Een verrassend berichtje dat ik ontving van één van de collega Vrijsprekerschrijvers (Spy-Nose, bedankt). Gezien mijn interesse in het fenomeen Bilderberggroep en mijn boekbespreking van Daniel Estulin (foto) van enkele maanden geleden, tipte Spy-Nose me over een op handen zijnde lezing…

 

Dat er een lezing gegeven wordt over de Bilderberggroep is op zich nog niet eens zo opzienbarend. Dit is in het verleden vaker gebeurd en de organisatoren en/of deelnemers werden toen afgeschilderd als complottheorie-aanhangers, alu-hoedjes, enz.

Wat wél als verrassend beschouwd mag worden, is dat Daniel Estulin deze lezing gaat houden in…. het Europees Parlement !!! Wow, de basis van de echte macht uit gaan leggen aan de, wellicht onwetende, marionetten-aan-touwtjes van diezelfde echte machthebbers?

De Bilderberggroep in een notendop:

De Bilderberggroep bestaat uit een (deels wisselende) groep van ruim 100 mensen, die jaarlijks bij elkaar komen om zaken te bespreken. De naam “Bilderberg” is afkomstig van het gelijknamige hotel waar in Nederland in 1954 de eerste bijeenkomst van dit illustere gezelschap werd gehouden.

De besproken zaken zijn vooraf niet bekend en mogen nooit officieel bekend worden, maar heel soms lekken ze achteraf weleens uit.

De deelnemers behoren stuk voor stuk tot de zeer kleine elite die het op deze aardbol voor het zeggen heeft, hetzij direct, hetzij indirect via slinkse en haast niet te traceren belangen. Prins Bernhard was stichter van de Bilderberggroep, nu zit Bea de Bilderberg Bitch nog bij de deelnemers, maar ook Prins Pils en vrouwtje Maxima zijn al van de partij geweest, Kissinger, Sarkozy, De Hoop Scheffer, Bolkenstein, Bill Gates en zijn vrouw Melinda, de Rothschilds en de Rockefellers, Jeroen v.d. Veer en vele andere captains of industry, tycoons, alle Amerikaanse presidenten, andere politici en leden van koningshuizen.

De bijeenkomsten zijn altijd besloten en pers wordt niet toegelaten. Deelnemers en facilitair medewerkers dienen geheimhouding te waarborgen en worden gescreend. Agenda, plaats en data van de bijeenkomsten zijn vooraf nauwelijks beschikbaar. Het is al verrassend, dat de data en plaats van de eerstvolgende Bilderbergbijeenkomst bekend zijn: van 3 to 6 juni in Sitges, Spanje. Meestal is dat pas achteraf bekend in de media.

De bespreking:

De bespreking wordt gehouden op 1 juni 2010 in het hoofdkantoor van het Europees Parlement in Brussel. Estulin’s presentatie draagt de titel: “Bilderberg Group – Towards Creation of One World Company Ltd.”

Estulin houdt deze bespreking samen met o.a. Nigel Farage, Mario Borghezio en Gerard Batten.

Wie zijn deze spekers?

 • Daniel Estulin is de auteur van de wereldwijde bestseller “De ware geschiedenis van de Bilderberggroep”. Van het boek zijn inmiddels ruim 3,5 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50 landen. Estulin wordt internationaal gezien als top-authoriteit als het gaat over de Bilderbergers.
 • Nigel Farage is Europees Parlementslid voor zuidoost Engeland. Wie kent hem niet van de vele YouTube filmpjes waar hij Van Rompuy voor “natte dweil” uitmaakt en op provocerende wijze de waarheid vertelt?
 • Mario Borghezio is een Italiaans politicus en lid van het Europees Parlement voor Lega-Nord. Hij wordt vaak voor xenofoob gehouden, voornamelijk door de gevestigde politieke tegenstanders.
 • Gerard Batten is ook lid van het Europees Parlement, maar dan voor Londen. Hij was het, die Geert Wilders uitnodigde om de film Fitna te vertonen in het Europees Parlement.

