Verklaren zij dat de weigering op godsdienstige overtuiging is gebaseerd , dat maken zij een goede kans op schuldigverklaring zonder strafoplegging ten detrimente van de minderjarigen wier belangen geschaad worden.Als ik ergens verklaar, dat twee keer twee vijf is, word ik vreemd aangekeken, maar als ik verklaar dat gisteren tijdens mijn bezoek aan een kerk, het dak van de kerk openspleet en ik de hemel in kon kijken, moet mijn hallucinatie gerespecteerd worden en kan ik onder de label van religie  wegkomen met vrijwel alles.

Zolang dat kan, is geloof van welke branche dan ook, een probleem en het vergiftigen van de geest van kleine kinderen die nog geen geloof hebben, een groot probleem.

Richard Dawkins   zet in zijn “The God Delusion”   uiteen, hoe  kinderen van hun  ouders alles  in goed vertrouwen  aannemen en niet in staat   zijn, onderscheid te maken tussen zinvolle en niet zinvolle aanwijzingen.

Als de ouders verklaren: “Houd je hand niet onder de hete kraan, want dan krijg je een brandwond”, is dit een zinvolle aanwijzing, maar als de ouder vertelt ” Bid tot Hem, want hij helpt je   als je in moeilijkheden geraakt”, is dit  eufemisitisch  uitgedrukt  een   weinig zinvol advies.

De geest van het kind raakt vergiftigd door de religieuze nonsens die er in gegoten wordt. Het subsidieren door de staat van dit soort vergiftiging  is niet  bevorderlijk voor het welzijn in een samenleving.

Hugo van Reijen

94 REACTIES

 1. @Tony [31]:

  Ik vind het woord ‘respect’ walgelijke connotaties heeft gekregen die passen bij morele-en culturele achteruitgang en de debilisering van de samenleving. Vrijwel nooit ontdek ik mensen die, serieus bedoelt, het woord ‘respect’ gebruiken en uit wiens gedrag gegronde eerbied blijkt voor iets of iemand. Niet bij Balkenende (en andere politici) noch bij hiphopfans (en andere decadente subculturen).

  Tony [36] reageerde op deze reactie.

 2. @vrijeradikaal [24]: @singhasimba [22]:
  Ik ga anders graag met beide heren een debat aan over geloof om aan te tonen dat er geen enkel bewijs voor is .
  Welk geloof je ook aanhangt.
  Katholiek?
  Protestants?
  Islamitisch?
  Ik ken de boeken versen en geschriften.
  en er is niks van waar en alles is te weerleggen.
  Overigens bedankt Singhasimba… voor je prachtige stropop over liefde

 3. @singhasimba [32]:

  Nog meer ad hominems in je voorraad?
  Het is duidelijk dat je ongelijk toegeven te pijnlijk voor je is, vandaar dat je nu maar in one-liners op de man gaat spelen?

  Als je niet op je binnenkomer wilde worden uitgedaagd had je niet op je hoge paard binnen moeten komen om iedereen de les te lezen over hoe wij hier dienen te discussiëren. Daarvan krijgen we al genoeg van politici, dus dergelijke lulkoek blijft hier niet onbeantwoord.

  singhasimba [39] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [33]:

  Precies.

  Dat probeer ik ook aan meneer singhasimba uit te leggen, maar die is blijkbaar niet van inhoud gediend.

  Zoals ik al stelde, “respect” als toverspreuk.
  Hier werkt het niet, en dan is meneer blijkbaar uitgepraat, en gaat hij over op de “respectvolle” vorm van redeneren: op de man spelen.

 5. @Tony [28]:

  Laat ik het zo zeggen : er is ruimte voor debat.

  Als je ” staatsdoctrine ” buiten de discussie kan houden , heb je al de helft gewonnen.

  Ikzelf was een vurig aanhanger van de evolutieleer , en veegde radicaal alle tegenargumenten van tafel.

  Anders gezegd : ik luisterde er zelfs niet eens naar.

  Maar momenteel ben ik met rasse schreden op dit standpunt aan het terugkomen.

