Vandaag werd bekend dat er nu na 7 jaar oorlog 1000 Amerikanen zijn gesneuveld. En waarvoor?
Voordat de Amerikanen (en Nederlanders) probeerden Afghanistan te onderwerpen hadden de Russen het geprobeerd. Die moesten het na 9 jaar opgeven. Maar het ziet er naar uit alsof de Amerikanen (en Nederlanders) wel langer zullen doorgaan met die waanzin.

Het uitsturen van meer Nederlandse troepen scheen door een kabinetscrisis over te zijn. Wouter Bos, PvdA, liet daarvoor het kabinet vallen. Maar zijn aangewezen opvolger Cohen heeft weer zo’n beroemde draai gemaakt en gezegd weer voor uitzending van nieuwe militairen te stemmen.

Een pikant detail is dat de eerste 500 doden bereikt werden in 5 jaar. Voor de tweede 500 waren maar 2 jaar nodig!

Politiek is geweld. En zolang het volk door te stemmen deze politici een steeds groter mandaat geeft om oorlog te voeren, zal het geweld blijven en toenemen.

Doet u op 9 juni nog mee aan deze waanzin? Zo ja, bent u dan ook niet medeverantwoordelijk?
Stem er voor dat u het niet eens bent met deze waanzin en STEM NIET!

14 REACTIES

 1. Stemmen staat synoniem voor het maken van keuzen die door anderen voor u worden ingevuld. Er is niets te kiezen, behalve dat u iemand mandaat geeft namens u te handelen. Het is nog niet bekend wat precies.

  Hoe kan ik nu laten weten dat ik NIET stem, dat ik dus NIEMAND mandaat geeft namens mij te handelen. Kan ik me ergens laten registreren?

  Het is namelijk zo, dat als de opkomst tegenvalt, iedereen daarvan wakker ligt, behalve de politiek zelf.

 2. @Fukkov [2]: Zoals ik al eerder zei, iemand als Ron Paul zou hier nooit gekozen kunnen worden. Immers zijn doelgroep stemt hier uit principe niet … 🙂 Daar wel …

 3. De Amerikanen hebben niet gezegd ‘Laten we Afghanistan eens onderwerpen’. Ze werden wreed aangevallen op 9/11. Een regering die daarna op zijn krent gaat zitten is geen knip voor de neus waard, en had vermoedelijk veel hoon ontvangen van ook libertariers.
  In het kader van de NATO-verdragen helpen bondgenoten bij het achtervolgen van de vijand. De volgorde is nog altijd: eerst het verdrag opzeggen, dan pas niet meer meewerken volgens dat verdrag. Dat moet een libertarier ook vinden. Wel willen schuilen onder paraplu van Amerika, maar het vertikken zelf actief bij te dragen, dat is ‘wel de lusten van een bondgenootschap, maar niet de lasten’, waarbij Amerika alle lasten zou moeten dragen.
  Is dat laatste dan rechtvaardig? Natuurlijk niet.
  Daarbij heb ik aangetoond dat het heffen van belastingen omwille van bestaande gemeenschappelijke voorzieningen niet als diefstal is te beschouwen, waardoor het ‘de overheid is crimineel’, al veel grond verliest.

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.
  Ewt [9] reageerde op deze reactie.
  Ewt [9] reageerde op deze reactie.
  Ewt [10] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [5]:

  Het wegennet kan niet bij elke nieuwe achttien-jarige opnieuw worden bevraagd en bij elke nieuwe achttien-jarige al of niet worden afgeschaft, al naar gelang de wens van 1 achttien-jarige.
  Volstrekt redelijk en logisch.
  Het wegennet is dan maar 1 voorbeeld.
  Hetzelfde kan worden gezegd over de riolering, de straatverlichting, het gasnet, de waterkeringen, de afwatering, bijvoorbeeld.
  Je kunt niet 1 vrije wil stellen tegenover dergelijke gemeenschappelijke voorzieningen.

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [6]:

  Misschien wil die 18-jarige helemaal geen gebruik maken van een wegennet. Of enkel gebruik maken van enkele wegen. Dan zou die 18-jarige de eigenaar van de weg tol kunnen betalen als deze 18-jarige van de weg gebruikt maakt (anders niet).

  Hetzelfde gaat op voor de riolering, de straatverlichting, het gasnet etc.

  Behalve dat collectivisme onwenselijk is, is het ook nog eens onnodig.

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Oscar [7]:

  Onnodig? Bij nutsvoorzieningen zijn gemeenschappelijke voorzieningen vaak te prefereren boven particuliere bezitsdrang.
  Bij elke weg weer tol betalen aan een particulier? Onhandig, naast het feit dat er in een dichtbevolkt land weinig alternatieven voor de wegenaanleg zullen zijn.
  Alle grond in handen van een particulier? Nee dank u.
  Hoe kunnen rioolstelselaanleggers met elkaar concurreren. Dat moet betekenen dat er verschillende systemen in de grond moeten liggen, om de lokale bewoner werkelijk te kunnen laten kiezen. Uiterst inefficient.
  Verschillende waterkeringssystemen naast elkaar: niet efficient.
  Concurrende gasleidingen in de grond: onnodig en overbodig.
  Als verreweg de meesten in het land dergelijke voordelen zien, kan een enkeling niet menen dat alleen zijn wil zou moeten gelden.

  Oscar [9] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [8]:

  Het verschil tussen u en mij is dat ik uit ga van ethische basisprincipes en u van utilitarisme.

  Ik vind agressief geweld in álle gevallen immoreel.

 8. @beek [4]: Als jij graag in de statist bullshit gelooft moet je dat vooral doen. Maar na 9/11 hoefde de VS Afghanistan helemaal niet over te nemen om het vervolgens weer te vergeten en Irak aan te vallen. Bijvoorbeeld letters of mark and reprisal met een 1 miljard beloning hadden gebruikt kunnen worden om Bin Laden op te sporen, nu is de prijs op zijn hoofd 25 miljoen, 3 of 4 uur vechten in Afghanistan. Ook hadden ze stealth operaties kunnen gebruiken, de Taliban had daar weinig tegen kunnen doen. Zelfs als beide methodes gefaald hadden was er niks minder bereikt als nu, Bin Laden is namelijk nog steeds niet gepakt….

  IIS [14] reageerde op deze reactie.

 9. Nou, er had niet één dode hoeven vallen. Maar dan moesten die legers gewoon effe een heel klein beetje écht door moeten mogen gaan. Was er geen Afghaan overgebleven en geen Amerikaan gegaan.

 10. @Ewt [10]:

  Bin wie? Oorlog is business voor de wolven en het volk zijn de achterlijke schapen die zoetjes door grazen…..

Comments are closed.