Te weinig ondernemen, geen actief beleid voeren, nauwelijks koppeling maken tussen ontwikkeling en wensen, slechts 22% voert proactief beleid, focus op korte termijn, liever het hoofd in het zand steken, vrees voor gat in het geheugen van de sector, kennismanagement komt niet van de grond, onvoldoende duidelijk welke informatie bij welke medewerkers zit, moeilijk kennis voor anderen te ontsluiten, verstarde organisatie, te weinig doorstroming van personeel, er werken relatief veel ouderen.

 

Bovenstaande kreten komen uit een stukje tekst van www.inoverheid.nl. Het stukje is nauwelijks langer dan de hierboven aangehaalde kreten. Zo werkt de overheid dus, dit is haar gedrag. Ze krijgt haar eigen problemen niet eens onder de duim en denkt het wel voor 16 miljoen anderen te kunnen regelen?

De volledige tekst van het artikel op http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1975245/overheid-steekt-kop-in-het-zand-voor-vergrijzing.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email luidt als volgt:

‘Overheid steekt kop in het zand voor vergrijzing’

Overheidsorganisaties ondernemen veel te weinig om de aanstormende vergrijzing het hoofd te bieden. Tweederde van de overheidsmanagers verwacht grote problemen, maar nog geen kwart van de overheidsorganisaties voert een actief beleid om deze problemen op te vangen.

Dit is één van de conclusies uit de Vergrijzingsmonitor, een jaarlijks onderzoek van Randstad en KPMG naar de vraag hoe organisaties in diverse sectoren met de vergrijzingproblematiek omgaan.

Volgens de onderzoekers maken overheidsorganisaties nauwelijks een koppeling tussen de ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de gewenste samenstelling en opbouw van het toekomstige personeelsbestand. Slechts  22 procent van de overheidsorganisaties voert een proactief beleid om problemen te voorkomen. ‘Voorlopig focust men op korte termijn en steekt men in het kader van de vergrijzingsproblematiek liever het hoofd in het zand’, aldus de onderzoekers.

Kennis vloeit weg
Het grootste gevaar van de vergrijzing is volgens ondervraagde overheidsmanagers dat specialistische kennis uit de organisatie verdwijnt, zodra de uitstroom van ouderen goed op gang komt. Ze vrezen een gat in het geheugen van de sector.

Er wordt al langer gepleit voor goed kennismanagement in de publieke sector. Dat dit maar niet van de grond komt, komt volgens de respondenten doordat onvoldoende duidelijk is welke informatie bij welke medewerkers zit en doordat het moeilijk blijkt de kennis voor anderen te ontsluiten.

Verstarde organisatie
Een ander gevaar is een verstarde organisatie, waarin het personeel te weinig doorstroomt. Om dit probleem aan te pakken zouden organisaties meer moeten doen om de inzetbaarheid van oudere medewerkers te vergroten, zodat ze minder lang op dezelfde positie blijven, vindt 44 procent van de overheidsmanagers.

Bij de overheid werken relatief veel ouderen. De rijksoverheid verwacht vanaf 2015 een forse uitstroom ouderen, omdat de babyboomgeneratie dan de pensioengerechtigde leeftijd begint te bereiken.

(Einde citaat)

En dan zijn er nog mensen die kritiek op de overheden onterecht vinden…

48 REACTIES

 1. @Civil Servant [1]: Zeer slecht dat de overheid dermate geconditioneerde mensen in dienst heeft die met dergelijke idiote “one-liner argumenten” als het uwe het absoluut immorele faalbeleid proberen een positief jasje te geven.

  Maar ja, zo kennen we de leugenachtige politici, incompetente beleidsmakertjes en hun geïndoctrineerde ambtenaartjes weer helemaal, nietwaar?

  Civil Servant [5] reageerde op deze reactie.

 2. Beste Paul, het is inderdaad vreemd dat er nog mensen die kritiek op de overheden onterecht vinden.

  Eén grote verzameling incompetente, bekrompen ambtenaren. Hebben werkelijk geen idee hoe het in de echte wereld zit en dat het onmogelijk is om een overheid te hebben zónder dat de burger en de bedrijven dit, middels tegenwoordig véél te hoge lasten en regeldruk, moeten betalen. Dat ze in dienst zijn van deze zelfde belastingbetalers hebben ze nooit begrepen.

