland is het onveiligste land van Europa!’

  aldus Robert Verlinden van http://www.lijst11.nl

  Ten bewijze de volgende voorbeelden:

  1e Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven is beschermheer van NVVK veiligheidskunde. Hij liet het debat ‘Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland?’ te Bunnik op 27 mei 2008, naast een professionele notuliste, integraal op Sony apparatuur opnemen. Begrijpelijk is dat hierdoor de aanwezige veiligheidskundigen, crème de la crème, met klokkenluider Fred Spijkers dagelijks op hun netvlies geen kritische noot durfden te plaatsen. Toen ik hier op 7 juli 2008 over schreef werd van Vollenhoven enkele dagen later van de zaak Spijkers gehaald. Zie: http://www.burgersinactie.nl/080707%20nvvk%20flyerc.pdf Hiermee is Nederland het onveiligste land van Europa geworden zoals dat in de jaren ’30 en 40 ook was. Waarom zijn de PvdA en CDA medewerkers, net zoals men in de jaren ’30 was, wegkijkers en meelopers? Gaat het hier om generatiepatronen?

  2e Verplichte opslag van vingerafdrukken voor een nieuw paspoort, alsmede dna opslag is in strijd met het recht op nemo tenetur. (Niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, laat staan meewerken aan veroordelingen die men niet heeft gedaan.) Hitler schafte het recht op nemo tenetur in 1937 af. Is de Joodse intellectueel met een publiek domein, Job Cohen, dat vergeten? Geheugenverlies bij een potentiële minister president is onveilig?

  3e De komende jaren vallen vele miljarden aan koopsompolissen vrij van de MKB babyboomers (In 2009 bedroeg dit circa 10 miljard euro). Vanaf 2007 moet iedereen wettelijk met een bescheiden vermogen, t.b.v. veilig beleggen en sparen, een vragenformulier invullen voor een zogeheten veilig ‘beleggingsprofielschets’. De financiële instellingen vragen allerlei privézaken. Nog net niet wordt gevraagd hoe vaak je hèt doet. Met deze gegevens kan de kroonprins, als commissaris bij De Nederlandsche Bank en op basis van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’, de adviezen zo laten aansturen dat er vooral in fondsen met een hoog rendement wordt belegd. Dat zijn clusterbommen en gentechnologie, maar dat vertelt men niet. Ook niet aan de leden van de pensioenfondsen. Is dat veiligheid? Het enige wetsartikel wat er wordt ingestampt is: ‘In het verleden behaalde resultaten bieden géén garantie voor de toekomst’.

  4e In het oude westen van Rotterdam hebben MKB’ers een pak vragenformulieren gekregen van het MKB. Analoog aan het vragenlijstje voor beleggingsprofielschets wordt ook nu nog net niet gevraagd hoe vaak je hèt doet? Na invulling weten ze alles van je. Is dit de reden dat Prinses Maxima, bekend van microkredieten, meer vragenformulieren wil om meer inzicht over het Midden- en kleinbedrijf te verkrijgen? Hiervoor pleitte ze tijdens de opening van de G20. Voor wiens veiligheid is dat? (Maxima opent G20 bijeenkomst FD 26/5/10) Hierdoor zijn de leerlingen van de Scholingswinkel van het Albeda College die dit onderzoek mede uitvoeren en de medewerkers van de Alliantie West Kruiskade, die nog geen kritische vraag hebben gesteld, wegkijkers en meelopers?

  5e In 2005 werd Nijmeegse activist Louise Sévèke vermoord. Het jaar dat ook het procesrecht van een ieder, de zogeheten actio popularis, geruisloos werd afgeschaft. De camera’s hebben de moordenaar niet herkend. Het lijkt er dus op dat camera’s selectief kunnen worden gebruikt. In wiens veiligheid is dat?

  6e Om toegang te krijgen tot veel websites van nutsbedrijven moet men vooraf akkoord gaan met de algemene voorwaarden, zonder deze te kennen en zonder hier inspraak in te hebben gehad. Voor wiens veiligheid is dat?

