De actie “Stem gevraagd” 1) heeft een behoorlijk succes opgeleverd.

De vraag :
“De reclame code commissie verbood de slogan “Belasting is Diefstal”. Waarom geen politiek protest tegen deze schending van de vrije meningsuiting ?
kreeg ruime aandacht van de politici,  …..
….vaak sympathiserend met het vrije mening-standpunt
ZIE: http://blog.21dagendebat.nl/2010/05/22/dag-3-waarom-geen-politiek-protest-tegen-uitspraak-reclame-code-commissie/

Het idee is nu om er een vervolg aan te geven en ze te verleiden over dit geval Kamervragen te stellen, dan sla je 2 vliegen in een klap:

1.aandacht voor stelling ‘belasting is diefstal’

2.aandacht voor vrije meningsuiting, en de verkeerde rol van de reclamecodecommissie hierin.

Daarom nu iedereen graag stemmen op deze 3 vervolgvragen aan 3 van de betreffende politici:

http://www.21dagendebat.nl/question/de-reclame-code-commissie-verbood-de-5.aspx

http://www.21dagendebat.nl/question/de-reclame-code-commissie-verbood-de-4.aspx

http://www.21dagendebat.nl/question/de-reclame-code-commissie-verbood-de-3.aspx

geef het door, en help mee te zorgen voor Kamervragen!

——————————–
1)  https://www.vrijspreker.nl/wp/2010/05/stem-gevraagd/#more-74498

Ingezonden door HS

50 REACTIES

 1. Over het woord “verbood”. Is dat woord niet zinledig als het niet met geweld en de dreiging met daarmee afgedwongen wordt? En is de Reclame Code Commisie niet enkel een adviesorgaan, welke aan overtreding van het “verbod” geen consequenties verbind behalve de plaatsing op een zwarte lijst? Volgens mij was de Nederlandse Reclame Code en bijbehorende RCC bedacht om ervoor te zorgen dat de overheid reclames niet echt verbied, en het dus een vrije keuze blijft voor de adverteerders. Of zit ik nu fout?

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.
  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 2. @LvM [7]:

  Van de site van de Stichting Reclame Code Commissie pluk ik:
  ———————————————
  De Stichting Reclame Code heeft een samenwerkingsovereenkomst of onderhoudt contact met de toezichthouders die (deels) werkzaam zijn op het gebied van toezicht op reclame. Dit zijn:

  • Consumentenautoriteit (CA)

  • Commissariaat voor de Media (CvdM)

  • Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

  • Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)

  • De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA)
  —————————————–

  De verwevenheid met de overheid lijkt me nogal duidelijk. Alleen al al die autiriteiten!!!

  LvM [13] reageerde op deze reactie.

 3. @LvM [7]:

  “En is de Reclame Code Commisie niet enkel een adviesorgaan, welke aan overtreding van het “verbod” geen consequenties verbind behalve de plaatsing op een zwarte lijst?”

  Dat is dus de vraag. Als de Reclame Code Commissie onderzoekt of iets aan de Nederlandse Reclame Code (NRC, niet te verwarren met de [kuch…kuch…] slijpsteen voor de geest) voldoet of niet. Volgens mij is er wel degelijk een corporatistisch verband en kun je het wel vergeten om je spotje bij de publieke kanalen aan te bieden als je volgens de Reclame Code Commissie niet aan de NRC voldoet.

  De volledige NRC (PDF-alert):
  http://www.reclamecode.nl/bijlagen/1-2-2010_16_11_31.PDF

  Enkele citaten uit dit zure werkje:

  2. Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

  3. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

  4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.

  5. Reclame behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in reclame niet wordt geschaad.

  6. Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

  7. Reclame mag niet oneerlijk zijn. Reclame is oneerlijk wanneer zij in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren. Misleidende
  reclame en agressieve reclame zijn in ieder geval oneerlijk.

  LvM [13] reageerde op deze reactie.