  10 jaar geleden riep Pim Fortuin al dat er 25% ambtenaren uitkonden. Ik denk dat, gezien de uitdijende vlek van overheden en verkapte overheden (ngo’s) en belastingdienst, er inmiddels 30-35% uitkunnen.

  De ambtenaren kosten zo vreselijk veel geld (ontslagen worden onmogelijk, om je werk te doen huur je externen in, perfecte pensioenen, ca.50 vrije dagen per jaar, studie regelingen zonder grenzen, verlof dat buiten die 50 dagen vallen, 36urige werkweken, kapitale panden….etc), dat ik denk dat als we er 30% uitzetten, de burgers én bedrijfsleven eindelijk kunnen gaan leven terwijl de staatschuld teruggebracht wordt.

  Twee vliegen in 1 klap. Tjonge, zo efficient is de overheid nog nooit geweest 🙂

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.
  Civil Servant [6] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 3. @A [3]: Ik durf te stellen, dat die 30-35% nog veel te weinig is. Dat is misschien alleen het luie stof uit die kantoren werken dat inderdaad helemaal niets zit te doen van onze centen (behalve dan in onze tijd van onze centen op Vrijspreker domme one-liners produceren).

  Zou je daarnaast ook nog eens de overgebleven taken onder de loep nemen, weggooien wat onnodig en welvaartsbelemmerend werkt, immorele zaken de prullenbak in gooien én dan het overgebleven werk bij specialisten droppen (= de vrije markt, waar de overheid nu ook veel laat uitvoeren), dan kan er 95% of meer uit. Een deel van die werkeloze ambtenaartjes zou dan in dienst kunnen treden in de particuliere sector die de overheidstaken heeft overgenomen. Als ze tenminste nog weten wat werken is en nog een greintje moraal over hebben.

  Civil Servant [6] reageerde op deze reactie.

 4. @A [3]:
  Wat wil men? Een groot deel van de ambtenaren is aangenomen voor de uitvoering van taken op basis van specifieke wet- en regelgeving.

  Dat slijt in de organisatie in, de ouwe knarren komen in machtsposities zodat de organisatie als geheel zich verzet tegen doorstroming en verandering.

  Bijgevolg voeren carrièredrang, haat en nijd de boventoon, want er is geen prikkel om beter te presteren (voor wie? de burger ziet men veelal niet meer staan!): de bureaucratie versteent.

  Civil Servant [8] reageerde op deze reactie.
  Armin [28] reageerde op deze reactie.

 5. @Civil Servant [5]: Uw weloverwogen nickname en uw abjecte, irrationele en onware argumenten.

  @Civil Servant [6]: Zoals dit argument weer geheel onwaar is. De bakermat van de beschaving ligt in de vrije wereld. De bakermat van de beschaving is communicatie (taal), technologische ontwikkelingen (vuur en het wiel, maken van werktuigen) en van mijn part kunst (rotstekeningen). Die eerste uitingen van beschaving, DAT is de bakermat.

  De bakermat is dus gelegd, lang voordat de overheden zich ermee gingen bemoeien. Juist de overheidsbemoeienis zorgt voor verval, waardeverlies, destructie en belemmering door het willen reguleren, opleggen van wetten, regels en vergunningen en het steeds verder uitbreiden van haar “logge lichaam” met niets-wetende, nutteloze ambtenaartjes.

  De term “overheid” is niet voor niets gekozen: mensheid die “over” is, waar we verder dus niets mee kunnen.

  Civil Servant [14] reageerde op deze reactie.

 6. @Paul Martens [10]: “abjecte, irrationele en onware argumenten”

  Ehhh, dit zegt iemand die voorspelt dat hier de familiebedrijven gaan uitsterven? En die denkt dat er 1 wereldregering is? Die afgeeft op ambtenaren maar wel, wederom zonder argumentatie. 15 tot 17 procent van de economie in handen van de overheid wil geven?

  Paul Martens [19] reageerde op deze reactie.

 7. @Civil Servant [11]: Dat is niet de bakermat van beschaving. Dat zijn 3 beroepen die je noemt, die veel beter kunnen worden uitgevoerd als zij onder particuliere initiatieven vallen (kijk maar naar privéscholen en privéklinieken), in plaats van dat ze in het verleden door de overheden zijn geroofd en ondergebracht zijn in die immorele overheidsorganisatie.

