Het is interessant eens een idee te krijgen over hoeveel Vrijspreker-bezoekers wel of niet gaan stemmen op 9 juni.

Gaat u stemmen op 9 juni?


Bekijk de resultaten
Laden ... Laden ...

Natuurlijk is dit geen inzicht over Nederlandse kiezers, hoogstens over de verdeling van nadenkende mensen!

106 REACTIES

 1. @R. Hofkamp [25]:

  Democratie werkt alleen op de Amerikaanse manier, en zelfs dan nog niet perfect blijkt nu met de onwettige oorlogen van Bush en de socialistische stimulussen en health care reform van Obama. Er is wel een kiessysteem, maar er is een Constitution aldaar die garant staat voor de individual unalienable rights. De macht van de elite wordt dus flink ingeperkt via de Grondwet. Het enige dat daar ontbreekt is op dit moment een fatsoenlijk mandaat om ook daadwerkelijk niet-grondwettelijke beslissingen tegen te houden danwel terug te draaien.

  “The constitution is just a goddamn piece of paper” – George W. Bush

  En zo is het maar net.
  Wat een stel oude mannen eens op papier hebben gezet betekent helemaal niets.
  Er zijn legio voorbeelden van politici in Amerika die schijt hebben aan de grondwet. Judge Andrew Napolitano hamert er keer op keer op, dat hij in een persoonlijk gesprek met iemand in Congres heeft gehoord dat het meeste wat ze daar doen geen grondwettelijk mandaat heeft, en dat ze dat ook WETEN.

  Het enige dat uiteindelijk telt, is hoe groot de daadwerkelijke macht en controle is die een instituut heeft, en hoe groot de toestemming van een substantieel deel van een bevolking.
  Als de meerderheid van de Amerikaanse bevolking morgen stelt dat het maar eens afgelopen moet zijn met die grondwet, betekent het ook helemaal niets meer. Dan is er geen rechter die het tegenhoudt.

  En dat is precies waarom de overheid macht heeft over zoveel mogelijk informatievoorzieningen zoals de media en het onderwijs en – als het aan hen ligt – binnenkort ook het internet. Dat is waarom heel gradueel en subtiel, de samenlevingen veranderen in een Big Brother toestand met cameratoezichten, ID-bewijsverplichtingen, afluistertechnieken e.d.

  Wie de informatie beheerst, beheerst de geest van de toekomstige generaties, en de Big Brother machine is er voor de overgebleven dissidenten.

  Een grondwet betekent niets.

  R. Hofkamp [34] reageerde op deze reactie.

 2. @R. Hofkamp [25]:

  Het venijn zit in het volgende: bij beperkte democratie bepaalt een kleine groep, de toplaag van de bezittende klasse, wat er dient te gebeuren. Aanvankelijk zal men er voor waken de eigen positie niet te ondermijnen, maar men vindt het uitoefenen van macht prettig en daarbij zijn in een democratisch stelsel, ook in een beperkte democratie, stemmen voor nodig. Dat heeft de deur open gezet naar uitbreiding van de groep stemgerechtigden met de laag onder de toplaag van de bezittende klasse. Het proces herhaalde zich en de machtsbeluste politici stemden steeds weer voor uitbreiding van het kiesrecht. Partijen die opkwamen voor het eigendomsrecht verloren steeds meer stemmen en de partijen die herverdeling en regulering voorstonden kregen steeds meer stemmen. Om niet helemaal weg te worden gevaagd gingen de partijen die eerder opkwamen voor eigendomsrechten de oorspronkelijke principes verlaten. Rond 1900, een halve eeuw na de invoering van het beperkte stemrecht, waren de liberale partijen niet meer klassiek-liberaal en was de staat zodanig gegroeid dat expansie naar buiten de enige weg leek om de binnenlandse herverdeling vol te kunnen houden zonder stemmen te verliezen. Toen het niet afdoende bleek om de expansiezucht enkel via de koloniën bot te vieren zijn de uitdijende staten elkaar gaan beoorlogen.

  De door u, niet bij name, genoemde socialistische politicus die uiteindelijk staatshoofd en regeringsleider van Duitsland werd en als dictator regeerde was, net als zijn Italiaanse collega, een kind van de democratie. Herverdeling ten koste van de een ten bate van de ander.

  R. Hofkamp [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Tony [32]:

  Die quote kende ik niet maar het is er geen om vrolijk van te worden. En je hebt, helaas, gelijk, het is vrijwel niets waard. Neemt niet weg dat ik achter mijn standpunt blijf staan dat de VS moreel superieur zouden zijn en hun financien keurig in orde zouden hebben als zij trouw zouden blijven aan hun Constitution.

