…als het aan de plannen van de Onderwijsraad ligt. Gaat de leerplicht nu op 5-jarige leeftijd in, de Onderwijsraad wil graag met de (mis-) “vorming” beginnen als uw kind op 3-jarige leeftijd al lekker in de inprentingsfase zit.

U kunt het hele berichtje lezen op http://www.nu.nl/binnenland/2255107/driejarigen-basisschool.html . Ik gruwel alleen al bij het citaat:

Tussen de twee en zes jaar oud ontwikkelen kinderen zich sterk. Ze leren bijvoorbeeld te spreken, samen te spelen, zichzelf aan te kleden en te eten. Volgens de raad moeten zij in deze ”cruciale fase worden begeleid en gestimuleerd door gekwalificeerd personeel”.

Vooral die laatste zin. Ik lees dat als: “in deze cruciale fase (= inprentingsfase) moet uw kind opgevoed en geïndoctrineerd worden door vreemden die staatsonderwijs hebben gehad, door de staat betaald worden en als taak hebben uw kinderen te vergiftigen met immorele staatspropaganda.”

Maar ik zal dat wel weer helemaal verkeerd zien, natuurlijk.

25 REACTIES

 1. Quote:
  “De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil nog een stap verder gaan dan de Onderwijsraad. Het plan mag allemaal veel minder vrijblijvend, vindt voorzitter Ton Duif.”

  Hoe meer een samenleving zich wentelt in illusies des te vijandiger ze komt te staan tegenover kinderen.
  Kinderen zijn namelijk van nature rationeel en filosofisch aangelegd.
  Het kost heel veel moeite om ronde ballen (kinderen) door de vierkante gaten van cult(uur) te persen.
  Lastige kinderen worden tegenwoordig meteen gekwalificeerd als attention disordered.
  Over 100 jaren kijken mensen terug naar deze tijd met gruwel zoals onze kinderen geestelijk verminkt worden.
  Daar is de voedingsbodem voor alle problemen die mensen als “volwassenen” ervaren te vinden.

  Nico de Geit [3] reageerde op deze reactie.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico de Geit [3]:
  precies.

  “In Engeland is Ritalin inmiddels verboden en is geclassificeerd als categorie C verslavend middel. Het medicijn belemmert de groei van kinderen en zorgt ervoor dat de hersenen van het kind minder groot groeien. In Ritalin en Concerta zit de stof ‘methylfenidaat’, een vorm van speed, zoals beschreven staat in Wikipedia. Het medicijn werkt na een half uur en is na drie tot vier uur uitgewerkt.”
  bron: http://www.kidsfeeling.nl/index.php/Waarschuwingen/het-gevaar-van-ritalin.html

  Als ooit recreatieve gebruiker van ritalin kan ik het speed-gevoel onderschrijven.
  Wat veel gevaarlijker is dat de groei belemmerd wordt.
  Dit kan leiden tot een 10% reductie van de hersenen in vergelijking met een “gezond” persoon.
  Dit zou ik als ouder nooit op mijn geweten willen hebben.

  IIS [19] reageerde op deze reactie.

 3. @fuqua [4]:
  Ow jazeker wel!
  Vrije school heet zoiets.
  Op de school waar ik mijn kinderen heb zitten betaal je wel wat meer maar krijgen ze anders les en op een manier wardoor ze later beter in staat zijn om tot eigen inzicht te komen.
  Dat antroposofische kan je een beetje op de koop toe nemen, maar wordt niet opgedrongen aan de kinderen zo zijn de leerkrachten over het algemeen ingesteld.

  Leren geen geloof opgedrongen en er is speciaal aandacht voor het kind zelf, niet om het een richting in te sturen zoals regulier onderwijs maar om te kijken wat voor kind het is en dat verder uit te bouwen binnen de grenzen van hun eigen persoonlijkheid.

  Niet hun persoonlijkheid en mening uniformeren naar de hand van de massa. zoals op veel scholen gebeurt.