Kortom: een paar sprekers die een geheel andere visie hebben over hoe het nu gaat en hoe het zou moeten gaan.

Wat zou ik hier graag bij willen zijn, op 1 juni 2010.

Bron originele bericht: http://groups.google.com/group/pepis/browse_thread/thread/405f0f196078eb0f?hl=en

Voor wie nog interesse heeft in de boekbespreking van Estulin’s boek:

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/09/boekbespreking-bilderberg-conferentie-deel-1/#more-64731

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/09/boekbespreking-bilderberg-conferentie-deel-2/#more-64814

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/09/boekbespreking-bilderberg-conferentie-deel-3/#more-64957

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/10/boekbespreking-bilderberg-conferentie-deel-4/#more-64978

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/10/boekbespreking-bilderberg-conferentie-5e-en-laatste-deel/#more-65331

Hat-tip Spy-Nose.

148 REACTIES

 1. Interessant stuk. Inderdaad is de Bilderberg Groep een vreemde beweging. Want zoals men zegt dat men vrijuit wil praten over de ‘problemen’ in de wereld, dan kan dat ook gewoon in het parlement of bij open bijeenkomsten. Waarom al die geheimzinnigheid, wat hebben deze politici en corporatisten te verbergen? Daar moet eindelijk openheid over komen en dat kan door verplichte notulisten mee te sturen die dan de verslagen openbaar maken. Zoals dat hoort in een volksvertegenwoordiging.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 2. @Bud [1]:

  Dat er een internationale top uit de politiek en het bedrijfsleven op de conferenties van de Bilderberg aanwezig is, is een feit. Dat de bijeenkomsten besloten zijn, is een feit. Dat er geen pers bij de conferenties aanwezig mag zijn, is een feit. Dat de agenda van deze conferenties geheim is, is een feit.

 3. @Albert S. [4]:

  “Daar moet eindelijk openheid over komen en dat kan door verplichte notulisten mee te sturen die dan de verslagen openbaar maken. Zoals dat hoort in een volksvertegenwoordiging.”

  Waarom?
  Iedereen heeft toch (nog??) het recht om een eigen privé clubje op te richten, uit te nodigen wie hij wil, en voorwaarden te stellen die hij wil ??
  De Bilderberg-bijeenkomsten zijn geen volksvertegenwoordiging.

  Misschien zou je als volk(svertegenwoordiging) wel kunnen eisen de Trix en bvb ministers openbaar moeten maken wat er besproken wordt, of ze moeten aftreden.

  Ik neem aan dat de reis en verblijfskosten door de deelnemers zelf betaald worden.

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.
  Tony [9] reageerde op deze reactie.
  surfer [23] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [40] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [6]:

  “Ik neem aan dat de reis en verblijfskosten door de deelnemers zelf betaald worden.”

  Als Beatrix iets ‘zelf’ betaald, dan wordt het betaald door de Nederlandse belastingbetalers. Als Ben Bernanke iets ‘zelf’ betaald, dan wordt dat betaald door de gehele wereld.

 5. @Bud [1]:

  :….complottheorieën een aantasting van onze geloofwaardigheid….. ”

  Daarin heb je gelijk ALS er op de Vrijspreker dergelijke theorieën als waarheden worden verkondigd namens.
  En zelfs zou je je kunnen afvragen of artikelen geweigerd moeten worden als iemand zijn overtuiging tracht te bewijzen. Het blijft altijd zijn persoonlijke verantwoording.

  Om te wijzen op het bestaan van deze theorieën is m.i. zelfs nuttig. Dat roept discussie op en kan uitdagen om die theorie dan maar eens te bewijzen.

  Ik schreef er twee jaar geleden een serie van drie (objectieve ?) artikelen over, die nog steeds gelden.1)
  Sterker nog, de daarin genoemde waarschuwingen dat in de echte wereld die theorieën steeds meer verwerkelijkt worden, kan iedereen constateren.
  De New World Order heeft grote vorderingen gemaakt.
  De politici, waaronder Obama, praten er zelfs openlijk over. Het geheim is er zelfs al voor een deel af.

