dinsdag, 1 juni 2010
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

De BP Olieverspilling en het giftige slib van Openbaar Onderwijs

De overheid die de onschuldigen  gevangen zet, de gedweeë martelt en uw kinderen verkoopt, geeft niets om uw vermaledijde otters! De fascistische werkelijkheid achter moderne bedrijven en een kort overzicht over het werken als leerkracht.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Economie, Educatie, Globalisatie, Overheid, Politiek
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Infinity schreef op : 1

  Corporations are a payoff to the rich for accepting the state to give them immunity for these kind of actions. They would never exist in a free market.

  If you care about the environment, stop running to the state. It’s complete madness.

  beek [2] reageerde op deze reactie.

 2. beek schreef op : 2

  @Infinity [1]:

  BP moet, als de onderneming schuldig aan de ramp wordt bevonden, opdraaien voor die schuld. Er is geen zogenaamde immuniteit.
  De idee dat in een vrije markt elke ondernemer zorgvuldig zal handelen, is ook maar uit de lucht gegrepen. Geldzucht is maar al te vaak een aanleiding gebleken tot onverantwoord handelen.

  beek [3] reageerde op deze reactie.
  Infinity [4] reageerde op deze reactie.

 3. beek schreef op : 3

  @beek [2]:

  Ik zie niet waarom het in alle vrijheid handelen van projectontwikkelaars in de kustgebieden b.v., of op de Veluwe, te verkiezen zou zijn boven een gemeentebestuur of een provinciebestuur, die gemeenschappelijke gronden voor de gemeenschap probeert te behouden, en derhalve projectontwikkelaars kan verhinderen om alles op te kopen en te veranderen in golfbanen en andere resorts. Gelukkig wordt dit soort bezitsdrang aan banden gelegd.

 4. Infinity schreef op : 4

  @beek [2]: Alleen de markt kan echt straffen, want daarin zijn ondernemers/aandeelhouders hoofdelijk aansprakelijk. Nu is het geval dat een overheid een fictieve aansprakelijke rechtspersoon creëert zoals bij een BV of NV.

  Daarom zullen ondernemers/aandeelhouders zorgvuldiger handelen in een vrije markt dan in een fascistische markt.

  Daarnaast heeft de overheid geen persoonlijk belang bij de schade. Als gevolg kan de overheid dus niet adequaat straffen.

  Motieven als geldzucht maken dus niet uit, want u wordt vanzelf gestraft wanneer u de fout in gaat.
  beek [5] reageerde op deze reactie.

 5. beek schreef op : 5

  @Infinity [4]:

  Als de markt straft betekent dat natuurlijk wel dat mensen de dupe zijn geworden, en dat kan dan ook nog eens onvrijwillig gebeurd zijn. In het geval van BP zijn dat vissers b.v. BP kan dan ook schadeclaims tegemoet gaan zien. Het sluiten van verzekeringen (BP en het olieplatform waren verzekerd natuurlijk) kan financiele risico’s afwentelen op anderen, waardoor de ‘straf’ ook kan meevallen.
  En overheden straffen namens de gemeenschap: dat kan zeker adequaat zijn: niemand verbiedt een overheid de dader te laten betalen b.v.

  Infinity [7] reageerde op deze reactie.

 6. beek schreef op : 6

  Dat het tot in het extreme wegredeneren van welke overheidsinvloed dan ook, zal leiden tot zorgvuldige en vrije burgers, is gewoon een aanname. Er bestaan geen aanwijzingen voor in de lange menselijke geschiedenis. Hooguit bij Adam en Eva.

  Infinity [7] reageerde op deze reactie.

 7. Infinity schreef op : 7

  @beek [5]: Dat eerste heb ik ook niet ontkend.
  Uw tweede argument lijkt erop te wijzen dat u het bovenstaande filmpje niet heeft bekeken.

  @beek [6]: Inderdaad, dat is een a-priori redenering die het economische in de mens verondersteld. Hierbij kan er bijvoorbeeld uitgegaan worden van de evolutionaire theorie die stelt dat indien de mens niet goed geleefd zou hebben, de mens het niet overleefd zou hebben.

  Zeggen dat er een overheid nodig is om invloed op mensen uit te oefenen is echter ook gewoon een aanname. Een mening afdwingen wordt dan ook despotisme genoemd. Daarom is het juist zo van belang ieders vrijheid te respecteren. Doet u dit niet, dan geeft u aan dat een ander meer recht op uw leven heeft dan uzelf.