 4. @anarcho-capitalisme [10]:

  Goed zo! Bestook ze! Ik heb gestemd. 🙂

  Ik denk dat je, mocht deze vraag het halen, antwoorden krijgt als zou er toch echt regulering nodig zijn om een stabiel monetair systeem te kunnen hebben en dat deflatie een vreselijke ramp is en dat de huidige crisis een goed voorbeeld is wat er kan gebeuren als je het geld aan de markt over laat enz. enz. enz.

 5. Ook een giller is het antwoord van de SP-er:

  De leus ‘belasting is diefstal’ is natuurlijk een mening en die mag je hebben. Ik vind het een totaal onzinnige stelling, want hoe betalen we zonder belasting gemeenschappelijke zaken als onderwijs, zorg, het aanleggen van wegen en veiligheid? Als we dat allemaal ‘ieder voor zich’ moeten gaan regelen wordt het niet alleen een chaos in Nederland, maar ook nog eens ongelooflijk duur. Juist via belastingen kunnen we gemeenschappelijke zaken regelen én het is een instrument om de inkomensverschillen te verkleinen.
  🙂

  Doet me denken aan:
  “Klaag niet, wees blij dat je in de Sovjet-Unie woont. De staat bakt in het Westen niet eens het brood, dus ze moeten daar wel sterven van de honger.”

  Katjong [15] reageerde op deze reactie.
  Tony [16] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [8]:
  De aard van de leden van de commissie verandert niet noodzakelijk iets aan de aard van de organisatie. Ook ambtenaren dienen niet afgerekend te worden voor zaken die ze niet fout doen. Niettemin wekt die lijst argwaan tegenover de aard van de RCC. Zo direct zie ik echter niets moreel belastend.

  @Oscar [9]:
  Door o.a. de belachelijke mate aan politieke correctheid krijg ook ik een sterk vermoeden dat dit niet gaat om een organisatie die haar “verboden”/verboden volledig moreel ondersteund.

  Oscar [14] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [12]:

  Doet mij denken aan:
  “Ieder voor zich is hartstikke slecht hoor. Kijk maar naar onze voedselvoorziening in Nederland. Iedereen koopt maar wat ie wil. Velen zelfs een hele kar vol. Totale chaos dat winkelen. Dit gevaar moet meegenomen worden in ons nieuwe verkiezingsprogram.”

 8. @Oscar [12]:

  De leus ‘belasting is diefstal’ is…een totaal onzinnige stelling…

  …Het is een instrument om de inkomensverschillen te verkleinen.

  Ziehier het rationeel vermogen van een SP-er.

 9. @Oscar [18]:

  Dit is geen goed antwoord op de redenering ‘wegenbelasting is diefstal’.
  U komt met andere eigenaren aanzetten, maar waar zijn die andere eigenaren dan? Zolang die er niet zijn, betekent het roepen ‘wegenbelasting is diefstal’, dat men gratis over de wegen wil rijden.
  U moet iets anders roepen: ‘Verkoop de wegen’, b.v.

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 10. @Civil Servant [23]: “Maar niemand is toch verplicht om in Nederland te wonen?” aldus sprak de locale Don Corleone en hij ging vrolijk verder de buurt af te persen.
  Wanneer ga je die al tientallen keren weerlegde drogreden nou eens ophouden te gebruiken?
  ’t Is alsof de Paus Nasa zou bekritiseren omdat ie maar blijft volhouden dat de zon rond de aarde draait.

 11. @beek [17]: Wegenbelasting heet al een tijdje motorrijtuigenbelasting. Maar goed, belasting is dieftstal, dus motorrijtuigenbelasting ook. Dat heeft niets te maken met ‘libertariërs die gratis over wegen willen rijden’, want gratis bestaat niet.

  Ook jij maakt de fout te doen alsof de motorrijtuigenbelasting geheven wordt ter betaling van infrastructuur voor die motorrijtuigen. Onlangs nog noemde Halsema Rutte een fantast toen hij zei meer en betere wegen te willen ter bestrijding van de files, zonder km-heffing. “Daar is helemaal geen geld voor” zei Halsema.