  1) Het derde deel van die artikelen is:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/07/conspiracy-in-de-praktijk-een-alternatief-33/#more-52407

 6. @Hub Jongen [6]:

  “Daar moet eindelijk openheid over komen en dat kan door verplichte notulisten mee te sturen die dan de verslagen openbaar maken. Zoals dat hoort in een volksvertegenwoordiging.”

  Waarom?
  Iedereen heeft toch (nog??) het recht om een eigen privé clubje op te richten, uit te nodigen wie hij wil, en voorwaarden te stellen die hij wil ??
  De Bilderberg-bijeenkomsten zijn geen volksvertegenwoordiging.

  Beste Hub, NATUURLIJK zijn de Bilderberg-bijeenkomsten een vorm van volksvertegenwoordiging.
  Je denkt toch niet dat ze daar praten over welke postzegels ze gaan verzamelen, of welke vlinders ze gaan vangen?
  Ze zijn daar om te praten over hoe de wereld in elkaar dient te steken, op kosten van jij en ik en alle anderen.
  De Bilderberg-bijeenkomst is in feite een bijeenkomst van fluwelen tirannen, want ze hebben geen mandaat om zaken die ons aangaan samen – en in het geheim – te bekokstoven maar doen het toch.

  Ik neem aan dat de reis en verblijfskosten door de deelnemers zelf betaald worden.

  Zoals Oscar al stelt: ELKE politicus of lid van koningshuis, alsmede elk ander individu dat geld via, of dankzij de politiek ontvangt, bekostigt zijn reis en verblijf met gestolen poet.
  Het is ONS GELD waarmee zij hun reis en verblijf bekostigen.
  Een politicus heeft geen zuiver eigen geld.

 7. Geen dank Paul. Het gaat er mij om, dat men eindelijk eens wakker wordt en het sinistere spel, dat door de machtige occulte organisaties zoals de Bilderberggroep en andere, gespeeld wordt, serieus neemt om de minimaal noodzakelijke maatregelen te kunnen nemen.

  Er is heel wat journalistieke inspanning, in het verleden, nu en in de toekomst, voor nodig om achter de feiten en bedoelingen van die clubs te komen. Dat veel mensen bang zijn om daarvoor wakker geschud te worden, is een bekend psychologisch feit, maar doet geen afbreuk aan de noodzaak van serieuze onderzoeksjournalistiek op dat gebied.

  Overigens worden journalisten inderdaad wel eens voor een Bilderberg-conferentie uitgenodigd, zoals -als ik mij goed herinner- een Ben Knapen (voormalig NRC-redacteur), maar die krijgen een soort “gag order” (zwijgplicht) en zullen, als ze überhaupt al begrijpen, wat zich in werkelijkheid achter de schermen afspeelt, hun journalistieke roeping aan hun laars lappen en zeker niet het achterste van hun tong laten zien.
  Spy-Nose [12] reageerde op deze reactie.

 8. Ik snap niet dat die bijeenkomsten nooit stiekem zijn opgenomen ,er moet wel een insider te vinden zijn. Overigens vind ik elkaar bespioneren walchelijk, maar misschien is dit een noodzakelijk kwaad, om te horen wat de cold-blooded te zeggen hebben.
  Hun eigen middelen inzetten! We zullen dan een andere Beatrix horen, de ijskoningin.
  http://www.spycity.nl/

  Ontmaskeren die slavendrijvers!!!!

  Tony [13] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.
  surfer [23] reageerde op deze reactie.

 9. @Spy-Nose [10]:

  “Overigens worden journalisten inderdaad wel eens voor een Bilderberg-conferentie uitgenodigd…”

  Men moet niet vergeten, dat zo’n Bilderberggroep inderdaad een PR-probleem heeft. Natuurlijk komen er vragen en natuurlijk behoeven die beantwoording. Wat is er dan beter om “betrouwbare” journalisten uit te nodigen, die tegenover het (te) nieuwsgierige publiek feitelijk hun mond houden?