  @Oscar [33]:
  Inderdaad, democratie is als een olievlek die begint bij de bezittende klasse. Ik ben wel benieuwd hoe jouw alternatief er dan precies uit zou komen te zien. De nachtwakerstaat met een vleugje democratie maar wel met bescherming van individuele niet-uitbuitbare (iemand een betere Nederlandse vertaling van unalienable?) rechten?

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.
  Tony [38] reageerde op deze reactie.
  Oscar [39] reageerde op deze reactie.
  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 4. @Dennis Snel [23]:

  “Zo valt hier op de site bij elke partij die “op de libertarische toetssteen” gelegd wordt, te lezen hoe onlibertarisch ze wel niet zijn, ook al willen ze bijvoorbeeld uitkeringen halveren (want: een gehalveerde uitkering is ook een uitkering).”

  Een gehalveerde uitkering is in sommige gevallen nog altijd 17,5 miljoen dat jaarlijks, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, verstrekt wordt aan een Duitse familie die miljarden in bezit heeft en claimt in rechte lijn af te stammen van de laatste Nederlandse stadhouders (die overigens via een staatsgreep aan de macht gekomen waren).

  Het halveren van een uitkering is inderdaad niet libertarisch, maar sociaal-democratisch. Het halveren van de uitkeringen houdt ook niet per definitie meer vrijheid in. Het zonder meer halveren van de uitkeringen is dus niet een stap in de juiste richting. Men zou de familie von Amsberg-von Lippe-Biesterfeld inplaats van 35 miljoen euro 17,5 miljoen euro kunnen geven en de bijstandtrekker 325 euro inplaats van 650 euro maar daarmee is nog niet gezegd dat deze besparingen ook terug komen bij de belastingbetalers. Als een groep politici zulk een maatregel erdoor krijgt, dat gezien het hoge aantal overheidsafhankelijken zeer onwaarschijnlijk is, dan is de kans groot dat de bespaarde miljoenen naar een of ander subsidieproject weg zullen vloeien.

  Dennis Snel [47] reageerde op deze reactie.

 5. @R. Hofkamp [34]:

  Ik heb in reactie no. 33 net uitgelegd dat een nachtwakerstaat met beperkte democratie leidt tot socialisme. Met alle nare gevolgen van dien. Neen, ik ben geen voorstander van nachtwakerstaten in landen van grote omvang. Een heilloze weg die uiteindelijk tot verdere democratisering en socialistisering leidt. Terwijl we juist naar absolute vrijheid dienen te gaan.

  Wel zou het beter zijn als er heel veel nachtwakerstaten zouden bestaan als het gaat om landen met een beperkt grondgebied (maximaal twee keer het grondgebied van Andorra) en een beperkt aantal inwoners. Heel veel concurrerende nachtwakerstaten dus.

  unalienable = onvervreemdbaar

  Overigens is inalienable een correcter Engels.

  Oscar [39] reageerde op deze reactie.

 6. U bent aan het woord …………??

  de partij “”Stem Blanco”” misschien een optie??

 7. @R. Hofkamp [34]:

  Neemt niet weg dat ik achter mijn standpunt blijf staan dat de VS moreel superieur zouden zijn en hun financien keurig in orde zouden hebben als zij trouw zouden blijven aan hun Constitution.

  Dat klopt. Maar politiek is politiek en vasthouden aan principes in combinatie met politiek is onmogelijk.

  Ze spreken i.v.m. de constitution wel eens over checks and balances maar uitgerekend die zijn er niet. Er zijn exploitabele gaten overgelaten op voorspraak van zij uiteindelijk wel degelijk een rol zagen voor een bemoeizuchtige overheid. Mensen zoals Alexander Hamilton, bijvoorbeeld.

  Een inkijkje bij hoe “veilig” de Amerikaanse grondwet vanaf het begin was, kun je hier zien:
  http://www.youtube.com/watch?v=pzH7mGt0VDE

  R. Hofkamp [41] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hofkamp [34]:
  @Oscar [36]:

  Eigenlijk hoeven kleine staten niet eens minarchistisch te beginnen om een stap vooruit richting meer vrijheid te kunnen betekenen. San Marino was en is een door en door etatistisch land. In de jaren van de Koude Oorlog was San Marino het enige land in West-Europa waar de communisten in de regering zaten. En toch is het etatisme van San Marino te prevereren boven het etatisme van Nederland. Allereerst gezien de geringe omvang (61 km²) en het geringe aantal inwoners (30.000). Omdat de politici en de ambtenaren de burgers veelal persoonlijk kennen bestaat er een hogere drempel om maatregelen te nemen die zeer impopulair zijn. Met een druk op de knop bommen afwerpen vanaf een vliegtuig is ook laagdrempeliger dan iemand doden in een man tot man gevecht.

