Het NL-Parlement heeft dat gisteren besloten. Volgens een NOS bericht zelfs met “grote meerderheid”. Heb je nog een groter bewijs nodig dat die jongens en meisjes daar niet zitten in uw belang? Of dat ze weinig of geen verstand hebben? Misschien geloven ze zelfs nog wel dat dit geld met winst terugkomt!!

Het is natuurlijk geen verrassing. We hebben er hier op de Vrijspreker al vele weken voor gewaarschuwd. Maar nu heeft het parlement dat goedgekeurd en zal vandaag premier Jan Peter in Brussel braaf kunnen Ja-knikken met de grote EU-opperhoofden.

Het juiste bedrag kan nog een beetje variëren. Dat is afhankelijk van wat je allemaal meetelt. Bvb het NL-deel (uw deel) dat wordt betaald door de 30 miljard die via het IMF naar Griekenland stromen. Over nog te verwachten bedragen voor de andere PIIGS landen praten we nog maar niet, want ook daar gaat nog wel het een en ander gebeuren. En ook niet over het moeilijk precies aantoonbare bedrag van de prijsverhogingen door het minder waard worden van de euro.

Wel moeten we hier een uitzondering maken voor de partij van Wilders, PVV, die op dit punt kennelijk wel zijn verstand gebruikt: zij stemmen tegen deze verspilling. Zij stellen zelfs voor om uit de euro te stappen. Ook uit de EU? Telegraaf quote:” „Het failliet van Europa mag niet het failliet van Nederland worden.”

We leven wel in spannende en interessante tijden, ook al is het allemaal niet zo leuk.

55 REACTIES

 1. Hulde aan Wilders inderdaad, ere wie ere toekomt. Helaas sta ik als libertariër verder inhoudelijk mijlenver van hem vandaan.

 2. Waarom moeten we uit de euro stappen? We kunnen de euro best blijven gebruiken. We moeten alleen de vrijheid krijgen om ook ander type geld te gebruiken.
  Dat is de grote denkfout, dat het of het ene of het andere zou moeten zijn. Een tussenoplossing gebasseerd op vrijheid is het beste: wie wilt gebruikt de euro, wie dat niet wilt gebruikt iets anders.

 3. Gewoon weg uit die EU, het enigste wat NL er in doet is betalen,betalen en nog eens betalen. Het zijn criminelen alleen dan in een net pak, net zoals onze politici (geen 1 uitgezonderd).

 4. Bail-out van de Grieken (of welke EU-provincie dan ook) is uitdrukkelijk verboden door de EU wetgeving:

  Article 125.1 of the Treaty on the Functioning of the European Union expressly forbids one member state bailing out another. It states:

  The Union shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of any Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project. A Member State shall not be liable for or assume the commitments of central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of another Member State, without prejudice to mutual financial guarantees for the joint execution of a specific project.

  Lord Lamont, Secretary of the Treasury when Britain ill-fatedly joined the European Exchange Rate Mechanism in 1990, pointed out that the Maastricht Treaty specifically ruled out such bailouts so that responsible members of the Eurozone would not have to subsidize irresponsible ones. Four German professors, including Wilhelm Noelling, the former governor of the Bundesbank, are preparing to challenge the rescue package in Germany’s constitutional court once it has passed through Parliament.

  Een groep Duitse economen spant dan ook een zaak aan bij het Constitutionele hof, zodra het Duitse parlement instemt met de steun.
  Enigne [9] reageerde op deze reactie.

 5. @jan [5]:

  De VVD is er voor haar corporatistische vriendjes en niet voor de belastingbetalende burger.
  Dat is altijd al zo geweest. Het zijn elitesocialisten.
  Ik weet nog dat ik zo’n 1 1/2 of 2 jaar gelden een email naar verschillende politieke partijen heb gestuurd over mijn zorgen over die onevenwichtige steeds maar uitdijende EUSSR en de invloed die een eroderende euro op onze gespaarde pensioenen zou hebben.
  Van de VVD kreeg ik als een van de weinige wel een antwoord.
  Het was een globalistisch praatje over de voordelen die de EUSSR/Euro onze (export)industrie gebracht heeft. Het had ons allemaal meer welvaart gebracht.