  Tony [38] reageerde op deze reactie.

 6. @vrijeradikaal [37]:

  Voor dit standpunt heb ik al heel wat meer begrip.

  Voor alle duidelijkheid: een voorbeeld van een stroman waar ik het over had, was dat je refereerde aan een “blind geloof” in de wetenschap, terwijl ik dat helemaal niet heb.

  Mijn afkeer van het hele circus rond de klimaatverandering is daar een bewijs van.

 7. @Tony [35]:
  Goed Tony. Je hebt gelijk. Helemaal gelijk. Ik geef het toe. Jij hebt gelijk en ik heb ongelijk. Is dat belangrijk voor je? Alsjeblieft. Helemaal niet moeilijk voor me. En je schrijft ook zo prachtig, soepel en overtuigend.

  Wel jammer dat je weinig aandacht besteedt aan de essentie van mijn reactie en participatie aan deze discussie. Ik zal het proberen kort en bondig te formuleren, zonder de woorden waar jij zo heftig en breedsprakig op reageert.

  Iedereen mag van mij zijn kinderen in laten enten zolang ik die van mij maar niet in hoef te laten inenten. Klaar.

  Nu laat ik jullie lekker met rust en kunnen jullie wat mij betreft tot sint juttemis over stromannen debatteren!

 8. Respect? ‘De’ gelovigen eisen respect? Dat lijkt me weer een voorbeeld van een zwarte afschildering teneinde zichzelf beter te doen uitkomen. Ik hoef geen respect van Tony. Dat mensen het geloof verfoeien en zelfs haten, dat lezen we al in de bijbel.
  Waarom zou de gelovige respect verlangen van deze mensen?
  Hij wil zijn geloof kunnen belijden, zich kunnen uitspreken, zich kunnen verenigen, net als dat ook aan seculieren is gegund.
  Dat is geen foute wens van de gelovige.

  Oscar [41] reageerde op deze reactie.
  Tony [42] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [40]:

  Het ene geloof is het andere niet en de ene gelovige is de andere niet. U heeft helemaal gelijk. Ik ben het volkomen met u eens.
  🙂

 10. @beek [40]:

  Even voor alle duidelijkheid: ik haat het geloof niet. Ik haat het opdringen ervan aan anderen.

  Geen respect ergens voor hebben, en iets haten, zijn twee verschillende dingen.

  Zo heb ik geen enkel probleem met individueel geloof, maar zijn collectivistische gelovigen en seculieren wat mij betreft ongeveer even erg.

  Hij wil zijn geloof kunnen belijden, zich kunnen uitspreken, zich kunnen verenigen, net als dat ook aan seculieren is gegund.
  Dat is geen foute wens van de gelovige.

  Was dat maar alles wat de gemiddelde gelovige wilde.

  Dat de gemiddelde gelovige, zowel godsdienstig als seculier, wel wat meer wil dan dat kan echter iedereen met eigen ogen zien.

  Oscar [43] reageerde op deze reactie.
  beek [45] reageerde op deze reactie.

 11. @Tony [42]:

  “Zo heb ik geen enkel probleem met individueel geloof, maar zijn collectivistische gelovigen en seculieren wat mij betreft ongeveer even erg.”

  Eigenlijk komt dat verafgoden van de staat bij de marxisten vandaan, maar de christen-democraten, staatkundig gereformeerden en andere etatistische christenen doen er naar hartelust aan mee. Gelukkig zijn (en waren) er ook andere christenen. Mensen als Lew Rockwell, Jörg Guido Hülsmann, Sint Augustinus, Thomas van Aquino, Juan de Mariana, John Locke en Carl Menger die wel om vrijheid geven (en gaven) en doorzien (en doorzagen) dat (naasten)liefde alleen in vrijheid kan gedijen en dat een onvrije samenleving een onethische samenleving is.

  beek [44] reageerde op deze reactie.