  Het nationale parlement van San Marino heeft 60 leden. Er is dus 1 parlementslid op de 500 inwoners. In Nederland is de parlementariërdichtheid meer dan 146 maal zo dun. De democratie in San Marino is directer en hoewel men qua herverdeling en regulering niet voor de grote Europese staten onder doet, vloeit er een groter deel van het herverdeelde geld weer terug naar de burgers. Bovendien is zulk een klein land als San Marino afhankelijk van buitenlandse handel. Als er partijen zijn die wetten erdoor drukken die de buitenlandse handel frustreren dan wordt dat vrijwel direct gemerkt door de bevolking en zal dat leiden tot een verkiezingsnederlaag. Zelfs de San Marinese communisten ontkwamen er niet aan om zich te matigen. Een klein land kan zonder buitenlandse handel namelijk niet overleven.

  San Marino is, hoewel het een geïsoleerd land is dat geen rivieren of waterwegen van betekenis heeft terwijl het geringe aantal delfstoffen het ontginnen niet waard zijn, per capita rijker dan Nederland.

  Oscar [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [39]: @R. Hofkamp [34]:

  Ter aanvulling: ik denk dat een stuk of 100 landen van het formaat Vaticaanstad tot dubbel Andorra (1/3de Luxemburg) in West-Europa al voldoende zou zijn om een beweging op gang te brengen die de grote staten op termijn ineen zal doen krimpen. Cruciaal zijn echter de eerste jaren van de nieuwgevormde dwergstaten. Als in de eerste jaren millitair ingrijpen van de grote landen, waar de nieuwe landen zich van onafhankelijk hebben verklaard, uitblijft dan zal de te verwachten economische voorsprong van de kleine staten uiteindelijk het etatisme van de grote staten eroderen. Nu zijn bankmedewekers in Liechtenstein nog makkelijk om te kopen zodat zij gegevens van de klanten van de bank aan de Duitse overheid afstaan. Als 75 van de 100 nieuwe staatjes een bankgeheim kent, dan wordt dit een moeilijker zaak.

  Zoals ik reeds schreef, zijn kleine landen van buitenlandse handel afhankelijk en hebben kleine landen een sterkere prikkel om de staatsburgers redelijk te behandelen. Als er 100 kleine landen zijn, dan zullen deze kleine landen genoodzaakt zijn een concurrentie aan te gaan in het redelijk behandelen van hun burgers. Deze concurrentie zal uiteindelijk leiden tot meer vrijheid en minder belastingen. Als er een kritisch wordt bereikt dan zijn er voor de grote staten twee opties: liberaliseren of ineen klappen zoals de communistische landen in Oost-Europa ineen zijn geklapt.

  R. Hofkamp [41] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [40]:
  Onvervreemdbaar klinkt inderdaad beter, dank. De Von Mises en Rands liggen allemaal in het Engels hier op de plank dus vandaar dat het soms even zoeken is naar de juiste begrippen.

  Maar je analyse van die kleine landen is inderdaad interessant. Doet mij ook meteen denken aan het belang van de soevereiniteit van individuele staten in de VS (hoewel iets groter dan Andorra, maar toch) en de waarde van een zo gering mogelijke inmenging van de federale overheid daarin.

  @Tony [38]:
  Inderdaad, daarom zie ik het ook als een verademing dat iemand als Ron Paul de Fed wil beëindigen en terug wil naar een overheidsbeleid die is gebaseerd op de Grondwet. Je stelling klopt wel deels dat 100% vasthouden aan die morele principes moeilijk te combineren is met politiek bedrijven, omdat je dan toch tot compromissen moet komen. Maar een duw in de goede richting is het altijd en dat kan nooit geen kwaad. Er is echter meer, veel meer, nodig om terug te keren richting de morele basis.

  Oscar [42] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hofkamp [41]:

  Hoewel elke decentralisering effect zal hebben, zijn de staten in de V.S. te groot. Texas is zo groot als Frankrijk, de Benelux, Zwitserland, Noord-Ierland en Slovenie bij elkaar. Het zou de vrijheid pas echt goed doen als alle 3.140 counties van de Verenigde Staten volledig onafhankelijke landen zouden zijn.

