Een extra ingelast berichtje, aangaande het rekenwerk van de democratie.

 

Het akkoord van het Nederlands kabinet (de mensen die daaraan deelnemen, tenminste) is erdoor. Nu.nl meldt dat er een “kamermeerderheid” voor dit besluit is.

Echter… er waren 77 kamerleden aanwezig tijdens het overleg vandaag. Net genoeg, want we hebben een quorum nodig van 50% + 1, ofwel 50% van 150 kamerleden + 1 = 76 kamerleden.

Nu waren Rita Verdonk en de PVV falikant tegen de hulp voor Griekenland. Even aannemend, dat Rita in haar eentje zat mee te doen en de PVV met 9 zetels aanwezig was, waren er dus 10 mensen van de 77 tegen de beslissing.

Dat betekent 67 kamerleden van de 150, ofwel 44,7% van het kabinet was VOOR de beslissing. Dus 55,3% was NIET VOOR. Aanwezig of niet, feit blijft dat 55,3% van het huidige demissionaire kabinet NIET VOOR gestemd heeft.

Daarnaast is ons kabinet een demissionair, rudimentair overblijfsel van de compromissen na een verkiezing van enkele jaren geleden, waar niet 100% van de kiesgerechtigden op kwam dagen, maar 80,35%.

Van die 80,35% van de kiesgerechtigden in 2006 stemde 26,5% op het CDA, kreeg PvdA 21,2% van de stemmen en had de CU 4,0% uitbundige fans in Nederland. Samen is dat 51,7% van de destijds uitgebrachte stemmen.

Dus even op een rijtje: 44,7% van het demissionaire restant van het in 2006 “gekozen” kabinet, dat 51,7% van 80,35% van de Nederlanders vertegenwoordigt, beslist over die miljarden.

Om de voorgaande zin even tot 1 getal uit te rekenen: 18,57% volksvertegenwoordiging in de vorm van een DEMISSIONAIR kabinet besliste vandaag over MILJARDEN EURO’S voor die overige 81,43% van de stemgerechtigden. En hierbij ga ik er nog van uit, dat iedereen die destijds op die 3 partijen heeft gestemd, het nu 100% eens is met de beslissingen van de coalitievorming. Wat praktisch niet mogelijk is, gezien het vallen van het kabinet, enkele maanden geleden.

De stemgerechtigden van 2006, daar hebben we het over. En let op: dat zijn niet alle Nederlanders! Want uw kinderen, die toen nog niet mochten stemmen, misschien nu nog niet eens mogen stemmen, die gaan mede de rekening betalen van de huidige 18,57% van de reservebankspelers in het kabinet die voor de miljardensteun zijn. Dat zijn de mensen die straks werkzaam zijn in Nederland, ten tijde dat Griekenland haar lening NIET terug gaat betalen.

Democratie? Verwerpelijk, nietwaar? Maar slaapt u rustig verder, stemt u begin juni gerust op uw volgende slavendrijvers en sleep daardoor gerust anderen mee in uw neerwaartse spiraal. Ook die anderen die uit morele principes tegen een dergelijke overheid zijn. Want u denkt dat democratie goed is, u denkt het verschil te kunnen maken, u denkt invloed te hebben. U denkt dat stemmen een recht is of een plicht zelfs… en dat u mede bepaalt.

18,57 … wat een mooi getal, nietwaar? Dat getal is tegenwoordig de maatstaf als je er procenten achter zet om beslissingen door te voeren die om heel veel geld gaan, grote risico’s met zich meedragen en heel veel mensen nadelig kunnen beïnvloeden. Erg logisch, toch? Dat is democratie. Stel je voor, dat wij in een dictatuur zouden leven, waar een kleine minderheid (aanhangers van de dictator) de grote meerderheid beslissingen zou kunnen opdringen…

Maar misschien reken ik helemaal verkeerd. Dan gaarne uw verbeteringen.

34 REACTIES

 1. We worden belazerd waar we zelf bijstaan en zonder dat we er iets aan kunnen doen. De Kamer komt niet eens op het idee om te roepen, dat het kabinet demissionair is en geen verreikende beslissingen mag nemen.