  Geleende welvaart die we in de toekomst dubbel en dwars terug gaan betalen blijkt nu.
  Nu kun je zien dat die gehele export van die bedrijven gefinancierd is met schuldgeld aan niet kredietwaardige tegenpartijen. Voor een deel oninbare schulden en voor een deel door de mensen hier via afgedwongen belastingen alsnog betaald wordt.
  Trouwens die oninbare schulden betalen we natuurlijk ook.

  Het is gewoon de zoveelste ordinaire bailout voor de banken en multinationals over de ruggen van de burgers.
  Die 1000 euro kunnen de Grieken alleen van mij krijgen als ze beloven dat ze doorgaan met staken/rellen en zo de bom onder die EUSSR laten afgaan.

 6. Spannende tijden zeg maar gerust de eindtijd.

  We zijn er ons volledig van bewust dat de ene natuurramp de andere vaak overtreft. De groeiende verstoringen in onze dagelijkse weerpatronen, zorgen ervoor dat oogsten steeds vaker mislukken. De vulkanische activiteiten zijn de laatste jaren toegenomen. Aardbevingen komen vaker voor, maar ook het aantal zware aardbevingen (7.0+ op de Schaal van Richter) neemt toe. De rotatie van de Aarde is langzaam aan het vertragen. De zeespiegel stijgt, de bossen sterven af, en veel diersoorten worden met uitsterven bedreigd. Hoe dichterbij planeet Nibiru komt, des te sterker is de invloed van haar elektromagnetische zwaartekracht op onze ecosystemen, welke daardoor verder zullen worden verstoord. Vanaf 1996 zijn er overal op de Aarde grote weersveranderingen waar te nemen, en nemen de weersextremen toe. De gevolgen van deze natuurverschijnselen (El Niño en La Niña); extreme droogte, aardbevingen, bosbranden, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, zijn veel heftiger dan voorheen, en veroorzaken veel menselijk leed. Sommige wetenschappers denken dat dit door de naderende planeet Nibiru wordt veroorzaakt.
  De kern van de Aarde warmt volgens sommige geleerden op door de invloed van planeet Nibiru. De Zon trekt de Aarde naar de ene kant, terwijl Nibiru haar de andere kant opduwt. Dit geeft wrijving die omgezet wordt in warmte. Bovendien is de duur en het aantal grote zonne-erupties sterk toegenomen, de zonnewind, een gas bestaande uit elektronen en protonen, wordt periodiek in de ruimte uitgestoten richting onze planeet. Dit alles is mogelijk de oorzaak van de extreme weersomstandigheden en de recentelijk toegenomen vulkanische activiteit op de Aarde.

  Alle geschriften voorspellen drie dagen van totale duisternis. Dit komt door het zwaartekrachteffect van het magnetisch veld van Nibiru op de Aarde. Dit effect zorgt ervoor dat de rotatie van de Aarde stopt. Het gesmolten ijzer, waaruit de kern van de Aarde voornamelijk bestaat, zal zich richten naar de passerende Planeet X en naar de Zon. De aardkorst zal verstoord worden en loslaten, waardoor er een poolshift ontstaat. De nieuwe polen komen op een andere locatie te liggen. Deze gebeurtenis zal wereldwijd aardbevingen veroorzaken. Doordat de rotatie van de aarde stagneert, ontstaat er een vloedgolf van water. De breuklijnzones waar de aardkorstplaten elkaar ontmoeten laten los. Dit zal een stijging en een daling van landmassa’s veroorzaken.