 12. @Oscar [43]:

  Oscar is slechts geinformeerd: het uiteindelijk doel van marxisten was het opheffen van de overheid: iedereen zou kameraadschappelijk met elkaar omgaan, vanzelf, als de oude structuren waren afgebroken. De staat was nodig om, tijdelijk, de arbeiders en de boeren te verlossen van hun ketenen.
  Ook is het in christelijke kringen veel voorkomend dat de overheid als het rijk van satan wordt beschouwd; n.a.v. de geschiedenis waar de duivel aan Jezus alle aardser rijken zegt te willen aanbieden als Jezus voor hem zou knielen.
  Het ligt dus vaak veel genuanceerder dan dwepers steeds beweren.

  Oscar [49] reageerde op deze reactie.

 13. Hartman praat steeds over staatsonderwijs, aldus een communistisch systeem suggererend.
  Ik vermoed dat de voornaamste reden waarom hij dit doet is gelegen in het feit dat scholen Ayn Rand niet leren, of het libertarisme (de wensdromen van een uiterst klein groepje mensen).
  Hij vergeet dat ouders het recht hebben een school op te richten naar de eigen overtuigingen. Kennelijk zien veel van die ouders weinig in Rand. Bovendien is het aandeel ‘politiek’ bij het onderwijs dermate gering, dat er niet van indoctrinatie gesproken kan worden. Het meeste onderwijs leert feiten aan die nuttig zijn. Wel is er een belangrijke invloed aanwezig van het sociaal constructivisme, dat het leren steeds meer aan de leerlingen zelf wil overlaten, zonder te veel sturing van de leraar. Dat lijkt libertarisch. Toch is het ook een marxist geweest die dit constructivisme voor het onderwijs heeft uitgewerkt.
  Praten over ‘staatsonderwijs’ is louter demagogisch, en doet onrecht aan de verscheidenheid die in het onderwijs mogelijk is.

  Tony [48] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [49]:

  Elke overheid is het werk van mensen. Het is niet aan mij die mensen te beschouwen als in dienst van satan. Wel geloof ik in een tegenstelling tussen de aardse werkelijkheid met de aardse mensen, en de hemelse werkelijkheid die Christus vertegenwoordigt.

  Ik geloof dus niet dat aardse mensen als libertariers b.v., in staat zullen zijn iets volmaakts neer te zetten. Je kunt veel kritiek hebben met een hoge standaard in het achterhoofd, je zult zeker niet in staat zijn iets beters te brengen.

  Oscar [51] reageerde op deze reactie.
  Tony [52] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [50]:

  “Elke overheid is het werk van mensen.”

  Elke maffiaorganisatie ook.

  “Wel geloof ik in een tegenstelling tussen de aardse werkelijkheid met de aardse mensen, en de hemelse werkelijkheid die Christus vertegenwoordigt.”

  Dat blijkt wel, gezien uw voorstanderschap van diefstal, agressief geweld en andere zaken die absoluut niets te maken hebben met de werkelijkheid die Christus vertegenwoordigt.

  “Ik geloof dus niet dat aardse mensen als libertariers b.v., in staat zullen zijn iets volmaakts neer te zetten.”

  Niet iets volmaakts, maar iets dat veel beter is. Libertariers zijn een van de weinigen die voor ethiek pleiten in de samenleving en daarbij uitgaan van ethische basisprincipes. Agressief geweld is abject.

  beek [53] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [51]:

  Zo gaat dat weer eens: ik ben voorstander van diefstal.
  Zegt iemand op grond van mijn kritiek, en op grond van het feit dat hijzelf belasting als diefstal beschouwt. Laat de lezer goed beseffen dat Tony op grond van zijn eigen meningen beweert dat Beek voorstander is van diefstal (wat Beek niet is).

  Hetzelfde geldt voor ‘agressief geweld’ waar ik een voorstander van zou zijn. Tony beweert dit, omdat hijzelf een overheid beschouwt als de initiator van agressief geweld; daar vandaan wordt iedereen die het belang en nut van een overheid ziet, weggezet als iemand die voorstander is van agressief geweld.

