Een extra ingelast berichtje, aangaande het rekenwerk van de democratie.

 

Het akkoord van het Nederlands kabinet (de mensen die daaraan deelnemen, tenminste) is erdoor. Nu.nl meldt dat er een “kamermeerderheid” voor dit besluit is.

Echter… er waren 77 kamerleden aanwezig tijdens het overleg vandaag. Net genoeg, want we hebben een quorum nodig van 50% + 1, ofwel 50% van 150 kamerleden + 1 = 76 kamerleden.

Nu waren Rita Verdonk en de PVV falikant tegen de hulp voor Griekenland. Even aannemend, dat Rita in haar eentje zat mee te doen en de PVV met 9 zetels aanwezig was, waren er dus 10 mensen van de 77 tegen de beslissing.

Dat betekent 67 kamerleden van de 150, ofwel 44,7% van het kabinet was VOOR de beslissing. Dus 55,3% was NIET VOOR. Aanwezig of niet, feit blijft dat 55,3% van het huidige demissionaire kabinet NIET VOOR gestemd heeft.

Daarnaast is ons kabinet een demissionair, rudimentair overblijfsel van de compromissen na een verkiezing van enkele jaren geleden, waar niet 100% van de kiesgerechtigden op kwam dagen, maar 80,35%.

Van die 80,35% van de kiesgerechtigden in 2006 stemde 26,5% op het CDA, kreeg PvdA 21,2% van de stemmen en had de CU 4,0% uitbundige fans in Nederland. Samen is dat 51,7% van de destijds uitgebrachte stemmen.

Dus even op een rijtje: 44,7% van het demissionaire restant van het in 2006 “gekozen” kabinet, dat 51,7% van 80,35% van de Nederlanders vertegenwoordigt, beslist over die miljarden.

Om de voorgaande zin even tot 1 getal uit te rekenen: 18,57% volksvertegenwoordiging in de vorm van een DEMISSIONAIR kabinet besliste vandaag over MILJARDEN EURO’S voor die overige 81,43% van de stemgerechtigden. En hierbij ga ik er nog van uit, dat iedereen die destijds op die 3 partijen heeft gestemd, het nu 100% eens is met de beslissingen van de coalitievorming. Wat praktisch niet mogelijk is, gezien het vallen van het kabinet, enkele maanden geleden.

De stemgerechtigden van 2006, daar hebben we het over. En let op: dat zijn niet alle Nederlanders! Want uw kinderen, die toen nog niet mochten stemmen, misschien nu nog niet eens mogen stemmen, die gaan mede de rekening betalen van de huidige 18,57% van de reservebankspelers in het kabinet die voor de miljardensteun zijn. Dat zijn de mensen die straks werkzaam zijn in Nederland, ten tijde dat Griekenland haar lening NIET terug gaat betalen.

Democratie? Verwerpelijk, nietwaar? Maar slaapt u rustig verder, stemt u begin juni gerust op uw volgende slavendrijvers en sleep daardoor gerust anderen mee in uw neerwaartse spiraal. Ook die anderen die uit morele principes tegen een dergelijke overheid zijn. Want u denkt dat democratie goed is, u denkt het verschil te kunnen maken, u denkt invloed te hebben. U denkt dat stemmen een recht is of een plicht zelfs… en dat u mede bepaalt.

18,57 … wat een mooi getal, nietwaar? Dat getal is tegenwoordig de maatstaf als je er procenten achter zet om beslissingen door te voeren die om heel veel geld gaan, grote risico’s met zich meedragen en heel veel mensen nadelig kunnen beïnvloeden. Erg logisch, toch? Dat is democratie. Stel je voor, dat wij in een dictatuur zouden leven, waar een kleine minderheid (aanhangers van de dictator) de grote meerderheid beslissingen zou kunnen opdringen…

Maar misschien reken ik helemaal verkeerd. Dan gaarne uw verbeteringen.

34 REACTIES

  1. @Oscar [29]:

    PM laat weg dat niemand je dwingt om in staat (land, stad, gemeente) A of B te wonen en dat het dus schijndwang is.

    Net zoals er concurrentie tussen bedrijven is, is er ook concurrentie tussen overheden. Er is dus absoluut sprake van marktwerking. Dit laten libertaristen steeds weg uit hun stukjes. Bovendien miskennen zij de eigen verantwoordelijkheid van de mensen die er zelf voor gkoezen hebben om op een bepaalde plaats te gaan wonen.

Comments are closed.