  Door dit soort beroepen onder te brengen in de overheidsorganisatie, kon er een enorme wereld van regelgeving en handhaven daarvan gecreëerd worden, waar men weer veel ambtenaartjes voor nodig had, waardoor het logge lichaam weer groter, arroganter en nuttelozer werd.

  Heeft dus NIETS met de bakermat van de beschaving te maken. Derhalve wéér een onwaar argument waarmee u uzelf belachelijk maakt en als trol presenteert.

  Civil Servant [18] reageerde op deze reactie.

 8. @Civil Servant [11]:
  Onderwijs en gezondheidszorg stammen uit het particulier initiatief en worden uitgerekend door staatsingrijpen grondig verpest.
  Luister naar mensen als Milton Friedman, Dr. Max Gammon en Prof. Gunnar Biörk.

  http://mayomo.com/54298

  Max Gammon formuleerde, op basis van concreet onderzoek in het Britse gezondheisstelsel, in de jaren ’70 al de “Theory of Bureaucratic Displacement”: Input goes up, output goes down.

  http://www.adf.com.au/archive.php?doc_id=113
  Civil Servant [21] reageerde op deze reactie.

 9. @Paul Martens [16]: Heeft ALLES met de bakermat van de beschaving te maken wegens het belang van het werk dat deze mensen doen.

  “Derhalve wéér een onwaar argument” maar daarvoor:

  “De bakermat van de beschaving is communicatie (taal)”

  En dat zegt dus iemand met de volgende vocabulaire: piskabouter, ambtenaartjes, But Keatrix, Bilderberg Bitch Bea.

  Tony [24] reageerde op deze reactie.

 10. @Civil Servant [14]: Een laatste keer over je zuigende vraag over familiebedrijven: ik heb je een link toegespeeld, verricht zelf onderzoek, zuig de vraag niet uit als een trol (typisch gedrag, lees http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Omgaan_met_trollen ), kom zelf eens van je stoel en doe onderzoek in plaats van je proberen te laten bedienen.

  “Die denkt dat er 1 wereldregering is?” Heb ik nooit beweerd, dus je legt mij woorden in de mond die onwaar zijn: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Omgaan_met_trollen. En weer maak je jezelf belachelijk en ongeloofwaardig. Eerst eens goed lezen, voordat je commentaar plempt. Ik heb altijd de VRAAG GESTELD EN OPEN GELATEN wat er achter Bilderberg onderwerpen zit.

  15-17% van de economie in handen van de overheid? Ha ha, en wéér maak je jezelf compleet belachelijk, door aan te geven dat je capaciteiten om eens tukje tekst te begrijpen ver onder 1e klas VMBO liggen. Ik heb geschreven, dat onderzoeken hebben aangetoond dat er voor Westerse landen een optimum berekend zou kunnen worden, waarbij de invloed van de overheden zo’n 15-17% van het BNP zijn. Dat is heel wat anders dan 15-17% van de economie in handen van de overheid geven.

  Al met al heb mij nu een zeer grote dienst bewezen. Je hebt laten zien wat voor een trol je bent, hoe ik je capaciteiten als lezer moet inschatten, hoezeer je one-liners afliggen van rationele argumenten en welk een verspilling van mijn tijd het is om nog verder op jouw pennenvruchten te reageren.

  Het ga je goed, “civil servant”, ik hoop dat je ooit nog wat inzicht en wijsheid in je leven krijgt. In mijn ogen heb je hier op Vrijspreker de strijd definitief verloren en zul je van mij geen reacties meer hoeven verwachten, zo lang je bovenstaand gedrag blijft vertonen.

  Dat is het mooie van vrijheid: zelf kunnen beslissen of je prioriteit moet geven in het schoonmaken van mijn vingernagels of te moeten reageren op nonsens van overheids-gelovigen. Ik weet in ieder geval op welke van de twee manieren ik mijn tijd nuttiger besteedt.

  Civil Servant [20] reageerde op deze reactie.

