Op een massavergadering  van loontrekkenden valt altijd veel succes te oogsten met het  voorstellen van een hoog minimumloon.

Hoe hoog?

De loontrekkenden  willen er op vooruitgaan , dus zijn geporteerd voor het  voorschrijven van een loon dat  hoger ligt dan het loon dat zij bij vrije  onderhandeling met de werkgever kunnen bedingen. En liefst zo hoog mogelijk.

De realiteit  is, dat het vaststellen van een minimumloon schadelijk is en wel op de volgende gronden.

Het minimumloon maakt  het het  zwakker begaafde deel van de bevolking   onmogelijk werk te vinden, omdat niemand meer   wil betalen dan zij waard zijn. De waarde van deze groep ligt immers onder  het minimumloon.

Deze mensen worden daardoor tot  levenslange  werkloosheid   veroordeeld.

Zij kunnen ten hoogste  dienst  doen als juichvee op massavergaderingen van  politieke partijen en als stemvee dienen bij  verkiezingen.

Zelfs activiteiten als het aanharken van de tuin  zijn voor deze mensen vaak niet toegankelijk, omdat hun marktwaarde ten gevolge van hun wijze en niveau van werken  te laag ligt.

Een bijkomend nadeel  is het feit, dat deze categorie  de mogelijkheid   onthouden wordt om als werkende  kennis te vergaren waarmee zij  bekwaamheden op een hoger niveau kunnen tillen. De afhankelijkheid van  een dwangverzekeringssysteem wordt hierdoor gecontinueerd   en versterkt.  

Een oplossing is in sommige gevallen dat deze mensen gaan werken als  zelfstandige ondernemers die een contract afsluiten tegen een vaste prijs voor een bepaalde klus. Als zij dan langer over de  klus doen dan  geschat was, dan is dat hun eigen probleem.

Het is betreurenswaardig dat bij velen  nog zo’n angst  bestaat voor  alles dat door middel van een vrije markt tot stand komt. Want  ingrijpen in een vrije markt   leidt praktisch   altijd tot enorme schade voor  marktpartijen.

Leidende en verderfelijke  politici zoals Den  Uyl  hebben met  het pousseren van een minimumloon  de volkshuishouding nadelen bezorgd ter grootte van vele miljarden: miljarden die verloren zijn en nooit meer terugverdiend  zullen kunnen worden.

Hugo van Reijen

16 REACTIES

 1. Kan je makkelijk zeggen met die inflatie van 10% per maand door de banken! Moeten zij bij de de ambtenaren ook eens uitvinden deze spelregel van vrije markt!

 2. Ik geloof niet in een basisinkomen. Het structurele probleem met ons huidige geldsysteem blijft namelijk bestaan: het door rente op rente exponentieel groeiende tekort aan kunstmatig schaars gehouden geld.

  Nee, geef mij maar negatieve rente, zodat je een klein beetje betaalt voor het in bezit hebben van geld. Blijft het stromen, is het extreem duurzaam.

  En dan zsm over op een systeem van wederzijds krediet of vrijgeld: altijd precies voldoende geld, nagenoeg gratis en heel duurzaam en veerkrachtig. Helemaal zelfregulerend. Banken worden zoiets als Google, een enorme spreadsheet.

  R. Hartman (NI) [4] reageerde op deze reactie.

 3. Het is ook duidelijk een strijd van de mensen die een baan hebben tegen degenen die (nog) geen baan hebben.

  Een strijd van de “INS” tegen de “OUTS”.

 4. In principe mag van mij het minimumloon meteen afgeschaft worden, natuurlijk hoort bij moeilijker werk een hoger loon en bij simpel werk een laag loon, maar dat mag naar mijn mening niet toe leiden dat iemand die 40 uur (of meer) per week zwoegt onvoldoende eten op tafel heeft staan. Ook de zwakker begaafden dragen hun steentje bij.

  Armin [7] reageerde op deze reactie.