  Nederland zou het best in een stuk of 40 staten uiteen kunnen vallen. Waaronder een onafhankelijk Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Zeeuw-Vlaanderen, Walcheren, Goeree Overflakkee, Noord-Oostpolder, ’t Gooi en een hele serie stadstaten en regio’s als onafhankelijke landen. Dunbevolkte gebieden kunnen wat oppervlakte groter zijn dan die dubbele Andorra die ik noemde, meer zoals Luxemburg (2.586 km²).

  Hub Jongen [43] reageerde op deze reactie.
  beek [46] reageerde op deze reactie.

 12. Ik heb af en toe moeite om te achterhalen wat de precieze belangen en motieven zijn van mijn eigen vrouw. Om de belangen te kennen van mijn familieleden is dan eigenlijk al veel moeilijker. Kennis van het belang van mijn buren en andere mensen in de straat is al bijna onmogelijk.

  Aangezien ik niet veel meer dan enkele tientallen mensen goed genoeg ken om te weten wat hun belangen zijn, zou mijn stem waarschijnlijk tegen de belangen van velen ingaan. Mijn feilbaarheid m.b.t. het weten wat andermans belang is, is mijn eerste reden om niet te stemmen.

  Verder schat ik mijzelf qua kennis van de verschillende belangen van mensen niet veel minder in dan de gemiddelde politici, zij zijn immers ook gewoon feilbare mensen van vlees en bloed. Als zij claimen dat ze weten wat het “algemeen belang” is dat zij zullen dienen, geven ze aan leugenaars te zijn (zonder te willen suggereren dat dit bewuste leugens zijn). Aangezien het weinig zin heeft om door leugenaars geregeerd te worden, is dat voor mij de tweede reden om niet te stemmen.

 13. @Hub Jongen [43]:

  Bij nader inzien kunnen het er beter meer dan 40 worden. Ik zat te denken aan het volgende:

  De waddeneilanden:

  1. Texel
  2. Vlieland
  3. Terschelling
  4. Ameland
  5. Schiermonnikoog

  Friesland:

  6. Friesland

  Groningen:

  7. West-Groningen
  8. Stadstaat Groningen
  9. Oost-Groningen
  10. Noord-Groningen (Delfszijl-Eemsmond-Loppersum-Appingedam)
  11. Centraal-Groningen

  Drenthe:

  12. Noord-Drenthe
  13. Oost-Drenthe
  14. Zuid-West Drenthe

  Overijssel:

  15. Twente
  16. Salland
  17. Kop van Overijssel
  18. Ommen-Hardenberg

  Gelderland:

  19. Veluwe
  20. Betuwe
  21. Achterhoek
  22. Centraal-Gelderland
  23. Stadstaat Arnhem
  24. Stadstaat Nijmegen

  Limburg:

  25. Noord-Limburg
  26. Midden-Limburg
  27. Zuid-Limburg

  Brabant:

  28. Peel
  29. Kempen
  30. Noord-Oost Brabant
  31. West-Brabant (inclusief Tholen)
  32. Moerdijk-Halderberge-Rucphen-Zundert-Ettenleur
  33. Noord-West Brabant
  34. Stadstaat Breda
  35. Stadstaat ’s Hertogenbosch
  36. Stadstaat Tilburg
  37. Stadstaat Eindhoven

  Zeeland:

  38. Zeeuws-Vlaanderen
  39. Beveland
  40. Schouwen-Duiveland
  (Tholen bij West-Brabant)

  Zuid-Holland:

  41. Goerre-Overflakkee
  42. Zuid-zuid-Holland
  43. Oost-zuid-Holland
  44. Noord-west-zuid-Holland
  45. Noord-zuid-Holland
  46. Westland (inclusief delfland, Vlaardingen en Schiedam)
  47. Stadstaat Rotterdam
  48. Stadstaat Den Haag
  49. Stadstaat Leiden
  50. Stadstaat Gouda
  51. Stadstaat Delft

  Noord-Holland:

  52. ’t Gooi(inclusief noord-Utrecht)
  53. Zuid-noord-Holland (Haarlem, Haarlemmermeer)
  54. Zaanland (Zaanstreek)
  55. Midden-noordholland
  56. Noord-noord-holland
  57. Noord-oost-noord-Holland
  58. Edam-Volendam
  59. Stadstaat Amsterdam

  Utrecht:

  60. West-Utrecht
  61. Oost-Utrecht
  62. Stadstaat Utrecht

  Flevoland:

  63. Noord-oostpolder (inclusief Urk)
  64. Lelystad-Dronten
  65. Almere-Zeewolde

  65 onafhankelijke landen.