 11. @Paul Martens [19]: ” Een laatste keer over je zuigende vraag over familiebedrijven: ik heb je een link toegespeeld, verricht zelf onderzoek, zuig de vraag niet uit als een trol (typisch gedrag, lees http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Omgaan_met_trollen ), kom zelf eens van je stoel en doe onderzoek in plaats van je proberen te laten bedienen.”

  De feiten: je bleef en je bleef maar zwijgen, besefte dat je daarin niet kon volharden en trok toen ten einde raad maar een rapportje uit je la dat met (het uitblijven van) jouw argumentatie niets te maken had.

  “Die denkt dat er 1 wereldregering is?” Heb ik nooit beweerd, dus je legt mij woorden in de mond die onwaar zijn:”

  Jij en andere libertaristen beweren steeds dat de overheid monopolist is. Aantoonbaar onjuist, omdat er misschien wel DRIEHONDERDDUIZEND overheden op de wereld zijn. Alleen bij een wereldregering zouden jullie gelijk hebben. Je hebt vaak zelf niet door wat je woorden impliceren.

  “door aan te geven dat je capaciteiten om eens tukje tekst te begrijpen ver onder 1e klas VMBO liggen.”

  Misschien ben ik zelfs wel in het bezit van Havistenhumor 😉 Zoals ‘bepaalde’ andere bezoekers 😉

  “Ik heb geschreven, dat onderzoeken hebben aangetoond dat er voor Westerse landen een optimum berekend zou kunnen worden”

  Precies, je verwees naar een boekje en weigerde (of moet ik zeggen: was niet in staat) om je stelling te onderbouwen. Slap, zeker van een cost engineer.

  “Ik weet in ieder geval op welke van de twee manieren ik mijn tijd nuttiger besteedt.”

  T’tje eraf.

 12. @Spy-Nose [17]: “Luister naar mensen als Milton Friedman”

  Ik ken de beste man niet maar ook deze patatverkoper zal wel weer miskennen dat ‘de,’ zoals jullie altijd zeggen, overheid aan concurrentie onderhevig is.

 13. @Civil Servant [18]:

  Heeft ALLES met de bakermat van de beschaving te maken wegens het belang van het werk dat deze mensen doen.

  Ten eerste is beschaving een nietszeggend woord, dat door iedereen op een andere manier ingevuld kan worden. Wat jij “beschaving” noemt is voor mij anti-beschaving.
  Ten tweede, en dit zal ongetwijfeld niet door die betonnen plaat heenkomen, hebben de beroepen doktor, leraar en verpleegsters GEEN OVERHEID NODIG.

  Men begon niet mensen te helen en onderwijzen nadat er een overheid was. Deze beroepen zijn niet door politici uitgevonden. Politiek is NIETS dan een barricade tussen beroepen en de vrijheid om het beroep zo goed, goedkoop en efficient mogelijk uit te kunnen oefenen.
  Politici en hun helpertjes zijn parasieten die het bloed van de productieven uitzuigen en ze tegelijkertijd vertellen hoe goed het wel niet voor ze is dat ze zowel worden bestolen als belemmerd.

  En dat zegt dus iemand met de volgende vocabulaire: piskabouter, ambtenaartjes, But Keatrix, Bilderberg Bitch Bea.

  Straks ga je nog verwachten dat we dieven en onderdrukkers met “U” en “meneer” aanspreken.

  Respect geef je niet aan criminelen die m.b.v. macht hun eigen misdaden legaal kunnen verklaren.
  Er vindt hier geen sanctie door het slachtoffer plaats. Elke vorm van respect voor deze lieden (inclusief jij als vergoeier en werknemer van die organisatie) is meer dan ze verdienen.

 14. @Paul Martens [23]:
  Hahaha 😆
  Overigens zijn die links naar Friedman en Gammon zeer grondig en instructief. Kan ik je van harte aanbevelen.

  Tenslotte dit: de overheid blijkt zich volgens de definitie van wikipedia zelf als een supertrol te gedragen! 🙂

  Er is nauwelijks of geen sprake van toegevoegde waarde. Kost alleen maar geld.

