Het gros van de Nederlanders associeert zich met de sociaaldemocratie en wenst als zodanig te stemmen (Groenlinks, SP, PVDA, PVV, Christenunie). Een sociaal-democraat is iemand die op democratische wijze binnen de bestaande maatschappelijke of politieke orde een sociale wetgeving of een geleidelijke hervorming op grond van min of meer egalitaire beginselen voorstaat. In een egalitaire samenleving zijn mensen zo gelijk mogelijk en moeten middelen centraal worden onteigend en verdeeld om de gelijkheid der mensen te realiseren. Althans, waar het inkomen betreft. Harige mensen hoeven nog geen haar af te staan om kale mensen te subsidiëren. Het volk kiest via een meerderheid haar centrale verdelers. Griekenland maakt onderdeel uit van de bestaande maatschappelijke en politieke orde, de EU. In Griekenland zijn de mensen gemiddeld armer. Geld van Nederland naar Griekenland leidt dus tot meer egaliteit en is een toonbeeld van sociaaldemocratie.

De bestaande maatschappelijk of politieke orde verandert net zo vaak als ‘onze’ leiders dat wensen. De EU breidt zich uit of wordt centraler gereageerd. Dit mag dan cynisch het ‘verraad van Lissabon’ heten; democratie zonder congruente, gemeenschappelijke doelen leidt per definitie in het beste geval tot belangenstrijd en erosie van individuele rechten en in het slechtste geval tot rellen, chaos en oorlog. Verraad door politici zal altijd geschieden.

Somalië is nog armer dan Griekenland. €5 miljard naar Somalië zou voor nog meer egaliteit zorgen. Maakt Somalië niet deel uit van de maatschappelijke orde? Er zijn talloze arme landen die deel uitmaken van de VN. Maken zij geen deel uit van de politieke orde? Grieken, Somaliërs en andere arme buitenlandse mensen zouden onderdeel moeten uitmaken van ons electoraat om nog sneller egaliteit te krijgen. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor buitenlanders die rijker zijn dan wij. Het is toch oneerlijk dat Noren en Zwitsers meer welvaart hebben? De huidige anarchistische staat van collectivistische staten is onwenselijk op basis van de sociaaldemocratische uitgangspunten. Het gros van de Nederlanders zou derhalve een werelddemocratie na moeten streven.

Maar toch durven veel van diezelfde Nederlanders dat niet te beweren indien er naar wordt gevraagd. Ja, ze willen wel centraal gezag, maar niet oostelijker dan Gelderland. Of Letland. Waarom de ene territoriale regio wel en de ander niet mag ‘profiteren’ van egaliteit wordt niet duidelijk. Ja, ze willen wel belasting betalen om armen te helpen, maar de vraag waarom dan een relatief rijke WIA-genieter in Nunspeet hier wel van mag genieten en een aan tyfus leidende vrouw in Kongo niet, blijft onbeantwoord. Wellicht omdat een relatief arm iemand in de buurt pijnlijker is dan een stervende op TV? Blijkt altruïsme toch egoïsme te zijn?

Het gros van Nederland loopt rond in een ethisch doolhof waar ze continu struikelt over de wortels van de vrijheid. Tijd om voetbal af te zetten en goede boeken te gaan lezen:

 • Hayek: Road to Serfdom
 • Rand: Atlas Shrugged
 • Hoppe: Democracy – The God that Failed

25 REACTIES

 1. Kijk, die democratie is een probleem. Een grote groep mensen dwingt een andere iets kleinere groep iets te doen dat ze niet willen. Die grote groep wordt op haar beurt weer zwaar beïnvloed door de tv, de kranten, etc.

  Als mensen de vruchten van hun arbeid af willen geven aan een ander zijn ze daar vrij in. Maar een ander dwingen dat te doen is misdadig.

  Omdat in Nederland de massa steeds achterlijker wordt ben ik niet meer bereid deel te nemen aan de democratie. De kranten en de tv hebben zoveel invloed op deze grote groep dat ook de stembusuitslag uiteindelijk bepaald wordt door de media.

  Obama won de verkiezingen met 20% van de stemmen van alle Amerikanen. McCain kreeg 17%. De rest ging niet stemmen omdat ze te jong waren of niet wilden stemmen. Dus in de VS moet 4/5 van de bevolking doen wat 1/5 wil, dat is democratie. En velen die op Obama stemden zijn daar inmiddels al op terug gekomen.
  Armin [24] reageerde op deze reactie.

 2. De clubjes achter de schermen, noem het NWO, Bilderberg, ZOG of wat dan ook, controleren de mainstream media (MSM). En wie de msm controleert bepaalt wat de massa denkt. En wie de massa zo kan beïnvloeden heeft ook veel invloed op wat mensen stemmen.

