Vandaag was er een enorme vliegramp met minimaal 61 doden als gevolg. Geen goed moment om het over iets banaals als geld te hebben. Hier praten we immers over mensenlevens, die bruut uit ons midden zijn weggerukt. Politici staan vooraan om hun verkiezingspraatje te houden / medeleven te betuigen.

En toch is er een flinke parallel met de Nederlandse steun voor de Grieken. Balkenende, de Jager en  de rest van het demissionaire debacle dat zich kabinet noemt huilen krokodillentranen bij de overleden passagiers van de rampvlucht. Onderwijl worden er miljarden naar Griekenland overgeboekt.

Het is door alle politieke praatjes er omheen nogal moeilijk inschatten, maar een realistische schatting is dat Nederland op korte termijn een slordige vijf miljard zal overboeken naar de Griekse bodemloze put. En we krijgen er nog geen half eilandje voor terug.

Laten we die 5 miljard eens nemen als basisbedrag. Een bedrag dat we dus gewoon kwijt zijn. Om die 5 miljard terug te verdienen moet er flink gewerkt worden.

Nemen we aan dat een arbeider ongeveer 50 euro per uur aan waarde toevoegt, en die arbeider wil 5 miljard verdienen, dan is hij, als hij 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar werkt, precies 11.415 jaar aan het werk. Doet hij dat van de wieg tot het graf, wat technisch niet echt realistisch is natuurlijk, maar goed, dan praten we over 90 jaar dat een mensenleven duurt. In dat geval hebben we 126  mensenlevens nodig, die van wieg tot graf 100% van hun tijd werken. Om die 5 miljard te verdienen.

Kort en goed hebben onze politici die nu zo openlijk meelij met de families van de slachtoffers tonen, zojuist 126 mensenlevens een bodemloze Griekse put in gegooid. Eerlijk verdeeld natuurlijk over ons allemaal, maar toch even 126 mensenlevens. Met de groeten van het CDA.

Het doet je bijna afvragen wat er eigenlijk mis is met zo’n Khadaffi.

26 REACTIES

 1. De media verblindt zoals wel vaker (is ook in handen van rijke machtswellustelingen), politici die over lijken gaan door dit te misbruiken om in de kijkers te staan. De haren gaan menigmaal recht overeind bij dit soort acties. Durven deze mensen zich nog in de spiegel aan te kijken? Durven ze met een lach op het gezicht bij hun gezin aan te schuiven? Zijn ze zo blind en naief? Doen ze het doelbewust? Elke dag sterven er onnodig een grote hoeveelheid mensen, bijv. in de oorlog in Irak/Afghanistan zijn al 2 mln doden gevallen, geen politici die ik daar een traan om zie laten. Mensen zijn mensen, ze zijn echt niet belangrijker als ze uit Nederland komen. De huidige politiek is vervuild met corruptie en naievelingen. Tijd om er wat aan te doen.

  http://www.nieuw-nederland.nu

  Power to the people!

  P.E. Middelkamp [2] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Het Front [1]:

  Goed opgemerkt. Heel goed om deze zaken in verhouding te zien.

  Jammer de verwijzing naar Nieuw-Nederland die ook een oplossing wil realiseren via een politieke partij die ook weer alle burgers wil dwingen te doen wat zij goed vinden.

  Begin liever met het propageren van een samenleving waarin ieder mens het recht op zijn eigen leven heeft. Een maatschappij waarin geweld van de een tegen een ander wordt afgekeurd.

  Het Front [5] reageerde op deze reactie.

 3. Als Khadaffi een grote zonnebril en een hoed op zou doen, een paar glitterhandschoenen zou aantrekken en op het podium zou gaan staan dan zou hij zo een Michael Jackson imitatie wedstrijd kunnen winnen.

  “Nemen we aan dat een arbeider ongeveer 50 euro per uur aan waarde toevoegt, en die arbeider wil 5 miljard verdienen, dan is hij, als hij 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar werkt, precies 11.415 jaar aan het werk.”

  Ik vind 50 euro per uur wel erg veel. Zelfs in landen waar het fenomeen wettelijk minimumloon bestaat zijn de uursalarissen voor een arbeider niet zo hoog.