 15. Het woord knecht verdween, medewerker kwam.
  Hij had direct leiding nodig wat bij knecht niet nodig was.
  Een knecht kon ooit vrijmens worden door te gaan ondernemen wat sommige ook lukte met low key de marktkoopman.
  Een werker is iemand die doet wat hij opgedragen krijgt en het resultaat zal hem een zorg zijn.
  Niets verkeerd mee, maar wel om te gaan ondernemen.
  In de Romeinse tijd was je ondernemer of slaaf.
  2000 jaar later ben je ambtenaar of citroen die zoals bekend uitgeknepen word tot de laatste Jager druppel om de vroegere slaaf te laten genieten van andermans inspanning.

 16. Hulde aan iedereen die Civil Servant aka Snivelling Serpent van zijn ‘werk’ houdt.

 17. @Spy-Nose [7]: Dat is op zich niet uniek voor de overheid, doch bij het bedrijfsleven vindt er door economsieh druk om de X tijd een reorganisatie plaats.

  Maar NLse multinationals hebben ook vaak dikke (in mijn ogen) overbodige managementlagen.

  In die zin denk ikd at de vergrijzing reuze mee zal vallen in de meeste beroepsgroepen. In het bijzonder in de katoorberoepsgroepen. Veel functies zijn er enkel om historische redenen en omdat het personeel er is. Als men het personeel niet zou kunnen krijgen, dan zou de functie er gewoon niet zijn en iemand anders die taken nemen.

  Verder beweert men dat er veel mensen vertrekken, maar hoeveel mensen in de groep 55-65 werken er nu in bij de staat? Hoeveel % is dat op het totaal? De meeste babyboomers in kantoorfuncties zijn al lang met een of ander pre-pensioen voor ze de 65 halen.

  Maar zelfs als, denk ik dat dat weinig effect zal hebben op de totale papierverwerk capaciteit. Wellicht dat er veel ervaren mensen verdwijnen, maar uiteindelijk heeft men er maar een paar nodig die de ervaring hebben om de rest aan te sturen. Teveel stuurmannen op en schip werkt ook niet en de overheid huurt in heel veel gevallen toch al adviseurs in ongeacht beleidsterrein (= niet cynisch bedoeld, maar de realiteit en ook niet iets waar ik tegen ben).

  Ik denk dat het juist een goede kans is om via natuurlijk verloop te bezuinigen. Zeker omdat ouderen doorgaans hoge salarissen hebben in verhouding tot hun functie.

  Er zijn maa een paar groepen waar problemen kunnen ontstaan. Sterker nog ik ken er maar twee:

  1) middelbare school leraren.
  2) huisartsen

  De laatste omdat de nieuwe instroom een hoog % vrouwen kent, welke deeltijd willen gaan werken. Maar ook omdat het huisartsenberoep niet vrij is (in Belgie is geen enkel tekort bijvoorbeeld, maar een Belgische arts mag niet zomaar hier werken en een NLse patient niet zomaar naar een Belgische arts), het aantal geneeskundestudenten nog steeds kunstmatig beperkt wordt (mede door artsenlobbyclubs), de belonginstructuur los staat van werkdruk (mede dankzij verzet huisartsen) en men ook kunstmatig de huisarts overal tussenzet.

  De eerste omdat de leraar-opleidng niet zo populair meer is, en de leraren-lobbyclubs zelf zeer actief zijinstromers tegenhouden.

  Ik verwacht dat bij leraren de zaak zich vanzelf oplost, maar dat de staat bij huisartsen de tekorten gewoon zal laten oplopen. Dat bespaard namelijk geld (= wel cynisch bedoeld)

  Spy-Nose [29] reageerde op deze reactie.
  Seneca [31] reageerde op deze reactie.

 18. @Armin [28]:

  “Maar NLse multinationals hebben ook vaak dikke (in mijn ogen) overbodige managementlagen.”

  Da’s juist, maar niet alleen NLse. Het probleem ligt trouwens vooral aan het soort functies. Backoffice- en managementfuncties leiden sneller tot bureaucratisch of institutioneel gedrag dan frontoffice- en sales functies.
  En zo hebben overheden dus vaak veel meer met de eerste soort te maken dan MKB-ondernemingen.

  Natuurlijk verloop: de tijd heelt natuurlijk vele wonden. 🙂

  Overigens is het artsen- en lerarenprobleem eigenlijk meer een locaal (NLs) probleem, terwijl vooral huisartsen een nogal heterogene groep vormen vergeleken met -ik noem maar wat- vaatchirurgen of cardiologen.

  Armin [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.