  Op 5/6 juni 2012 is er een Venusovergang, en die kan voor aardbevingen op Aarde zorgen. Het National Center for Atmospheric Research (NCAR) voorspelt zonnestormen in 2012 die 30 tot 50 procent sterker zijn dan de stormen van nu.
  Het huidige weerpatroon is ontregeld, oogsten mislukken en de wereldeconomie is een zeepbel die op barsten staat. De dollar heeft nauwelijks nog waarde. Dit alles moet een teken aan de wand zijn. Stel dat de voorspellingen van de Maya’s en de Sumerische beschaving juist blijken te zijn, zou dit dan door de oude media worden opgepikt en aan het volk worden verteld? Waarschijnlijk niet, omdat de hele wereld dan op zijn kop staat. De waarheid openbaart zich over twee jaar in 2012.

  de verstandige [35] reageerde op deze reactie.

 7. Net gelezen bij de reacties op de site van De Telegraaf:

  ik heb zojuist een stukje op de griekse TV gezien en Papandreou zei, hij wil in 3 x het geld terug betalen, nl. NU niet, DAN niet en NOOIT niet.
  roy, losser | 17:53 | 07.05.10

  Waarom zien al die ‘simpele’ burgers wel wat De Jager niet ziet (lees: wil zien)?

 8. Als we terug gaan naar de gulden en deze de zelfde waarde geven als de euro, dan hoeft er niets verandert te worden in de prijzen en lonen e.d. Wat wel gunstig is dat we niet meer afhankelijk zijn van de on-democratie van de Europese Unie met al hun verplichte burger belastende ideeën.

 9. Ze hebben hele andere belangen. Ieder normaal mens weet dat uit de EU stappen veel beter is voor Nederland. Hoe kun je überhaupt geld geven als jezelf in de schulden staat. Systeem gebaseerd op luchtbellen.

  Ze draaien een hele andere agenda want ze willen het laten klappen. Nu zal er niets anders dan een domino gaan volgen. Meer schulden maken en andere landen zullen dit jaar volgen.

  Wat is het trouwens een ramp om hier te kunnen posten.
  This comment has been deleted by WP Hashcash

 10. Al die mensen hebben straks een goedbetaalde EU positie, let maar op. En wat jij denkt doet er niet toe.

 11. Goud is in wezen een perfect ¨medium of exchange¨. Manipulatie door central ebanken en overheden is immers niet mogelijk, maar naast de onpractische redenen er is te weinig goud om een expanderende economie te ondersteunen.

  Dus zullen we een ¨medium of exchange¨ dienen te introduceren dat ongelimiteerd aanwezig is of geproduceerd kan worden en waarbij we tegelijkertijd de negatieve effecten van het huidige monetaire systeem elimineren. Fiat geld is een fantastische uitvinding geweest, maar het systeem waarin het wordt toegepast is een terminaal model met een expiratie datum eraan vastgehecht, en die datum is inmiddels overschreden zoals door ons in 1979 voorspeld (waarvan bewijs aanwezig is).

  Zelf ben ik voorstander van het heffen van een verzekerings premie over nieuw ¨medium of exchange¨ dat in circulatie wordt gebracht om zodoende een ¨default¨ fund te creeren waarmee eventuele ¨defaults¨ en andere problemen kunnen worden opgevangen.

  Overheden kunnen alleen maar inkomen verkrijgen door ¨medium of exchange¨ uit de bestaande circulatie te verkrijgen middels belastingen etc. Deze belastingen zouden echter vele malen lager liggen dan nu het geval is, er is immers geen expanderende rente/schulden last. Op deze manier krijg je overheden die aan de kant van de ondernemers en het volk staan, immers gaat het met het volk goed dan gaat het ook goed met de overheid.

  De blauwprint die ik heb gevonden heet ¨Mathematically Perfected Economy¨.

  (even geen tijd voor vertaling, dus verder in het Engels)

  Mathematically perfected economy is a currency not subject to interest, comprising a debt financing all permissible enterprise, paid by each and every debtor exactly as they consume of the associated production.

  There is no inflation or deflation 2, as the currency in circulation is always equal to the current value of existent production across however much of the economy is supported by a circulation.
  Neither the value of money or assets are altered by changing proportions of circulation to indebted assets or services. The value of the money is always consistent in quantity — both in earnability and spendability — with the remaining value of the indebted assets which exist, for which it was issued, and which constitute its immutable value.