  Het Front [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [3]:

  Beste Hub, dat is ook de samenleving waar wij voor staan, maar je moet begrijpen dat we nooit in een keer vanuit de kooi de vrijheid in kunnen, een aantal zal dat natuurlijk wel kunnen maar de massa nog niet. Via de politiek gaan we eerst het hekwerk deels verwijderen, als het bewustZIJN snel blijkt mee te groeien kunnen we het gehele hek weghalen en is eenieder geheel vrij. Pas als iedereen in staat is om in te zien dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen doen en laten, dan is men er klaar voor. Het moet met een tussenstap, anders kun je er vanuit gaan dat negatieve grootmachten misbruik gaan maken en er binnen de kortste keren enge situaties ontstaan. Het zal niet een proces van dagen zijn, en geloof me als ik zeg dat ik totale vrijheid liever vandaag zie dan morgen. We moeten realistisch blijven, het proces zal op zijn kortst enkele jaren in beslag nemen, Nieuw Nederland neemt er 20 jaar de tijd voor.

  BewustZIJN, daar draait het om. We moeten ergens beginnen.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  LvM [8] reageerde op deze reactie.

 5. Het ware doel is dat we weer als eenheid gaan leven, niet meer in dualisme. Vrijheid moet gemeengoed worden. Vrijheid en onafhankelijkheid.

  Hoe duidelijk wil je het hebben :-))

 6. @Oscar [9]: Oscar, die 126 mensenlevens die aan Griekenland worden geofferd door Jan-Kees was uiteraard slechts een zeer milde schatting.
  Dankzij de monetaire inflatie is 50 euro overigens binnen niet al te lange tijd de prijs van een halfje wit (nee mijnheer Pechtold, niet in een envelopje, ik bedoel een halfje wit voor oraal gebruik, niet een halve gram van dat poeder dat je graag snuift.).

  Even omrekenen naar guldens kost anno 2010:
  – Liter diesel Fl. 2,50
  – Kopje koffie op terras Fl. 5,50
  – Broodje ham op het station Fl 6,00
  – Bosje tulpen Fl. 11,00
  – Pakje Marlboro Fl. 11,00
  – Fles Beaujolais Fl. 9,00

  Had je dat voorspelt anno 2001, dan had men je keihard uitgelachen.
  Oscar [17] reageerde op deze reactie.

 7. Vandaag was er een enorme vliegramp met minimaal 61 doden als gevolg…

  Toch zou ik hier zeggen juist omdat het om mensen gaat en het niet uitmaakt of dat Hollanders zijn of buitenlanders, dat er minimaal 103 mensen zijn omgekomen tijdens die vliegramp!
  Een flink verschil met 61.

  pcrs [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [7]:
  Je gaf reeds eerder aan onderscheid te willen maken in ist, soll en de weg naar soll.

  Over wat er mis is met ist, zijn we het allemaal grotendeels wel eens. Over soll ook, maar de weg er naar toe, daagt ons het meeste uit.

  Wat ik in deze post van Het Front zie, is een duidelijk onderscheid tussen soll en de weg daar naartoe.

  Het is de kunst om soll voor ogen te houden en wijze stappen te zetten op de weg daar naartoe. Een goede leider legt uit wat soll is en waarom de stap van vandaag bijdraagt aan het komen tot soll.

  De overheid kan terugtreden naarmate het bewustzijn van de mensen toeneemt. De overheid zou zichzelf ten doel moeten stellen om bewustzijn te bevorderen en zichzelf stapsgewijs overbodig te maken.

  Het zou niet van wijsheid getuigen indien we de weg er naartoe willen overslaan.

 9. @Kim Winkelaar [14]:
  Ja, en als je kiest voor Barcelona, moet je niet bang zijn bij Lyon wegens file een andere route te kiezen ook al lijkt dat de verkeerde kant op.

  Een rechte lijn is wel de kortste maar niet altijd de beste verbinding tussen twee punten.

 10. @Frankie [12]: helemaal waar, ik denk alleen dat Kim alleen de nederlandse levens noemde, omdat Balkenende alleen nederlandse levens wegsmeet met de 5 miljard.
  Ze zullen nu natuurlijk nog zeggen dat het een lening is, maar zeg maar dag.
  Hij rekent wel heel gunstig voor Balkenende, het moet minimaal x5 met slapen, opgroeien en ziekte erbij. Ik denk dat hij ongeveer 1000 levens door het toilet spoelde.

 11. @Kim Winkelaar [11]:

  Heb je enig idee wat een doosje eieren rond de eeuwwisseling kostte? Ik heb uitgerekend dat je in maart 2009 voor één euro 9,6 eieren kon kopen (het goedkoopste merk van AH) en in mei 2010 nog maar 7,1 ei voor één euro. Een ei-inflatie van 26% in een jaar.