  Daarbij heeft de school waar mijn kind zit zo gemiddeld een uitstroom van 70% naar het Havo/VWO tegenover de overgrotemeerderheid naar laag vmbo op zelfs scholen in goede wijken

  Onderzoek de vrije school maar eens goed, en neem het antroposofische en zweverige even met een korreltje zout

  Liberty 5-3000 [7] reageerde op deze reactie.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 4. Er is paniek onder de leidinggevende mensen.
  Vroeger bestonden ze niet maar ze kwamen als krokussen uit de sneeuw toen Slochteren gas gevonden werd.
  Wat een sneeuwbal aan intellectuelen veroorzaakte die al genietende nieuw knap kroost op de bol bracht die niet zo knap zijn als de creators.
  Een dom mens kan helder denken, kijk als voorbeeld naar dieren, terwijl een denken gevoed door saldo in de mist vaart, zonder bel of radar, zo typerend voor onze samenleving die zelfs peuters het moment van plezier in het leven niet gunnen door eigen knapheid.

  Nico de Geit [9] reageerde op deze reactie.

 5. http://www.thuisonderwijs.nl/

  Wat is thuisonderwijs?

  Thuisonderwijs betekent dat kinderen niet dagelijks het huis verlaten om naar school te gaan maar leren onder begeleiding van hun ouder(s) of verzorgers.

  Wie kan thuisonderwijs geven?

  Iedere ouder die zichzelf daarvoor geschikt acht kan thuisonderwijs geven. Er is geen bijzondere kennis of opleiding voor nodig.

  Om welke redenen kiezen ouders voor thuisonderwijs?

  De redenen kunnen bijzonder uiteenlopen. Sommige ouders kiezen voor thuisonderwijs om redenen van religie of levensbeschouwing. Andere ouders zijn aanhangers van een bepaalde opvoedingsvisie. Een aantal ouders komt tot de keuze van thuisonderwijs nadat blijkt dat er voor hun kind geen passend plekje is in het reguliere onderwijs, b.v. wegens een leerbelemmering of hoogbegaafdheid. Weer andere ouders kiezen voor thuisonderwijs omdat ze een sterke band met hun kind(eren) willen opbouwen, of gewoon omdat ze het leuk vinden.

  Achtergrond: Thuisonderwijs als alternatief voor school?

  Hebben ouders voldoende kennis om thuisonderwijs te geven?

  Goed onderwijs bestaat niet enkel uit het overdragen van kennis. In onze
  moderne maatschappij waarin kennis snel veroudert is het juist belangrijk
  te leren hóé aan kennis te komen. Ouders die thuisonderwijs geven, geven meestal aan dat zij met hun kinderen veel leren. Wanneer nodig kunnen ze gebruik maken van aanvullende informatiebronnen, bijvoorbeeld het uitwisselen van kennis in bepaalde vakken onder ouders, schriftelijke cursussen, of het inhuren van derden voor een bepaald deel van het onderwijs.

  Achtergrond: De effectiviteit van thuisonderwijs: een overzicht van onderzoeksresultaten – Henk Blok (PDF)

  Kunnen ouders die minder welvarend zijn ook thuisonderwijs
  geven?

  Een laag inkomen hoeft geen belemmering te zijn om thuisonderwijs te geven. In onze informatiemaatschappij ligt kennis overal voor het oprapen. Het is wel belangrijk dat minstens één ouder voldoende tijd en geduld heeft om aan zijn/haar kind(eren) te besteden.

  Is de school niet essentieel voor het aanleren van sociale vaardigheden?

  Kinderen die niet naar school gaan kunnen voldoende gelegenheden hebben voor sociale contacten buiten het gezin, bijvoorbeeld kerk, clubs, cursussen en bijeenkomsten van thuisonderwijsgezinnen.

  Achtergrond: Is school echt zo belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling? – Henk Blok (PDF)

  Mag thuisonderwijs wel?

  Volgens de huidige Nederlandse leerplicht en onderwijswetten is naar school gaan verplicht tenzij aanspraak gemaakt wordt op vrijstelling. De gronden waarop aanspraak gemaakt kan worden zijn beperkt. De meest gebruike grond wordt besproken in de toelichting op voorbeeldbrief richtingbedenkingen.