 10. @baron [11]:

  Spioneren op een Bilderberg-groep kan per definitie niet walgelijk zijn, omdat zij helemaal geen moreel RECHT hebben om in het geheim te discussiëren over zaken die ons allemaal aangaan. I.i.g niet op onze kosten, en aangezien politici per definitie ALLES op onze kosten doen…

  Zolang zij door ons betaald worden, dienen zij ONS te gehoorzamen en niet te minachten door geheime bijeenkomsten. Spioneren is daardoor in dit geval bijna een contradictio in terminus, en het is sowieso een moreel superieure daad.

 11. @Egor [2]: Klopt inderdaad, Egor. Maar die grote kranten zijn dan meestal zwaar onder de invloed van Bilderberg kopstukken als Conrad Black en andere mediamagnaten (zie deel 3 van de boekbespreking of beter nog: lees Estulin’s boek zelf).
  Dus die journalisten worden door hun eigen (hoogste) baas uitgenodigd. En hoe denk je dat de instructies zullen luiden? Vergeet niet dat bijvoorbeeld de Amerikaanse media in handen is van enkele Bilderbergleden, hetzij qua directe leiding, hetzij via al dan niet eenvoudig traceerbare financiële belangen.

  Journalisten dienen te zwijgen over wat zij daar horen.

  @ anderen, die denken dat het louter complottheorie is:
  Het personeel van de hotels waar de bijeenkomsten gehouden worden wordt gescreend. Vaak grotendeels tijdelijk vervangen door stafpersoneel van de deelnemers aan de conferenties (zoals eigen koks en keukenpersoneel). Gewapende bewaking op de terreinen rond de plaats van samenkomst, enz. Waarom? Waarom zo geheimzinnig? Waarom heeft er nog nooit een Nederlandse minister iets medegedeeld over zijn aanwezigheid daar? Waarom hoor je nooit eens: “volgende week komt die vergadering slecht uit, want dan ben ik bij de Bilderbergconferentie.” Als ze een lintje moeten doorknippen of bij Pauw en Witteman mogen aanschuiven, dan bleren ze dat wél luid om zich heen.
  Waarom heeft Beatrix hier nooit iets over gezegd in haar toespraken?
  Allemaal vragen. En geen antwoorden. Tenminste: geen eerlijke.

 12. Sorry, maar ik vind dat dit soort artikelen de achting voor de vrijspeker naar beneden haalt. Als ik beheerder van deze site was zou ik niet willen dat een groot deel van de artikelen uit onbewezen vergezochte als-dan verhaaltjes zou bestaan. Het is jammer dat de vrijspreker dit toelaat, het geeft de site een uitstraling van Hans Christiaan Andersen.

  Paul Martens [18] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [31] reageerde op deze reactie.

 13. @baron [11]:
  “Ik snap niet dat die bijeenkomsten nooit stiekem zijn opgenomen ,er moet wel een insider te vinden zijn.”

  Daar is geen behoefte aan. Geen genodigde zal dat risico willen nemen.

  Die Bilderbergconferenties zijn in beginsel geheim, maar de Bilderbergers weten ook wel, dat niet alles geheim kan blijven.
  In een plenaire vergadering zal ook niet alles besproken worden.

  Maar zo’n conferentie is natuurlijk ook bedoeld om elkaar persoonlijk te kunnen ontmoeten. Daar zullen de echte issues heus wel aan de orde komen.

  Ook in kleinere “ad hoc” comiteetjes kunnen interessante zaken makkelijker geheim blijven.
  baron [19] reageerde op deze reactie.
  surfer [23] reageerde op deze reactie.

 14. @baron [11]: Er lekt achteraf weleens wat uit. Estulin beschrijft dat ook in zijn boek. Zelfs met kopieën van notities en uitnodigingen (gericht aan…). Maar omdat de selectie van stafpersoneel zo grondig is, is het een redelijk solide en dichtgetimmerde organisatie. Je moet niet denken dat jij of ik daar zomaar als ober, schoonmaker of wat dan ook in dienst treden.