  “Maar heb je ook een idee wat er nu gedaan kan worden om dat eventueel op gang te brengen?”

  Eerst dienen de geesten rijp te worden gemaakt voor de idee van het recht op secessie. Dat zal niet meevallen. Germania streeft naar onafhankelijkheid, maar wordt sterk tegengewerkt door de Duitse overheid en co. http://fuerstentum-germania.org/

  De tot in de jaren 1960 onafhankelijke ministaat Tavolara, bij Sardinië, is geruisloos door Italië opgeslokt.

  Natuurlijk zijn er veel seperatistische bewegingen. Onder meer in Catalonië, Baskenland, Corsica, Sardinië, Noord-Italië en Vlaanderen, maar in al deze gevallen gaat het om gebieden die veel te groot zijn.

  Het zou kunnen helpen als er, terwijl de geesten rijp worden gemaakt voor het recht op secessie, meerdere gebieden al een aanzet geven door middel van ‘landje spelen’. De Baltische staten, hoewel allen natiën, zijn ook zo begonnen in de 19de eeuw. Uiteindelijk zijn zij in 1918 onafhankelijk geworden. Helaas 22 jaar later opgeslokt door de Sovjet-Unie.

 14. @Oscar [42]:

  Hieruit blijkt hoezeer u in een wenswereld leeft. Hoe kan Texel onafhankelijk worden zonder politieke middelen? Of zonder gewapende opstand? En zonder rekening te houden met inwoners die dit niet wensen??
  Uw bezwaren tegen de politiek, het gewapend geweld en de mening van een meerderheid, maken dat uw wensen slechts op papier kunnen bestaan: in de realiteit heeft u elke mogelijkheid uw wens te realiseren al verworpen omdat u de middelen daartoe bij voorbaat crimineel heeft genoemd.

  Oscar [48] reageerde op deze reactie.

 15. @R. Hofkamp [25]:

  Stem niet als je wilt vasthouden aan je libertarische principes en dus wilt protesteren tegen het feit dát ze zich uberhaupt het recht opeisen om met je geld te smijten. Ik kies voor die laatste optie.

  Prima. Maar denk je echt dat er ook maar 1 bureaucraat van die keuze (en daarmee, dat protest) wakker zal liggen?

  @R. Hartman (NI) [27]:

  Hoezo is meedoen met het systeem dat systeem uithollen? Heeft de partij van jouw keuze haar eigen opheffing op het programma staan? Dacht het niet. Hero Brinkman wil zelfs dat zijn kinderen over 50 jaar nog op de PVV kunnen stemmen. Gewoon meer van hetzelfde, dus…

  Zeker. Dat is mijn argument ook niet. Mijn argument is, dat als er geen werkbare coalitie te vormen is, vanwege teveel versplintering of omdat andere partijen het cordon sanitaire tegen Wilders niet willen verbreken, het systeem wel op z’n gat ligt (uiteraard tijdelijk, maar het is toch iets). Terwijl, als je uit protest niet stemt, daar geen haan naar kraait.

  @pcrs [28]:

  Probeer eerst je buurman eens om te praten, of je broer of zus. Als je bewezen hebt dat te kunnen, moet je misschien pas aan grotere organisaties gaan denken.

  En dan? Dan is je buurman of je broer of zus het met je eens. Als je al zover komt, want het is echt heel moeilijk om decennialange propaganda en indoctrinatie eruit te discussiëren. Maar dan ben je nog steeds nergens, want het feit dat zij het met je eens zijn, verandert het systeem niet. Dus ben ik heel benieuwd, wat jij dan ziet als oplossing om dichter bij een libertarische praktijk te komen.

  @Tony [29]:

  En wat klopt er hier dan niet aan? Men *is* ook onlibertarisch.
  + heel relaas

  Ik beweer dan ook niet dat dit niet zou kloppen. Een praktische benadering is het alleen niet, en in een situatie waarin je de theorie op orde hebt, maar dit niet in de praktijk kunt brengen, heb je precies helemaal niets aan je geweldige theorie.