  The remaining circulation is always sufficient to pay off debt. Further production therefore is not impeded by a deficient circulation, deplenished by paying more than what circulation was introduced for to finance the production.

  Debt is not multiplied beyond the circulation or remaining value of indebted assets. To pay debt obligations exceeding the remaining value of indebted assets sets off a perpetual cycle of re-borrowing and multiplication of debt. Merely to maintain a circulation, we must borrow again so much as we have paid beyond the original circulation which was equal only to the un-multiplied debt.

  Neither production or consumption are impeded by imposition of extrinsic cost. In every transaction, production is traded for equal production.

  So long as we make such a circulation available to production, no impediment, limitation, or inequity whatever are imposed upon production or commerce. Production and commerce are fully expedited only by a completely liquid and effectual currency.
  Mathematically perfected economy is no more than a singular prescription, dissolving unjust intervention.

  http://www.perfecteconomy.org
  http://endtheecb.ning.com

  Oscar [19] reageerde op deze reactie.

 12. @jack [18]:

  “….maar naast de onpractische redenen er is te weinig goud om een expanderende economie te ondersteunen.”

  Daar is geen sprake van. Het is niet zo dat er te weinig goud zou zijn. Bij economische expansie zou goud, als geld, gewoon meer waard worden. Als alle fiatmunten zouden worden afgeschaft en goud werd de nieuwe ‘wereldreservemunt’ dan zou er 1 troy ounce tegenover $ 70.000.- staan. Oftwel: ongeveer € 55.000.-

  Als er economische expansie zou plaatsvinden dan zou je gewoon van 1 troy ounce meer producten kunnen kopen. Deflatie die heilzaam is voor de economie. Die zorgt voor de accumulatie van kapitaal, voor welvaart en beschaving.

  Hier kan men meer lezen over deflatie:
  http://mises.org/daily/3231

 13. Onzin, ook deflatie heeft nadelige gevolgen voor de economie.

  Voorgenomen bestedingen worden uitgesteld, omdat men verwacht producten op termijn goed­koper te kunnen aanschaffen.

  Sparen is aantrekkelijk omdat het gespaarde geld reëel meer waard wordt.

  Het lenen van geld is minder aantrekkelijk omdat het geld dat later wordt terugbetaald reëel meer waard is.

  Voordeel van deflatie is wel dat het de ondergang zal betekenen voor de huidige centrale banken economien!!!

  Kortom functioneert een economie beter zonder inflatie of deflatie, en beide worden geelimineerd binnen MPE.

  Daarnaast maakt je Oostenrijkse vriend een nog grotere structurele denk fout door geld als product te kwalificeren.
  Oscar [21] reageerde op deze reactie.

 14. @jack [20]:

  “Voorgenomen bestedingen worden uitgesteld, omdat men verwacht producten op termijn goed­koper te kunnen aanschaffen.”

  Dat is geen enkel probleem. Kijk maar eens naar een sector, een product, waarin er voortdurende deflatie plaats vindt: de personal computer. De klanten verwachten op termijn betere computers voor minder geld, maar het aantal mensen dat de aanschaf van een nieuwe computer uitstelt doet de computermarkt toch geen kwaad. Uiteindelijk zullen mensen die graag een nieuwe computer willen er toch een kopen.

  Doordat er deflatie is wordt er meer gespaard. Doordat er meer gespaard wordt, worden er uiteindelijk meer investeringen gedaan.

  “Daarnaast maakt je Oostenrijkse vriend een nog grotere structurele denk fout door geld als product te kwalificeren.”

  Geld ís een product. In een vrije samenleving ruilen alleen de allergrootste sufferds hun kostbare en moeizaam geproduceerde goederen voor een vage belofte of een rekenkundig foefje van een stel economische charlatans.

  jack [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [23]:

  Een correct ¨medium of exchange¨ vertegenwoordigt inderdaad 100% een vertegenwoordigt eigendom. Of dat nu goud, een huis, of een computer programma is.