  De machtige clubjes bepalen ook wie verkiesbaar is. Iemand die niet doet wat zij willen wordt (mond)dood gemaakt. Dat is democratie.

  Daarom zijn die clubjes voor democratie: zij weten hoe ze de massa kunnen bespelen, zij bepalen wie gekozen mag worden en zij bepalen dus wat er gebeurt.

  En internetsites waar mensen vrij kunnen spreken moeten wat die clubjes betreft gesloten worden, zeker als de massa daar haar mening vandaan haalt. Mensen met meningen zoals ik moeten de cel in volgens die enge clubjes. Daarom ben ik tegen democratie.
  Paul Buitink [6] reageerde op deze reactie.
  Robert [9] reageerde op deze reactie.

 3. Het probleem is dat er in iedereen (behalve wellicht libertariërs) een klein dictatortje schuilt. “Wat zou jij doen als jij de baas van Nederland bent?” zijn vragen die aan kleine kinderen wordt gevraagd. Of, zoals ik tijdens mijn middelbareschooltijd voor mijn kiezen kreeg: “Is werken een plicht of een recht?” waarbij er natuurlijk in beide gevallen sprake is van (overheids)dwang.
  Veel mensen zien in dat ze zelf geen dictator kunnen zijn dus zoeken ze naar een andere weg om toch over anderen te kunnen beslissen. Democratie is dan voor hen een aangewezen weg.
  Natuurlijk vinden ze zichzelf erg sociaal, dus sociaal-democratie is het walhalla!
  Probleem is met socialisten is dat ze zich vooral laten leiden door gevoel, niet door logica. Geld sturen naar Afrika voelt goed. Dat de logica aantoont dat dit voor geen meter werkt, sterker, averechts werkt, mag de pret niet drukken.
  Dat de grens van een egalitaire samenleving bij bijvoorbeeld de nederlandse grens stopt, of de europese grens, is een gevoelskwestie en heeft echt niets met logica te maken. Logica is niet besteed aan socialisten.

 4. Blijkt altruïsme toch egoïsme te zijn?

  Altruïsme is natuurlijk ook een vorm van (rationeel) egoïsme.

  Desondanks heb je het in je artikel niet zozeer over altruïsme, maar over predatie. Dat is de slechte, irrationele vorm van egoïsme.

 5. Deze Nederlander streeft helemaal niet naar een nieuwe wereld order. Daar streven alleen naar macht beluste politici naar, betaald door onze belasting. Het liefst zou Nederland voor mij er uit zien als klein Zwitserland, onafhankelijk. Afschermen van die linkse randdebielen die onze welvaart al jaren verkwanselen. We waren ooit een rijk land met goede voorzieningen. Nu worden we uitgekleed, we staan er bij en kijken er naar. Als je nog een hersencel over hebt, ga je dan ooit nog op die oude rovers clubs stemmen ? Ja, dan verdien je ook je eigen ondergang.

 6. @Nico de Geit [2]:

  MSM gaan sterven of men moet besluiten Internet verder te reguleren. Via sites als Vrijspreker bereikt de waarheid steeds meer mensen. Ik heb hoop. Die anarchistische (gebaseerd op eigendom), gedecentraliseerde samenleving komt.

 7. “In een egalitaire samenleving zijn mensen zo gelijk mogelijk en moeten middelen centraal worden onteigend en verdeeld om de gelijkheid der mensen te realiseren.”
  Om dit te bereiken, moet de egalisator natuurlijk macht over iedereen hebben. Hij staat dan ook buiten de drang naar egalisatie, hij wil alles ONDER hem egaliseren.
  http://www.squeezesquanderspin.com/index.php/squeeze/miscellaneous-techniques/step-away-from-the-goal

  Nico de Geit [8] reageerde op deze reactie.
  Wim Bierman [10] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [7]:

  “In een egalitaire samenleving zijn mensen zo gelijk mogelijk en moeten middelen centraal worden onteigend en verdeeld om de gelijkheid der mensen te realiseren.”

  Dus als ik in het park loop en er komen tien zwervers naar mij toe die met mij delen willen moet ik dat doen? Zij willen mijn portemonnee, dat hebben ze democratisch besloten, tien tegen één. Dat is democratie.

  Frenkelfrank [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [8]: Je kan het democratie noemen of wat je ook wilt, maar uiteindelijk komt het erop neer dat je jouw eigendommen moet afgeven onder (uiteindelijke) dreiging van geweld. In mijn boekje is dat nog altijd diefstal/beroving.

 10. @Wim Bierman [12]: Niet echt. Democratie maakt het mogelijk om ALLES wat je maar wilt legaal te maken. Diefstal, maar ook verkrachting, verminking, massamoorden, noem maar op.
  Democratie is niet, zoals mensen vaak denken, een ideaal, maar slechts een beslissingsmechanisme. En die zal altijd negatief uitvallen voor de minderheid. Tenzij 100% van de mensen het er mee eens is, dan is er dus gewoon geen minderderheid.