 6. @Liberty 5-3000 [7]:
  Nee
  Het is geen montessori school.
  Meer zoiets
  http://www.vrijeschoolamersfoort.nl/achtergronden/antroposofie.html

  Hier ook:
  http://www.vrijeschoolbrabant.nl/algemeen/algemeen.php
  Ze waren begonnen, vrij van overheids steun en geld. vaak lopen ze ook een beetje anders dan ander onderwijs omdat ze niet altijd eens zijn met de structuur die de overheid oplegt zoals een cito toets die bindend is.

  http://www.vrijeschoolbrabant.nl/algemeen/algemeen.php?page=pedagogischevisie

  Religie speelt op onze school echter geen rol, ze leren wel alle religies maar niet als waarheid daarin laten ze de kinderen vrij om zelf te beslissen.
  Waar het normale onderwijs uitgaat van de groep kinderen en buitenbeentjes laat stikken, daar doen ze dat hier niet.

  Het klinkt zweverig maar ze noemen het een reis inwaards op school.
  Ze gaan niet uit van gemeenschappelijke moraal of verwachtingen maar laten ieder kind zichzelf zijn en ontwikkelen het kind ook zoals die zelf is, niet naar wat de gemeenschap verlangt en ze hebben sterk oog voor het kind als individu.

  Bijvoorbeeld met oudergesprekken weet de lerares precies te onderbouwen wat de aard en psychy van ons kind is. Mede mogelijk door kleine klassen.

  Ze helpen je kind ontwikkelen.. maar ontwikkelen het niet naar hun hand maar naar dat wat jou kind is, kan en wil

 7. @Liberty 5-3000 [7]: “Er is nog geen systematisch onderzoek verricht naar resultaten van oud-montessorileerlingen in het hoger onderwijs. Wel zijn er twee onderzoeken geweest naar de invloed van voortgezet montessori-onderwijs op het ontwikkelen van een zelfstandig handelende persoonlijkheid. Een eerste onderzoek, gedaan in 1985 (Effecten van montessori-onderwijs, red. E. Spruijt) liet onder andere zien:
  dat de oud-montessorianen hun schooltijd als positief en algemeen vormend hadden ervaren;
  dat ze kozen voor een werkklimaat waarin ze zelfstandig en creatief konden opereren;
  dat ze een hekel hadden aan een hiërarchische structuur;
  dat ze zich niet zo gemakkelijk aan een vaste partner bonden.

  Vervolgonderzoek uit 1996 (Van der Meer, de Goede en Spruijt) bevestigt deze uitkomsten grotendeels, maar laat zien dat de tweede onderzochte groep:
  minder hecht aan bezwaren tegen hiërarchie en geld verdienen;
  minder moeite heeft zich te binden;
  minder vrijheidsdrang heeft.

  Een artikel over het vervolgonderzoek is gepubliceerd in Montessori Mededelingen, 23e jaargang, nummer 3.”

  Is er geen opleiding die wel bezwaar heeft tegen hierarchie, maar niet tegen geld verdienen, wel vrijheidsdrang stimuleert, maar in de persoonlijke sfeer (“huwelijk” maar niet noodzakelijkerwijs voor een ambtenaar voltrokken) geen bindingsangst veroorzaakt?

  Wat je op de site allemaal leest lijkt mooi, maar de enekele Motesorrianen die ik ken(de) zijn allemaal zulke zweverige linkse typetjes.

 8. @hoc Voluerunt [6]:

  Ik ben geen fan van de antroposofie, maar het moet worden erkend dat de Vrije Scholen er nog redelijk in slagen hun eigen koers te varen, hoewel het ministerie ook hen op de hielen zit.

  @Liberty 5-3000 [2]:

  Over het algemeen willen kinderen er gewoon bij horen: ze vinden het meestal niet leuk om erg ‘anders’ te zijn: in die zin passen kinderen zich dus aan aan de plek waar ze opgroeien: een volstrekt logisch en natuurlijk gebeuren.