  @Hendrick Smit [30]:

  Een lage opkomst heeft namelijk een hoge communicatieve waarde. Bij een hele lage opkomst krijgen misschien die Haagse politici de beelden in hun hoofd van dorpelingen met fakkels en hooivorken, roepend “Op naar het kasteel!”.

  Volgens mij waren ze anders ook niet zo onder de indruk van de dramatisch lage opkomst bij de Europese verkiezingen, en viel ook de communicatieve waarde daarvan erg tegen.

  @Oscar [35]:

  Het halveren van een uitkering is inderdaad niet libertarisch, maar sociaal-democratisch.

  Nogmaals; daar zijn we het compleet over eens. Dus als je heel strikt naar de theorie beoordeelt (wat je ook gedaan hebt), hang je hier de correcte waarde aan. Het heeft alleen geen enkele praktische waarde. Je kunt namelijk met een puur libertarische partij nooit een democratische meerderheid vormen, eenvoudig omdat inmiddels meer dan 50% van het stemvee parasiteert en dus niet op zo’n partij zal stemmen.
  Als je alleen maar wilt stemmen als er een volkomen libertarische partij meedoet (en eigenlijk liefst daar nog niet op wilt stemmen, omdat je niet mee wilt doen aan het democratische systeem), dan is dat moreel helemaal juist en ook heel integer. Dit betwist ik totaal niet. Het zal je alleen in de praktijk nergens kunnen brengen.

  Daarom ook aan jou deze vraag: hoe denk jij dat het libertarisme in de praktijk vormgegeven kan worden, als stemmen op een partij die niet 100% datgene wil wat jij wilt, geen optie is? Ik lees hierboven de kleine stadstaten-optie, maar hoe haalbaar denk je dat dat is? Zullen de bestaande landen een zelfstandigheidsverklaring niet gewoon negeren of met geweld tegenhouden?

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.
  Tony [72] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [74] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [46]:

  “Hoe kan Texel onafhankelijk worden zonder politieke middelen? Of zonder gewapende opstand? En zonder rekening te houden met inwoners die dit niet wensen??”

  Het hoeft geen gewapende opstand te worden. Daarom wil ik allereerst inzetten op het het rijp maken van de geesten voor het recht op secessie. Fürstentum Germania is officieel uit de Duitse eenheid gebleven, zo is gebleken uit documenten (waar ik mij nog verder in wil verdiepen) en dus heeft Fürstentum Germania, net als San Marino, die buiten de Italiaanse eenheid is gebleven, het recht (volgens de Duitse wet) om een onafhankelijke politieke eenheid te worden.

  Ik hoop dat het Germania lukt om onafhankelijk te worden en dat er meer dwergstaten volgen.

  Overigens heb ik geen enkel probleem met gewapend geweld. Ik ben enkel tegen agressief geweld.

  beek [49] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [48]:

  Als u de Duitse wet verwerpt, waarom vindt u de Duitse wet dan een goede reden?
  En als u tegengeweld in orde vindt, zou u kunnen pleiten voor een gewapende opstand door de Texelaars die uw wensen delen. De andere Texelaars gebruiken weliswaar dezelfde argumenten als de libertariers (mij is niks gevraagd, de meerderheid dwingt mij), maar dat telt in dit geval dan even niet mee bij de libertarier die voortdurend zegt consequent te zijn?

  Oscar [53] reageerde op deze reactie.

 18. @Dennis Snel [47]:

  “Zullen de bestaande landen een zelfstandigheidsverklaring niet gewoon negeren of met geweld tegenhouden?”

  Niet als het massaal gebeurt en de geesten van de burgers er rijp voor zijn. Niet dat ik een voorstander ben van de uitkomsten van het proces na de onthoofding van Charles I van Groot Brittanië en Ierland, dictator Oliver Cromwell stapte uiteindelijk in het machtsvacuum, maar zijn executie is tot stand gekomen onder invloed van Britse intellectuelen die Spaanse filosofen (Francisco Suarez, Juan de Mariana e.a.) lazen die regicide in sommige gevallen, als heersers structureel eigendomsrechten schonden, verdedigden. Ik wil dit voorbeeld enkel aanhalen om mijn bewering dat maatschappelijke ontwikkelingen vaak vooraf worden gegaan door ideeën kracht bij te zetten. Ik had als voorbeeld ook de Franse revolutie, de Russische revolutie of de democratische grondwet van 1848 kunnen noemen.