  Dat hier sprake is van machtsmisbruik of détournement de pouvoir (een overheidsorgaan gebruikt zijn bevoegdheid voor een ander doel dan waarvoor hij is gegeven) blijkt direct, wanneer men bedenkt, dat de rijksbegroting niet in deze garantielening voorziet.

  Ook de Kamer maakt zich schuldig aan machtsmisbruik, want:
  1. De Kamer heeft geen mandaat,
  2. De huidige wetgeving voorziet niet in het verstrekken van een garantielening aan een buitenlandse mogendheid door de NL staat.

 2. @Opa

  “Onze democratie heeft niets te maken met democratie. Gewoon een dictatuur in 100 % zuiver vorm gecamoufleerd door ‘democratische’ verkiezingen “

  Ons initiëren van geweldheeft niets te maken met geweld. Gewoon geweld in 100 % zuiver vorm gecamoufleerd door ‘gewelddadige’ verkiezingen.

  Het zijn niet de woorden die ons omschrijven, maar de acties!

 3. Je maakt een klein foutje. De tweede kamer bestaat wel uit 150 zetels, maar als er gestemd moet worden dan worden de aanwezigen geteld als 100%. Dus die 77 aanwezigen vertegenwoordigen 100 % / 77 aanwezigen = bijna 1.3%. jij zeg 10 mensen stemmen tegen . Dat is dus 10 x 1.3 = 13 % per aanwezig kamerlid.Tegenstemmers waren er 10 zoals je schreef. Dat zijn dus 10 x 1.3 % = 13 % tegen. Voor stemmers dus 88 %. Dit is een truuk die veel wordt gebruikt in de tweede kamer. Als je iets wilt bereiken dan zorg je dat je meer voorstemmers bijeen krijgt als tegen. Dat houdt dus in dat er soms gevraagd wordt om NIET naar de tweede kamer te komen. De kans is dus groot dat dit nu ook is gebeurd.

 4. @Burnitall [8]: Ik begrijp je punt en je rekenwerk. Ik begrijp het overheidsstandpunt, dat wanneer er 77 kamerleden aanwezig zijn, die als 100% gezien worden. Maar kloppen doet dit natuurlijk niet. Want dat is allemaal “overheidsrekenkunde”. En dat is nu wat ze daar net niet kunnen: rekenen.

  (overigens, “ja” en “nee” zeggen kunnen ze ook niet, eerlijk en moreel zijn kunnen ze niet en plannen kunnen ze niet.)

  Feit blijft, dat 80,35% van “het volk” gestemd heeft voor een regering van 150 kamerleden. Als er maar 77 op komen dagen, ontbreekt er bijna 50% van hetgeen het volk denkt dat haar vertegenwoordigt.

  We betalen toch ook belasting voor alle 150 kamerleden? Hoe kunnen deze dan niet alle 150 aanwezig zijn tijdens een zo belangrijke beslissing… over WEER onze belastingcenten?

  Immoreel, crimineel, geef er maar een naam aan. Creatief rekenwerk maakt het er echt niet mooier op. 😉

  Oscar [12] reageerde op deze reactie.

 5. @opa-1 [3]: Mooi verwoord, het is ook allemaal 1 grote theater voorstelling en nog een zeer slechte vertoning ook.

  Zelf denk ik wat je nu in Griekenland ziet, dat gaat zich uitspreiden over de gehele EU.
  En misschien staan zelfs wij dan eens op om ons recht te beschermen, en dat wij massaal de straat op gaan om ons te laten horen.

 6. Ik vraag me af of al die brave hardwerkende Nederlanders door hebben dat zij de rekening moeten betalen.

  Als het helemaal vastloopt zitten onze volksvertegenwoordigers in hun vakantiehuis ver weg, de koningin in Canada, Maxima met Willem in Argentinië, de ambtenaren gaan niet meer naar hun werk als ze niet betaald krijgen en het onaangepaste deel van de nieuwe Nederlanders wordt wild.

  P.E. Middelkamp [19] reageerde op deze reactie.

 7. @Paul Martens [9]:

  Je bent nog vergeten dat slechts een minderheid van de CU-stemmers en de CDA-stemmers een voorkeur had voor een CU/CDA-coalitie. Ik stel me zo voor dat 45% van de CDA-stemmers een coalitie wil met de PVDA en 45% van de CDA-stemmers een coalitie met de VVD en dat de CU één van de overige partijen is waarvan CDA-stemmers willen dat het CDA er mee gaat regeren als er een tweepartijencoalitie moet zijn.