  Zo gaat dat in deze kringen.
  Terwijl er bij het criminaliseren van een overheid uiteraard veel mank gaat bij de vergelijking met echte criminaliteit. Geen enkele dief kondigt b.v. in het openbaar en van te voren aan, wanneer hij geld bij u komt halen. Geen enkele dief gaat in het openbaar overleggen welk bedrag ge-ind zal gaan worden. Geen enkele dief onderhandelt van te voren met de potentiele betalers, en geen enkele dief maakt dat u profiteert van het geld dat hij genomen had: gaat ermee voor u een riolering aanleggen b.v. Zomaar wat verschillen uit de losse pols.

  Oscar [55] reageerde op deze reactie.
  hugovanreijen [56] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [84] reageerde op deze reactie.

 17. @beek [53]:

  Nee, dat stel ik op grond van het feit dat u een voorstander van het toepassen van agressief geweld is.

  “Tony beweert dit, omdat hijzelf een overheid beschouwt als de initiator van agressief geweld; daar vandaan wordt iedereen die het belang en nut van een overheid ziet, weggezet als iemand die voorstander is van agressief geweld.”

  De definitie van een overheid is: een organisatie die in een bepaald gebied zich een monopolie op de ultieme jurisdictie en een monopolie op het uitoefenen van agressie aangematigd heeft. Wie voorstander is van een overheid verleent derhalve legitimiteit aan het uitoefenen van agressief geweld.

  Dus als de maffia voortaan netjes zou aankondigen wanneer het beschermgeld wordt opgehaald en een deel van het afgeperste bedrag zou worden gebruikt voor het verbeteren van het wegdek van de straat waaraan de afgeperste winkel gelegen is dan zou u er een warm voorstander van zijn?

  beek [57] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [84] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [53]:
  Gekidnapte persnen onderhandelen soms wel met de kidnapppers om de hoogte van het te betalen betalen bedrag vast te stellen. ( bij voorbeeld Caransa).
  Hugo van Reijen

 19. @R. Hartman (NI) [7]: Atheïsten mogen dan proberen om theïsten hun dwaling te doen inzien, maar er zijn mij geen gevallen bekend waar atheïsten getracht hebben gelovigen met geweld hun religie op te laten geven.

  Ik ben het geheel eens met je verhaal, behalve deze zin.

  Socialisme en zwakkere varianten zoals de PvdA aanhangt, doen dat wel. De PvdA heeft een zeer lange geschiedenis van Christenen pesten en tegenwerken in het beleiden van hun geloof.

  Meest in het oog sprekende voorbeeld is wel, het voortdurend pogen Christelijken hun kinderen naar Christelijke scholen te mogen sturen. Alle onderwijs moet seculier zijn. Men heeft al voor elkaar dat non-staats onderwijs niet haalbaar is in Nederland door torenhoge belastingen en regels. Nu is men bezig met drogredenen zoals dat de financiering van dat zelfde belastinggeld niet naar religieus onderwijs mag. En recentelijk komt daar omwille van allochtone spreiding, aantasting van de inschrijftermijn of simpelweg aanpak vrije schoolkeuze (en dus ook levensbeschouwing) bij.

  Ware het niet voor het (duivelse – met excuses voor de woordkeuze 🙂 ) pakt van de Liberalen en Christenen om in onze grondwet vrijheid van onderwijs te krijgen, was dat nu al feit. Toch is de PvdA voortdurend bezig de vrijheid van ouders om scholen (en daarmee dus ook levensovertuiging) te kiezen aan te pakken.

  Ikzelf ben overtuigd atheist, maar Christelijk opgevoed. Mijn eigen kinderen zullen dezelfde opvoeding krijgen, en ik zal elke poging van socialsten om Christelijk of wat voor onderwijs dan ook aan te tasten proberen te bestrijden. Immesr als Christelijk onderwijs niet mag, maar geen enkel non-staats-onderwijs meer!

  Socialisme is ook een ideologie, en eentje die historisch dus veel ruzie had met andere ideologieen zoals religies.

  Tony [63] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.