 12. @Oscar [9]: Wat rekenwerk PUUR INDICATIEF, maar niet geheel inhoudsloos:

  Ik heb wat cijfers opgezocht en er zit wat mix tussen de jaartallen bij gebrek aan correcte cijfers van 1 jaar.

  Het BNP (Bruto Nationaal Product) van Nederland in 2008 was 768,7 miljard dollar. De wisselkoers bedroeg in 2008 circa 1.6, dus in euro’s is dat 480 miljard euro. Ofwel 480.000 miljoen euro (om verderop gemakkelijker te rekenen).

  De beroepsbevolking (= geschikt om te werken) was in 2008 circa 7,5 miljoen Nederlanders/medelanders. Halen we daar de circa 800.000 niet productieven (ambtenaren, e.d.) van af, houden 6,7 miljoen arbeidsgeschikten over die echt bij zouden kunnen dragen aan de economie. Voor 2010 is het streefgetal, dat 70% participeert als werkende (participatiegraad, zoek maar op Wikipedia), dan blijven er 4,7 miljoen productief (economie-opbouwend) werkenden over.
  Dit is niet helemaal waterdicht, maar geeft wel een goede indicatie. In werkelijkheid zal dit lager liggen, maar goed: voordeel van de twijfel geef ik aan de leugenachtige overheid.

  Ik houd nu verder geen rekening met parttime werkenden (dus wéér het voordeel bij de overheid), maar stel dat een productief werkende participant 1600 uur per jaar werkt. Dan krijgen we het volgende rekensommetje:
  BNP van 480.000 miljoen euro, gedeeld door 4,7 miljoen productief participerend werkenden = € 102.128,- per productief participerend werkende in Nederland. Dat draagt elke Nederlandse werknemer/ondernemer dus bij aan het BNP. Delen we die € 102.128,- door de 1600 uren werken per jaar, draagt elke werknemer ruim € 63,- per uur bij aan het BNP.

  Dus in werkelijkheid ligt dit getal nog hoger (participatiegraad is een overheidswens en geen realiteit want ligt lager én als we de parttimers naar werkelijk gewerkte uren meerekenen zal het bedrag per uur nóg hoger liggen).

  Die € 50,- van Kim is dus zelfs nog te laag ingeschat.

  Nogmaals en voor de derde keer (om zeikerds over centen ter wille te zijn): even snel indicatief rekenwerk maar zeker niet inhoudsloos.

  Civil Servant [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Spy-Nose [19]: Klopt, maar wordt er niet anders gedaan door overheden, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven?
  De “leeftijdstafel” wordt door beide gebruikt om waarden af te zetten naar verwachte leeftijd van de bevolking. “Men wordt zo-en-zo oud, dus gaan we dat zo-en-zo verzekeren.”

  Een ander voorbeeld, waar ik helaas niet alle details meer van weet, was een tiental jaren geleden in België. In Antwerpen ligt de Waaslandtunnel (bijgenaamd “de konijnenpijp”), een veel gebruikte, levensgevaarlijke en smalle tunnel, zonder uitwijkmogelijkheden en vele verkeersslachtoffers kostend. De overheid berekende hoeveel een nieuwe tunnel zou kosten. Dat zette de overheid af tegen het aantal dodelijke slachtoffers en er werd beslist dat de kosten de baten niet dekten. Mij staat nog bij, dat een Belg op basis van dat besluit destijds 3.75 miljoen gulden waard was. Maar exact weet ik dat niet meer. Wat ik nog wel weet is, dat de kranten destijds vol stonden van de reddingoperaties van een olieramp, waar werd berekend hoeveel vogels er gered werden uit de olie die aangespoeld was en dat kwam erop neer dat zo’n geredde vogel meer waard was dan een Belg.

  Ander voorbeeld: in grote projecten (én in oorlogen) worden ook vooraf berekeningen gemaakt hoeveel levens dat gaat kosten. Ik heb zelf ooit op een offshore project gewerkt, waar op honderduizenden manuren 2,7 doden werd voorspeld (gelukkig geen enkel slachtoffer gevallen). Vooral in projecten is er duidelijk sprake van een opbrengst van een project. Hieraan is dus de waarde van die potentiële slachtoffers af te meten.

  Civil Servant [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Scrutinizer [21]: Natuurlijk is discriminatie niet verboden. Doordat jij in Nederland (toch?) woont, discrimineer je ontzettend veel andere overheden.

Comments are closed.