  Estulin beschrijft ook hoe hij soms door de authoriteiten (douane, luchthavens, geheim agenten) wordt behandeld en getreiterd. Ook beschrijft hij in welke spionageroman-achtige toestanden hij af en toe aan zijn informatie komt.

 15. @Piet [15]: Dan begrijp ik al helemaal niet dat u deze maatschappijkritische website bezoekt. U voelt zich dan misschien prettiger in de “waarheden” die de overheden en media uw toespelen? En het staat u geheel vrij om dit artikel NIET te lezen. U mag dit zelfs compleet negeren, in tegenstelling tot wat de overheden (en daarachter de Bilderbergers) u bewust of onbewust voorschotelen. Dat mag u niet negeren, want daar staan meestal dwang en andere sancties op.

  Vriendelijke tip: lees Estulin’s boek eerst eens, voor u dergelijk commentaar levert. Dan bent u tenminste op de hoogte van de vragen die openstaan op dit onderwerp. Dat is al een heel andere houding dat ongeïnformeerd en ongenuanceerd een oordeel te vellen.

  Waarbij overigens het volgende: Estulin draagt nogal wat bewijzen aan, maar blijft in zijn boek ook met wat onbeantwoorde vragen zitten. Echter, het feit dat zulke vragen bestaan is al een onfrisse bedoeling.

  Piet [28] reageerde op deze reactie.

 16. @Piet [15]:
  “Als ik beheerder van deze site was zou ik niet willen dat een groot deel van de artikelen uit onbewezen vergezochte als-dan verhaaltjes zou bestaan.

  Probeer je aantijging s.v.p. eens te onderbouwen en te bewijzen, dat “een groot deel van de artikelen uit onbewezen vergezochte als-dan verhaaltjes zou bestaan”.

 17. @baron [19]:

  Er is blijkbaar een misverstand ontstaan. Ik meende, dat het duidelijk was, dat er bij de genodigden geen behoefte bestaat aan geheime opnamen. Daar is men -net als u trouwens- nogal afkerig van.

  Verder staat het in beginsel iedereen vrij een geheim genootschap op te richten. Echter, wanneer het gaat om maatschappelijke en politieke belangen, dienen deze in de openbaarheid te worden gebracht. Daarvoor zijn nu juist publieke “democratische” instituten in het leven geroepen, zoals parlementen, gemeenteraden en bureaux voor de statistiek.

  Maar de Bilderbergclub bestaat uit een groep invloedrijke publieke en private vertegenwoordigers, die over hun doelstellingen, de agenda, het beleid en de activiteiten geen verantwoording afleggen.

  baron [24] reageerde op deze reactie.
  beek [90] reageerde op deze reactie.

 18. @Hub Jongen [6]: Hub.. Feit is dat ministers etc, geen staatsbelangen mogen bespreken of bepleiten buiten goedkeuring en medeweten van de regering. Het is dus 1 groot verraad.

  Er wordt trouwens helemaal niets zelf betaald enzo, wie regelt al die security enzo anders.. taxpayers.

  @baron [11]:
  @Spy-Nose [16]:
  Hier zijn opnames van ergens in een archief in Den Haag. (bron docu op VPRO geloof ik). Je kan er wel enkel bij mits voorafgaande goedkeuring (niet dus).

  Ah, wacht 🙂
  http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/2899536/afleveringen/15738492/items/15868937/
  “De geluidsbanden van de Bilderberg conferenties bevinden zich eveneens bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ze zijn bijna onvindbaar opgeborgen en slechts toegankelijk met toestemming van de huidige Bilderberg stuurgroep.”

  Dus Farage en Estulin in het EU parlement, fantastisch!
  Hopelijk worden hier opnames van gemaakt en komen ze online!

  baron [25] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [27] reageerde op deze reactie.