  Maar van de “motorrijtuigenbelasting” ging vorig jaar 9 miljard (!) naar de algemene middelen, en dus niet naar infrastructuur. En Halsema wil vooral veel geld naar de bodemloze put van openbaar vervoer. Maar dat dient bekostigd te worden door de gebruikers van dat openbaar vervoer, niet door anderen.

  Volgens jouw redenering mag ik jou 1000 euro afpersen, zolang ik jou daar maar een flatscreen van 400 euro of zo voor teruggeef. Jij vindt dat kennelijk prima. Zelf zou ik liever die 400 euro voor die flatscreen betaald hebben en met de overige 600 euro andere leuke dingen doen. Maar volgens jou wil ik een gratis flatscreen.

  Zie je hoe scheef je redeneert?
  beek [27] reageerde op deze reactie.

 12. @Civil Servant [23]:

  “Maar niemand is toch verplicht om in Nederland te wonen? ”

  Deze opmerking komt als iemand geen argumenten meer heeft.
  Als je het niet met me eens bent, moet je maar oprotten! Ik wil nou eenmaal jouw geld hebben!

  Ik kon er niets aan doen dat ik in Nederland geboren ben. Dat betekent dat ik evenveel recht heb hier te wonen als een ander.
  En zeker ook om te protesteren tegen het immoreel gedrag van anderen die mij geld afpersen.

 13. @R. Hartman (NI) [25]:

  Nee meneer Hartman, dat zie ik niet. Want ik ga, net als u, uit van een ideale situatie in een democratie: een situatie zoals die volgens de regels van de democratie zou kunnen zijn.
  Dat belasting wordt verspild, en dat in hoge mate, dat ben ik volledig eens met de kritikasters. Dat wegenbelasting in de pot algemene middelen verdwijnt, deugt ook al van geen kant.
  Maar… dat zijn geen principiele zaken: dat zijn duidelijke ontsporingen: het idee van de democratie is niet vanzelf een oorzaak van de spilzucht van de overheid. Het zijn vooral socialisten die het leven veel te duur maken, dat is een soort constante in mijn beweringen. Dergelijk wangedrag is niet noodzakelijk het resultaat van een democratie of een overheid.
  Waar u vooral iets vaags als ‘de overheid’ alles verwijt, verwijt ik het vooral die socialisten.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.
  Katjong [30] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [27]:

  In de Nederlandse democratie is iedere partij sociaal-democratisch. Democratisering heeft vooral geleid tot de kleptocratisering van de samenleving. Een samenleving waar een monopolie op de gelduitgifte is ontstaan, waarin het cultuur-marxisme de geesten van de mensen vergiftigd heeft, waarin ethiek en moraal totaal verduisterd zijn, waarin de ondeugd, asociaal gedrag, onverantwoordelijk gedrag en onproductiviteit worden beloond en waarin de deugd, sociaal gedrag, verantwoordelijk gedrag en productiviteit worden bestraft.

  beek [29] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [28]:

  Zeker. Maar zonder socialisten had alles er heel anders uit kunnen zien. Dan hadden we overheden gehad die zich beperkten, die zich van hun verantwoordlijkheden bewust waren, en die niet voortdurend met belastinggeld smeten.
  Dat is steeds de kern van mijn kritiek: u verwart in mijn ogen voortdurend ‘de overheid’ met ‘de socialisten’.

  Oscar [32] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [27]:

  Iedere politieke partij in ons parlement wil in meer of mindere mate dat onze overheid geweld gebruikt om belasting te innen. En om mensen dingen te laten doen op de manier die elke partij als de juiste beschouwt. Bijvoorbeeld: ’s zondags moet jouw winkel gesloten zijn.

  Overheidsgeweld bestaat oa uit boetes en gevangenisstraf of het dreigen ermee. En het wordt in mijn hier bovenstaande voorbeelden gebruikt tegen mensen die zelf geen geweld hebben gebruikt.

  Ik ben tegen dit geweld.
  beek [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.