  7e In 1980 werd ons staatshoofd, koningin Beatrix beëdigd. Toeval of niet, maar Marcel van Dam zegt het volgende: Citaat: Initiatiefnemer en eindredacteur Marcel van Dam: ‘De boodschap van de film ‘De Onrendabelen’ is dat Nederland vanaf ongeveer 1980 door bewust beleid op een glijbaan is terechtgekomen naar een ruwer, harder en minder humaan sociaal klimaat, met een groeiend aantal verliezers. Wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken. Als voldoende mensen dat willen. Maar ze moeten het eerst natuurlijk wel weten. De film ‘De Onrendabelen’ wil daar aan bijdragen. Einde citaat.
  Conclusie: op 9 juni a.s. gaan stemmen betekent meewerken om het huidige systeem van list & bedrog in stand te houden, zoals dat ook in de jaren ’30 het geval was. Nederlanders zijn geen wegkijker en meelopers meer zoals onze voorouders dat in de jaren ’30 en ’40 waren. Geen mea maxima culpa maar het bespreken en verwerken van ons verleden is noodzakelijk om aan een toekomst voor ons zelf en onze kinderen te kunnen werken. ‘Alleen degenen die zijn verleden kent heeft toekomst’. (Wilhelm Humboldt/Duitse Humanist)
  8 juni 17.00 uur verbranding stempassen voor de stadhuizen in alle dorpen en steden ‘Nederland is rijp voor revolutie!’ (Maurice de Hond)

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  ——

  Burgers eisen de macht terug over de wetten zoals in 1848, na de afgedwongen Grondrechten, is afgesproken

  Burgers eisen de macht terug over de wetten!

  Politiek is existentie. Existentie is ons bestaan en de waarden daarvan. Waarden zijn de wetten. Norm betekent de plicht. Normen & waarden. Het is de norm om burgers vooraf te raadplegen over nieuwe wetten. Burgers eisen weer de macht over de wetten. Ofwel over hun eigen waarden, zoals in 1848 is afgesproken. In 1848 werd de ware identiteit van Europa vastgelegd in de Grondrechten![1]

  Stelling 1: ‘zonder kennis van normen & waarden is een samenleving gedoemd in achterstand en slavernij te geraken’. Alvorens op 9 juni naar de stembus te gaan willen burgers eerst weten wat de nieuwe normen (plichten) en waarden (wetten) zijn die door koningin Beatrix in haar kersttoespraak van 1992 zijn aangekondigd?[2]

  Stelling 2: ‘Voorbeeld geven is de essentie van opvoeding’. Valsheid in geschrifte is het begin van criminaliteit. Waarom is de spreuk op het standbeeld van Fortuyn een falsificatie en waarom wordt het als zodanig gedoogd? De spreuk ‘laten wij waken over de vrijheid van het spreken –Pim’ is weliswaar als citaat van Fortuyn weergegeven, maar hij heeft het nooit gezegd. Het is een devies van de Pim Fortuyn Foundation[3]. Kortom, het is valsheid in geschrifte! De spreuk zou moeten luiden: ‘Laten wij waken over de vrijheid van het spreken in de publieke ruimtes van de instituties’ (Gedachtengoed van wijlen de heer Fortuyn ‘A hell of a job/p40). Citaat: ‘Wat echt verkeerd is kan natuurlijk niet worden getolereerd’ Einde citaat. (Koningin Beatrix. Kersttoespraak 1998) Kunnen we de koningin als regering nog serieus nemen als falsificaties worden gedoogd?

  Stelling 3: ‘Volksvertegenwoordigers moeten zonder last of ruggespraak in het parlement kunnen spreken’. Thorbecke wist in 1848 al dat partijpolitiek zou corrumperen, zoals dat in de jaren ’30 en nu weer volop gaande is. Burgers willen volksvertegenwoordigers! (www.lijst11.nl en http://www.lijst14.nl ) Weg met partijvertegenwoordigers die zich laten zich onderwerpen aan partijdiscipline!