  Het artikel heeft gelijk en ongelijk. De bemoeizucht van socialisten met het onderwijs is hemeltergend: aan hen danken we experimenten die voortdurend zijn mislukt.
  Maar het onderwijs beschouwen als staatsindoctrinatie is lachwekkend: een leerling ontmoet zeer verschillende persoonlijkheden in zijn onderwijsloopbaan, terwijl er ook nog allerlei richtingen bestaan in het onderwijs (bijzonder onderwijs en particulier onderwijs).
  Daarnaast zijn veel vakken ideologisch behoorlijk neutraal: rekenen, taal, aardrijkskunde, de talen, wiskunde, schrijven b.v.
  Het aantal vakken dat een ideologisch tintje kan meekrijgen is berperkt. Maar elke richting is daarbij vrij zijn eigen ideologie toe te voegen.

  Een vervroegde leerplicht vind ik, met het artikel, verwerpelijk en belachelijk: laat dat kleine grut zolang mogelijk onder moeders’ paraplu: dat komt hun persoontje zeer ten goede.

  Nico de Geit [16] reageerde op deze reactie.
  Charles [21] reageerde op deze reactie.

 9. De tijd dat je de illusie gegund wordt vrij burger te zijn wordt steeds verder ingeperkt. Leerplicht rukt verder op, toen de eerste leerplichtwet werd aangenomen was het maar 6 jaar (van 6 jaar oud tot 12 jaar). Intussen duurt de van staatswege verplichte deelname aan door de staat goedgekeurd onderwijs reeds 11 tot 13 jaar. 13 jaar indien men geen diploma weet te behalen op zijn 16-de. Dan duurt de leerplicht immers met dank aan Balkje cs van je 5de tot 18de jaar.

  Dit artikel heeft het over het verschuiven van de ondergrens, naar 3 jaar. Tegelijkertijd heeft echter een sluipende oprekking van de leerplicht naar 27 jaar plaats gevonden door de wet WIJ (Wet Investeren in Jongeren). Deze wet verplicht een werkloze jonger dan 27 jaar om een baan aan te nemen dan wel een scholing te volgen. Of geen uitkering meer te ontvangen. De staatsbevoogding loopt dus nu al impliciet van het vijfde tot het 27 ste levensjaar. Waarin ambtenaren bepalen wat je moet studeren als je onverhoopt langdurig werkloos wordt. En deze wet bepaalt dus ook dat ik als wel productieve burger voor deze door de werkloze waarschijnlijk niet gewenste cursus mag betalen! De enige die hier beter van wordt zijn de ambtenaren die nu mensen van hun vijfde tot hun 27ste mogen begeleiden. Alsof ambtenaren een lichtend voorbeeld zijn hoe het moet!

  Dan volgen 40 jaar waarin je zoveel belasting mag betalen dat je niet voldoende voor je oude dag kan sparen en ben je wederom een jaar of 15-20 in handen van de staat totdat je sterft.

 10. @Nico de Geit [16]:

  Natuurlijk doen socialisten dat. Door kinderen van hun ouders te scheiden breken ze de kleine machtsbolwerken genaamd families. Verder breken socialisten de regionale identiteit en de internationale socialisten breken ook nog eens de nationale identiteit en, heel veel erger, de westerse beschaving. Net zolang er allemaal gebroken gezinnen en verzwakte families zijn die hun eigen cultuur, hun eigen beschaving en hun identiteit haten en streven naar de opheffing van zichzelf en de uitroeiing van hun wortels ten gunste van de staat en de ideologie van het cultuur-marxisme. Het maakt in principe niets uit of dit destructieve pseudo-kosmopolitisme afkomstig is van mensen die zich (sociaal-)liberaal noemen, sociaal-democraat, christen-democraat of communist.

  Nico de Geit [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Liberty 5-3000 [5]:

  Dit zou ik als ouder nooit op mijn geweten willen hebben.

  Wat te denken van ouders die maar wat graag willen dat het kind wordt volgepropt met medicijnen, want hoe zieker hoe meer geld het kind oplevert (persoonsgebonden budget)

 12. @Oscar [18]:

  “ze breken de kleine machtsbolwerken genaamd families”

  Je bedoelt gezinnen neem ik aan. In mijn beleving breekt de overheid gezinnen door subsidies, uitkeringen en wetgeving. Vrouwen zijn vaak werkzaam in de collectieve sector of hebben een uitkering. Ze hebben daardoor geen gezin meer nodig.