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 11. Dus als we iedereen dwingen het er mee eens te zijn, zijn we rond ?

 12. @Robert [9]:

  ‘ZOG?’

  ZOG, NWO, Bilderberg, Illuminati, voor mij is het allemaal hetzelfde.

  ZOG staat voor Zionist Occupation Government, een complottheorie over Joden die zouden streven naar werelddominantie en daar al aardig ver in zouden zijn. Achter de schermen trekken machtige Joodse clubjes aan de touwtjes, Jan Peter is slechts een marionet en daarom werd Pim geruimd. aldus de complotters.

  Koningen van het geld zijn natuurlijk Greenspan, Bernanke (FED), Strauss-Kahn (IMF) etc. en wij zijn de (hypotheek)slaven. TV-zenders zoals MTV, the box, Nickelodeon etc. zijn ook allemaal van één Jood.

  De Joden domineren het onderwijs, en zijn er op uit het blanke ras te vernietigen zodat de Joden eindelijk – zoals profetieën uit de oudheid berichten – koningen zullen zijn over de rest van de wereldbevolking (goyim). De blanke Europeaan moet vernietigd worden omdat hij de enige echte bedreiging is voor de Joden, enz. Althans volgens de complottheorie.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zionist_Occupation_Government
  Robert [18] reageerde op deze reactie.
  Fugy [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Robert [18]:

  “Je schrijft ” althans volgens de complottheorie” Ben je nu zelf wel of niet overtuigd van de theorie? Is me niet helemaal duidelijk.”

  Nee, ik ben zeker niet overtuigd. Maar het is op zijn minst zeer opmerkelijk dat er Joden zitten op zoveel cruciale plaatsen in de maatschappij. Neem nu die Greenspan (Joods), is dat geen Madoff (Joods) in het kwadraat?

  Aan de andere kant: Herben lijkt me niet Joods, net zomin als Ruud Lubbers of Beatrix (Bilderberg). Ik ken genoeg Joden die tegen massa-immigratie zijn en tegen socialisme en communisme.

  Blanken streven net zo hard naar werelddominantie als Joden. Niet alleen de blanken dreigen uit te sterven, dat geldt ook voor Joden.

  Vergis je niet: zeldzaamheid is een voorloper van uitsterving.

 14. @Fugy [19]:

  ‘Kijk uit wat je zegt, anders komen ze dadelijk met hun Alu-hoedjes aanzetten.
  Ik ben hier ook al eens flink voor schut gezet omdat ik andere opvattingen had als de andere regeerders hier.’

  Als iemand meent te weten hoe het allemaal precies in elkaar zit dan hoor ik dat graag. Maar ik geloof dat de Bilderbergers, de Joodse lobby, de Illuminati, de familie Bush en natuurlijk David Icke het ook niet precies weten.

 15. @Fugy [19]:
  Ken jij geen mensen in je omgeving die de overheid steunen? De initiatie van geweld zit in de hele omgeving. Dat is (volgens mij tenminste) de machtsbasis. Niet een geconcentreerde satan ergens, maar een gedistribueerde door bijna de hele samenleving.

  Ik denk dat een vrije maatschappij nog ver weg is zolang men niet doorheeft dat het geweld bij de mensen om je heen zit (of bij jezelf als je denkt dat stemrecht voldoende keuzevrijheid biedt)

 16. @Nico de Geit [1]: Kijk, die democratie is een probleem. Een grote groep mensen dwingt een andere iets kleinere groep iets te doen dat ze niet willen.

  Niet zozeer democratie, maar de centralisatie waardoor mensen die geen binding en geen gemeenschappelijk belang hebben over elkaar gaan beslissen en dus ook tegen elkaar.

  Democratie zelf is heel normaal en zal in een libertarische wereld enkel vaker gebeuren. Immers je zult altijd samen moeten beslissen. Onze NLse waterschappen zijn ook zo ontstaan.

  Enig verschil zal de schaalgroote zijn en dat je vrijwillig kunt toetreden (maar niet altijd zondermeer uittreden! Denk aan VVE’s waar verhuizen de enige optie is.)

 17. De wereld word geregeerd door een minderheidsgroepering.
  Diezelfde klub (voornamelijk CDA ( met aanverwante minkukkels, en dat al zo’n 50 jaar) heeft de zogenaamde democratie afgeschaft.
  De burger kan doodvallen. Ze Jatten je geld, want dat is waarover het gaat. In “den vreemde” lukt dat niet meer, dus nu is de burger aan de beurt.
  Zeg mij eens op wie nog te stemmen? Ik weet het niet meer………………
  Gewoon met z’n allen NIET gaan stemmen, ofzoiets.

Comments are closed.