 5. @TaLoN.NL [6]: De denkfout is een bepaald loon bij een bepaald werk verplicht te stellen. Ofwel te kijken naar wat iemand doet en wat dan ‘eerlijk’ is. Hoe sympatiek ook, maar dan mis je het punt.

  Het omgekeerde is wat de realiteit is: wat kan betaald worden voor een bepaalde baan. Hoeveel dat is varieert soms van moment tot moment. Ook zal het varieren naar aanbod van mensen dat het kan of wil doen. Moeilijk werk en werk dat niet leuk is zal minder mensen aantrekken en dus hoger betaald worden.

  En soms wil dat zeggen dat bepaald werk zo laag betaald wordt dat er geen brood op de plank kan komen. Uiteraard wil dan niemand daarin werken, en verdwijnt dat werk of zal de aanbieder toch meer moeten gaan betalen.

  Ook de ‘zwakker begaafden’ dragen hun steentje bij, maar als je via wetgeving hen meer gaat betalen dan ze aan productiviteit waard zijn, zal een werkgever ze niet willen aannemen. Ergo werkloosheid.

  het si ook deels cultuurgebonden. Nog steeds denken mensen teveel in vaste banen door dik en dun en een baangroep for life. Zodra een beroep of baan dan onder druk komt is men te veel bezig met het kunstmatig behouden van die baan of loonniveau. De toekomst is meer variabele banen en ook meer wisselen tussen soorten banen. Dat is soms onrustig voor werknemers, maar geeft meer baangaranties op lange termijn.

  Momenteel zijn ontslagbescherming en minimumloon vooral een bescherming van werkenden tegen hun werkloze concurenten.

  Immers er komen niet meer banen door een gedwongen hoger loon. Hoogstens minder.

  TaLoN.NL [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [7]: Prijzen/Lonen afleiden van vraag en aanbod lijkt me niet meer dan normaal. Maar zo’n constructie zonder minimumloon werkt naar mijn idee enkel wanneer de gehele wereld zo werkt, zolang er dictaturen zijn, zullen er altijd goedkopere werknemers zijn. Of de bevolking moet voldoende discipline hebben om geen “oneerlijke” producten of grondstoffen te importeren.

  Armin [9] reageerde op deze reactie.

 7. @TaLoN.NL [8]: Dat is een tweede aspect inderdaad.

  Echter de oplossing is dan niet in eigen land ook maar de markt te verstoren omdat anderen dat doen. Het is dan beter producten uit landen die via oneerlijke concurentie jouw markt verzieken, een hoge importheffing te laten betalen. En landen waar geen oneerlijke concurentie is, gewoon mee vrijhandelen.

  Nadeel is dat allerlei lobbyclubs natuurlijk om de haveklap elke concurentie uit het buitenland als oneerlijk zullen proberen aan te merken 🙂

  Maar zelfs als een land last heeft van oneerlijke concurentie, dan nog is het minimumloon ene slecht idee. Het is namelijk niet van toepassing op die concurent. Je bereikt er dus enkel mee dat werkgevers naar dat buitenland gaan. Dat is dan ook wat de laatste 20 jaar vollop gebeurd is met vertrek van arbeid naar China (waarbij een deel van haar lage prijsvoordeel overigens ook zonder de Chinese politiek zou bestaan).

  TaLoN.NL [12] reageerde op deze reactie.

 8. ‘K wil helemaal niet rijk zijn..

  De ruimte en vrijheid om mens te zijn, en zekerheid is genoeg.
  Ga iets kleiner wonen, en je kunt al de helft minder werken.

 9. Het tegenovergestelde van een vrij mens is een salaris trekker.
  De laatste word een levenlang wijsgemaakt dat er ooit een tijd komt van equality, ook wel het hemel tijdperk genoemd.
  Wat het geloof, geeft niet welk, zo polair maakt bij vrije mensen.
  Want hij is alleen vrij zolang er zoveel mogelijk onvrije mensen zijn, of zoals onze voorouders zeiden, verschil moet er wezen.
  Een wereld van alleen salaris mensen is onnatuurlijk wat het ook is voor een planeet met allemaal vrije mensen en een waarborg dat het specie mens blijft bestaan.