  Ik wil mij ervoor inzetten dat de geesten rijp worden secessie als legitiem te beschouwen. Niet heel Europa hoeft van mij libertarisch of klassiek liberaal te worden. Het enige dat ik wil is dat mensen die het zinkende schip van het superetatisme willen verlaten daar het recht toe hebben.

  beek [52] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [50]:

  1 Ding staat vast: u heeft dat recht.
  Maar als u de wet niet erkent, hoe kunt u dan dat recht wel erkennen?

 20. @beek [49]:

  Ik vind het geen goede reden. Ik wil hiermee aangeven dat zelfs conform de Duitse wet Germania nooit deel heeft uitgemaakt van het Duitse Rijk. Daarmee gaat de Duitse overheid tegen de eigen wetten in door Germania niet te erkennen.

  De Italiaanse overheid heeft, met NAVO-steun, in 1962 Tavolara gewoon opgeslokt. Daar had Italië het recht niet toe. Tavolara heeft namelijk nooit tot Sardinië behoort en is om die reden buiten de Italiaanse eenheid gebleven.

  “De andere Texelaars gebruiken weliswaar dezelfde argumenten als de libertariers (mij is niks gevraagd, de meerderheid dwingt mij), maar dat telt in dit geval dan even niet mee bij de libertarier die voortdurend zegt consequent te zijn?”

  Ik verdedig het recht op secessie. Het algemene recht op secessie en dus ook het recht op secessie van een enkel individu. En dus ook het recht op secessie van de Texelaars die bij het Koninkrijk der Nederlanden willen blijven horen en de Texelaars die een eigen koninkrijk of republiek willen beginnen. Als er zulke Texelaars zijn, dan ontstaan er gewoon enclaves.

  beek [54] reageerde op deze reactie.

 21. @Oscar [53]:

  U begrijpt dat zo’n recht gegeven moet worden door de politiek?
  Tenzij u gewapende opstanden prefereert.
  Maar u wilt geen invloed uitoefenen op die politiek, noch wenst u van politieke middelen gebruik te maken.
  Blijft het dus een papieren ideaal zonder realiteit.

  Oscar [55] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [54]:

  “U begrijpt dat zo’n recht gegeven moet worden door de politiek?”

  Neen. Zulk een recht dient niet gegeven te worden door de politiek.

  “Tenzij u gewapende opstanden prefereert.”

  Ik prefereer geen gewapende opstanden. Ik hoop dat nieuwe dwergstaten hun onafhankelijkheid kunnen bereiken zonder dat er ook maar één druppel bloed vloeit.

  “Maar u wilt geen invloed uitoefenen op die politiek, noch wenst u van politieke middelen gebruik te maken.”

  Ik zet een niet gering deel van mijn kostbare tijd in om invloed op de politiek uit te oefenen. Ik doe dat echter niet door me laten corrumperen door de regels die de gevestigde politiek gesteld heeft.

  “Blijft het dus een papieren ideaal zonder realiteit.”

  Op termijn wil ik aansturen op secessie. Niet op papier, maar in de realiteit. Alleen dienen eerst de geesten hiervoor rijp te worden gemaakt. Secessie zonder enige draagkracht bij de bevolking kan namelijk tot extra geweld van de ‘moederstaat’ en verovering van het afgescheiden land leiden. Kijk maar het geweld dat gebruikt is door de moederlanden toen de koloniën onafhankelijk werden. Ik dien mijn verantwoordelijkheid als theoreticus en criticus te nemen.

  beek [56] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [55]:

  Als u wel invloed op de politiek wilt uitoefenen, zonder te stemmen, wilt u kennelijk dat politici na het lezen van uw bijdragen stoppen met hun werk? Dan kunt u uw recht vergeten. Maar een recht ontvangen van de politiek wilt u ook niet.
  U ziet kennelijk voor uw geestesoog dat burgers een secessierecht opeisen van…, ja, van wie? Het gaat allemaal vanzelf in uw ogen, als de geesten maar eenmaal rijp zijn?
  Het blijft dus goedkoop papier zonder realiteit.
  Ik neem aan dat die afgescheiden staatjes onderling erkend moeten worden? En bestuurd? Verrek, daar komt alweer dat bij voorbaat criminele bestuur aangeslopen.

  Oscar [58] reageerde op deze reactie.
  R. Hofkamp [59] reageerde op deze reactie.