  Maar een correct ¨medium of exchange¨ kan nooit zelf het product zijn door er bv rente aan te plakken.

  Het bereikt zijn gegarandeerde waarde doordat het terug te trekken is uit de circulatie tegen die gegarandeerde waarde.

  Wellicht moeten we onderscheid maken tussen een product, en een commercieel product.

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.

 16. @jack [24]:

  “Maar een correct ¨medium of exchange¨ kan nooit zelf het product zijn door er bv rente aan te plakken.”

  In een vrije markt zullen instellingen die briefjes van tien uitgeven waar 6,1 gram goud voor betaald moet worden maar voor slechts 6,048 gram kunnen worden ingewisseld het echt niet redden.

  Rente op geld zal in een vrije markt een marginaal verschijnsel worden. En daar hoeft geen enkele MPE(TM) aan te pas te komen.

  Het lenen van geld is een ander verhaal, aangezien geld nú altijd meer van waarde is dan geld stráks.

  jack [26] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [25]:

  In een echt vrije markt staan nieuw te circuleren briefjes van 10 los van commercie. Het briefje van 10 is slechts het ¨medium of exchange¨ met een 100% dekking en wordt tegen deze dekking in circulatie gebracht zonder rente. Wat er verder met het briefje van 10 gebeurt binnen de bestaande circulatie doet niet ter zake. Als je dit briefje van 10 daarna wilt uitlenen tegen 10% aan je beste vriend ben je daar vrij in.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [27]:

  Toch zou het beter zijn als we een wereldwijd geaccepteerd betaalmiddel zouden invoeren vrij van rente, zonder hefboomwerking, en met 100% dekking.

  Immers biedt een dergelijk betaalmiddel de volgende voordelen:

  1) makkelijk te transporteren
  2) makkelijk op te delen in kleinere coupures en dus
  meerdere denominaties kennen
  3) makkelijk inwisselbaar
  4) algemeen aanvaard
  5) kan gebruikt worden zonder zich te hoeven
  identificeren
  6) het garanderen van de waarde ervan door een
  (overheids)instantie
  7) het kan gebruikt worden als tussengoed bij
  transacties
  8 het kan dienen als waardemeter voor andere
  goederen
  9) het kan een spaarmiddel zijn voor latere tijden
  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 19. “Als alle fiatmunten zouden worden afgeschaft en goud werd de nieuwe ‘wereldreservemunt’ dan zou er 1 troy ounce tegenover $ 70.000.- staan.”

  Maar dat is onwerkbaar; dan zou je uit moeten kijken voor iedere milligram goud, want je kunt dan zo 20 euro verliezen. En gouden sieraden worden dan ook alleen voor de puissant rijken. De conclusie, dat de goudvoorraad onvoldoende is voor de wereldhandel is een juiste; goede afspraken met harde sancties op overtreding (gevangenisstraf) zou beter zijn.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.

 20. @jack [28]:

  Een wereldwijd geaccepteerd betaalmiddel kan men alleen bereiken als men geweld toepast. In een vrije markt is de kans groot dat goud en zilver de voornaamste betaalmiddelen worden. En dat goud en zilver is prima giraal over te maken.

  @Vilseledd [29]:

  Dat is wel degelijk werkbaar. En natuurlijk loop je niet elke dag met goud over straat maar met een pasje met crediet met een bedrag aan goud of zilver er op en met bankbiljetten die 100% gedekt zijn door goud of zilver.

  “En gouden sieraden worden dan ook alleen voor de puissant rijken.”

  Dat klopt. Wat is daar mis mee?

  “De conclusie, dat de goudvoorraad onvoldoende is voor de wereldhandel is een juiste; goede afspraken met harde sancties op overtreding (gevangenisstraf) zou beter zijn.”

  Conclusie? U geeft geen argumenten.

  jack [32] reageerde op deze reactie.
  jack [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.