 10. @Armin [9]: “Momenteel zijn ontslagbescherming en minimumloon vooral een bescherming van werkenden tegen hun werkloze concurenten.”

  In de VS heb je dat niet, die bescherming, zet je je 40 jaar in voor het bedrijf, maakt het mee groot, en vervolgens kicken ze je zonder pardon op straat. De maatschappij nu is GIERIG, dus ziek van geest, een volledige omslag is nodig in de manier van zakendoen!

  Armin [13] reageerde op deze reactie.

 11. @TaLoN.NL [12]: Lulkoek. De maatschapij van nu is niet minder gierig dan vroeger. Of verwijs je naar die babyboom arbeiders die nu minder willen werken voor meer loon, dan hun ouders en kinderen deden en zullen moeten?

  Ik woon zelf in de VS en ook hier zijn nog vollop mensen die jaaaaren bij een bedrijf werken. Ik heb nu twee werkgevers gezien en bij beide is het ontslagrecht 0 en het aantal lange termijn werknemers groot.

  En dat meehelpen groot te maken is zo 1912 … Je krijgt je loon. Dat is je beloning! Immers je loopt ook nihil risico terwijl het bedrijf groeit … en mogelijk ook bankroet gaat met de restschuld voor de eigenaar. Voor elk successbedrijf is er elders een andere ondernemer die helaas faalde. En dan blijven de werknemers ook niet solidair achter.

  Tenslotte, is de VS ook het land waar werknemers indien ze 100 dollar meer kunnen verdienen bij de buren weglopen. Niks uitwerk perioden en opzegtermijnen.

  In goede tijden is dat een enorme macht voor werknemers. In slechte tijden, echter moet je hopen dat je het niet te bond gemaakt hebt.

  In de meeste gevallen hebben werkgevers en werknemers gewoon een professionele relatie, die twee kanten op gaat.

  Ontslagbescherming is niet bescherming tegen de ‘baas’ (ook zo’n 1912 woord), maar tegen je werkloze concurenten.

 12. het afschaffen van het minimumloon?? zijn jullie helemaal gek geworden!? Zeker zelf nooit meegemaakt?
  Je kunt in deze tijd van het min.loon al geen huis meer kopen of zelfs amber huren.

  Zonder het minimumloon gaan de zwaksten in de samenleving werken voor een hongerloontje waar je niet rond mee kunt komen. Vind het dan gek dat ze de UWV en CWI s op gaan lichten.

  Leuk voorbeeld is de VS. Veel armoede ,gigantische inkomensverchillen en veel heeel veel criminaliteit!

  Armin [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Sdr [14]: Je kunt in deze tijd van het min.loon al geen huis meer kopen of zelfs amber huren.

  Hetgeen ook komt omdat de lonen zo hoog zijn, omdat er zoveel belasting geheven wordt ivm de hoge aantallen werklozen.

  Het werkt beide kanten op.

  Geld kotm niet uit niets. Je kunt wel zeggen er moet minimaal X betaald worden, want alle sis zo duur. Maar de werkgever zal echt niet meer gaan betalen als dat niet rendabel is. Die zal je gewoon niet aannemen.

  Minimumloon is bescherming tegen werkloze concurenten.

 14. Over of er een minimumloon moet zijn of niet, ben ik neutraal. Het draait eerder om een bestaansminimum ten opzichte van de kosten van levensonderhoud. Het huidige minimumloon komt op mij over als willekeurig bepaald.

  Feit is: momenteel is geen enkel bedrijf verplicht om je meer te betalen dan het minimumloon. Toch verdienen vrijwel alle werknemers meer dan die 8 euri en 12 centen per uur.

Comments are closed.