 24. Zou het nou een echte democratie zijn, en geen schijn democratie met de bijhorende (zeer slechte) theater, dan had ik het wel overwogen.
  Maar stemmen heeft in mijn ogen totaal geen zin of enig nut in huidige samenleving.
  Ik ziet ze allemaal als een zeer leugenachtig en bedriegende criminele benden in mooie pakken.
  Snap niet dat een volk met deze ongelofelijk heldere onzin kan doorgaan op de huidige voet. Iedere 4 jaar weer die onzin en je woord nooit gehoord als burger, laat staan dat er naar je geluisterd word.
  Eigenlijk gewoon triest dat het volk het niet ziet en maar als makke schaapjes elke 4 jaar naar de stembus gaat, en weer kiest op een partij die niet eens de belangen van burgers behartigd.

 25. @beek [56]:

  “Als u wel invloed op de politiek wilt uitoefenen, zonder te stemmen, wilt u kennelijk dat politici na het lezen van uw bijdragen stoppen met hun werk?”

  Dat zou natuurlijk geweldig zijn! Maar vooralsnog zie ik voor mezelf een veel bescheidener rol weggelegd. Wat ik voornamelijk voor ogen heb is mensen helpen bewuster te worden. En ja, ook politici zijn mensen. Zelfs ik twijfel daar niet aan.

  “Dan kunt u uw recht vergeten. Maar een recht ontvangen van de politiek wilt u ook niet.”

  Ik vind het niet zo’n goed idee om bij politici om het respecteren van natuurrechten te bedelen.

  “U ziet kennelijk voor uw geestesoog dat burgers een secessierecht opeisen van…, ja, van wie? Het gaat allemaal vanzelf in uw ogen, als de geesten maar eenmaal rijp zijn?”

  Het gaat niet vanzelf. Koloniën zijn ook niet vanzelf onafhankelijk geworden van hun ‘moederland’. Daar is lang voor gestreden.

  “Het blijft dus goedkoop papier zonder realiteit.”

  Secessie zonder enige draagkracht bij de bevolking van het moederland houdt regelrechte autodestructie in. Ik begrijp dat u als tegenstander van het libertarisme zulk een ijdele missie van harte toe zult juichen, maar ik wens een andere route te volgen. Ik wil dat de missie gaat slagen. Het liefst zonder dat er ook maar één druppel bloed vloeit. Dat vergt grondige intellectuele voorbereiding. Men gaat ook niet schaatsen na één nacht vorst.

  “Ik neem aan dat die afgescheiden staatjes onderling erkend moeten worden? En bestuurd? Verrek, daar komt alweer dat bij voorbaat criminele bestuur aangeslopen.”

  Klopt. Het blijven immers staten. Maar in plaats van de concurrentie aan te gaan om de eigen burgers af te persen en af te knijpen zullen deze kleine politieke eenheden de concurrentie aangaan burgers goed te behandelen. Kleine staten kunnen zich namelijk niet veel agressie tegen de eigen burgers veroorloven.

  Paul Martens [61] reageerde op deze reactie.

 26. @beek [56]:
  Ik beschouw het als een blunder van jewelste om te stellen dat iemand met het zoveel mogelijk mensen bewust maken van wat iemand als moreel beschouwt slechts tot een papieren werkelijkheid komt. Waarom proberen collectivisten het dan nog steeds om zo nadrukkelijk hun mening aan onwetenden op te leggen? Waarom zijn onze natuurlijke individuele rechten niet ons onderwijs opgenomen, als men weerstand tegen het collectivistische systeem toch niet vreest? De redenatie dat iemand z’n argumenten maar voor zich moet houden omdat ze toch nooit werkelijkheid zullen worden raakt kant noch wal.

  Oscar [60] reageerde op deze reactie.
  beek [62] reageerde op deze reactie.

 27. @R. Hofkamp [59]:

  Precies. Er zal altijd agressief geweld zijn. Er zullen altijd mensen bestolen, verkracht, vermoord of in elkaar geslagen worden. Ik maak me geen enkele illusie dat het ooit anders zal zijn.

  En wat betreft die papieren werkelijkheid. De papieren werkelijkheid ging vooraf aan de werkelijke afschaffing van de slavernij. De papieren werkelijkheid ging vooraf aan de werkelijke revoluties. De papieren werkelijkheid ging vooraf aan de werkelijke onafhankelijk van koloniën.

  En ik wil de weg die de Europese landen op gaan, een weg die ik onwenselijk vind, niet zozeer veranderen (ik wil niemand een moreel ontaarde failliete multi-culturele kleptocratie misgunnen) maar ijver voor het recht dit zinkende schip te mogen verlaten zonder het continent te verlaten. That’s all.

  beek [63] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.