 19. Hmm “samenzweringstheorie”? Volgens Estulin is de Bilderberg-club een soort “head-hunters” kartel waarin toekomstige kopstukken in de politiek vooraf “gescreened” worden.Bill Clinton verscheen op Bilderberg voor zijn verkiezing, Blair deed dat (hij ontkende het trouwens),Obama in gezelschap van Hilary Clinton,etc, (Utube-films van Alex Jones en Bilderberg-jager Joe Tucker, yoehooe look Queen B!).Men zie ook “paranoia”-docuus The Obama Deception The Fall of the Republic.
  OK. Goed en wel. Klopt het?
  Verkiezingen in NL in juni. VVD groot.Prime minister? Wie? Rutte?
  Bolkestein in bocht over free drugs en NEELIE KROES wordt getipt.
  Bolkestein EN Kroes beide Bilderberg. We zullen zien.

  PS Upcoming Bilderberg Sitges Spanje 2/6 juni 2010.Queen B. neemt soms ook Constantijn mee.Die loopt niet zo in de kijker.
  Its all on the Nets. Check it out.One World Government, UN-police, one currency (New World Order) komt uit de koker van Prins Bernhard. Denk ook wel dat hij een kandidaat op het oog had voor de positie van Weltfuehrer.De hoogmoed en arrogantie van dit soort lui kent geen grenzen.

  Pineut [63] reageerde op deze reactie.

 20. @surfer [23]:
  Mooi zo, surfer!
  Wat betreft issues op gebied van PR en transparantie werd na een aantal jaren “bilderbergen” door deelnemers opgemerkt:

  “De Amerikaanse deelnemers schreven enthousiaste verslagen: ‘Een van de meest bemoedigende ervaringen die ik de laatste jaren had’ liet George Kennan weten. En Barry Bingham schreef: ‘De delen van het programma die echt totaal off-the-record waren, lijken het meest vruchtbaar te zijn’. Eén deelnemer had nog zo zijn bedenkingen: ‘Wat is de betekenis als er niet eens een persconferentie wordt gegeven door de Prins, hij moet toch wel iets kunnen vertellen?’”

  Uit: “Doel bereikt”.

  De tekst gaat verder:

  “Wat begon met een klein clubje groeide al snel uit tot een echte organisatie. In 1956 werd al besloten tot de oprichting van een zogenaamde Steering Committee (internationale stuurgroep). Een select gezelschap van een man of 15 die elk jaar, soms wel twee keer, bijeenkwamen om de officiële bijeenkomst voor te bereiden. Met de professionalisering groeiden ook de kosten die eerlijk verdeeld werden over beide werelddelen. Ieder de helft. De Amerikanen deden daarvoor een beroep op het Carnegiefonds die instemden met een gift van 20.000 dollar voor 1955 met als voorwaarde dat zij de vice-secretaris mochten leveren. Wat gebeurde. De Europese helft bestond uit particuliere giften van personen en bedrijven.”

  Wat Europese deelnemers betreft komen de fondsen dus uit particuliere giften van personen en bedrijven.
  Dat zou inhouden, dat Beatrix haar deelname “zelf” betaalt. Anders zouden ze op de Rijksbegroting staan en zou de regering verantwoording moeten afleggen.

  Nu rijst wel de vraag, of dat voor de deelnemende ministers ook geldt.

  En als ze gesponsord worden, wiens belang dienen ze dan? Namens wie zitten ze daar?

 21. @Paul Martens [18]:

  “Dan begrijp ik al helemaal niet dat u deze maatschappijkritische website bezoekt.”

  Onzin, ik vind de ideologie van de vrijspreker en het libertarisme zeer lezenswaardig, daarom bezoek ik de vrijspreker. Ik wil alleen aangeven dat ik de kwaliteit van deze site en de artikelen niet altijd even goed vind. Dit wordt mede veroorzaakt door de grote aandacht voor complotverhaaltjes. Ik zou graag meer mensen op de kritische visie van de vrijspreker willen wijzen maar schaam me een beetje voor deze artikelen. Zodoende een gemiste kans om het libertarisme verder bekendheid te geven.
  Ik wil hier uw plezier in de discussie niet verder mee verpesten, dus doe iets met deze opmerking, of niet. Het is goed bedoeld.
  Case closed wat mij betreft.

  Spy-Nose [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.