  Paul Martens [14] reageerde op deze reactie.

 8. Weet iemand of ergens juridisch is vastgelegd wat een demissionair kabinet wel of niet mag? Algemeen geldt dat men slechts de ‘lopende zaken’ mag afhandelen, en dit valt daar duidelijk niet onder.

  Als er een juridische grond is, welk soort recht is dan van toepassing? Het soort waar je meteen failliet bent of het soort dat tegen griffiekosten gehaald kan worden?

  Het is toch te gek voor woorden dat men maar gewoon doet alsof men nog aan de macht is en dat men hier mandaat voor gekregen heeft?

  Zoals ik net bij de Telegraaf postte: Als De Jager Pinokkio was geweest had-ie nu zijn huis niet meer ingekund…

  Paul Martens [15] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [16] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [12]: Inderdaad Oscar. Mijn rekenkundige benadering is gebaseerd op alle voordeel richting de overheid. Omdat niet alle cijfers en verhoudingen bekend zijn. Met een onderbuikgevoel zou ik eerder aan 6-10% denken (i.p.v. 18,57%), dat cijfermatig in de kabinetsbeslissing heeft meegedaan.

  Ondanks alle voordeel van de twijfel aan de overheid toe te rekenen, betekent het dat minder dan 1/5 het beslist voor de andere (meer dan ) 4/5 van de bevolking (= democratie?).

  En heb je Bakellende al gehoord? Hij gaat vanavond het Nederlandse akkoord voor 4,8 miljard aan de EU geven. Maar hij zei wél, dat er streng toezicht moet komen van het IMF op de bezuinigingen in Griekenland (duhuh) én landen die zich niet aan de begrotingsregels houden moeten gestraft worden.
  Dus… Bakellende gaat als straf 4,8 miljard van andermans centen uitlenen. Wat begrijp ik hier nu niet? Waar zit het hiaat in mijn hersencellen?

  Moet ik straks iedereen die ik zou willen straffen een briefje van 500 euro gaan geven? Is dat straffen?

 10. @R. Hartman (NI) [13]: Even een gedeeltelijke copy/paste van wikipedia, voor wat dat waard is:

  Wat mag een demissionair kabinet?
  De vraag is nu of een demissionair kabinet minder mag doen dan een kabinet dat dat niet is. Duidelijk is dat een demissionair kabinet meestal minder kan: er is geen politieke steun meer voor het kabinet.

  Zuiver juridisch is een demissionair kabinet volledig bevoegd: het kan wetsvoorstellen indienen, besluiten nemen, Nederland in het buitenland vertegenwoordigen. Wel is er een algemeen idee dat zo’n kabinet zich moet beperken tot spoedeisende zaken en onderwerpen die politiek niet controversieel zijn. Controversiële onderwerpen, zo is het idee, moet het kabinet maar overlaten aan een volgend kabinet dat weer het vertrouwen heeft van de Tweede Kamer. Je moet niet over je graf heen willen regeren.

  Het is omstreden of dit idee nu berust op gewoonterecht, of dat het alleen gaat om politiek fatsoen. Bovendien is de norm vaag: wat is controversieel? Is iets controversieel als de grootste oppositiepartij er anders over denkt dan de regering?

  In de praktijk wordt vooral gekeken welke partijen na de verkiezingen wel eens zouden kunnen gaan regeren: met die partijen wordt vooral rekening gehouden. Na de ontijdige val van het eerste kabinet-Balkenende in 2002 beperkte het kabinet het begrip “controversieel” heel sterk: als een voorstel genoeg steun kreeg in de Tweede Kamer, vond het kabinet het voorstel niet controversieel. Dit had er waarschijnlijk mee te maken dat de regeringspartijen CDA en VVD vastbesloten waren na de verkiezingen door te regeren. Men zag dus niet zoveel reden om rekening te houden met de oppositie.

  Over dit onderwerp:

  Inge C. van der Vlies, “Vertrouwen in het staatsrecht”, Nederlands Juristenblad 2002, blz. 1977.

  J.J. Vis, “Demissionair en quasi-demissionair”, Nederlands Juristenblad 2003, blz. 12-16.