  De staat doet er alles aan mensen afhankelijk te maken van de staat en bestaande zelfvoorzienende structuren te vernietigen. Zij doet dat met subsidies, werkverschaffing in de collectieve sector, uitkeringen, wetgeving, feministische propaganda, etc.

 13. @beek [15]:

  Je schrijft: “Maar het onderwijs beschouwen als staatsindoctrinatie is lachwekkend: een leerling ontmoet zeer verschillende persoonlijkheden in zijn onderwijsloopbaan, terwijl er ook nog allerlei richtingen bestaan in het onderwijs (bijzonder onderwijs en particulier onderwijs).
  Daarnaast zijn veel vakken ideologisch behoorlijk neutraal: rekenen, taal, aardrijkskunde, de talen, wiskunde, schrijven b.v.
  Het aantal vakken dat een ideologisch tintje kan meekrijgen is berperkt. Maar elke richting is daarbij vrij zijn eigen ideologie toe te voegen.”

  Sorry hoor maar jouw redenatie vind ik lachwekkend. Op school wordt je geplaatst in een groep gericht op dezelfde leeftijd met 1 oudere die richting gevend en bepalend is. Al de scholen zijn gebasseerd om kinderen volgzaam te maken en gezag te accepteren.

  Zo vind je op het basis onderwijs geen onderricht in wetgeving en eigen rechten. Wel krijg je een “Doe maar normaal” programma, waarbij met pistolen gewapende (!!) agenten in de basis-klassen komen vertellen hoe kinderen zich moeten gedragen. (ja en dat hakt er wel in !!) De kinderen mogen zich zelfs vergapen aan de pistolen en kogels gaan in de klas van kinderhand tot kinderhand.

  Toen de directie verzocht werd om ook een advocaat in de nklas haar verhaal te laten doen betreft de rechten van de mens, werd die ouder lachend afgewimpeld: kinderen moesten leren te luisteren ! De ouder werd meelijwekend weggekeken.

  Bij geschiedenis, aardrijkskunde wordt geen gewag gemaakt van het opgelegde, gewapend afgedwongen staats-bestuur in Nederland. Maar wordt democratie als vrijheid verkocht.

  Wiskunde kan wel neutraal aangeboden volgens jou, maar is natuurlijk gegoten in een klas-situatie: mond houden, luisteren en doen wat ik (leerkracht opdraag)sausje.

  En wat wil je met 30 kinderen van 1 en dezelfde leeftijd, die elkaar als voorbeeld hebben en 1 leerkracht voor de klas.

  Onderwijs wordt steeds meer en meer een socialistische indoctrinatie, waar je leert houden van moeder Aarde (..) je leert gratis arbeid te moeten verrichten (en we noemen het sociale stage) voor multi-miljonairs zoals Albert Heijn. Lees eens Brave new Schools (als er nog aan te komen is) en je zult het school-programmeren met heel andere ogen bezien.

  Ik kan iedereen het onderzoek van Henk Blok aanraden:
  http://www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl/pdf/effectiviteit.pdf

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [23]: De leugen verpakken in een mooi cadeaupapiertje gaat er gemakkelijker in dan de waarheid logisch en rationeel beredeneren en verspreiden.
  Ik denk dat er daarom zoveel “gelovigen” in de overheid zijn. Ze kennen de ware toedracht niet en zijn blind gemaakt door de mooie verpakking.

 15. @Charles [21]:

  U vindt het maar niks, dat 1 oudere persoon zijn kennis overdraagt aan een groep jongeren? Heel vreemd, want dit is toch 1 van de meest beproefde onderwijsmethodes. Kennelijk wil u niks aannemen van een vakman, omdat dit ‘gehorzaamheid’ zou betekenen? U lijkt me een typisch product van het vernieuwde onderwijs dat vooral leerlingen zelf het eigen leerproces laat bepalen. Zo zijn er klassen ontstaan van ongeveer 60 tot 70 leerlingen die allemaal op het internet zitten te speuren naar hun kennis. Ergens in een hoekje zit de leraar: uitsluitend als een soort informatie-balie.

  Ongehoorzame kinderen: geweldig. de beste methode om ontsporing op velerlei gebied te stimuleren. Goede kennis is dan nog slechts 1 gebied. Asociaaal gedrag een volgend.

Comments are closed.