  Stelling 4: ‘Alleen feiten en argumenten vertegenwoordigen het gezag’. Het gezag is dus niet de politie-uniformen of de toga’s van de rechters, noch de koningin of Job Cohen. Zij zijn gezagsdragers. Het gezag (autoriteit) zijn de feiten (2+2=4) en de argumenten (voorbeelden). Deze dienen, na de dialoog[4], te worden weergegeven in de exemplarische besluiten van de leden van de instituties of belanghebbendenraden. Voorbeeld: tot en met 1 januari 2002 gold bij het toen nog breed maatschappelijk gedragen, ijzersterke privaatkeurmerk EKO nog het recht op verenigen. Echter, het recht op verenigen is daar op 1 januari 2002 geruisloos opgeheven. Waarom? [5] Pas op 14 juni 2007 is dit door minister Gerda Verburg formeel bekend gemaakt. Ook het recht op verenigen binnen pensioenfondsen werd vanaf 2003 niet meer gerespecteerd[6] Kortom, terug naar de plicht (norm)van 1848! Burgers eisen dat zij vooraf, via de rechtsinstellingen, de publieke ruimtes van de instituties, worden geraadpleegd over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties, zoals tijdens het Europese Revolutionaire jaar 1848, na de afgedwongen Grondrechten[7], is afgesproken. Niets meer niets minder!

  Stelling 5: ‘Fractieleiders zijn potentiële dienaars en dienaressen van de kroon i.p.v. het volk’[8]. Willen we dat? Waarom wordt dit niet op scholen verteld? Alleen burgers die dit systeem van ‘dom houden’ willen behouden gaan op 9 juni a.s. als politiek apathisch stemvee naar de stembus.

  Uw dienaar om het algemeen belang te dienen*. Robert A. Verlinden http://www.lijst11.nl – Revolutionaire Partij Nederland De enige partij die slechts een omwenteling wil van debat en dialoog. *Ter ere van oud verzetstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.

 8. @ SEN
  Zeker heftig, we hebben dus te maken met een koninklijke elite die echt denken dat ze van het huis van David stammen (Israel).
  Een bloedige geschiedenis van honderden jaren heeft hun gebracht waar we nu zijn. Moorden, martelen, opium handel, inteelt enz. Geholpen door private banken en diverse geheime genootschappen. De city of London betaald bv geen belasting(Rothshield paradijs)
  Usa (Washington is niets anders dan de millitaire tak van deze elite) en het Vatikaan het religie wapen.
  Ik persoonlijk denk dat ze gewoon doorgaan bv Afghanistan (opium handel), Irak (olie 1.5 miljoen doden). Vergeet niet dat de Bush bloedlijn gelinked is aan het Engelse koningshuis!
  Het gaat om de Saxe – Coburg – Gotha’s, de Schleisweg Holstein’s, de Habsburger’s, Romanov’s en de Cassel Hesse familie.
  Gesteund door diverse geheime genootschappen met een licence to kill.

  William Blake (vrijmestselaar, schrijver/dichter)
  I will not cease from Mental Fight,
  Nor shall my Sword sleep in my hand,
  Till we have built Jerusalem
  In England’s green & pleasant Land

 9. Ontneem hen de controle op de geld creatie… en ze zijn uitgepist!!

  En niet via de politiek maar direct via het volk.

  Binnenkort komt ons amendment uit waarin we onze eisen (van het volk) kenbaar maken in een wereldwijd referendum. Nog ongeveer twee weken…

  http://endtheecb.ning.com

 10. Dit is de beste samenvatting van het verkiezingscircus dat ik tot nu toe gelezen heb, zowel inhoudelijk als taaltechnisch. Heel mooi gedaan! Alleen jammer dat het eigenlijk heel triest is.

Comments are closed.