  Einde citaat.
  Bron wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Demissionair

 11. @Nico de Geit [11]: Als het eerst nu eens zover was, dat die kapitale uitvreters het land uit zijn, ga ik er wel van uit dat we hebben afgerekend. Dat lost een boel problemen op, qua staatsschuld dan. Het overschot kan terug naar de mensen.

  Het ergste is echter, dat wij echt spaargeld (pensioengeld) zogenaamd naar Griekenland sturen. Dit echte geld gaat naar de banken die een vordering op Griekenland hebben; de tweede steunoperatie voor het failiiete banksysteem.

  Er wordt dus spaargeld betaald voor wat paier en drukinkt, wat het kartel “geld” noemt. Valsemunterij loont dus wel degelijk en we maken het gewoon onder onze neus mee, dat de hele politieke kongsie dat aan het gepeupel verkoopt.

  Griekenland betaalt geen cent terug, dus onze kleinkinderen plukken dan de vruchten van het feit dat een Griek met 55 met pensioen wil, zodat wij tot aan onze 67e door moeten buffelen (als er werk is…).

  Maar De Jager heeft zijn plicht gedaan en kan starks zo bij een van die valsemunters terecht.

 12. @Frankie [20]: Klopt.

  Het woord kabinet heeft eigenlijk inderdaad geen betekenis in Nederland in deze politieke zin van het woord. Maar de gestoorden “geleerden” als Bakellende c.s. hebben het in de media vaak over het kabinet. Zo goed zijn zij zelf op de hoogte van de termen en begrippen (*proest*), dus kabinet is een veel gebruikte, maar nietszeggende, term in de Nederlandse media.

  Wat betreft de “Kamer”, dient dan over Tweede Kamer der Staten Generaal gesproken te worden (150 liegende uitvreters), want we hebben ook nog een Eerste Kamer der Staten Generaal(75 nog minder efficiënte uitvreters). Samen vormen die kamers de Staten Generaal, ook wel het parlement genoemd.

  Dus eigenlijk had in het artikeltje Tweede Kamer moeten staan i.p.v. kabinet.

  Dat verandert echter niets aan de essentie van het stuk. Minder dan 1/5 deel van de demissionaire “beslissers” besluiten dergelijke verregaande zaken voor het overige 4/5 deel van dit land.
  Schandalig dat 73 van de 150 uitvreters van de Tweede Kamer het niet belangrijk genoeg vinden om voor een dergelijke beslissing aanwezig te zijn. Daarvoor worden wij gedwongen ons geld af te laten nemen? Voor een stelletje ambtenaartjes dat de arrogantie heeft te denken dat het allemaal maar vrijblijvend gaat?

 13. @Civil Servant [17]: Inhoudsloos en persoonlijk commentaar. Waarmee je jouw eigen niveau erg duidelijk weergeeft op deze site: laag.

  Als het stuk “bol van de fouten” staat, is dan 50% van het stuk fout? Of 75%?
  Toon maar aan dan. Maar dan niet zomaar 1 dingetje noemen, nee: nu bij echt meer dan 50% (want het staat BOL van de fouten) van het stuk inhoudelijk aantonen wat er allemaal fout is.

  Daarbij kan het stuk niet “weer” bol van de fouten staan, want het is de eerste keer dat dit stuk geschreven is. Het woordje “weer” impliceeert hier, dat het stukje bij herhaling bol staat van de fouten. Beetje dom, nietwaar? Als het stukje voor het eerst op dit blog staat? Woordjes gebruiken waarvan je denkt iets te kunnen versterken in een zin, terwijl dat woordje geheel misplaatst is.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 14. De slaven van vroeger ,worden wij nu,doorwerken ,en alleen maar doorwerken zit niet ander op

 15. @Paul Martens [22]: @Civil Servant [17]:

  Volgens Civil Servant staat het stuk weer bol van de fouten.

  Ik vraag me af hoeveel fouten zulk een, vermeende, zwelling van het stuk hebben veroorzaakt.

  Wat zijn de fouten?

  Wat zijn de fouten in een vorig stuk van Paul Martens?

  Hoezo zijn we (wie zijn ‘we’?) het van Paul Martens gewend dat zijn stukken bol staan van fouten?

  Wat is het predicaat ‘kostenmenneke’ gebruiken meer dan een poging, van iemand die geen argumenten heeft, om iemand te kleineren?

  Antwoorden graag…

  Civil Servant [25] reageerde op deze reactie.
  Civil Servant [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [24]:

  greep eruit:

  “falikant” faliekant

  ” Even aannemend, dat Rita in haar eentje zat mee te doen en de PVV met 9 zetels aanwezig was”

  Dat neem je zomaar even aan inderdaad, dat de hele PVV aanwezig was.

  “Dat betekent 67 kamerleden van de 150, ofwel 44,7% van het kabinet was VOOR de beslissing”

  Het kabinet is natuurlijk iets anders dan de kamer.

  “67 kamerleden van de 150, ofwel 44,7”

  “Dus 55,3% was NIET VOOR”

  Hoe weet je dat nu als heel veel kamerleden niet aanwezig waren?

 17. ” Inhoudsloos”

  In die zin juist dat ik stelde maar niet onderbouwde. Iets met familiebedrijven en 15-17 procent

  “en persoonlijk”

  kan het ook niet helpen dat het steeds PM is die de fouten maakt.

  “echt meer dan 50% (want het staat BOL van de fouten)”

  Weer zo’n rare stelling, zeker van een man die met cijfers werkt.
  Hoezo staat “bol staan” gelijk aan 50 pct. of meer?

  “Daarbij kan het stuk niet “weer” bol van de fouten staan, want het is de eerste keer dat dit stuk geschreven is. Het woordje “weer” impliceeert hier, dat het stukje bij herhaling bol staat van de fouten. Beetje dom, nietwaar? Als het stukje voor het eerst op dit blog staat? Woordjes gebruiken waarvan je denkt iets te kunnen versterken in een zin, terwijl dat woordje geheel misplaatst is.”

  Ik bedoelde, en jij pikt het niet op, dat dit niet jouw eerste stuk is dat bol staat van de fouten. Zie bijvoorbeeld:

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/10/%e2%80%9cwaarom-vertrek-je-dan-niet-gewoon%e2%80%9d/

 18. @Oscar [24]:

  “Wat zijn de fouten in een vorig stuk van Paul Martens?”

  Bijvoorbeeld in zijn laatste stuk:

  “Want we worden allemaal gedwongen belasting te betalen over hetgeen we zelf verdiend hebben.”

  “Hoezo zijn we (wie zijn ‘we’?) het van Paul Martens gewend dat zijn stukken bol staan van fouten?”

  Ik zal echt niet de enige lezer zijn die Pauls fouten constateert. Het is hier toch geen sekte?

  “Wat is het predicaat ‘kostenmenneke’ gebruiken meer dan een poging, van iemand die geen argumenten heeft, om iemand te kleineren?”

  Ik heb een groot argument, namelijk dat van vrijemarktwerking. Dat heeft nog niemand ontkracht. Dus dat blijft gewoon staan.

  En kleinerend, ja daarin heb je gelijk, maar dat doe ik omdat PM het altijd over ambtenaartjes heeft.

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 19. @Wim Bierman [1]:

  Jip en waarom denk jij dat deze groep bezig is zo,n groot militair / politioneel apparaat op te bouwen.

  Zou iemand mij kunnen vertellen hoeveel mensen ( ? ) zich in Nederland zich met VEILIGHEID bezig houden ?.

  En overal waar grote aantallen van deze lieden zich ophouden regent het incidenten , en dat verschijnsel is wel sterk gestegen sinds 2002 he !

  Er moet doorlopend een sterke presentie zijn in de publieke ruimte he !

  En wat lijken deze jongens en meisjes op elkaar, het lijken wel kloontjes .

 20. @Oscar [29]:

  PM laat weg dat niemand je dwingt om in staat (land, stad, gemeente) A of B te wonen en dat het dus schijndwang is.

  Net zoals er concurrentie tussen bedrijven is, is er ook concurrentie tussen overheden. Er is dus absoluut sprake van marktwerking. Dit laten libertaristen steeds weg uit hun stukjes. Bovendien miskennen zij de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die er zelf voor gkoezen hebben om op een bepaalde plaats te gaan wonen.

  Civil Servant [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.